Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ομιλία κ. Γ. Πιτσιλή στον ΟΟΣΑ - 757 εκατομμύρια ευρώ από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής συμμετείχε εχθές, στις 23 Ιανουαρίου 2018, στην 94η Συνεδρίαση της Επιτροπής Φορολογικών Υποθέσεων (Committee on Fiscal Affairs) του ΟΟΣΑ, στο Παρίσι, κατά την οποία παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά της οργανωτικής και λειτουργικής μεταρρύθμισης της ελληνικής Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, καθώς και το πλέγμα των επόμενων βασικών μεταρρυθμίσεων της ΑΑΔΕ σε ορίζοντα τριετίας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε στις αντιπροσωπείες των κρατών μελών του ΟΟΣΑ το νομικό πλαίσιο υπό το οποίο λειτουργεί πλέον η ΑΑΔΕ, το οποίο στηρίχθηκε στις σχετικές βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Επίσης, επισήμανε την σημαντική πρόοδο η οποία επετεύχθη κατά το 2017, αναφορικά με την είσπραξη φόρων (υπέρβαση στόχου φορολογικών και τελωνειακών εσόδων κάτα 1,5%) και παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους, την μείωση του ρυθμού αύξησης νέων χρεών, την αξιοσημείωτη μείωση του αποθέματος επιστροφών φόρων, καθώς και τα τελικά διαθέσιμα στοιχεία, αναφορικά με τη συμμετοχή φορολογουμένων στην οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών και τους φόρους που βεβαιώθηκαν από αυτήν.
______________________________________
ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ

Presentation of the Greek Revenue Administration's reform: The creation of a revenue agency

Good afternoon Ladies and Gentlemen,

My name is George Pitsilis. I am the Governor of the Independent Authority for Public Revenue of Greece. In other words, the Head of Greece's tax administration.

The purpose of my speech is to present you with the recent major transformation of our revenue agency, the new legal framework that it is currently working under, along with our reform strategy and our related vision for its modernization.

Legal Framework

a. Transformation

Let me start by taking you quickly two steps back. In 2013, all Greek tax and customs services, which, until then, were operating as general directorates of the Ministry of Finance, were united in a single, semi-autonomous, revenue authority, called General Secretariat of Public Revenue (GSPR). GSPR operated as such until the end of 2016. Since January 1st 2017, our Revenue Authority, while not obtaining a legal personality of its own, has become organizationally and functionally independent vis-a-vis the Ministry of Finance and operates on the basis of a legal framework that was drafted in line with the international standards regarding tax Administration autonomy.

b. Competencies

The transformation into an Independent Authority for Public Revenue (IAPR) has not altered our core competencies and business. The IAPR has remained competent for interpreting and implementing tax and customs legislation, as well as performing tax audits and customs controls and assessing and collecting Tax, Customs, and other public revenues.

c. Organizational model

What has changed is the organizational model. The IAPR is managed by its Head, the Governor, but for all major issues related to strategic and business planning, as well as staffing, organizational and budget issues, the Governor is assisted by a five member Management Board (MB). The MB is competent for providing general guidelines for the strategic planning of the Authority and giving its assent to the Authority's Strategic and yearly Business Plan, as well as to other major decisions on the above issues. The Management Board is also competent for monitoring the implementation of the strategic and business plans of the Agency.

The Governor and the members of the Board are elected following an open call for interest. For the Governor, candidacies are examined by an independent Selection Committee composed by ex officio members, which presents a short list of 4 candidates to the MB. The MB narrows the list down to 2 candidates, out of which the Minister of Finance elects the Governor. Similar is the procedure for the election of the members of the MB.

Especially for the first five years of operation of the Authority, the MB is assisted by an international Expert, who is elected from a short list proposed by the European Commission.

d. The autonomous model of IAPR

What are the key characteristics of the new model:

- the authority enjoys operational and administrative autonomy, and financial self-reliance; it is not subject to scrutiny or supervision by government bodies or other administrative authorities;

- direct reporting to the Parliament is provided for: The Governor, along with IAPR top management, appear before the Parliament at least once a year, in order to present the Annual Report of the previous year and the Business Plan for the next yea r.

- in the human resources area, the IAPR law has foreseen certain deviations from the provisions applicable to the rest of the public sector, ensuring that we can have more flexible and efficient processes (namely assessment, grading, wage grid), rewarding benefits etc.

- IAPR has its own budget and financial management, which is conducted through a General Directorate of Financial Services (GDFS), founded for this purpose by our constituting law. IAPR is also competent for the procurement of its equipment, consumables, and services required, following all relevant legislation regarding public procurement.

Finally, as far as Public Investment Budget is concerned, IAPR has initiated an ambitious program amounting to approx. 50 mil euros for the next three years.

e. Relationship with the political leadership

- Control /Supervision by the MoF:

The Authority is not subject to hierarchical control or supervision by the Minister of Finance (MoF). The MoF may only provide strategic guidance to the Authority in relation to the government policy implementation in matters pertaining to the Authority's powers, which cannot be extended to organizational and operational issues of the Authority or to its staff.

The Authority periodically informs the MoF about the execution of the yearly business plan and other issues arising from its function.

In the event of a disagreement between the MoF and the Governor of the Authority on the implementation of tax policy, the matter shall be referred by the MoF to the Authority's MB.

- Legislative provisions and secondary legislation:

IAPR may propose to the MoF legislative provisions on matters falling within its remit.

Prior to the submission to Parliament of legislative provisions on tax and customs policy issues and their implementation, the MoF (and other Ministries) must notify the Authority thereof, which further give its non-binding opinion.

Additionally, prior to the adoption of regulations and circulars concerning the interpretation and application of the provisions of the tax and customs legislation, the Authority must request the views of the MoF, which in a ny case are not binding on the Authority.

- Information (data) for the exercise of tax policy by the MoF:

As regards the information, the Minister may not request any information on specific cases or provide binding instructions therefor. The Authority may provide the MoF with either aggregate or personalized but anonymized analytical data.

Our Vision

Ladies and Gentlemen,

The transformation into and independent authority was the end of a process that has started from the creation of single revenue authority, but not an end to itself.

On the contrary we see it as an enabling framework that will allow us to implement the broad list of reforms that we need in order to move to further modernization.

We also have in mind that the transformation into an Independent Authority reflects the long standing expectation of the Greek society that the Tax Administration operates with guidelines, the principles of transparency, meritocracy, tax fairness, accountability, efficiency and effort for persistent improvement.

Thus, our vision and ta rget is to make the Agency working in such an exemplary way that it becomes a pilot to the rest of the Greek public bodies.

This was, I believe, the main reason why the Greek Parliament decided, in vast majority, to grant broad autonomy to the Greek Tax Administration: To provide it with the tools to proceed to all the long term reforms that are indispensable for improving our performance and creating a relationship of trust with taxpayers.

Currently, we have a long list of tasks ahead of us.

In 2017, we identified the key steps of what we call our blueprint reform: The project responds to the question of ''What is the tax administration that we would like to have in three years from now". And it is also the umbrella for all the projects that we are currently working on.

Key components:

- implementing Client based approach, whereby we will be able to provide quality services remotely, thus enhancing service delivery for greater voluntary compliance,

- investing on our infrastructure and especially on our IT, which is the cornerstone of all transformation, through recruitment of skilled employees and renewal of all our equipment that has become obsolete

- reducing unnecessary costs through centralizing processes such as collection and through reviewing and merging units in the major cities of Greece

- developing a customs strategy that will fit in the blueprint reform, focusing especially in reinforcing our services with specialized equipment for controls and allocating more forces in the fight against smuggling

- Investing on in-house quality training of our employees

- establishing a modern HRM system: Our aim is to establish and operate a transparent and fully meritocratic system of allocation to grades, appraisal and promotion for our staff, taking into account the experience and performance of each staff member. And we have started doing that. The allocation of Job Descriptions to all our staff has finished and, by May 2018 we will have finalized the rest of the components of the reform: grading, wage grid and procedures for evolving professionally within the Agency.

The above reforms are more than necessary after the downsizing that the tax and customs services have inevitably faced in the last years. Indicatively, from around 15.000 active employees in 2011, the number of employees of the IAPR amounts currently to less than 12.000.

Despite the problems and obstacles we are facing, I am proud to say that good results are already showing.

In 2017, IAPR has exceeded its collection of revenue target by 1,5%, which is more than 700 M EUROS.

Collection of old debt, that is debt that is more than one year old, has increased to 2,678 Billion €, against 2,475 Billion in 2016, increasing its performance by 8,20%, compared to 2016, and by 63,20% compared to 2015.

The pace of creation of new debt has become slower in the past two years: from 13,48 Billion € in 2015 and 12,16 Billion in 2016, in 2017 the new debt was amounted to 10,87 billion, reduced by 10,5% against 2016 and 19,30% against 2015.

Tax refunds: A big problem of the Greek Tax Administration that has accumulated a very big stock of refund claims: In 2017, we refunded 6,053 Billion, against 4.290 billion in 2016, and 3,108 bn in 2015, thus reducing the stock of tax arrears from 3,285 billion in 2015 to 1,034 billion in the end of 2017.
Compared to 2015, this is an increase of performance of 94,8% and a consequent reduction of our stock by 68,5%.

Increase of performance has also shown its effects with respect to our fight against tax evasion. In November 2017 expired the third Voluntary Disclosure Scheme that Greece has run in the last 10 years. A scheme that was enormously less favorable than the two previous ones. And despite that, this last VDI scheme was a success, as more than 146.000 taxpayers participated, declaring almost 757 M Euros of taxes, whereas the two previous ones had given us insignificant revenue. We believe that the success of this scheme relies on better legislation, proposed by our services and worked together with the MoF, but also on the fact that the eventuality of a tax audit became a credible threat for those who had neglected their obligations.

Ladies and Gentlemen,

I will not further bore you with numbers. I will just say that I took the opportunity to present you the reforms that we have undergone in the Greek tax administration, because I believe that despite each administration's level of efficiency and effectiveness, we share common problems.

Our thoughts on where we want to go have been enriched by the best practices presented to us by international technical assistance that we receive, and also by our efforts to keep an open door to all recent developments in other tax administrations as well as in international fora, such as the OECD.

From my side, I would like to assure you that we and I personally in the Greek tax administration remain fully committed to implement our long-term reforms and become an example of an overall successful and radical transformation.

Thank you for your attention.
___________________________


Παρουσίαση της μεταρρύθμισης της Διοίκησης της Ελληνικής Διοίκησης: Δημιουργία υπηρεσίας εσόδων

Καλησπέρα Κυρίες και κύριοι,

Το όνομά μου είναι ο Γιώργος Πιτσιλής. Είμαι ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, ο επικεφαλής της φορολογικής διοίκησης της Ελλάδας.

Στόχος της ομιλίας μου είναι να σας παρουσιάσω την πρόσφατη σημαντική μεταρρύθμιση του γραφείου μας για τα έσοδα, το νέο νομικό πλαίσιο στο οποίο εργάζεται αυτή τη στιγμή, μαζί με τη στρατηγική μεταρρύθμισης και το σχετικό όραμα για τον εκσυγχρονισμό του.

Νομικό πλαίσιο

α. Μεταμόρφωση

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω παίρνοντας γρήγορα δύο βήματα πίσω. Το 2013, όλες οι ελληνικές φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, οι οποίες μέχρι τότε λειτουργούσαν ως γενικές διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ενώθηκαν σε μια ενιαία, ημιαυτόνομη φορολογική αρχή, που ονομάζεται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (GSPR). Η GSPR λειτούργησε ως τέτοια μέχρι τα τέλη του 2016. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, η Υπηρεσία Φορολογίας, χωρίς να αποκτά τη δική της νομική προσωπικότητα, έχει αποκτήσει οργανωτική και λειτουργική ανεξαρτησία έναντι του Υπουργείου Οικονομικών και λειτουργεί με βάση ένα νομικό πλαίσιο το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σχετικά με τη φορολογική αυτονομία των διοικητικών υπηρεσιών.

β. Αρμοδιότητες

Η μετατροπή σε ανεξάρτητη αρχή για τα δημόσια έσοδα (IAPR) δεν έχει αλλάξει τις βασικές μας ικανότητες και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο IAPR παρέμεινε αρμόδιος για την ερμηνεία και την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και για την πραγματοποίηση φορολογικών ελέγχων και τελωνειακών ελέγχων και για την αξιολόγηση και είσπραξη φόρων, τελωνείων και άλλων δημόσιων εσόδων.

γ. Οργανωτικό μοντέλο

Αυτό που άλλαξε είναι το οργανωτικό μοντέλο. Το IAPR διοικείται από τον Αρχηγό του, τον Διοικητή, αλλά για όλα τα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τον στρατηγικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό, καθώς και με το προσωπικό, οργανωτικά και δημοσιονομικά ζητήματα, ο Διοικητής επικουρείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο πέντε μελών. Το ΜΒ είναι αρμόδιο για την παροχή γενικών κατευθυντήριων γραμμών για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Αρχής και για τη σύμφωνη γνώμη του για το Στρατηγικό και Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Αρχής, καθώς και για άλλες σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Το διοικητικό συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής των στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων του Οργανισμού.

Ο Διοικητής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος. Για τον Διοικητή, οι υποψηφιότητες εξετάζονται από ανεξάρτητη επιτροπή επιλογής που αποτελείται από ex officio μέλη, η οποία παρουσιάζει έναν σύντομο κατάλογο 4 υποψηφίων στο MB. Το MB περιορίζει τη λίστα σε 2 υποψηφίους, από τους οποίους ο Υπουργός Οικονομικών εκλέγει τον Διοικητή. Παρόμοια είναι η διαδικασία για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικά για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της Αρχής, το ΜΒ επικουρείται από διεθνή εμπειρογνώμονα, ο οποίος εκλέγεται από σύντομο κατάλογο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

δ. Το αυτόνομο μοντέλο της IAPR

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου:

- η αρχή έχει λειτουργική και διοικητική αυτονομία και οικονομική αυτοδυναμία · δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές ·

- Προβλέπεται άμεση αναφορά στο Κοινοβούλιο: Ο Διοικητής, μαζί με την ανώτατη διοίκηση του IAPR, εμφανίζονται ενώπιον του Κοινοβουλίου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, προκειμένου να παρουσιάσουν την Ετήσια Έκθεση του προηγούμενου έτους και το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το επόμενο έτος.

- στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, ο νόμος IAPR προβλέπει ορισμένες αποκλίσεις από τις διατάξεις που ισχύουν για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να έχουμε πιο ευέλικτες και αποτελεσματικές διαδικασίες (δηλαδή αξιολόγηση, ταξινόμηση, μισθολογική κλίμακα), ανταμείβοντας τα οφέλη κ.λπ.

- Η IAPR έχει δικό της προϋπολογισμό και οικονομική διαχείριση, η οποία διεξάγεται μέσω μιας Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (GDFS), η οποία ιδρύθηκε για το σκοπό αυτό από το νόμο που θεσπίζει. Η IAPR είναι επίσης αρμόδια για την προμήθεια του εξοπλισμού, των αναλωσίμων και των υπηρεσιών που απαιτούνται, σύμφωνα με το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

Τέλος, όσον αφορά τον προϋπολογισμό για τις δημόσιες επενδύσεις, η IAPR έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ύψους περίπου. 50 εκατ. Ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια.

ε. Σχέση με την πολιτική ηγεσία

- Έλεγχος / Επιτήρηση από το MF:

Η Αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από τον Υπουργό Οικονομικών (MF). Το MF μπορεί να παρέχει στρατηγική καθοδήγηση στην Αρχή μόνο σε σχέση με την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα αρμοδιοτήτων της Αρχής, τα οποία δεν μπορούν να επεκταθούν σε οργανωτικά και λειτουργικά θέματα της Αρχής ή του προσωπικού της.

Η Αρχή ενημερώνει περιοδικά το MF σχετικά με την εκτέλεση του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου και άλλα θέματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του MF και του Διοικητή της Αρχής σχετικά με την εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής, το θέμα παραπέμπεται από το MF στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής.

- Νομοθετικές διατάξεις και παράγωγο δίκαιο:

Η IAPR μπορεί να προτείνει στη ΜΟΔ νομοθετικές διατάξεις για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Πριν από την υποβολή στο Κοινοβούλιο νομοθετικών διατάξεων σχετικά με θέματα φορολογικής και τελωνειακής πολιτικής και την εφαρμογή τους, το MF (και άλλα υπουργεία) πρέπει να ενημερώσει την Αρχή, η οποία παραπέμπει περαιτέρω στην μη δεσμευτική γνώμη του.

Επιπλέον, πριν από την έκδοση κανονισμών και εγκυκλίων σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, η Αρχή πρέπει να ζητήσει τις απόψεις του Υπουργείου, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την Αρχή.

- Πληροφορίες (στοιχεία) για την άσκηση της φορολογικής πολιτικής από το MF:

Όσον αφορά τις πληροφορίες, ο Υπουργός δεν μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις ή να παράσχει δεσμευτικές οδηγίες γι 'αυτό. Η Αρχή μπορεί να παρέχει στο ΜΟ είτε συγκεντρωτικά είτε εξατομικευμένα αλλά ανώνυμα αναλυτικά δεδομένα.

Το όραμά μας

Κυρίες και κύριοι,

Ο μετασχηματισμός και η ανεξάρτητη αρχή ήταν το τέλος μιας διαδικασίας που ξεκίνησε από τη δημιουργία μιας ενιαίας φορολογικής αρχής, όχι όμως και αυτοσκοπό.

Αντίθετα, το θεωρούμε ως ένα πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε τον ευρύ κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό.

Έχουμε επίσης κατά νου ότι η μετατροπή σε Ανεξάρτητη Αρχή αντανακλά την μακρόχρονη προσδοκία της ελληνικής κοινωνίας ότι η φορολογική διοίκηση λειτουργεί με κατευθυντήριες γραμμές, τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της φορολογικής δικαιοσύνης, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και της προσπάθειας για συνεχιζόμενη βελτίωση.

Έτσι, το όραμά μας και ο στόχος μας είναι να κάνουμε τον Οργανισμό να εργάζεται με τέτοιο παραδειγματικό τρόπο ώστε να γίνει πιλότος στους υπόλοιπους ελληνικούς δημόσιους οργανισμούς.

Πιστεύω ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο το ελληνικό κοινοβούλιο αποφάσισε, στη συντριπτική πλειοψηφία, να παραχωρήσει ευρεία αυτονομία στην Ελληνική Φορολογική Διοίκηση: Να της παράσχει τα εργαλεία για να προχωρήσει σε όλες τις μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των επιδόσεών μας και δημιουργώντας μια σχέση εμπιστοσύνης με τους φορολογούμενους.

Επί του παρόντος, έχουμε έναν μακρύ κατάλογο καθηκόντων μπροστά μας.

Το 2017, εντοπίσαμε τα βασικά βήματα για αυτό που ονομάζουμε μεταρρύθμιση του σχεδίου μας: Το σχέδιο ανταποκρίνεται στο ερώτημα «Ποια είναι η φορολογική διοίκηση που θα θέλαμε να έχουμε σε τρία χρόνια από τώρα» και είναι επίσης η ομπρέλα για όλα τα έργα στα οποία εργαζόμαστε επί του παρόντος.

Βασικά συστατικά:

- την εφαρμογή προσέγγισης βασισμένης στον πελάτη, μέσω της οποίας θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε εξ αποστάσεως υπηρεσίες ποιότητας, ενισχύοντας έτσι την παροχή υπηρεσιών για μεγαλύτερη εθελοντική συμμόρφωση,

- επενδύοντας στην υποδομή μας και ειδικά στην τεχνολογία της πληροφορικής μας, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των μετασχηματισμών, μέσω της πρόσληψης εξειδικευμένων εργαζομένων και της ανανέωσης όλου του εξοπλισμού μας που έχει ξεπεραστεί

- μείωση του περιττού κόστους μέσω της συγκέντρωσης διαδικασιών, όπως η συλλογή και η επανεξέταση και συγχώνευση μονάδων στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

- ανάπτυξη μιας τελωνειακής στρατηγικής που θα ενταχθεί στη μεταρρύθμιση του σχεδίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των υπηρεσιών μας με εξειδικευμένο εξοπλισμό για τον έλεγχο και την κατανομή περισσότερων δυνάμεων στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

- Επένδυση στην εσωτερική εκπαίδευση ποιότητας των εργαζομένων μας

- δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού: Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα διαφανές και πλήρως αξιοκρατικό σύστημα κατανομής στους βαθμούς, την αξιολόγηση και την προώθηση του προσωπικού μας, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και τις επιδόσεις κάθε μέλους του προσωπικού. Και έχουμε αρχίσει να το κάνουμε αυτό. Η κατανομή των περιγραφών θέσεων εργασίας στο σύνολο του προσωπικού μας έχει ολοκληρωθεί και μέχρι τον Μάιο του 2018 θα έχουμε οριστικοποιήσει τα υπόλοιπα στοιχεία της μεταρρύθμισης: ταξινόμηση, μισθολογική κλίμακα και διαδικασίες για επαγγελματική εξέλιξη εντός του Οργανισμού.

Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις είναι περισσότερο από αναγκαίες μετά την περικοπή που οι φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες έχουν αναπόφευκτα αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, από περίπου 15.000 ενεργούς υπαλλήλους το 2011, ο αριθμός των υπαλλήλων του IAPR ανέρχεται σήμερα σε λιγότερους από 12.000.

Παρά τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε, είμαι υπερήφανος που λέω ότι τα καλά αποτελέσματα έχουν ήδη αποδειχθεί.

Το 2017, η IAPR έχει ξεπεράσει την είσπραξη εσόδων κατά 1,5%, ποσό που υπερβαίνει τα 700 εκατ. Ευρώ.

Η είσπραξη παλαιού χρέους, δηλαδή χρέους ηλικίας άνω του ενός έτους, αυξήθηκε στα 2,678 δισ. Ευρώ έναντι 2,475 δισ. Το 2016, αυξάνοντας τις επιδόσεις της κατά 8,20% σε σύγκριση με το 2016 και κατά 63,20% σε σύγκριση με 2015.

Ο ρυθμός δημιουργίας νέου χρέους επιβραδύνθηκε τα τελευταία δύο χρόνια: από 13,48 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015 και 12,16 δισεκατομμύρια το 2016, το 2017 το νέο χρέος ανερχόταν σε 10,87 δισεκατομμύρια, μειωμένο κατά 10,5 % έναντι 2016 και 19,30% έναντι του 2015.

Επιστροφές φόρου: Ένα μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής φορολογικής διοίκησης που συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο απόθεμα επιστροφών: Το 2017 επιστρέψαμε 6,053 δισεκατομμύρια, έναντι 4,290 δισεκατομμυρίων το 2016 και 3,108 δις το 2015, μειώνοντας έτσι το απόθεμα φορολογικών καθυστερήσεων 3,285 δισ. Το 2015 σε 1,034 δισ. Ευρώ στο τέλος του 2017.

Σε σύγκριση με το 2015, πρόκειται για αύξηση των επιδόσεων κατά 94,8% και επακόλουθη μείωση του αποθέματός μας κατά 68,5%.

Η αύξηση των επιδόσεων έχει επίσης δείξει τα αποτελέσματά της όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τον Νοέμβριο του 2017 έληξε το τρίτο πρόγραμμα εθελουσίας γνωστοποίησης, το οποίο η Ελλάδα έχει αναλάβει τα τελευταία 10 χρόνια. Ένα πρόγραμμα που ήταν εξαιρετικά λιγότερο ευνοϊκό από τα δύο προηγούμενα. Και παρόλα αυτά, αυτό το τελευταίο πρόγραμμα VDI ήταν επιτυχημένο, καθώς συμμετείχαν περισσότεροι από 146.000 φορολογούμενοι, δηλώνοντας φόρους ύψους περίπου 757 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι δύο προηγούμενες μας είχαν δώσει ασήμαντα έσοδα. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία αυτού του καθεστώτος βασίζεται σε καλύτερη νομοθεσία, που προτάθηκε από τις υπηρεσίες μας και συνεργαζόταν με το MF, αλλά και στο γεγονός ότι η πιθανότητα ενός φορολογικού ελέγχου έγινε μια αξιόπιστη απειλή για όσους είχαν παραμελήσει τις υποχρεώσεις τους.

Κυρίες και κύριοι,

Δεν θα σας κουράσω με αριθμούς. Θα πω απλώς ότι έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις μεταρρυθμίσεις που υποβάλαμε στην ελληνική φορολογική διοίκηση, διότι πιστεύω ότι παρά το επίπεδο αποτελεσματικότητας και αποτελεσματικότητας κάθε διοίκησης, μοιραζόμαστε κοινά προβλήματα.

Οι σκέψεις μας για το πού θέλουμε να προχωρήσουμε εμπλουτίστηκαν από τις βέλτιστες πρακτικές που μας παρουσιάστηκαν από τη διεθνή τεχνική βοήθεια που λαμβάνουμε καθώς και από τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε μια ανοιχτή πόρτα σε όλες τις πρόσφατες εξελίξεις σε άλλες φορολογικές διοικήσεις καθώς και σε διεθνή φόρουμ , όπως ο ΟΟΣΑ.

Από την πλευρά μου, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς και εγώ προσωπικά στην ελληνική φορολογική διοίκηση εξακολουθούμε να είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην υλοποίηση των μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων μας και να γίνουμε παράδειγμα συνολικού επιτυχούς και ριζοσπαστικού μετασχηματισμού.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο