Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ηλεκτρονική πλατφόρμα αντικειμενικών αξιών

Δικαιότερο αναμένεται να καταστεί το 2009 το σύστημα αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, καθώς αλλάζει ο τρόπος προσδιορισμού και αυτός θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο για τα εντός και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα. Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να δημιουργήσει μια μεγάλη και αξιόπιστη βάση δεδομένων, η οποία θα επιτρέπει στις εφορίες να ελέγχουν on line τόσο τις αντικειμενικές αξίες όσο και τις αγοραίες τιμές όλων των ακινήτων όλης της χώρας, ενώ παράλληλα μεταβάλλεται και ο τρόπος προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα αντικειμενικών αξιών                                             

Δικαιότερο αναμένεται να καταστεί το 2009 το σύστημα αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, καθώς αλλάζει ο τρόπος προσδιορισμού και αυτός θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο για τα εντός και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα. Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να δημιουργήσει μια μεγάλη και αξιόπιστη βάση δεδομένων, η οποία θα επιτρέπει στις εφορίες να ελέγχουν on line τόσο τις αντικειμενικές αξίες όσο και τις αγοραίες τιμές όλων των ακινήτων όλης της χώρας, ενώ παράλληλα μεταβάλλεται και ο τρόπος προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών.

Αυτό θα καταστεί δυνατό με την «Εφαρμογή διαχείρισης Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων», η οποία εντάσσεται στο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Περιουσίας (ΟΠΣ ΔΗΠΕ)» που φιλοδοξεί να βάλει τάξη στη δημόσια περιουσία. Κυρίως, δε, το υποπρόγραμμα των αντικειμενικών αξιών αναμένεται να επεκταθεί και για την ιδιωτική ακίνητη περιουσία. Το έργο είναι προϋπολογισμού 6.473.692,38 ευρώ και οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν τις έγγραφες προσφορές τους έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2008. Χ ρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", στο πλαίσιο του ΓΆ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Eνωση και 25% από Εθνικούς Πόρους. Στόχος είναι η ολοκλήρωσή του σε 15 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, οπότε και οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, ΓΓΠΣ, Κτηματικές Υπηρεσίες κ.λπ., θα έχουν στα χέρια τους ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.

Αναφορικά με τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων, το νέο σύστημα θα επιτρέπει, όπως προσδοκά ο αρμόδιος υφυπουργός Α. Μπέζας , τον άμεσο έλεγχο των αντικειμενικών και των αγοραίων τιμών, αλλά κυρίως την άνετη και άμεση αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Η διαχείρισή του θα αντλεί στοιχεία με αγοραίες τιμές ακινήτων από όλη την Ελλάδα, που θα προέρχονται από φορείς, ιδιώτες, τις αρμόδιες επιτροπές, από διάφορες υπηρεσίες του υπουργείου κ.λπ. Τις συγκεκριμένες τιμές το σύστημα θα τις επεξεργάζεται ώστε να εξάγει μια «προτεινόμενη τιμή ζώνης» για κάθε περιοχή. Η όλη διαδικασία θα εμπεριέχει χρήση συντελεστών βαρύτητας με βάση διάφορα κριτήρια.

Ακόμη, οι «προτεινόμενες τιμές» θα είναι η βάση για τον καθορισμό των τελικών τιμών ζωνών, τις οποίες θα εισηγείται η αρμόδια υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, θα δοθεί η δυνατότητα αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, κατά δικαιότερο τρόπο, αφού θα παρακολουθούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι μεταβολές στις αγοραίες τιμές των ακινήτων. Με το σημερινό σύστημα, τα ποσοστά μιας γενικής αύξησης των αντικειμενικών τιμών σε μια περιοχή, επιβάλλονται σε όλα τα ακίνητα, ακόμη και αν οι αγοραίες τιμές τους έχουν αυξηθεί με διαφορετικές ταχύτητες. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να άρει τις συγκεκριμένες αδικίες και οι νέες αντικειμενικές αξίες, που θα εκδίδονται από το τέλος του 2009 με αρχές του 2010 (εκτιμάται ότι τότε θα λειτουργεί η ηλεκτρονική εφαρμογή) θα είναι πιο δίκαιες.

Επίσης, ευκολότερα θα παρακολουθείται και θα αναπροσαρμόζεται, το ελάχιστο κόστος οικοδομών, ενώ ειδικό υποπρόγραμμα, θα παρακολουθεί και θα αναλύει τις αγοραίες τιμές των ακινήτων, που μελλοντικά μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως, από το υπουργείο Οικονομικών (π.χ. έλεγχος πόθεν έσχες).

Στόχος του ΥΠΟΙΟ είναι να αποκτήσει μέσω του νέου ηλεκτρονικού προγράμματος « Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων», το οποίο θα περιέχει:

Βάση δεδομένων Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (ΑΠΑΑ), ενημερωμένη με την τελευταία αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών. Η βάση αυτή θα περιέχει τόσο γεωγραφικά δεδομένα (νομούς/δήμους/οδούς) όσο και οικονομικά στοιχεία (ζώνες, συντελεστές εμπορικότητας, συντελεστές ΣΑΟ, ΣΟ), η οποία θα επικαιροποιείται με ευθύνη του υπουργείου.

Χάρτες περιοχών εντός ΑΠΑΑ γεωαναφερόμενους για την περιοχή Αττικής και Θεσσαλονίκης και μη γεωαναφερόμενους για τις υπόλοιπες περιοχές, η επικαιροποίηση των οποίων –και για τις περιοχές που θα ενταχθούν μελλοντικά στο ΑΠΑΑ – θα γίνεται με ευθύνη του υπουργείου.

Εφαρμογή διαχείρισης των περιγραφικών δεδομένων και των χαρτών με τα εξής χαρακτηριστικά:

Εξαγωγή των δεδομένων σε συγκεκριμένο format για περαιτέρω επεξεργασία, όπως υπολογισμό Φύλλων Υπολογισμού (σχετικά έντυπα ΦΥ1-5) και τροφοδοσία του TAXIS.

Ιστορικότητα τόσο στην Περιγραφική Βάση Δεδομένων, όσο και στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Εργαλεία διαχείρισης διανυσματικών δεδομένων, όπως:

Δυνατότητα δημιουργίας αντικειμένων «σημείων», «γραμμών», «πολυγώνων» με τις αντίστοιχες συντεταγμένες.

Διαχείριση επιπέδων ζωνών με τις τιμές εκκίνησης καθώς και ΣΑΟ.

Αυτόματους ελέγχους σε σχέση με γραμμικές ή κυκλικές ζώνες, ΣΑΟ κ.λπ.

Αυτόματη σύνδεση με τη βάση συντελεστών

Βάση δεδομένων που θα περιέχει τιμές εκκίνησης κόστους κατασκευής κτισμάτων (σχετικά έντυπα Κ1-9), η οποία θα επικαιροποιείται με ευθύνη του υπουργείου.

Βάση δεδομένων που θα περιέχει αξίες γης εκτός σχεδίου πόλεως (σχετικό έντυπο ΑΑ-Γης), η οποία θα επικαιροποιείται με ευθύνη του υπουργείου.
   
Πηγή Express
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο