Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

ΙΟΒΕ: Βελτίωση στον δείκτη οικονομικού κλίματος, λόγω της βιομηχανίας αλλά και της καταναλωτικής εμπιστοσύνηςhttp://iobe.gr

ΕΛΛΑΔΑ: Βελτίωση στον δείκτη οικονομικού κλίματος, λόγω της Βιομηχανίας αλλά και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κινείται σε υψηλότερα επίπεδα τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο, στις 101 (από 98,4) μονάδες. Ο δείκτης ενισχύεται μετά από δύο μήνες υποχώρησης και επιτυγχάνει την υψηλότερη επίδοση από τον Νοέμβριο του 2014. Συνολικά άλλωστε, ο δείκτης κινήθηκε το 2017 σε επίπεδο υψηλότερο από το 2016 (96,2 μονάδες έναντι 91,8 μονάδων), εξέλιξη που είναι συνεπής και με τον θετικό ρυθμό ανάπτυξης στο έτος. Στους επιμέρους τομείς της οικονομίας, η σταθερότητα του δείκτη σε Κατασκευές και Υπηρεσίες και η πτώση του στο Λιανικό Εμπόριο, αντισταθμίζεται από την άνοδο στη Βιομηχανία και την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η βελτίωση των προσδοκιών τον Δεκέμβριο αντανακλά τη σχετική άμβλυνση της αβεβαιότητας για την πορεία της οικονομίας και την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος, χωρίς τις παρατεταμένες διαδικασίες προηγούμενων αξιολογήσεων. Η βελτίωση των προσδοκιών στη βιομηχανία σχετίζεται με ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων, ενώ άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αντανακλά μικρότερη απαισιοδοξία για την πορεία της ανεργίας και την επίδρασή της στα νοικοκυριά. Η άνοδος του ελληνικού δείκτη εντάσσεται σε μια ισχυρή τάση συνολικής βελτίωσης κλίματος των προσδοκιών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. όπου τόσο τα νοικοκυριά, όσο και οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν ενισχυμένη αισιοδοξία, παράλληλα με την εμπέδωση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης στις αντίστοιχες χώρες.

Ο δείκτης στη χώρα μας, απέχει όμως ακόμη πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αναλυτικότερα:

- στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύονται, όπως και οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, με το ισοζύγιο για τα αποθέματα να υποχωρεί να αποκλιμακώνεται υποδηλώνοντας σημαντική ρευστοποίηση.

- στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων επιδεινώνονται, όμως αντισταθμίζονται από τις ανοδικές προβλέψεις για την απασχόληση

- στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επιδεινώνονται, αντίθετα από τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ στις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων καταγράφεται διόγκωση στο σχετικό δείκτη.

- στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων εξασθενούν, όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της

- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, καταγράφεται σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου για τις προβλέψεις της ανεργίας και τις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας και ήπια βελτίωση στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και την πρόθεση αποταμίευσης.

Ε.Ε – ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Βελτίωση του οικονομικού κλίματος σε Ευρωζώνη και ΕΕ

Τον Δεκέμβριο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται εκ νέου ανοδικά στην Ευρωζώνη, αυξανόμενος κατά 1,4 μονάδες (στις 116 μον.) - στην καλύτερη επίδοσή του από τον Οκτώβριο του 2000 - αλλά και στην ΕΕ, κατά 1,6 μονάδες (στις 115,9) - στην καλύτερη επίδοση από τον Αύγουστο του 2000.

Συγκεκριμένα, στην Ευρωζώνη, η βελτίωση των προσδοκιών στις Κατασκευές (+1,2) συνοδεύεται από έντονη άνοδο του δείκτη στο Λιανικό εμπόριο (+1,9) και τις Υπηρεσίες (+2), ενώ υψηλότερα κινείται ο δείκτης και στη Βιομηχανία (+1) και ελαφρώς στην καταναλωτική εμπιστοσύνη (+0,5). Σε επίπεδο των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, ο δείκτης βελτιώνεται στην Γαλλία (+2,3), την Ολλανδία (+0,7) και την Γερμανία (+1,6), παραμένει αμετάβλητος στην Ιταλία (+0,0) και επιδεινώνεται στην Ισπανία (-0,8).

Σε επίπεδο ΕΕ, καταγράφεται αισθητή άνοδος στον δείκτη κλίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (+3,6), ενώ και στην Πολωνία σημειώνεται ανάκαμψη (+1,2). Σε τομεακό επίπεδο, οι προσδοκίες ακολουθούν την τάση της Ευρωζώνης, με εξαίρεση το Λιανικό εμπόριο και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, όπου και καταγράφεται σχετική σταθερότητα. Αναλυτικότερα:

- Στη Βιομηχανία, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +8,8 και +9,1 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Οι προσδοκίες για την εξέλιξη της παραγωγής μεταβάλλονται θετικά στην Ευρωζώνη, ενώ οι εκτιμήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης παραμένουν στα ίδια επίπεδα, με τα αποθέματα να μεταβάλλονται αρνητικά και στις δύο ζώνες.

- Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν στις +16,1 και +18,4 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους μεταβάλλονται θετικά, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της σε ΕΕ και Ευρωζώνη.

- Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν στις +6,1 και +6,2 μονάδες αντίστοιχα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα ανακάμπτουν και στις δύο ζώνες, ενώ οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα υποδηλώνουν μικρή αποκλιμάκωση και οι προβλέψεις για τις πωλήσεις τους επόμενους μήνες χειροτερεύουν στην ΕΕ.

- Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών κινήθηκε στις +1,8 μονάδες στην ΕΕ και τις +2,7 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών βελτιώνονται στην ΕΕ και οι προβλέψεις για την απασχόληση και στις δύο ζώνες, εντονότερα δε στην Ευρωζώνη.

- Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται στις -0,6 και +0,5 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους δεν μεταβάλλονται, ενώ οι αντίστοιχες προβλέψεις για την γενική κατάσταση της οικονομίας ανακάμπτουν ελαφρά στην ΕΕ. Στην πρόθεση αποταμίευσης δεν καταγράφονται σημαντικές μεταβολές, ενώ οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας βελτιώνονται ήπια στην Ευρωζώνη.

- Τέλος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνεται στο δείκτη κλίματος) μεταβάλλεται θετικά στην ΕΕ (+22,8 από +19,2 μον.) και την Ευρωζώνη (+23,2 από +20,2 μον.). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται και στις δύο ζώνες, όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης, αλλά και οι προβλέψεις της ζήτησης στο επόμενο τρίμηνο.

Δείτε την έρευνα ή κατεβάστε την από εδώ.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο