Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Νέο portal στον ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής

Ένταξη της Πράξης «Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ» στο ΕΣΠΑΟ Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γιώργος Ιωαννίδης, υπέγραψε την απόφαση με την οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» η Πράξη «Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 3.316.044,87 €

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων διοικητικών και ελεγκτικών διαδικασιών στον ΕΦΚΑ, με στόχο την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής, την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων και την εποπτεία των υπηρεσιακών μονάδων που εμπλέκονται στο αντικείμενο αυτό. Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθεί πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του πλήρους ελεγκτικού κύκλου που λειτουργεί για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής. Προβλέπεται η υλοποίηση διαλειτουργικότητας των στοιχείων του συστήματος με τα στοιχεία άλλων πληροφοριακών συστημάτων για την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΦΚΑ. Το έργο θα υλοποιηθεί με βάση τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Παρέμβαση (Ι): Υπηρεσίες Μελέτης Αναδιοργάνωσης Διοικητικών και Ελεγκτικών Διαδικασιών του ΕΦΚΑ. Η Παρέμβαση Ι περιλαμβάνει την εκπόνηση και πρόταση σειράς βελτιώσεων:
• στον τρόπο λειτουργίας των περιφερειακών και τοπικών Υποκαταστημάτων και των ΠΕΚΑ του ΕΦΚΑ, για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.
• στον Εσωτερικό 'Ελεγχο των λειτουργιών των Υποκαταστημάτων και των ΠΕΚΑ του ΕΦΚΑ

Παρέμβαση (ΙΙ): Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας.
Η Παρέμβαση ΙΙ περιλαμβάνει την επεξεργασία όλων των αναγκαίων μέτρων που θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση των αναγκών για διαλειτουργικότητα καθώς και στην επίτευξη του διαμοιρασμού και της κοινοχρησίας των δεδομένων στόχευσης και των αποτελεσμάτων των ελέγχων με άλλους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται δύο τύποι εγγράφων συμφωνιών, τα «Μνημόνια Συνεργασίας» και οι «Συμφωνίες Ασφαλούς Διασύνδεσης», τις οποίες θα συνάπτει ο ΕΦΚΑ με τους φορείς με τους οποίους θα διαλειτουργεί και για τα οποία προβλέπεται η κατάρτιση, η εποπτεία της εφαρμογής τους και η τροποποίηση τους εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Παρέμβαση (ΙΙΙ): Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος που θα προσφέρει συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία για την εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων στις παραπάνω ανασχεδιασμένες διαδικασίες, με σκοπό την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής. Η Παρέμβαση ΙΙΙ περιλαμβάνει:

Την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής με τα ακόλουθα υποσυστήματα/ λειτουργικές ενότητες:
1. Διαδικτυακή πύλη (Portal) για την εισφοροδιαφυγή-εισφοροαποφυγή.
2. Λειτουργική ενότητα διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας (Document Management ΚΑΙ Workflow tools).
3. Λειτουργική ενότητα «Στόχευση των Ελέγχων».
4. Λειτουργική ενότητα «Διαχείριση των Ελεγκτικών Πόρων».
5. Λειτουργική ενότητα «Προγραμματισμός και Ανάθεση των Ελέγχων».
6. Λειτουργική ενότητα «Διενέργεια των Ελέγχων και των Επιτόπιων Ελέγχων».
7. Λειτουργική ενότητα «Ολοκλήρωση των Ελέγχων».
8. Λειτουργική ενότητα «Εποπτεία και Ανατροφοδότηση».
9. Λειτουργική ενότητα επιχειρησιακής ευφυΐας, ανάλυσης και επιτελικής πληροφόρησης (Reporting, BI ΚΑΙ Αnalytics tool).
10. Λειτουργική ενότητα Διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων (Web Services ΚΑΙ Interoperability tools).

καθώς και την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υποστηρικτικών υποδομών που απαιτούνται για την λειτουργία του συστήματος και πιο συγκεκριμένα:     
• κεντρικές υποδομές (servers) -
• εξοπλισμό χρηστών

Τέλος η εν λόγω Παρέμβαση περιλαμβάνει την παροχή των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική ένταξη του νέου συστήματος στο επιχειρησιακό περιβάλλον του ΕΦΚΑ και την πλήρη αξιοποίηση του νέου συστήματος από τους χρήστες ως ακολούθως:
• Υπηρεσίες δοκιμών, ελέγχων και επαλήθευσης συστήματος.
• Υπηρεσίες για την αρχικοποίηση του συστήματος σε παραγωγικό περιβάλλον.
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης.
• Υπηρεσίες υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας.
• Υπηρεσίες υποστήριξης της δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/03/2018.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2020.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο