Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Μεταφορικές επιχειρήσεις: Απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος



Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών Μεταφορών – Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας, με την εγκύκλιο Β1/2261/53/2018 διευκρινίζονται τα εξής:

Με την παρ. 3 του άρ.5 του ν.3887/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.7 του άρ.104 του ν.4472/2017, προβλέφθηκε, για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας μεταφορικών επιχειρήσεων, η υποβολή βεβαίωσης τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, ανάλογα με την κυριότητα ή όχι του οχήματος. Με την Β4/42651/1448/20-6-2017 Εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι, από την έναρξη ισχύος του νόμου, το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας δεν επηρεάζονται από τον τρόπο θέσης σε κυκλοφορία του ΦΔΧ (με αρχική χορήγηση ή με μεταβίβαση). Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας είναι εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ για το πρώτο όχημα και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

Η οικονομική επιφάνεια αποδεικνύεται κατά την λήξη ισχύος της άδειας άσκησης επαγγέλματος, καθώς και κάθε φορά που αυξάνεται ο στόλος των χρησιμοποιούμενων φορτηγών είτε με τη θέση σε κυκλοφορία νέου ΦΔΧ είτε με τη μίσθωση φορτηγού. Στην περίπτωση αντικατάστασης αποχαρακτηρισθέντος ΦΔΧ, καθώς δεν αυξάνεται ο στόλος των χρησιμοποιούμενων φορτηγών δεν απαιτείται η απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας, εκτός αν αλλάζει το απαιτούμενο δικαιολογητικό (βεβαίωση ή εγγύηση). Στην περίπτωση αυτή, το δικαιολογητικό (ή δικαιολογητικά), που υποβάλλεται προς απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας, πρέπει να καλύπτει το σύνολο των χρησιμοποιούμενων φορτηγών ΔΧ. Ευνόητο είναι ότι, εφ’ όσον η ισχύς των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών δεν έχει λήξει, δεν αναζητούνται νέες.

Για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος χωρίς τον έλεγχο όλων των προϋποθέσεων του άρθρου 3 του π.δ.346/2001,σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 346/2001 (μεταβατικές διατάξεις), ο Κανονισμός 1071/09 προβλέπει εξαίρεση μόνο για την απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας (άρθρο 9). Μεταφορικές επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να εκδώσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού. Η έκδοση νέας άδειας άσκησης επαγγέλματος γίνεται είτε με τη θέση σε κυκλοφορία ή μίσθωση νέου φορτηγού ή κατά τη λήξη ισχύος της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Με την Β1/ οικ 63961/ 3213/ 20.10.2015 Εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι, η ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος γίνεται από την Υπηρεσία Μεταφορών- Επικοινωνιών όπου η έδρα της επιχείρησης. Κατά την θέση σε κυκλοφορία ή μίσθωση νέου ΦΔΧ δεν απαιτείται ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, αλλά απόδειξη της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας. Η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται στην Υπηρεσία Μεταφορών όπου η έδρα της επιχείρησης. Ο έλεγχος της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας είναι προαπαιτούμενο της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή της θεώρησης του μισθωτηρίου. Κατά τη μίσθωση φορτηγών, όταν η αρμόδια για τον έλεγχο της οικονομικής επιφάνειας Υπηρεσία Μεταφορών είναι διαφορετική από την Υπηρεσία όπου τηρείται ο φάκελος του φορτηγού, η πρώτη αναφερόμενη Υπηρεσία βεβαιώνει την πλήρωση της προϋπόθεσης της κατάλληλης οικονομικής επιφάνειας.


Ετικέτες για αναζήτηση ΦΔΧ μεταφορικές οικονομική επιφάνεια


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο