Ειδήσεις Κωδικοποιήσεις νόμων

Νόμος 4512/2018 - Κωδικοποίηση νόμων στη βάση δεδομένων του κόμβου


Δημοσιεύθηκε ο νόμος  4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»

Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε (Πρώτη όπως πάντα) την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

"Δείτε στο τέλος του άρθρου συνοπτικά τις σημαντικότερες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία (και όχι μόνο) που περιέχουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου."

Οι συνδρομητές του κόμβου μπορούν από σήμερα να δουν και να μελετήσουν τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος αυτός σε πλήθος διατάξεων άλλων νόμων, με τις απαραίτητες υποσημειώσεις αλλά και επεξηγηματικά σχόλια σε κάθε άρθρο ή παράγραφο που τροποποιήθηκε.

Υπενθυμίζουμε την απίθανη προσφορά που ισχύει μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου για όσους θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβο. [Δείτε την προσφορά εδώ]

Τις τροποποιήσεις που επιφέρει ο νόμος 4512/2018 σε άλλα νομοθετήματα, μπορείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ να τις δείτε και να τις συγκρίνετε με τις διατάξεις που καταργήθηκαν ή προστέθηκαν, αφού επισκεφθείτε την σελίδα του νόμου και στην συνέχεια επιλέξετε τον ανάλογο σύνδεσμο, όπως σχετικά φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
Επιλέγοντας συγκεκριμένη παράγραφο άρθρου, οι συνδρομητές μπορούν να συγκρίνουν τις αλλαγές του νόμου.
Οι υπηρεσίες παρακολούθησης των αλλαγών της νομοθεσίας, είναι τόσο ευέλικτες που μπορείτε να "κατεβάσετε" τις αλλαγές σε αρχείο word και να τις μελετήσετε αργότερα, από το tablet ή από τον υπολογιστή σας.Οι συνδρομητές του κόμβου μπορούν επίσης να μελετήσουν τις αλλαγές του πολυνομοσχεδίου μέσα από τους νόμους που έχουν τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί από αυτόν.Για παράδειγμα στον νόμο 4174/2014 (ΚΦΔ) μπορείτε να επιλέξετε την σχετική αναφορά "Τελευταία τροποποίηση με .."  και να δείτε αναλυτικά τις αλλαγές.
Αναλυτικά οι νόμοι και οι διατάξεις που τροποποιούνται με τον νόμο «4512/2018»:


Ο νόμος αυτός περιέχει σχετικές διατάξεις με φορολογικό ενδιαφέρον σε θέματα που αναφέρονται σε άλλους νόμους. Αναλυτικά σχετικές διατάξεις προστέθηκαν στους παρακάτω νόμους:Ο παρόν νόμος κατήργησε ή επανέφερε σε ισχύ άρθρα στους παρακάτω νόμους:

  • 3842/2010 Το άρθρο 71 καταργήθηκε με το άρθρο 353 στις 2018-01-17


Εκτός από τις παραπάνω επιλογές, οι συνδρομητές του κόμβου έχουν στην διάθεσή τους και άλλα καινοτομικά εργαλεία για την παρακολούθηση της νομοθεσίας. Δείτε ενδεικτικά μερικά από αυτά.

Επιλογή για προβολή όλων των αλλαγών που έχουν γίνει στον νόμο αυτό από παλαιότερους νόμους όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.Προβολή  σχετικών διατάξεων για τα άρθρα του νόμου όπως φαίνεται στην εικόνα:Μπορείτε ακόμα να δείτε τόσο την αιτιολογική έκθεση του νόμου όσο και την αιτιολογική κατά άρθρο όπως φαίνεται στις εικόνες:


Δείτε τις αποφάσεις που σχετίζονται με τον νόμο αυτόν όπως φαίνεται στην εικόνα:Μπορείτε ακόμα να δείτε την προϊστορία κωδικοποίησης του νόμου αναλυτικά όπως φαίνεται στην εικόνα:
Για να δείτε περισσότερα για τις συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου επισκεφθείτε  την σχετική σελίδα και  επωφεληθείτε και της προσφοράς που ισχύει . Πατήστε εδώ για περισσότερα.


Υπενθυμίζουμε τις βασικότερες διατάξεις που περιέχει το πολυνομοσχέδιο: 


1. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί:

Από τις 21 Φεβρουαρίου 2018 οι πλειστηριασμοί θα γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα, και από 1η Μαΐου ηλεκτρονικά θα γίνονται και οι πλειστηριασμοί που αφορούν οφειλές στο δημόσιο

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών νέα υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης με τίτλο «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος», της οποίας την καθοδήγηση και το συντονισμό λειτουργίας έχει ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος.
Με τη σύσταση της νέας διεύθυνσης ερευνών οικονομικού εγκλήματος επιδιώκεται η ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού για την καταπολέμηση φορολογικών και άλλων απολύτως συναφών οικονομικών εγκλημάτων. Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των ελεγκτικών φορέων για την καλύτερη προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

2. Φορολογικές διατάξεις:


Ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013) υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν σε φορολογικά κίνητρα:

α) ευρεσιτεχνίας επιχειρήσεων,
β) κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. με φορολογικό συντελεστή 5% και
γ) κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων μη εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με φορολογικό συντελεστή 10%.
Παράλληλα, ορίζεται ότι οι διατάξεις για την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών (υπό στοιχεία β και γ) ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι 31-12-2020 και αυξάνονται οι συντελεστές φορολόγησης αυτών ως ακολούθως:
Για αποθεματικά εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ο φορολογικός συντελεστής (σήμερα 5%) αυξάνεται στο 10% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2019 και στο 20% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2020.
Για αποθεματικά μη εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ο φορολογικός συντελεστής (σήμερα 10%) αυξάνεται στο 20% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2020.

3. Καταργούνται διατάξεις για φορολογικά κίνητρα σχετικά με:

-τη μεταβίβαση Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης αυτοκινήτων, που κυκλοφόρησαν πριν τις 30-9-2010,
-την χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων, τα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους τους οι Κ.ΤΕΛ Α.Ε.,
-την αποκατάσταση κτιρίων στις περιοχές «Γεράνι» και Μεταξουργείο του ιστορικού κέντρου της Αθήνας,
-τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου. (άρθρο 354)


4. Αλλαγές στον ΚΦΔ:

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκπρόθεσμη αρχική η τροποποιητική δήλωση μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και όχι μέχρι την έκδοση της εντολής ελέγχου, όπως ισχύει έως σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός η φορολογική διοίκηση συμμορφώνεται με την πρόσφατη Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1364/2017), και αφετέρου ενθαρρύνεται η οικειοθελής συμμόρφωση των πολιτών προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Οι κυρώσεις, διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο έλεγχος, έτσι ώστε να είναι αυστηρότερες για τους πολίτες που υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση γνωρίζοντας ότι ελέγχονται, σε σχέση με αυτούς που υποβάλλουν δήλωση που είναι συνεπεία παράλειψης ή λάθους το οποίο διαπιστώθηκε από τον πολίτη προκειμένου να διορθωθεί.

Με τη ρύθμιση, επιτυγχάνεται η ταχύτερη είσπραξη των φόρων, αφού αποφεύγονται χρονοβόρες διαδικασίες και διοικητικές ή δικαστικές αμφισβητήσεις, ενώ παράλληλα παρέχεται ευνοϊκή μεταχείριση στον πολίτη με μια μείωση 40% του προστίμου υπό την προϋπόθεση ότι η εξόφληση της σχετικής οφειλής θα γίνει εντός 30 ημερών.

Πρακτικά δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να αποδεχτεί εκδοθείσες πράξεις οριστικού προσδιορισμού φόρου, με μείωση μόνο των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων στο 60% αυτού και όχι του κυρίου φόρου, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισμού φόρου.

Η ρύθμιση καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των Δικαστηρίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 4509/2017.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν παρέχεται φορολογική αμνηστία, αφού ο κύριος φόρος καταβάλλεται στο ακέραιο, αλλά επιδιώκεται να μειωθεί το άχθος των δικαστηρίων από τη συσσώρευση χιλιάδων υποθέσεων. Παράλληλα διασφαλίζεται η εισπραξιμότητα από μεριάς Δημοσίου, αφού η οφειλή πρέπει να καταβληθεί εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.


5.Καταργείται ο φόρος μεταβίβασης για τα φορτηγά δημοσίας χρήσης με άδεια κυκλοφορίας μέχρι 30.9.2010


6. Ιδρύεται η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος


Tο Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην ίδρυση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, μίας νέας Ειδικής Υπηρεσίας που θα συνδράμει στην περαιτέρω επιδίωξη της φορολογικής συμμόρφωσης και της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.

Η Διεύθυνση αυτή θα τελεί υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και η σύστασή της στόχο έχει:

-αφενός την αποσυμφόρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) από ένα μεγάλο όγκο εισαγγελικών υποθέσεων,
-και αφετέρου, τη συγκέντρωση υποθέσεων υψηλής φοροδιαφυγής σε μία υπηρεσία κάτω από την εποπτεία και την καθοδήγηση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Αντικείμενο της Υπηρεσίας θα είναι η διενέργεια ερευνών και λοιπών προανακριτικών πράξεων για την εξακρίβωση τέλεσης σημαντικών φορολογικών εγκλημάτων αλλά και λοιπών οικονομικών εγκλημάτων που σχετίζονται με τα φορολογικά αδικήματα, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η απάτη, η διαφθορά κ.ά.

Οι ελεγκτές της νέας υπηρεσίας θα έχουν την ιδιότητα του προανακριτικού υπαλλήλου, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την πρόσβασή τους σε όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου τους.

Η νέα Υπηρεσία θα συσταθεί ως Διεύθυνση στο Υπουργείο Οικονομικών και θα στελεχωθεί με 135 θέσεις ελεγκτών και 15 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Το έργο της θα συνδράμουν τα λοιπά ελεγκτικά σώματα και οι διοικητικές, δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές.

Ταυτόχρονα με την ίδρυση της νέας Υπηρεσίας, ιδρύεται και ένα συντονιστικό διϋπηρεσιακό όργανο με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Οικονομικού Εισαγγελέα, εκπροσώπων της νέας Υπηρεσίας, εκπροσώπους της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και εκπροσώπους από το ΣΔΟΕ, την Οικονομική Αστυνομία και την Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προκειμένου να συντονίζει τη δράση των «συναρμόδιων» ελεγκτικών υπηρεσιών, να συνδράμει στην ανταλλαγή πληροφοριών και να αποφεύγονται οι παράλληλοι έλεγχοι των ίδιων φορολογουμένων από περισσότερες υπηρεσίες.

Έτσι, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής εξοπλίζεται με δύο νέους μηχανισμούς κατά τα πρότυπα και τις επιταγές όλων σχεδόν των ευρωπαϊκών και λοιπών κρατών για τη δημιουργία εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών και για τη συνεργασία μεταξύ των φορέων δίωξης και έρευνας του φορολογικού εγκλήματος.7. Απενεργοποίηση ΑΦΜ:

Προβλέπεται αυτόματη απενεργοποίηση του ΑΦΜ ή σε αναστολή της χρήσης για τους φορολογούμενους που διαπράττουν φοροδιαφυγή ή έχουν δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του ΑΦΜ.
Επίσης φυσικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ έχει ανασταλεί και θέλουν να προχωρήσουν σε νέα έναρξη εργασιών ως υποκείμενα στον  ΦΠΑ  υποβάλλοντας δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση ανάλογα με το ύψος της φοροδιαφυγής, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15.000 ευρώ.


8. Επιχειρηματικά πάρκα, Αρτοποιεία, Λατομεία - Μεταλλεία:

Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως, ιδίως, ρυθμίσεις για την εφοδιαστική, ρυθμίσεις που αφορούν στην εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, ρυθμίσεις περί Γενικών Αποθηκών και περί Κέντρων Διανομής Τσιμέντου, ρυθμίσεις πυροπροστασίας και ασφαλείας, ρυθμίσεις για Επιχειρηματικά Πάρκα και Αρτοποιεία και ρυθμίσεις για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, κατά τροποποίηση του ισχύοντος Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων
 
9. Απεργίες:

Ορίζεται ότι για τη συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης [σήμερα η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να ληφθεί υπό προϋποθέσεις και από το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών]

10. Εργατικό ατύχημα:

Η διάταξη για το εργατικό ατύχημα συνδέει την υπαιτιότητα όχι με το αποτέλεσμα, αλλά με το «παράνομο», δηλαδή με την παράβαση νομοθετικών διατάξεων. Γεννάται όμως εν προκειμένω προβληματισμός ως προς το εάν, τελικώς, οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια θα οδηγεί πλέον σε κατάργηση της απαλλαγής των ασφαλισμένων εργοδοτών, των οποίων εργαζόμενοι υπέστησαν εργατικό ατύχημα.
Ενώ, επομένως, σήμερα απαλλάσσεται ο εργοδότης, έστω και αν γνωρίζει ότι υπάρχει παραβίαση, όταν δεν επιδιώκει το παράνομο αποτέλεσμα, αλλά ελπίζει ότι θα αποφύγει το ατύχημα, στην υπό ψήφιση διάταξη προβλέπεται ότι, στην ίδια περίπτωση, θα απαλλάσσεται ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης, και θα βαρύνεται αποκλειστικώς ο εργοδότης. Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε, απλώς εν γνώσει, παραβίαση κανόνα ασφαλείας είναι πιθανόν να θεωρείται δολία συμπεριφορά και να καταλήγει σε εξαίρεση κάλυψής της από τον ασφαλιστικό οργανισμό.

11. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας:

Θεσμοθετείται ο επανασχεδιασμός από ειδικό συλλογικό όργανο και από μηδενική βάση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, των κατηγοριών των επιμέρους δικαιούχων, καθώς και του τρόπου υπολογισμού του.

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο