Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας - «Με την ψυχή γεμάτη κόσμους, χωρίς χαλινάρια ή παρωπίδες»

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN

 

 

Ι. Πρόλογος

Το φθινόπωρο του 1929 ο Γιώργος Θεοτοκάς είχε γράψει το δοκίμιο με τίτλο «ελεύθερο πνεύμα» ένα μέρος του οποίου παραθέτω σήμερα αντί προλόγου χωρίς ψιμύθια και περαιτέρω σχολιασμό:

«[…] Τη φωτιά της δημιουργίας δεν την συντηρούν οι φυλακισμένοι φύλακες της κληρονομιάς των νεκρών, ούτε οι λογικοί και πραχτικοί που περπατούν πάντα στα σίγουρα και αποφεύγουν να κάνουν ένα βήμα εκεί που το έδαφος κουνιέται κάτω από τα πόδια τους, ούτε οι ήρεμοι επιστήμονες οι φορτωμένοι σοφία μα χωρίς μακρινά οράματα και καμμιά ανησυχία στην ψυχή, ούτε οι μικροί φιλόδοξοι, που έταξαν ως σκοπούς της ζωής τους, τους επαίνους των πρεσβυτέρων, την κοινωνική υπόληψη κι ένα τιμητικό αξίωμα. Είναι γεμάτοι τέτοιους ανθρώπους οι δρόμοι της Αθήνας κι ωστόσο η Ελλάδα δε δημιουργεί, η Ελλάδα δεν πραγματοποιεί τίποτα όμορφο. Η Ελλάδα -ας πω την τρομερή λέξη- δεν επιδιώκει τίποτα το μεγάλο. Τη φωτιά την συντηρούν οι ανυπόταχτοι, οι ανικανοποίητοι, οι τυχοδιώκτες της ψυχής και τους πνεύματος, οι άνθρωποι που τους σέρνει το πλεόνασμα των δυνάμεών τους, πιο μακριά από τους ορίζοντες και πιο υψηλά από το επίπεδο του πλήθους. Τη συντηρεί ο Άσωτος Υιός. Αν αυτός λείψει, ο τόπος σας όσο κι αν τον νοικοκυρέψετε δε θα αξίζει πολλά.
Αλίμονο στην Ελλάδα, αν στηρίζει το μέλλον της μονάχα στις άμορφες μάζες των φρόνιμων παιδιών. Το ιδανικό τους είναι μια ήρεμη και γλυκιά μεσημβρινή Ελβετία, υπόδειγμα τάξης, άνεσης και μακαριότητας, χωρίς καμμία αγωνία, κανένα μεγάλο όνειρο, καμμιά τρέλα, καμμιά δημιουργική πνοή. Μα είναι δυνατό να καταντήσει Ελβετία αυτή η χώρα του Οδυσσέα;
[…]».

 

ΙΙ. Εξωδικαστικός για ελεύθερους επαγγελματίες


Νέες ερωτήσεις - απαντήσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και ΦΚΑ για ελ. επαγγελματίες

Να είστε σε ετοιμότητα σήμερα γιατί σας έχουμε έκπληξη γύρω από το θέμα αυτό...

 

ΙΙΙ. Daily briefing...

Η συνοπτική παρουσίαση των γεγονότων της ημέρας μέσω του daily briefing συνεχίστηκε και την περασμένη εβδομάδα. Έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή και σφαιρική ενημέρωσή σας, αλλά ταυτόχρονα βάζοντας και τη δική μας πινελιά, προσπαθούμε να συνοψίσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα και να σας μεταφέρουμε όσα γίνονται καθημερινά στα επαγγελματικά μας δρώμενα. Να σημειώσω ότι δεν γίνεται πλήρης ανάλυση των θεμάτων μέσα από το briefing, όμως δίνουμε το στίγμα της επικαιρότητας και συχνά κάνουμε έναν μικρό σχολιασμό ορισμένων θεμάτων ή κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση.

¤

 

ΙV. ΜΥΦ, πρόστιμα, παράταση και άλλα...

■ Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ΜΥΦ: Διαβάσαμε την πρώτη απόφαση της Δ.Ε.Δ. αναφορικά με την επιβολή προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ). Όμως, όπως γράψαμε και στο σχολιασμό της απόφασης αυτής (δείτε την ανάρτηση του κόμβου Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ΜΥΦ - Απόφαση ΔΕΔ) διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την ισχύ του συγκεκριμένου προστίμου (ανά περίοδο) για την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών συναλλαγών (ΜΥΦ), επειδή το υπ. Οικονομικών δεν έχει κοινοποιήσει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη θέση. Μα, πόσο πρέπει να περιμένουμε επιτέλους για να μάθουμε ποιες θα είναι οι κυρώσεις γι΄ αυτή τη φορολογική υποχρέωση; Τόσο δύσκολο είναι να αποφανθούν οι υπεύθυνοι;

Σχετικά με το ζήτημα της καταληκτικής ημερομηνίας και το ενδεχόμενο παράτασης είχαμε το αίτημα της ΠΟΦΕΕ για μεταφορά προθεσμιών υποβολής ΜΥΦ και διορθώσεων έτους 2017

Αν θέλετε να φρεσκάρετε τη μνήμη σας γύρω από τα βασικά θέματα που αφορούν στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων τότε μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο του κόμβου Σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Σύντομη ιστορική αναδρομή: Γιατί ακόμη και σήμερα ονομάζουμε στην καθημερινότητά μας αυτές τις καταστάσεις ΜΥΦ; Στους παλιούς συναδέλφους είναι ενδεχομένως γνωστό γιατί τις ονομάζουμε με αυτό το ακρωνύμιο, όμως φαντάζομαι ότι οι νέοι συνάδελφοι να μη γνωρίζουν από που προέρχεται. Ας γυρίσουμε το χρόνο πολύ πίσω τότε που ίσχυε ο Κ.Φ.Σ. (Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων). Στο άρθρο 31 του Π.Δ. 99/1977 αναφέρονταν τα ακόλουθα:

Περιεχόμενον κ.λπ. υποβαλλομένων ατομικών και συγκεντρωτικών καταστάσεων. - Άρθρον 31.

1. Αι υποβαλλόμεναι κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος, εις τον Οικονομικόν Εφορον ατομικαί και συγκεντρωτικαίκαταστάσεις, των οποίων το περιεχόμενον ορίζεται κατά περίπτωσιν υπό των κατ` ιδίαν διατάξεων, φέρουν το ονοματεπώνυμον και το πατρώνυμον ήτην επωνυμίαν, το επάγγελμα, την διεύθυνσιν και τον αριθμόν φορολογικού μητρώου του υποβάλλοντος, προκειμένου δε περί δημοσίας, δημοτικής,κοινοτικής αρχής ή ετέρου νομικού προσώπου της παραγράφου 5 του άρθρου1 του παρόντος Κώδικος, τον τίτλον και την διεύθυνσιν τούτου και τοέτος το οποίον αφορούν αύται, χρονολογούνται και υπογράφονται υπό του υποβάλλοντος ή προσώπου οριζομένου υπό τούτου.
2. Αι ανωτέρω καταστάσεις γράφονται δια μελάνης ή δια μολυβδίδος διαρκείας ή δια γραφομηχανής ή ετέρας μηχανής.
3. Το εν των αντιτύπων της υποβαλλομένης εις τον Οικονομικόν Εφορον συγκεντρωτικής καταστάσεως θεωρούμενον υπό τούτου παραδίδεται εις τον υποβάλλοντα και διαφυλάσσεται υπ` αυτού ως απόδειξις υποβολής των φορολογικών στοιχείων.
4. Αντί υποβολής ατομικών και συγκεντρωτικών καταστάσεων, επιτρέπεται η υποβολή μαγνητικών ταινιών επί των οποίων έχουν αποτυπωθή μηχανογραφικώς τα δεδομένα των καταστάσεων τούτων, και επί πλέον ο αριθμός φορολογικού μητρώου εκάστου πελάτου, υπό την προϋπόθεσιν ότι αιταινίαι αύται προσαρμόζονται εις το εκάστοτε χρησιμοποιούμενον σύστημαυπό της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας Φορολογίας (Μ.Υ.Φ.). Αι μαγνητικαί ταινίαι υποβάλλονται εις την Μ.Υ.Φ. μετά τριπλοτύπου καταστάσεως, επίτης οποίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμον, το πατρώνυμον ή η επωνυμία,το επάγγελμα, η διεύθυνσις και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του υποβάλλοντος, ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων ή ετέρων στοιχείων και συνολική αξία τούτων. Το εν των αντιτύπων της καταστάσεως ταύτης θεωρούμενον υπό της Μ.Υ.Φ. παραδίδεται εις τονυποβάλλοντα και διαφυλάσσεται ως απόδειξις υποβολής των φορολογικών στοιχείων.

Σημ: Βέβαια, η Μηχανογραφική Υπηρεσίας Φορολογίας (Μ.Υ.Φ.) είχε δημιουργηθεί πολύ πριν το έτος 1977, όμως στη συνέχεια με το Π.Δ. 242/1979 καταργήθηκε και δημιουργήθηκε ο οργανισμός του Μηχανογραφικού Κέντρου Υπουργείου Οικονομικών (ΜΗ.Κ.Υ.Ο.). Από κει και πέρα η συνέχεια είναι γνωστή νομίζω...


¤

V. Συμψηφισμοί ΕΦΚΑ βάσει του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος

Απόλαυσα για μία ακόμη φορά το αγαπημένο μου δίδυμο στη Βουλή, τον κ. Κεγκέρογλου και τον κ. Πετρόπουλο. Ο πρώτος υπέβαλε την εξηκοστή ερώτηση γύρω από το ασφαλιστικό στον δεύτερο ο οποίος έδωσε εκ νέου "κατατοπιστικές" απαντήσεις μέσω του βήματος της Βουλής. Μην εκπλαγείτε αν μετά από λίγο παρακολουθείτε και πάλι αυτούς τους δύο να κονταροχτυπιούνται για τα ζητήματα των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς ωστόσο να βγαίνει άκρη. Το μόνο σίγουρο θα είναι ότι ο ένας θα ρωτά κι άλλος θα απαντά σε μια ατέρμονη διαδικασία, αλλά μέσω των απαντήσεων δεν θα βγαίνει ποτέ κάτι σαφές. Πάμε τώρα στο θέμα των συμψηφισμών. Ό,τι δεν έγινε τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, δεν έγινε ούτε τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Αυτό είναι γνωστό και δεν είναι ανάγκη να αγχωνόμαστε όμως. Μήπως όμως θα γίνει τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους όπως έλεγε; Μα, τι λέτε τώρα; Θα γίνει τον Μάρτιο είναι σίγουρο σας λέω. Μη μου πείτε ότι αμφισβητείτε τον υπουργό; Το πολύ πολύ να πάει έναν ακόμη μήνα παραπέρα. Εε και τι έγινε; Το καλό πράγμα λένε στο χωριό μου αργεί να γίνει, οπότε μη βιάζεστε. Άλλωστε μπορεί να υπάρχουν και ασφαλισμένοι που επιθυμούν να πληρώνουν παραπάνω ποσά και να δημιουργούν τεχνηέντως αυτές τις καθυστερήσεις. Το καλό είναι ότι σε λίγο θα αναρτηθούν τα νέα ειδοποιητήρια για το έτος 2018 βάσει των νέων διατάξεων... Θα ζήσουμε τραγελαφικές καταστάσεις πάλι!

Α. Πετρόπουλος: «Τον Μάρτιο οι συμψηφισμοί των εισφορών»


 

VI. Επισημάνσεις

(Upd 4) Διαρκής ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων του 2018 που πρέπει να γνωρίζετε

«Όλα όσα μας χρειάζονται για την απογραφή των αποθεμάτων 31-12-2017» - Ένας πρακτικός οδηγός (ΠΟΦΕΕ - Γ. Χριστόπουλος) - Έκδοση 2018

¤

VII.Αρθρογραφία, μελέτες κ.α.

Ενδιαφέρουσα ήταν και την περασμένη εβδομάδα η αρθρογραφία του κόμβου. Δημοσιεύθηκαν νέα άρθρα τα οποία πρέπει να διαβάσετε ή αν δεν έχετε χρόνο στην παρούσα περίοδο μπορείτε να τα προσθέσετε στην προσωπική βιβλιοθήκη σας. Δείτε τα σημαντικότερα εξ αυτών:

Η διάκριση της δωρεάς από το χρησιδάνειο ή τη χορηγία ή την κληρονομιά [του κ. Ορέστη Σεϊμένη και της κας Αλεξάνδρας Γεράγγελου ]

Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος - εξωτερικού. Επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές [ Του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Γιάννη Αρτσίτα (Senior Accountant – Φορολογία Φυσικών Προσώπων) ].

 

¤

VIIΙ. Μείωση προστίμων

Συνήθως στη χώρα μας τα πρόστιμα της φορολογικής διοίκησης διαχρονικά, βαίνουν μειούμενα στο πέρασμα των χρόνων ειδικά κατά την εναλλαγή των κυβερνητικών σχημάτων. Πρόκειται για κάτι καινοφανές στα παγκόσμια χρονικά. Δηλαδή, είναι υψηλά στις πρόσφατες υποθέσεις, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται —αναλόγως με τις πολιτικές εξελίξεις— όλο και επιεικέστερα και ειδικά για ορισμένους. Γίνονται όλο και καλύτερα για μία μερίδα φορολογούμενων, όπως το κρασί που ωριμάζει στα δρύινα βαρέλια. Υπάρχουν λοιπόν τρεις κατηγορίες φορολογούμενων α) όσοι πληρώνουν εμπρόθεσμα τα πάντα και αίφνης στο κούτελό τους εμφανίζεται ένα υδατογράφημα με την αγαπημένη λέξη που μονοπωλούσε όλες τις φράσεις των φοιτητικών μας χρόνων (ενίοτε και όχι μόνο), β) όσοι πληρώνουν υψηλά πρόστιμα επειδή για παράδειγμα δεν πρόκαμαν μια υποχρέωση ή γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα τη δεδομένη στιγμή να πληρώσουν και γ) όσοι προτιμούν να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις ή τα νοικοκυριά τους αδιαφορώντας για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή (μερικές φορές και αφού ασκήσουν πίεση) θα τους δοθεί κάποιο ευνοϊκό επίσημο συγχωροχάρτι και που εσχάτως έχουν πάρει και επίσημο όνομα (στρατηγικοί κακοπληρωτές).

Μεταξύ των τριών αυτών κατηγοριών νομίζω πως είναι οφθαλμοφανές ποιοι είναι οι ευνοημένοι. Το χειρότερο απ΄ όλα αυτά όμως δεν είναι όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα συνεχίζεται η προστιμολαγνεία και η επιβολή υψηλών προστίμων, ενώ θα πρεπε οι υπηρεσιακοί παράγοντες να εισηγηθούν επιτέλους τον εξορθολογισμό τους. Μετά από το σύντομο αυτό λογύδριο δείτε και τη σχετική εγκύκλιο με τη μείωση των προστίμων:

ΠΟΛ.1019/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018 (Α'5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α'170)IX. Οι χωρισμένοι και τα συζυγικά αποκτήματα

Οι χωρισμένοι μπορεί να μη γιορτάζουν ποτέ —κατά το άσμα που ερμήνευσε μοναδικά η λαίδη του λαϊκού μας τραγουδιού— όμως εκτός αυτού δεν φορολογούνται για τις τυχόν αξιώσεις μετά τη διακοπή του έγγαμου βίου. Αναφέρομαι φυσικά στα χρηματικά ποσά προς εξόφληση της σχετικής αξιώσεως έναντι του συζύγου για τη συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου.

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1017570 ΕΞ 2018Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα)

 

Περίληψη

Τα εισπραττόμενα από τη σύζυγο χρηματικά ποσά προς εξόφληση της σχετικής αξιώσεως έναντι του συζύγου για τη συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου εξακολουθούν και μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) να μην θεωρούνται, με βάση την προαναφερόμενη εγκύκλιο εισόδημα. Επομένως, αναγράφονται στον κωδ. 781 του πίνακα 6 του εντύπου Ε1 και δεν υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τα ανωτέρω ποσά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέονται με την τυχόν καταβαλλόμενη διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, καθόσον αυτή αποτελεί με βάση την περ. β’ της παρ.2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 απαλλασσόμενο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

¤

 

X. Το κίτρινο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε στη Σύρο στις αρχές της δεκαετίας του 1970

Στους χώρους της μεγάλης έκθεσης έκθεση «160 χρόνια made in Greece. Βιομηχανία, πρωτοπορία, καινοτομία» που λειτουργεί στο Γκάζι στις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά το πρώτο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε στη Σύρο, το ξακουστό Enfield 8000 (δείτε σχετική είδηση στο Πρώτο Θέμα). Δείτε το παρακάτω βίντεο...


XΙ. Σε νέες περιπέτειες μπαίνουν οι θεριακλήδες

Οι λάτρεις του τσιγάρου θα βρεθούν ξανά σε δύσκολη θέση όταν καπνίζουν σε ταβέρνες, καφέ-μπαρ, εστιατόρια, νυχτερινά μαγαζιά, κ.λπ. Το άγρυπνο μάτι των ελεγκτών του υπουργείου Υγείας θα επιθεωρεί και ακολουθώντας το γράμμα του νόμου, θα επιβάλλει τα αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες. Ο νόμος βέβαια όπως ξέρουμε υπάρχει απ΄ το παρελθόν, όμως αφενός ουσιαστικά η πολιτεία δεν είναι σε θέση να τον εφαρμόσει, αφετέρου οι καπνίζοντες πολίτες δεν έχουν την πρόθεση να υιοθετήσουν τις διατάξεις του. Αυτό που μου προκαλούσε πάντα έντονο μειδίαμα —το χω ξαναγράψει—είναι το γεγονός ότι σε ενιαίους χώρους καταστημάτων —που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί απαγόρευσης του καπνίσματος— βλέπεις πινακίδες που ενημερώνουν ότι είναι ένας διακεκριμένος χώρος τους είναι χώρος καπνιζόντων! Δηλαδή, ο καπνός του τσιγάρου όντας εκπαιδευμένος από τους καπνιστές και αψηφώντας του νόμους της φυσικής θα ακολουθεί αρχικά μια ανοδική πορεία και στη συνέχεια θα περιοριστεί μόνο στο χώρο των καπνιζόντων. Το μοναδικό αυτό φαινόμενο του «εκπαιδευμένου» καπνού των τσιγάρων που δεν διαχέεται στο χώρο –το οποίο παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα-, έχουν έρθει να μελετήσουν πολλοί επιστήμονες του εξωτερικού που κάνουν τη διατριβή τους πάνω στα μεταφυσικά φαινόμενα.

A propos να σας ενημερώσω ότι ο γράφων δεν ανήκει στους καπνιστές, παρόλα αυτά σέβεται τους καπνίζοντες απαιτώντας όμως τον ίδιο σεβασμό και από αυτούς. Πάντως, όταν πηγαίνω σε καταστήματα που διαθέτουν τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις κλιματισμού και εξαερισμού, η ατμόσφαιρα είναι πάντα καθαρή και δεν υπάρχει ίχνος καπνού, παρόλο που ο χώρος σφύζει από καπνιστές. Δείτε τη νέα εγκύκλιο: Αριθμ. πρωτ.: Γ.Π./Δ2β/οικ. 8809/2018 Απαγόρευση καπνίσματος - εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας


ΧIΙ. Αποφάσεις της Δ.Ε.Δ.

Πρόστιμο εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος - Σε ποιες περιπτώσεις ακυρώνεται από τη ΔΕΔ

 

Ιστορικό/Απόφαση Δ.Ε.Δ.

Ο φορολογούμενος προέβη στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 καθώς διαπίστωσε ότι είχε αναγράψει λανθασμένα τον Α.Μ.Κ.Α. ενός τέκνου του στην αρχική εμπροθέσμως υποβληθείσα δήλωση εισοδήματος. Με την ενδικοφανή προσφυγή του ο φορολογούμενος ζήτησε τη διαγραφή του προστίμου καθώς η λανθασμένη ή η ορθή αναγραφή αριθμού του Α.Μ.Κ.Α. του τέκνου, ουδεμία επίδραση είχε στο αποτέλεσμα εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης. Επιπλέον δεν παρέβη καμία φορολογική υποχρέωση του, όπως ρητά αναφέρει και η ΠΟΛ.1255/11.12.2014 και επομένως δεν έπρεπε να του επιβληθεί το πρόστιμο.

Η Δ.Ε.Δ. ακύρωσε το πρόστιμο της Δ.Ο.Υ.


Σημείωση:Είναι πραγματικά λυπηρό να φτάνει στη Δ.Ε.Δ. μια τέτοια υπόθεση σαν την ανωτέρω ώστε να δικαιωθεί ο φορολογούμενος γιατί κάτι τόσο απλό. Πολλές Δ.Ο.Υ. επιβάλλουν σωρηδόν πρόστιμα σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χωρίς να εξετάζουν σωστά το λόγο για τον οποίο έγινε η τροποποιητική δήλωση και κυρίως αν ο φορολογούμενος ουσιαστικά παρέβη κάποια φορολογική του υποχρέωση. Είναι καιρός να σταματήσει όλο αυτό. Πρέπει να εκδοθεί άμεσα μια εγκύκλιος από την Α.Α.Δ.Ε. με όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν πρέπει να επιβάλλεται πρόστιμο σε περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων. Επίσης, πρέπει οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. μέχρι την κοινοποίηση αυτής της εγκυκλίου να μην εξαντλούν την αυστηρότητά του και να βάζουν πάνω απ΄ όλα και τη λογική έτσι ώστε να πάψει αυτό το φαινόμενο των ενδικοφανών προσφυγών για τέτοια θέματα.

¤

XIII. Νομικά-φορολογικά θέματα- σχέδια νόμου

ΠΟΛ.1021/2018Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ' αριθ. 291/2017 του Β' τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων

 

Περίληψη

Και μετά την κατάργηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ., για τις παραβάσεις έκδοσης εικονικών στοιχείων, που διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, δύνανται να τύχουν εφαρμογής οι ουδέποτε καταργηθείσες μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του ΚΦΔ, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής, δηλαδή, εφόσον το νέο καθεστώς επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον ίδιο τον φορολογούμενο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίμου.

ΣτΕ 3259/2017 Παράλειψη κλήσεως του φορολογουμένου σε ακρόαση κατ' άρθρο 36 παρ. 7 του Κ.Β.Σ. δεν καλύπτεται εκ του γεγονότος ότι αυτός κλήθηκε σε ακρόαση στο πλαίσιο παράλληλης ποινικής διαδικασίας, η οποία έλαβε χώρα ενώπιον άλλων οργάνων του Κράτους

  ΣτΕ 2712/2017Σχετικά με την επιβολή χαρτοσήμου στις συμβάσεις δανείου υποκαταστήματος ημεδαπής τράπεζας στην αλλοδαπή

 


XIV. Το ασφάλισμα και το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (αφορά τον παλαιό Κ.Φ.Ε. ν.2238/1994)

ΠΟΛ. 1020/2018 - Tο ασφάλισμα που καταβλήθηκε στους εργαζομένους επιχειρήσεων στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

 

Περίληψη

Το ασφάλισμα που καταβλήθηκε στους εργαζομένους επιχειρήσεων, πριν από την ισχύ του ν. 4110/2013, στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων που είχαν συνάψει οι επιχειρήσεις αυτές με ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα καταβληθέντα από τον εργοδότη ασφάλιστρα, αποτελεί εισόδημα των εργαζομένων από μισθωτές υπηρεσίες, κατά το άρθρο 45 Κ. Φ. Ε, το οποίο υπόκειται σε φορολόγηση κατά τον χρόνο που οι δικαιούχοι της ασφαλιστικής παροχής (ασφαλίσματος) απέκτησαν το δικαίωμα είσπραξης αυτής, όχι μόνον όταν η ασφάλιση επιβάλλεται από τον νόμο ή έχει αποτελέσει όρο μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών της εργασιακής σύμβασης ή δεσμευτικής για τον εργοδότη ΣΣΕ ή διαιτητικής απόφασης, αλλά και στην περίπτωση της καταβολής των ασφαλίστρων για τον μισθωτό εξ ελευθεριότητος του εργοδότη, εξ αφορμής, πάντως, της σχέσεως εργασίας, ακόμα και αν ο εργοδότης είχε επιφυλαχθεί του δικαιώματος της μονομερούς διακοπής της καταβολής των ασφαλίστρων.

Στην περίπτωση της μερικής καταβολής του ασφαλίστρου από τον εργαζόμενο, η παροχή-ασφάλισμα κατά το μέρος που προέρχεται από ασφάλιστρα καταβληθέντα από τον εργαζόμενο, ακόμη και πριν την έναρξη ισχύος του ν.4110/2013, δεν φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκτός εάν τα ασφάλιστρα εξέπεσαν από το ακαθάριστο εισόδημά του και δεν φορολογήθηκαν, οπότε φορολογείται.

 ¤

XVΑποζημιώσεις εξόδων κίνησης για παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή

 

Περίληψη

Οι αποζημιώσεις εξόδων κίνησης για παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή δεν προσαυξάνουν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών της αλλοδαπής.

 ¤

ΧVI. Λοιπές ενδιαφέρουσες ειδήσεις, εγκύκλιοι, κ.α.

ΠΟΛ.1018/2018 Κοινοποίηση της 215/2017 γνωμοδότησης του Β' τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών

Πως φορολογούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της «TRANS ADRIATIC PIPELINE AG»

Ανανεώθηκε η θητεία του Γ. Πιτσιλή για δύο χρόνια

Τις επόμενες ημέρες η Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ» (σ.σ. δείτε κι αυτή την είδηση Τέλος του μήνα η υποβολή των αιτήσεων για το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»)

Ο νέος ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) για τα προνοιακά επιδόματα (δείτε κι αυτή την είδηση Ποια είναι τα επιδόματα και οι παροχές που θα χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ).

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 6/2018 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017

Επεκτείνεται η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών παραβόλων σε όλους τους Δήμους της Χώρας

Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χορήγηση και ανανέωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος των Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης και των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων

Μισθωτήρια ακινήτων Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

 


ΧVII. Μικρά Κατάστιχα - Η ιστορία της Λογιστικής και της φορολογίας

Ο φίλος Κωστής Νιφορόπουλος μας ταξίδεψε πάλι πίσω στο χρόνο μέσα από τη στήλη του κόμβου «μικρά κατάστιχα», Διαβάστε το ενδιαφέρον άρθρο Η φορολόγηση των «Πλουτησάντων επί Κατοχής» (1945) – Μια αποτυχημένη «προσπάθεια» απονομής Δικαιοσύνης

 ¤

ΧVIII. Μου χρωστάς, δεν σου χρωστάω...

Τη μαγνητική τομογραφία (σ.σ. μου αρέσει καλύτερα απ΄ την ακτινογραφία) των ληξιπρόθεσμων οφειλών —εκτός των άλλων— παρουσίασε Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. (παρουσίαση του κ. Γ. Πιτσιλή σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σε δημοσιογράφους. Από τα περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ την 1.1.2018, τα 47 προέρχονται από οφειλές που δεν έχουν σχέση με τους φόρους πρόστιμα/προσαυξήσεις καθώς και πρόστιμα Κ.Β.Σ. (73 φορολογούμενοι οφείλουν 32 δις ευρώ. Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο). Επίσης, δείτε και τα αποτελέσματα της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων βάσει των διατάξεων του πρόσφατου νόμου 4446/2016 (10 δις δηλώθηκαν με την οικειοθελή αποκάλυψη, βεβαιώθηκαν 795 εκατομμύρια σε φόρους).


"Καλύτερα να αποτυγχάνεις στην πρωτοτυπία, παρά να επιτυγχάνεις στην αντιγραφή - ΧΕΡΜΑΝ ΜΕΛΒΙΝ"


ΧIX. Ημέρες ασφάλισης σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών

Οι συνάδελφοι της ΕΦΕΕΑ μέσα από ανοιχτή επιστολή προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Μπακαλέξη και την Προϊσταμένη του τμήματος διοικητικής μέριμνας κα Γεωργακοπούλου επαναφέρουν το θέμα του υπολογισμού των ημερών ασφάλισης σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει μετά την κοινοποίηση της εγκυκλίου του ΕΦΚΑ με αριθμ. 45/2017. Διαβάστε την επιστολή: Ανοιχτή επιστολή ΕΦΕΕΑ για τον υπολογισμό ημερών ασφάλισης των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

 

 "Δεν υπάρχουν σύντομες διαδρομές για προορισμούς στους οποίους αξίζει να φτάσεις - ΜΠΕΒΕΡΛΙ ΣΙΛΣ"

ΧX. Επίλογος

Βαδίζουμε όλοι εδώ και αρκετά χρόνια μέσα στα κακοτράχαλα μονοπάτια της οικονομικής κρίσης και των πολλών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στον τόπο μας. Κάποιοι δεν άντεξαν τον εξευτελισμό που υφίσταντο, άλλοι έφυγαν για μια νέα αρχή στο εξωτερικό ενώ οι περισσότεροι ζουν ακόμη εδώ παλεύοντας καθημερινά, τσαλακώνοντας συχνά την αξιοπρέπειά τους. Βέβαια, παρά τις δυσκολίες αυτό που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απεμπολήσουμε είναι η ανθρωπιά και η ευαισθησία μας. Γιατί πάνω απ΄όλα είμαστε άνθρωποι δεν πρέπει να το λησμονούμε. Επίσης είναι καλό να θυμόμαστε ότι, όταν θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής μας δεν θα μας βασανίζουν τα αξιώματα που δεν πήραμε ή τα παραπάνω χρήματα που δεν αποκομίσαμε, ούτε οι δουλειές που χάσαμε και οι συμφωνίες που δεν κλείσαμε. Αυτό που θα μας βασανίζει τότε θα είναι ο χρόνος που δεν αφιερώσαμε στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, στους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό...


«Στου καφενείου του βοερού το μέσα μέρος
σκυμένος στο τραπέζι κάθετ’ ένας γέρος•
με μιαν εφημερίδα εμπρός του, χωρίς συντροφιά.

Και μες στων άθλιων γηρατειών την καταφρόνεια
σκέπτεται πόσο λίγο χάρηκε τα χρόνια
που είχε και δύναμι, και λόγο, κ’ εμορφιά.

Ξέρει που γέρασε πολύ• το νοιώθει, το κυττάζει.
Κ’ εν τούτοις ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει
σαν χθές. Τι διάστημα μικρό, τι διάστημα μικρό.

Και συλλογιέται η Φρόνησις πώς τον εγέλα•
και πώς την εμπιστεύονταν πάντα – τι τρέλλα! -
την ψεύτρα που έλεγε•

«Αύριο. Εχεις πολύν καιρό.»

Θυμάται ορμές που βάσταγε• και πόση
χαρά θυσίαζε. Την άμυαλή του γνώσι
κάθ’ ευκαιρία χαμένη τώρα την εμπαίζει.

… Μα απ’ το πολύ να σκέπτεται και να θυμάται
ο γέρος εζαλίσθηκε. Κι αποκοιμάται
στου καφενείου ακουμπισμένος το τραπέζι».

Κ.Π. Καβάφης.

________________________
Υ.Γ. Ο τίτλος του σημερινού σχολίου είναι επίσης από τον Γ. Θεοτοκά.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο