Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

ΣτΠ: Αποδοχή προτάσεων στο νέο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Αποδοχή προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη στο νέο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε συνέχεια της πολυετούς ενασχόλησής του με θέματα που σχετίζονται με την εγγραφή και φοίτηση παιδιών σε δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή ως υπηρεσίες των δήμων, συνεργάστηκε με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και υπέβαλε σειρά προτάσεων, με στόχο την βελτίωση των προβλέψεων του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των σταθμών αυτών. Το Υπουργείο δέχθηκε τις προτάσεις της ανεξάρτητης αρχής και τις ενέταξε στο νέο Πρότυπο Κανονισμό που εκδόθηκε με την ΚΥΑ αριθμ.41087/29.11.2017/ΦΕΚ Β 4249/5-12-2017. Ειδικότερα, σε αυτόν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προβλέψεις τις οποίες είχε προτείνει ο Συνήγορος, σχετικά με: την εγγραφή και φοίτηση παιδιών που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, την εξαίρεση της δημοτικότητας από το σύστημα μοριοδότησης για την εγγραφή, την απαγόρευση εξαίρεσης του δικαιώματος φιλοξενίας παιδιών μη αυτοεξυπηρετούμενων ως προς την ατομική τους υγιεινή, την εγγραφή με ελλιπή δικαιολογητικά (εφόσον αυτά είναι αδύνατο να προσκομισθούν) παιδιών ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, τα κριτήρια επιβολής τροφείων με εύλογο και συμβολικό χαρακτήρα που να γνωστοποιούνται πριν την έναρξη υποβολής των αιτήσεων εγγραφής, την απαγόρευση επιβολής λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας, προσβολής της προσωπικότητας ή/και σωματικής τιμωρίας των παιδιών από το προσωπικό, καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού, όπου απαιτείται, για παροχή πρώτων βοηθειών, αλλά και σε περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από διαβήτη, αλλεργίες, επιληψία ή άλλες παθήσεις (με παράλληλη άμεση ενημέρωση του γονέα) από Νοσηλευτή/τρια (εφόσον υπηρετεί ή συμβάλλεται με το σταθμό), σε συνεργασία με τον/την Παιδίατρο του σταθμού και το παιδαγωγικό προσωπικό.
________________

Σύνοψη διαμεσολάβησης
Αποδοχή προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη στο νέο πρότυπο κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος
Ειδικοί επιστήμονες: Ιωάννα Κουβαριτάκη, Άννα Ρούτση, Μαρία Τσάγκαρη

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Δεκτές έγιναν από το υπουργείο Εσωτερικών οι προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την εγγραφή και φοίτηση παιδιών σε Δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ο νέος πρότυπος κανονισμός λειτουργίας που εκδόθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 41087/29.11.2017 (ΦΕΚ Β 4249/5-12-2017) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις παρακάτω προβλέψεις τις οποίες είχε προτείνει ο Συνήγορος:

1) Για την εγγραφή και φοίτηση παιδιών που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, διευκρινίζεται ότι «όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ή το Δημοτικό Συμβούλιο, στην περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται...» (αρ.3, παρ.1, εδάφιο α).

2) Από το σύστημα μοριοδότησης για την εγγραφή των παιδιών εξαιρείται η ιδιότητα του δημότη, καθώς και οποιαδήποτε σχέση εργασίας των αιτούντων με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η ιδιότητα του δημότη έναντι της ιδιότητας του κατοίκου, ενώ επίσης απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή (αρ.3, παρ.8).

3) Το αρμόδιο Διοικητικό / Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν σε παιδιά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων την εγγραφή τους με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατο να προσκομισθούν (αρ.3, παρ.9).

4) Το αρμόδιο Διοικητικό / Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών των φιλοξενούμενων παιδιών, η οποία να είναι εύλογη και συμβολική, και να γνωστοποιείται πριν την έναρξη υποβολής των αιτήσεων εγγραφής (αρ.5).

5) Στο πεδίο των ειδικών καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων προσωπικού, διευκρινίζεται ότι σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία, η προσβολή της προσωπικότητας και η σωματική τιμωρία των παιδιών (αρ.13, παρ.1, εδάφιο στ), και

6) Προβλέπεται για πρώτη φορά ότι οι νοσηλευτές (εφόσον υπηρετούν ή συμβάλλονται με το σταθμό) επιλαμβάνονται σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, όπου απαιτείται, για παροχή πρώτων βοηθειών, και σε περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από διαβήτη, αλλεργίες, επιληψία ή άλλες παθήσεις, με παράλληλη άμεση ενημέρωση του γονέα, και φροντίζουν για την πιθανή μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενώ συνεργάζονται με τους παιδίατρους των σταθμών και το παιδαγωγικό προσωπικό (αρ.13, παρ.10).


Πληροφορίες: 2131306712, 2131306670, [email protected]

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο