Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΦΕΕΑ: «Έτσι προτείνουμε το νέο Ε3»ΕΦΕΕΑ: Έτσι προτείνουμε το υπό διαβούλευση νέο Ε3


Αθήνα, 18/01/2018

Το Σεμινάριο της ΕΦΕΕΑ του προπερασμένου Σαββάτου 13 Ιανουαρίου 2018 ήταν μια ακόμα εξαιρετικά χρήσιμη επιμορφωτική ημερίδα που ομολογουμένως συγκέντρωσε όλους τους συντελεστές επιτυχίας.

Η σύγχρονη αίθουσα «Ερμής» του ΕΒΕΑ στην οποία διεξήχθη, γέμισε από τους συναδέλφους Λ/Φ όχι μόνο με την ιδιότητα των μελών της ΕΦΕΕΑ, αλλά και μελών από άλλες ενώσεις, ενώ η επιλογή των θεμάτων και η πρακτική ανάλυσή τους από τους γνωστούς και έμπειρους εισηγητές, ήταν καθοριστικός παράγων στην επιτυχία.

Και βέβαια μεταξύ αυτών, εκείνο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον, ήταν το νέο Ε3 που ακόμα βρίσκεται στο στάδιο επανασχεδιασμού από την ειδική ομάδα εργασίας που έχει συστήσει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κος Γιώργος Πιτσιλής.

Επί πλέον, όπως είχαμε σημειώσει στη σχετική ανακοίνωση του σεμιναρίου, ύστερα από σχετική συνεργασία με την ΑΑΔΕ, την ημερίδα παρακολούθησαν ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης κος Ευθύμιος Σαΐτης και ο συντονιστής της ομάδας εργασίας για τον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3, υπάλληλος της ΑΑΔΕ κος Σταύρος Ψαρράς. Από πλευράς ΠΟΦΕΕ το σεμινάριο παρακολούθησε και συνέβαλε με τις παρεμβάσεις του, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και έγκριτος συνάδελφος Αντώνης Μουζάκης.Πρέπει να σημειωθεί ότι το Δ.Σ. της ΕΦΕΕΑ, στη συνέχεια του γνωστού υπομνήματος προς την ΑΑΔΕ με τα σχόλια και παρατηρήσεις (δικά της και της ΠΟΦΕΕ), επανήλθε στο υπό διαβούλευση Ε3 με το σεμινάριο για το οποίο γίνεται ο λόγος και ανέθεσε στους εισηγητές Γιώργο Χριστόπουλο (Φοροτεχνικό, Επιστημονικό-Εκπαιδευτικό Σύμβουλό της, πρώην καθηγητή ΤΕΙ) και Ευστάθιο Κριαρά (Οικονομολόγο-Κοστολόγο - Συγγραφέα), να μελετήσουν πληρέστερα και να δουν την λειτουργικότητα του εντύπου Ε3 με βάση τα ΕΛΠ και την πρακτική της εφαρμοσμένης λογιστικής επιστήμης, αλλά και από την πρακτική ματιά του Λ/Φ, με μια προσέγγιση της δομής του με πρακτικά παραδείγματα ασκήσεων για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

Έτσι και έγινε. Οι εισηγητές ανέλυσαν τα σημεία των προσθηκών και βελτιώσεων, του υπό διαβούλευση εντύπου, και παράλληλα ο Γενικός Διευθυντής κος Σαΐτης απάντησε σε πολλές ερωτήσεις και ενημέρωσε από την πλευρά της ΑAΔΕ, για τη φιλοσοφία που εισάγει το έντυπο Ε3.

Την συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος της ΕΦΕΕΑ, Δημήτρης Τσαμόπουλος και η αντιπρόεδρος και υπεύθυνη διοργάνωσης σεμιναρίων Μαρία Μανωλοπούλου.

Ένα άλλο πρακτικό θέμα που περιελάβανε η ημερίδα, ήταν «Το ΓΕΜΗ και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων» με εισηγητή τον Ειδικό Σύμβουλο ΕΒΕΑ- Συντονιστή Γ.Ε.Μ.Η, κο Γιώργο Γεωργακόπουλο, ο οποίος μετέφερε στην αρχή ένα μεστό και φιλικό για τον κλάδο των Λ/Φ χαιρετιστήριο μήνυμα του Προέδρου του ΕΒΕΑ κου Κωνσταντίνου Μίχαλου.

Το σημαντικό είναι ότι οι απόψεις και η παρουσίαση του Ε3, ικανοποίησε τον Γενικό Διευθυντή κο. Σαΐτη ως προς την εργασία που έχει γίνει, αλλά και τον συντονιστή της ομάδας σχεδιασμού κο. Ψαρρά, που πήραν μαζί τους και την όλη εργασία με τις προσθήκες και βελτιώσεις. Το επίσης θετικό της υπόθεσης είναι ότι προέκυψαν και πρόσθετα σημεία που χρειάζονται παρεμβάσεις για την επιτυχή σύζευξη των στοιχείων από τα λογιστικά αρχεία με τα πεδία του Ε3, με βάση τα ΕΛΠ και την πρακτική της εφαρμοσμένης Λογιστικής επιστήμης, τόσο για απλογραφικά, όσο και διπλογραφικά βιβλία.

Τα νέα σημεία πρόσθεσαν οι δύο εισηγητές (Γιώργος Χριστόπουλος και Στάθης Κριαράς) και η όλη εργασία για το Ε3 με τη συμπλήρωση του εντύπου με τις τελικές προτάσεις, υποβλήθηκε εκ νέου στην ομάδα εργασίας της ΑΑΔΕ (κύριο Σαΐτη και κύριο Ψαρρά).

Αυτή την εργασία παρουσιάζει σήμερα η ΕΦΕΕΑ, με συμπληρωμένο το υπό διαβούλευση έντυπο Ε3, με βάση πρακτικό παράδειγμα για εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία που δραστηριοποιείται σε τρεις κλάδους (εμπορία, παραγωγή και υπηρεσίες).

Έτσι μπορεί να διαπιστώσει ο Λογιστής-Φοροτεχνικός που θα κληθεί να υπηρετήσει στην πράξη την εφαρμογή και λειτουργία του Ε3, κατά πόσο βατή και όχι πολύπλοκη θα είναι η δομή και η διαδικασία που έχει να κάνει, μεταφέροντας τα δεδομένα από τα βιβλία για την συμπλήρωση όλων των πινάκων και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά την ορολογία που αλλάξαμε στα στοιχεία κόστους, κρίναμε ότι και η Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιεί την Διεθνή κοστολογική ορολογία-ανάλυση που πρώτοι οι Αγγλοσάξονες ανέπτυξαν και από αυτούς αντέγραψαν τα περισσότερα κράτη του κόσμου, όπως και η Ελλάδα και την ενσωμάτωσαν στη λογιστική και κοστολογική τους οργάνωση.

Ακολουθεί άσκηση με συμπλήρωση του υπό διαβούλευση έντυπο Ε3, σε εταιρεία (Ε.Ε.), με διπλογραφικά βιβλία που δραστηριοποιείται σε τρεις κλάδους (εμπορία, παραγωγή και υπηρεσίες).

1) Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών:
Καθαρά λογιστικά κέρδη:                           98.700
Πλέον λογιστικές διαφορές:                       12. 000
Σύνολο:                                                      110.700
Μείον μερίσματα από συμμετοχές
(άρθρ. 48 ΚΦΕ -Ν. 4172/2013):      9.000
Μείον έσοδα από τόκους ομολόγων του Δημοσίου
(αφορολόγητα έσοδα)                    4.800 - 13.800
Υπόλοιπο Φορολογητέων κερδών:            96.900

Προσδιορισμός Φόρου:

Φόρος: 96.900 Χ 29% =

                                                                                            28.101
Μείον προκαταβολή προηγούμενου έτους:             5.500
Μείον Παρακρατηθείς φόρος τόκων καταθέσεων: 1.200 - 6.700
Οφειλόμενος φόρος:                                                          21.401 (1)
Οφειλόμενα Τέλη:
Τέλη χαρτοσήμου ακινήτων (12.000 Χ 3%)                         360
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ (360 Χ 20%)                                           72
Τέλος επιτηδεύματος Ν. 3986/2011                                  1.000
Σύνολο Τελών:                                                                  1.432 (2)

Προσδιορισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος:
Φόρος εισοδήματος:                                                        28.101
Παρακρατηθείς φόρος τόκων καταθέσεων:                    - 1.200
Οφειλόμενη προκαταβολή φόρου:                                  26.901 (3)
Συνολικό ποσό οφειλής (1+2+3): 21.401+1.432+26.901=49.734 (ως έχει στη δήλωση που ακολουθεί). Βλ. πιο κάτω τις εγγραφές και το υπόλοιπο του Λ/54.08

2) Υπολογισμός παρακρατούμενου φόρου διανεμομένων κερδών που θα αποδοθεί.

Τα διανεμόμενα κέρδη θα είναι 50.000 ευρώ:

Διανεμόμενα Μερίσματα:                                             50.000

Παρακρατούμενος φόρος :Μερισμάτων: 50.000 Χ 15% =7.500

Χρόνος απόδοσης παρακρατούμενου φόρου:
Σύμφωνα με την πολ. 1011/2-1-2014, προβλέπεται ότι «Ειδικά, για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος».

Σύμφωνα με την πολ. 1012/3-1-2014, καταληκτική ημερομηνία:
✓ Υποβολής της δήλωσης μερισμάτων είναι 27/09/2018
✓ Πληρωμής φόρου 30/09/2018.


3. Σημαντικές διευκρινήσεις για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις φορολογικού έτους 2017

Δεδομένης της κατάργησης του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, οι οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, συνεπώς και η μικρή οντότητα του παραδείγματος μας για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου (χρήσης) 2015 και εφεξής (συνεπώς και για το παρόν φορολογικό έτος 2017), ο χειρισμός όσον αφορά τα παρακάτω κονδύλια θα έχει ως εξής:

α) Θα εμφανίζει τα μερίσματα (ή παρόμοια ποσά) ως υποχρεώσεις με μείωση των αποτελεσμάτων εις νέο, κατά τον χρόνο έγκρισής τους από την γενική συνέλευση των μετόχων ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, και όχι στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου.

β) Θα εμφανίζει τις χορηγούμενες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναλόγου οργάνου αμοιβές από τα κέρδη, ως έξοδα, όταν εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.

Προσοχή: Τα συγκεκριμένα έξοδα θα αποτελέσουν λογιστική διαφορά (μόνιμη διαφορά) από πλευράς φορολογίας εισοδήματος, διότι κατ’ ουσία αφορούν τα κέρδη της χρήσεως του 2018 (εντός της οποίας θα λάβει χώρα η γενική συνέλευση η οποία και θα εγκρίνει τις εν λόγω αμοιβές)
Σχ. βλ. την πολ. 1047/24.3.2017 στην οποία «Επισημαίνεται ότι στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (ΚΑ:2020) καταχωρούνται και τα ποσά που διανέμονται από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης σε μέλη Δ.Σ. καθώς και στο προσωπικό της επιχείρησης, τα οποία με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) αντιμετωπίζονται ως δαπάνες (παροχές σε εργαζομένους)».

γ) Θα εμφανίζει όλους τους φόρους (φόρο εισοδήματος, διαφορές φορολογικού ελέγχου και λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους), ως στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, στο χρόνο που προκύπτουν βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. (βλ. και ΣΛΟΤ 1153 ΕΞ 1.6.2016 με θέμα «Απεικόνιση Φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε». Οι φόροι που δεν προσδιορίζονται με βάση το εισόδημα, όπως το τέλος επιτηδεύματος, δεν αποτελούν φόρο εισοδήματος, αλλά λοιπά έξοδα και καταχωρούνται ως τέτοια στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

δ) Δεν θα αναγνωρίζει στην κλειόμενη περίοδο την προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την επόμενη χρήση. Αναγνωρίζεται με την καταβολή του σχετικού ποσού στην επόμενη περίοδο.
(βλ. σχ. Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», παρ. 37.6.3 και Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2075 ΕΞ 30.9.2016 Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης).
 
Σημείωση: όλες οι παραπάνω διευκρινήσεις (ως κανόνες) στην σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν αφορούν ασφαλώς τις πολύ μικρές οντότητες (άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο γ του 4308/14), που έχουν την εταιρική μορφή προσωπικών εταιρειών και συνεπώς δεν υπάρχει Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του παραδείγματος μας έχουμε προσωπική εταιρεία (Ετερόρρυθμη) με διπλογραφικά βιβλία. Επομένως δεν συντρέχει λόγος ετεροχρονισμού των εγγραφών. Πιο κάτω θα δούμε τις εγγραφές κλεισίματος. Όλες στην 31.12.2017.

4. (Β6) Κατάσταση αποτελεσμάτων
*Ο Λ/78 «Τεκμαρτά έσοδα από αυτοπαραδόσεις ή καταστροφές αποθεμάτων» δεν εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και το ποσό αυτού (6.700€) έχει αφαιρεθεί από το λογαριασμό λοιπά έξοδα και ζημιές όπου αντίστοιχα είχε γίνει η χρέωση με πίστωση του λογαριασμού 78 σχετικά βλέπε πιο κάτω.

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Λογιστικός Χειρισμός του Λογαριασμού 78

5.1 Στις ενότητες Δ1,Δ2(α),Δ2(β),Δ3 και Δ4 του υπό διαβούλευση Ε3 κατά την γνώμη μας ορθά προσθέσαμε αντίστοιχο πεδίο με το λογαριασμό 78 «Τεκμαρτά έσοδα από αυτοπαραδόσεις ή καταστροφές αποθεμάτων» για να καλύπτει τις περιπτώσεις μη οργανικών εξαγωγών από τις αποθήκες. Διαφορετικά θα είχαμε λάθος υπολογισμό του μικτού κέρδους.

5.2 Οι Λ/78-00 «Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων», Λ/78-10 «Έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων» και Λ/78-11 «Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων» πιστώνονται, με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 1, ή της ομάδας 2, ή της ομάδας 6 με το κόστος παραγωγής των παγίων στοιχείων που κατασκευάζονται ή δημιουργούνται από την οικονομική μονάδα με δικά της μέσα και για δική της χρήση, καθώς και με το κόστος βελτίωσης των παγίων στοιχείων,

ανάλογα, με την καταχώρισή τους στους λογαριασμούς αυτούς. Συνεπώς συμψηφίζουν την επιρροή των πρώτων καταχωρήσεων στον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων και εμφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης μειωτικά του κόστους πωληθέντων για να μην επηρεασθεί το μικτό κέρδος. Στα Ε.Λ.Π. διατηρείται ο λογαριασμός ιδιοπαραγωγής (λογαριασμός 80 στα Ε.Λ.Π.).

5.3 Ο παραπάνω χειρισμός είναι σύμφωνος με τους κανόνες της λογιστικής και των ΕΛΠ και αντίστοιχα η μέθοδος αυτή υπαγορεύεται και από τις οδηγίες της ΕΛΤΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.ΛΟ.Τ).

Ενδεικτικά: Στο ερώτημα εάν για τα τεκμαρτά έσοδα και έξοδα από ιδιόχρηση ακινήτων πρέπει προς τεκμηρίωση να διενεργείται λογιστική εγγραφή τόσο στα απλογραφικά όσο και στα διπλογραφικά βιβλία, η ΕΛΤΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.ΛΟ.Τ), με το έγγραφο (αριθμ. πρωτ.: 1239 ΕΞ 23.6.2016) διευκρίνισε τα ακόλουθα σημαντικά:

1. Από λογιστική σκοπιά, τα τεκμαρτά έσοδα / έξοδα από ιδιόχρηση δεν επηρεάζουν τα ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, και αυτό αφορά τόσο τα διπλογραφικά βιβλία όσο και τα απλογραφικά βιβλία (ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας).

Τα σχετικά ποσά δε λαμβάνονται υπόψη (συμψηφίζονται μεταξύ τους) και συνεπώς δεν διογκώνουν ούτε τα έξοδα ούτε τα έσοδα.

2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τεκμαρτά έξοδα και έσοδα από ιδιοκατοίκηση (σημ. ο όρος ιδιοκατοίκηση μάλλον γράφτηκε από παραδρομή, αντί του ορθού ιδιόχρηση) έχουν λογιστική βάση 0 (μηδέν) και φορολογική βάση το ποσό που προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 39, ν. 4172/2013).

3… 4… 5…

6. Εάν η οντότητα επιθυμεί να παρακολουθεί τα τεκμαρτά έξοδα και έσοδα ιδιόχρησης ακινήτων μέσω του σχεδίου λογαριασμών της, μπορεί να χρεώνεται κατάλληλος υπολογαριασμός τεκμαρτού εξόδου των ενοικίων (του κωδ. 62.04 στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ ή του 64.05 στα ΕΛΠ), με πίστωση του λογαριασμού του τεκμαρτού εσόδου (υπολογαριασμός του κωδ. 75 στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ ή του 71.04 στα ΕΛΠ).
Οι σχετικοί λογαριασμοί ωστόσο απαλείφονται για σκοπούς σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν αντίστοιχα τα σχετικά έσοδα και έξοδα.
Βλ. και Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 781 ΕΞ 27.2.2015 «Λογιστική εγγραφή τεκμαρτού εσόδου και εξόδου από ιδιόχρηση ακινήτου».

Ακολουθεί συμπληρωμένο το υπό διαβούλευση έντυπο Ε3, με βάση πρακτικό παράδειγμα για εταιρεία (Ε.Ε.), με διπλογραφικά βιβλία που δραστηριοποιείται σε τρεις κλάδους (εμπορία, παραγωγή και υπηρεσίες).

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο