Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Ημερίδα Εργαστηρίου Διερεύνησης (Living Lab) «Χρηματοδότηση Πράσινων Λύσεων και Ενσωμάτωση Πράσινων Κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις»Αθήνα, 26/ 02/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερίδα του Εργαστηρίου Διερεύνησης (Living Lab) «Χρηματοδότηση Πράσινων Λύσεων & Ενσωμάτωση Πράσινων Κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις»


Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης συμμετέχει ως εταίρος στο έργο GRASPINNO (Interreg MED 2014 - 2020), το οποίο επικεντρώνεται στις «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και στοχεύει στη δημιουργία και στην υποστήριξη δικτύων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και της πράσινης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων δράσεων του έργου, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, συντονιστή εταίρο του έργου, διοργανώνουν ημερίδα του Εργαστηρίου Διερεύνησης (Living Lab) «Χρηματοδότηση Πράσινων Λύσεων & Ενσωμάτωση Πράσινων Κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις» την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 στο Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) στην οδό Πειραιώς 211 στην Αθήνα. Στόχος της ημερίδας είναι η ανταλλαγή απόψεων και η ανάπτυξη συνεργασιών στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων και της εξοικονόμησης ενέργειας γενικότερα.

Ειδικότερα, στελέχη δημοσίων φορέων θα παρουσιάσουν την ακολουθούμενη πολιτική και τα χρηματοδοτικά εργαλεία σε εθνικό επίπεδο προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αναβάθμισης και της ανακαίνισης δημοσίων κτιρίων (ΕΣΠΑ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής). Επιπρόσθετα, ομιλητές εξειδικευμένοι στα χρηματοδοτικά εργαλεία, που ήδη χρησιμοποιούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας και την καινοτομία, θα παρουσιάσουν τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα από τον ευρωπαϊκό χώρο (Interreg Europe, Horizon 2020). Τέλος, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων (ΤΕΕ, ΕΒΕΑ, ΥΠΕΝ) θα παρουσιάσουν χρηματοδοτικά εργαλεία και άλλους τρόπους υποστήριξης των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον τομέα της πράσινης ενεργειακής αναβάθμισης. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του έργου GRASPINNO.

To αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας υπάρχει διαθέσιμο στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr.

Από το Γραφείο Τύπου


Πρόγραμμα

08:30-09:00 Προσέλευση - Εγγραφές

09:00-09:30 Εναρκτήριοι χαιρετισμοί από την πολιτική ηγεσία και την Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ.

09:30-10:00 Ενημέρωση σχετικά με το έργο GRASPINNO (Interreg-MED 2014-2020)
- 09:30-09:50: Στόχοι και σκοπός του έργου GRASPINNO, Πανεπιστήμιο Πατρών - Ομιλητής κος Στεφανίδης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
- 09:50-10:00: Ρόλος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο έργο GRASPINNO, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της ΓΓΕ&ΠΚ - Ομιλήτρια κα. Ζαχαροπούλου Αναστασία
10:00-11:30 Θεματική ενότητα: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων - Χρηματοδοτικά Εργαλεία
- 10:00-10:25: Υφιστάμενη κατάσταση δημοσίων κτηρίων ως προς την ενεργειακή αναβάθμιση, Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας (ΥΠΕΝ) - Ομιλήτρια κα. Πετρολιάγκη Μαργαρίτα
- 10:25-10:50: Πολιτική και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση Δημοσίων Κτηρίων, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (ΥΠΕΝ), Τομέας Ενέργειας - Ομιλήτρια κα. Ιωάννα Νίκου
- 10:50-11:15: Χρηματοδότηση Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτηρίων μέσω ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής - Ομιλήτρια κα. Ευτυχία Πουρναρά
-11:15-11:30: Ερωτήσεις Διάλειμμα για καφέ

11:30-12:00
 
12:00-13:30 Θεματική ενότητα: Εξοικονόμηση Ενέργειας και Καινοτομία σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
- 12:00-12:30: Έργο Interreg Europe FINERPOL - Τεχνική υποστήριξη και συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία για πολιτικές ενεργειακής αναβάθμισης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας - Ομιλητές: κος Τσιαμήτρος Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και κος Καραμάρκος Κωνσταντίνος, Τεχνικός Σύμβουλος του έργου.
- 12:30-12:45: Εισαγωγικά στοιχεία για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της ΓΓΕ&ΠΚ - Ομιλητής κος Τζανετόπουλος Κωνσταντίνος
- 12:45-13:15: Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας: Προ-εμπορικές Δημόσιες Συμβάσεις (Pre-Commercial Procurement) και Συμβάσεις Προμήθειας Καινοτόμων λύσεων (Public Procurement of Innovative Solutions), Χρηματοδοτικά εργαλεία του Horizon 2020, DG Communications Networks, Content and Technology - Ομιλητής κος Τσανίδης Βασίλειος, Dr.Jur
- 13:15-13:30: Ερωτήσεις

13:30-14:30 Θεματική ενότητα: Χρηματοδοτικά Εργαλεία Επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον τομέα της πράσινης ενεργειακής αναβάθμισης
- 13:30-13:50: Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας - Ομιλητής κος Γρηγοριάδης Γρηγόριος
- 13:50-14:10: Ο ρόλος του ΤΕΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) - Ομιλητής κος Δούκας Χάρης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
- 14:10-14:30: Αγορά Ενέργειας: Προκλήσεις και προοπτικές, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) - Ομιλητής κος Σιαμίδης Μιχάλης, Γ' Αντιπρόεδρος
- 14:30-14:45: Ερωτήσεις

14:45-15:30 Γεύμα

15:30-17:00 Εκπαίδευση των αναθετουσών αρχών και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του GRASPINNO
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο