Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

71 σημεία - Επικαιροποιημένες θέσεις και προτάσεις της ΠΟΦΕΕ


Κείμενο με 71 σημεία κατέθεσε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μετά από αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στο υπερσύνολο των 71 σημείων, περιλαμβάνονται οι προτάσεις τεχνικών τροποποιήσεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που ζητήθηκαν αρχικά από την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και οι θέσεις και προτάσεις της Ομοσπονδίας για θέματα φορολογικής πολιτικής, θεσμικά αιτήματα του κλάδου, πρόστιμα, φορολογικές διαδικασίες, διόρθωση αδικιών, προθεσμίες και άλλα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις.

71 Σημεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Επικαιροποιημένες Θέσεις και Προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.


Αθήνα, 11/12/2017

Ο θεσμικός ρόλος της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι να επισημαίνει, να προτείνει και να απαιτεί λύσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός πιο δίκαιου και αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος.

Ο ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με την Φορολογική Διοίκηση είναι απαραίτητος, καθώς σε εμάς καταλήγουν όλα τα πρακτικά προβλήματα επικοινωνίας των φορολογούμενων με τον φοροελεγκτικό και
φοροεισπρακτικό μηχανισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, στην Π.Ο.Φ.Ε.Ε., την μόνη Ομοιοεπαγγελματική Ομοσπονδία του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών παλεύουμε όλα τα χρόνια για να διορθώσουμε τα αυτονόητα.

Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί είναι ο Κλάδος που στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, τα τελευταία χρόνια, έχουν υπερβάλει εαυτόν ώστε να υλοποιείται η οποιαδήποτε δημοσιονομική πολιτική και πολλές φορές με κόστος που σε φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να τους αναλογεί.

Μέσα από τα γραφεία μας εξυπηρετείται το 97% περίπου των ασφαλιστικών, εργατικών και φορολογικών υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προσπαθεί πάντα είτε με προτάσεις για βελτιώσεις στην νομοθετική διαδικασία είτε με τεχνικές προτάσεις που περιλαμβάνουν και μεταφορά καταληκτικών ημερομηνιών σε διαφορετική ημερομηνία, να βοηθήσει στην ομαλή πορεία υποβολής δηλώσεων κάθε αντικειμένου με στόχο την μείωση λαθών και υποβολή τροποποιητικών που επιβαρύνουν τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει αναδείξει διαχρονικά τις παθογένειες του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου καταδεικνύοντας την διαρκή αποκοπή του από το κοινωνικό πρόσωπο, με την συνεχή μείωση του αφορολόγητου, καθώς και την κατάργηση της κοινωνικής αποστολής και της σημασίας των φοροελαφρύνσεων.

Γενικά

1. Από συστάσεως της η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (1994) προτείνει την καθιέρωση μαθήματος φορολογικής συνείδησης στα σχολεία ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν την κοινωνική υφή και ανάγκη της απόδοσης των φόρων και όχι την αποφυγή τους ως «ηρωική πράξη».

2. Ανεξαρτητοποίηση του επαγγέλματος του λογιστική - φοροτεχνικού για να μπορέσει να κάνει την δουλειά του χωρίς πιέσεις και επηρεασμούς προς το συμφέρον όλης της κοινωνίας.

3. Οι δύο Κώδικες (Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 και Φορολογικών Διαδικασιών Ν. 4174/2013) χρειάζονται νομοτεχνικού και όχι μόνο χαρακτήρα μεταβολές. Επισημαίνεται ότι σε κύρια σημεία (όπως π.χ. στον προσδιορισμό του κέρδους - ζημιάς από επιχειρηματική δραστηριότητα στον Κ.Φ.Ε. γίνεται αναφορά σε νομοθετήματα που έχουν καταργηθεί). Πρέπει άμεσα να συσταθεί σχετική επιτροπή, με συμμετοχή εξειδικευμένων εκπροσώπων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., η οποία θα συμβάλει στη διόρθωση των κακώς κειμένων και στην απαλοιφή των στρεβλώσεων που υπάρχουν στα δύο αυτά βασικά φορολογικά νομοθετήματα.

4. Μείωση των συντελεστών φορολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων και συντελεστών ασφαλιστικών εισφορών σε ανεκτά για τους φορολογούμενους επίπεδα.
Είναι ο μόνος τρόπος για να περιοριστεί τόσο η φοροδιαφυγή όσο και η εισφοροδιαφυγή.

Θεσμικά αιτήματα του Κλάδου

5. Είναι απαραίτητη η άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, Λογιστικών γραφείων και φορολογικών αρχών. Μπορεί να γίνει άμεσα με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε στους Συμβολαιογράφους και τους Εκτελωνιστές. Θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους των γραφείων μας.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα χωρίς διαδικασία εξετάσεων από τους ήδη ασκούντες ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμα και χωρίς εξαιρέσεις, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν. 3842/2010 η οποία παραμένει τυπικά σε ισχύ, επειδή δεν εφαρμόσθηκε ποτέ.

7. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μπορεί και πρέπει να είναι ο θεσμικός ομιλητής τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και της Α.Α.Δ.Ε. ως η μοναδική Ομοιοεπαγγελματική Ομοσπονδία στον χώρο των Λογιστών - Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. H λειτουργία επιτροπών μεταξύ Α.Α.Δ.Ε, Υπουργείου Οικονομικών και Γ.Γ.Π.Σ για μείωση του κόστους σε συνεργασία με την Π.Ο.Φ.Ε.Ε προς αποφυγή της νέας μορφής γραφειοκρατίας που είναι ηλεκτρονική πλέον.

8. Ο εξουσιοδοτημένος Λογιστής - που εμφανίζεται στο σύστημα του Taxisnet - και οι υπάλληλοί του να μην χρειάζονται επιπλέον εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες από Κ.Ε.Π. για ενέργειες στις Δ.Ο.Υ. στο όνομα των πελατών τους. Αυτό σημαίνει ότι οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση που αφορά την παροχή εξουσιοδότησης σε κάποιο Λογιστικό Γραφείο και η οποία θα γίνεται και θα αναιρείται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ. Με αυτό τον τρόπο θα ελέγχεται η ευθύνη του προσερχόμενου στις Δ.Ο.Υ., όπου σήμερα ζητούν χειρόγραφες εξουσιοδοτήσεις. Επισημαίνουμε ότι οι Επαγγελματικές Ταυτότητες που χορήγησε το Ο.Ε.Ε. είναι σε πλήρη αχρηστία.

9. Σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες για την διαδικασία να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στο πρόβλημα της σοβαρής ασθένειας η θανάτου του Λογιστή επιχείρησης η γραφείου διότι η λύση του 10ημέρου , σε περίπτωση θανάτου, η οποία έχει δοθεί δεν καλύπτει ασθένεια και ο χρόνος των 10 ημερών δεν επαρκεί. Σήμερα με την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών είναι εύκολο να βρεθεί λύση.

10. Δυνατότητα διόρθωσης από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο Λογιστή - Φοροτεχνικό της επιχείρησης η του Φορολογουμένου, βασικών στοιχείων μητρώου στην «εικόνα» του και σε περίπτωση αλλαγής Λογιστή - Φοροτεχνικού να υπάρχει εσωτερική ενημέρωση όλων των μερών η δε αλλαγή να γίνεται σε όλες τις βάσεις της Α.Α.Δ.Ε.

11. Έγκριση της δυνατότητας για καθορισμό ύπαρξης επαγγελματικού λογαριασμού για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χρήση πληρωμών πελατών μας (σαν Λογιστικά Γραφεία) ο οποίος θα γνωστοποιείται και στο Μητρώο και η διακίνηση δεν θα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου εάν φυσικά οι χρεώσεις ισούνται με τις πιστώσεις για πληρωμές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Επίσης να υπάρξει μέριμνα και οδηγία προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς - για την ιδιαιτερότητά μας αυτή - για τους ελέγχους αυτού του είδους σε Συναδέλφους.

12. Λήψη μέριμνας, στο ελεγκτικό στάδιο, για τις ήδη υπάρχουσες κινήσεις διότι οι λογαριασμοί πολλών συνάδελφων έχουν κινηθεί με μεγάλα ποσά τα οποία αποτελούν πληρωμές Φ.Π.Α., ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών υποχρεώσεων πελατών των Λογιστών - Φοροτεχνικών.

13. Δυνατότητα λειτουργίας της παλαιάς εφαρμογής «Λογιστές» ώστε να έχουμε εικόνα οι Λογιστές- Φοροτεχνικοί τι έχει κατατεθεί στο σύστημα με τα στοιχεία μας.

14. Η επαναφορά και υλοποίηση της πάγιας θέσης και του κλάδου των Λογιστών - Φοροτεχνικών, αλλά και του Ο.Ε.Ε., όπως διατυπώθηκε και αναλύθηκε στη συζήτηση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το ασυμβίβαστο του διπλού ρόλου και έργου των Ελεγκτικών Εταιρειών, (ελεγκτές οικονομικών καταστάσεων, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστική - φορολογική επίβλεψη βάσει εταιρειών συμφερόντων των ελεγκτικών). Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε διαμήνυσε παλαιότερα και συνεχίζει να διαμηνύει ότι «η δυνατότητα» να δραστηριοποιούνται και να προσφέρουν λογιστικές - φοροτεχνικές υπηρεσίες μέσω συνδεδεμένων εταιρειών δεν βρίσκει σύμφωνο τον κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών ο οποίος, μέσω των θεσμικών του οργάνων, θα παλέψει για την αλλαγή αυτής της κατάστασης.

15. Επαναφορά των προϋποθέσεων για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών από Νομικά Πρόσωπα στα ισχύοντα πριν αλλάξουν με τον νόμο 4093/2012, (επί προσωπικών εταιρειών καθώς και επί ΕΠΕ και ΙΚΕ, όλοι οι εταίροι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού. Στις Α.Ε. επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού πρέπει να διαθέτουν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου).

16. Αντιμετώπιση του παράνομου φαινομένου, (σε βάρος του νόμιμου και συνεπούς Λογιστή - Φοροτεχνικού), όπου μετά την κατάργηση διαδικαστικού περιεχομένου εγκυκλίων και διοικητικών λύσεων που είχαν δοθεί στις ΔΟΥ, ανοίγουν λογιστικά γραφεία και κάνουν έναρξη πρόσωπα χωρίς να προσκομίζουν την επαγγελματική ταυτότητα από το ΟΕΕ.

17. Η υποβολή (και όχι απαραίτητα η υπογραφή του Ε3) των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων να γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών κωδικών του taxis των εξουσιοδοτημένων προς τούτου, λογιστών - φοροτεχνικών, και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα. Είναι απαράδεκτο να υφίσταται η δυνατότητα υπογραφής «από τον επαγγελματία» των φορολογικών εντύπων, ειδικά του νέου Ε3 η σύνταξη του οποίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε.

Πρόστιμα του Ν. 4174/2013

18. Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αλλά και των καταστάσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, ενώ έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη αρχική, να ισχύσει ότι και για το ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους (να μην επιβάλλεται πρόστιμο εάν έχει γίνει εμπρόθεσμη αρχική).

19. Πρέπει να αναπροσαρμοσθούν και να μειωθούν δραστικά τα πρόστιμα 2.500 ευρώ, (περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013) που αφορούν λάθη με κοινό ποσό προστίμου, τόσο για απλογραφικά όσο και για διπλογραφικά, κυριολεκτικά «για ψύλλου πήδημα» αλλά και γενικότερα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί το ποινολόγιο σε σημερινές οικονομικές συνθήκες. Ενδεικτικά, η απώλεια και μόνο ενός φορολογικού στοιχείου παλαιών ετών επισύρει πρόστιμο αυτού του ποσού.

20. Να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς συμβιβασμού με επιτροπές ανά περιφέρεια και καταβολής ενός μειωμένου ποσού όπως προβλέπετο παλαιότερα καθώς αυτό είναι δίκαιο μέτρο αλλά θα δημιουργήσει άμεση αύξηση εσόδων, (σχετική η πρόταση με α/α 32).

21. Το πρόστιμο των 100 ευρώ (περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013), για δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα κ.λπ., πρέπει είτε να καταργηθεί είτε να μειωθεί στα 30 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση (μείωση στα 30 ευρώ) να καταργηθεί για μηδενικές δηλώσεις - καταστάσεις. Να υπάρχει ενιαίο ποσό προστίμου για τις διαδικαστικές παραβάσεις ανεξάρτητα αν τηρούνται λογιστικά αρχεία με την απλογραφική ή τη διπλογραφική μέθοδο. Στις περιπτώσεις που σήμερα επιβάλλονται τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ, να αντικατασταθούν με ενιαίο πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.

22. Σε αντιδιαστολή με την αυστηρή διαδικασία επιβολής ποινών, έχουμε προτείνει τη δημιουργία μιας πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί προληπτικό έλεγχο παρέχοντας προτάσεις, διεξόδους, λύσεις στις επιχειρήσεις και όχι ποινές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης (αυτός ο ρόλος μπορεί να αποδοθεί σε νέες δομές συμβουλευτικής, κοινωνικούς εταίρους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ).

Φορολογικές διαδικασίες - Διόρθωση αδικιών - Προθεσμίες

23. Μόνιμη ρεαλιστική προθεσμία για υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων είναι η 25η Ιουλίου, μιας και πρώτη δόση καταβολής, είναι η 31η Ιουλίου.

24. Οι Φορολογούμενοι πρέπει να ενημερώνονται με διαφημιστικά μη τιμωρητικού χαρακτήρα, πότε αρχίζει η υποβολή φορολογικών δηλώσεων διότι ένα από τα προβλήματα είναι η μη έγκαιρη παρουσία τους στα γραφεία μας με αποτέλεσμα να υπάρχει όγκος συναλλαγών τις τελευταίες ημέρες.

25. Υποχρεωτικό e-mail σε όλες τις επιχειρήσεις (τουλάχιστον δύο) κατά την έναρξη ένα για την επιχείρηση και έναν για τον Λογιστή φοροτεχνικό. Είναι απαραίτητο τώρα με τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις για να μην προκύψουν προβλήματα νομικής φύσης, διότι όλοι χρησιμοποιούν το e-mail του λογιστή τους και υπάρχει κίνδυνος να μην ενημερωθούν για ενδεχόμενη κατάσχεση.

26. Ταυτόχρονη επιδότηση προμήθειας και συντήρησης τερματικών μηχανών POS. Μηδενικό κόστος συναλλαγών για ηλεκτρονική τραπεζική.

27. Καθιέρωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού και χωρίς έξοδα παρακράτησης, ανά επιχείρηση ο οποίος θα σχετίζεται αποκλειστικά με τη χρήση τερματικού μηχανήματος POS και λοιπών ηλεκτρονικών συναλλαγών.

28. Σε περίπτωση κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής το ποσοστό καταβολής για να ανασταλεί η καταβολή του υπολοίπου ποσού που βεβαιώθηκε να μειωθεί στο 20% από 50% που είναι σήμερα και αποτελεί στοιχείο έμμεσου εκφοβισμού της φορολογικής αρχής αλλά και διαφόρων επιτήδειων που εκμεταλλεύονται τους φορολογούμενους.

29. Αναλυτική καταγραφή όλων των έμμεσων μεθόδων ελέγχου, έκδοση των αποφάσεων και εγκυκλίων που εκκρεμούν και έκδοση εγχειριδίου κανόνων εμπλοκής μεταξύ ελεγκτικών αρχών και φορολογουμένων.

30. Επαναφορά της ισχύος του μέτρου της συλλογής αποδείξεων για όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος. Προτείνεται να εκπίπτει από το σύνολο των αποδείξεων όλων των επαγγελματικών κλάδων, ένα ποσοστό (π.χ. 70%) από το εισόδημα, εφόσον δεν υπάρχει πολιτική βούληση για το 100%, και το υπόλοιπο αυτού να φορολογείται με βάση την υφιστάμενη φορολογική κλίμακα και να «κτίζεται» πραγματικά με αυτόν τον τρόπο το αφορολόγητο. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα «ενεργοποιούσε» την φορολογική συνείδηση των υπόχρεων, παρέχοντάς τους ένα ισχυρό κίνητρο καθολικής και ενσυνείδητης συλλογής αποδείξεων δημιουργώντας αντικρουόμενα συμφέροντα καταναλωτή - επιχειρηματία. Το ποσό φόρου που θα χαθεί από το αφορολόγητο θα υπερκαλυφθεί με τον ΦΠΑ τον αποδείξεων που δεν ζητούνται και δεν εκδίδονται σήμερα, αλλά και με τον φόρο των επιχειρήσεων λόγω αύξησης των φορολογητέων κερδών.

31. Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις μορφές οντοτήτων από το φορολογητέο εισόδημα να γίνεται, σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής από οντότητα της επιλογής του φορολογούμενου.

32. Στην περίπτωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από εταίρο προσωπικής εταιρείας , με ταυτόχρονη λειτουργία ατομικής επιχείρησης οι ασφαλιστικές εισφορές να εκπίπτουν από όπου δημιουργείται υποχρέωση ασφάλισης και όχι αποκλειστικά από την ατομική επιχείρηση δημιουργώντας έτσι μη υπαρκτές ζημίες την στιγμή που όταν συμμετέχει σε περισσότερες προσωπικές οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από αυτή με τα μεγαλύτερα κέρδη.

33. Ο Γενικός κανόνας στα δύο παραπάνω σημεία (18 και 19) είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να εκπίπτουν από την οντότητα στην οποία η συμμετοχή του ασφαλιζόμενου δημιουργεί ασφαλιστέα ιδιότητα.

34. Παραμένει η θέση μας για υποβολή φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών για τα απλογραφικά βιβλία πρέπει να υπάρχει απαλλαγή της διαδικασίας ή τουλάχιστον να παραμείνει μόνο το ηλεκτρονικό σκέλος.

35. Πριν την εορταστική περίοδο του 2015 η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μαζί με πρωτοβάθμιες Ενώσεις έθεσε το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει (που απαιτεί αποσαφήνιση) με τον τόπο της φορολογικής κατοικίας και της φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος φυσικών προσώπων (κυρίως αλλοδαπών) που κάνουν έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται μέχρι σήμερα θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στο θέμα του τόπου φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος των εν λόγω φορολογουμένων και αυτό αποθαρρύνει την κάθε μορφή επένδυσης και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα που αποτελεί αυτή την περίοδο τον στυλοβάτη της Ελληνικής Οικονομίας. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και χρήζει επίσης άμεσης ρύθμισης καθόσον φάνηκε ότι στην συνάντηση έγινε κατανοητό το πρόβλημα προτάθηκε τρόπος επίλυσης και περιμένουμε ενέργειες σας.

36. Το Ε9 έχει αντικαταστήσει το εθνικό κτηματολόγιο και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση του νέου περιουσιολογίου που ετοιμάζεται. Όλο αυτό το βάρος της καταχώρησης και διόρθωσης των στοιχείων τα τελευταία χρόνια έχει πέσει στον Κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών. Πάγια θέση μας - που έχει εκφραστεί κατ' επανάληψη με κάθε τρόπο και μέσο - είναι ότι το Ε9 πρέπει να παραμένει ΜΟΝΙΜΑ «ανοιχτό» ώστε να διορθώνονται τα στοιχεία των ακινήτων.

37. Κατάργηση των αναχρονιστικών (πρωτοθεσμοθετήθηκαν το 1978) τεκμηρίων διαβίωσης τα οποία παράγουν στρεβλώσεις, ειδικά σε περιόδους ύφεσης σαν και αυτές που διανύει η χώρα. Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων (ιδιαίτερα σε περίοδο ύφεσης και κρίσης) πρέπει να καταστεί εφικτή στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας στις επόμενες 5 χρήσεις. Σήμερα οι ατομικές επιχειρήσεις «χάνουν» τη ζημιά όταν φορολογούνται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης σε μια ζημιογόνο χρήση.

38. Τροποποίηση της διάταξης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίων από συγγενείς για να συμπεριληφθούν και αυτοί που δεν είναι αγρότες (συνταξιούχοι, μισθωτοί, κλπ.), ώστε να μην αποκτάται τεκμαρτό εισόδημα, άμεσα και πριν την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

39. Κατάργηση της διάταξης για τον υπολογισμό τεκμαρτού εισοδήματος στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου για επιχειρηματική δραστηριότητα από φυσικά και νομικά
πρόσωπα, διότι δεν εξυπηρετεί τίποτα αλλά αντίθετα διατηρεί αναχρονιστικές πρακτικές σε ένα νέο φορολογικό σύστημα.

40. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για την εξυγίανση ισολογισμών επιχειρήσεων (μέτρο που θα φέρει άμεση εισροή χρημάτων στα δημόσια ταμεία). Θέλουμε οι επιχειρήσεις να κάνουν μια νέα αρχή αλλά όλες λίγο ή πολύ «σέρνουν» βαρίδια του παρελθόντος. Αυτό που αναφέρει σαν δυνατότητα ο Ν. 4308/2014 για τα Ε.Λ.Π. μπορεί να αποτελέσει εργαλείο εσόδων για το Δημόσιο. Ενόψει του εξωδικαστικού συμβιβασμού κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη ρύθμιση που μπορεί αν εισφέρει και έσοδα.

41. Αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των αγροτικών ενισχύσεων - επιδοτήσεων ώστε να φορολογούνται στο έτος είσπραξης και όχι αναφοράς, ή εναλλακτικά για να μην αδικηθεί κάποιος ο οποίος σε μια χρονιά θα εισπράξει πολλών ετών επιδοτήσεις και για να αποφευχθεί ο τεράστιος όγκος τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων που πολλές φορές δεν έχουν ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον. Σε περίπτωση μη αλλαγής να υπάρχει η δυνατότητα οι επιδοτήσεις οι οποίες εισπράττονται μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να θεωρούνται φορολογικά δουλευμένες δυνητικά την επόμενη χρονιά.

42. Διατήρηση της διάταξης απαλλαγής από τον φόρο υπεραξίας ακινήτων (άρθρο 41 Κ.Φ.Ε.), η οποία λήγει 31/12/2017 για όσο καιρό διαρκεί η οικονομική κρίση στη χώρα και τουλάχιστον για άλλα δύο έτη, ήτοι μέχρι 31/12/2019.

Αναγκαίες μεταβολές σε θέματα διακοπής ή μεταβίβασης επιχείρησης - Λοιπά


43. Η μεταβίβαση επιχείρησης (οικογενειακής) για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης σε συγγενή Α' βαθμού θα πρέπει να γίνεται με την μη καταβολή οπουδήποτε φόρου και με απλή διαδικασία μόνο αλλαγής των ΑΦΜ και τίποτε άλλο.

44. Δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας για παρακολούθηση τρεχόντων θεμάτων φορολογικής νομοθεσία τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φορολογουμένων με την συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., όπως αυτής των Ε.Λ.Π. Θα βοηθήσει σημαντικά στην ταχύτερη επίλυση προβλημάτων και στην πρόληψη κακής νομοθέτησης.

45. Αναγκαία είναι η επανασύσταση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) στα πλαίσια του παλαιού αρ. 70Α του Ν. 2238/1994 ανά Περιφέρεια με προεδρεύοντα Δικαστικό και συμμετοχή των κοινωνικών φορέων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προβλεφθούν μειώσεις σε τόκους και πρόστιμα για τους φορολογουμένους που θα συμβιβαστούν. Η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής να παραμείνει και οι υποθέσεις που απορρίπτονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) να οδηγούνται, ως ύστατη προσπάθεια αποφυγής της Δικαστικής Προσφυγής που έχει μεγάλο κόστος για τους φορολογούμενους και τη Φορολογική Διοίκηση, στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, (αναλυτικό σχέδιο λειτουργίας ΔΕΔ και ΕΕΔ θα κατατεθεί σύντομα).

46. Στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των συμφωνητικών να ενσωματωθούν όλα τα συμφωνητικά και να μην χρειάζεται διπλή υποβολή καταστάσεων και από τους δύο συμβαλλομένους. Να αρκεί μόνο η κατάθεση από τον λήπτη των υπηρεσιών (πελάτη) και η αποδοχή από τον πάροχο των υπηρεσιών.

47. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με προηγούμενα έγγραφα της στις 22/5/2017 και στις 26/9/2017 είχε ζητήσει την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας του Ν.4446/2016 για τις 31/12/2017 τονίζοντας ότι ακόμη και αυτός ο χρόνος παραμένει ανεπαρκής για μια τέτοιου είδους διαδικασία. Πεποίθηση μας είναι ότι η ενσωμάτωση του νόμου αυτού ή της διαδικασίας του, στην ήδη υπάρχουσα ελεγκτική διαδικασία θα βελτίωνε περαιτέρω την εισπραξιμότητα στις παλαιές υποθέσεις που είναι πλέον εκτός προτεραιοποίησης ελέγχων, (π.χ. διατάξεις μονίμου χαρακτήρα βάσει των οποίων όταν κοινοποιείται εντολή ελέγχου να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων στα αντικείμενα ελέγχου άνευ προστίμων των άρθρων 58 και 58Α του Κ.Φ.Δ. αλλά με την επιβολή των τόκων του άρθρου 53).

48. Σε περίπτωση πώλησης ακινήτων να διατηρείται η ρύθμιση των 100 δόσεων και να μειωθεί το ποσοστό παρακράτησης από τους συμβολαιογράφους υπέρ των οφειλόμενων και σε περίπτωση ανάγκης όπως επίσης στις περιπτώσεις γονικών παροχών και δωρεών να μην ζητούνται μετρητά αλλά άλλου είδους εξασφαλίσεις σε άλλο ακίνητο.

49. Ερμηνεία της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 σχετικά με το πότε θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι ρευστοποίηση περιουσίας η πώληση ακινήτων από φυσικά πρόσωπα στα πλαίσια του παλαιού 28 του Ν. 2238/1994.

50. Καθυστερεί η διαδικασία για τις νομικές οντότητες οι οποίες διέκοψαν και υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησης τους για λόγους εκκαθάρισης.

51. Να μην ξεχαστεί η μη χρέωση προκαταβολής από το σύστημα σε περίπτωση διακοπής της επιχείρησης μέχρι 31/12 κάθε έτους.

52. Να εκδίδεται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου, λόγω γονικής παροχής, κληρονομιάς ή δωρεάς χωρίς τις προϋποθέσεις καταβολής ή εξόφλησης του αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α.

53. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην χάνονται οι ρυθμίσεις των 100 δόσεων αν δεν ρυθμιστούν πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες οι νέες οφειλές, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από το σύστημα και γίνεται μέσω των ΔΟΥ με κατάθεση αίτησης.

54. Είναι απαραίτητη η αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων των απλογραφικών οντοτήτων τουλάχιστον σε εύλογες αξίες, με παράλληλη έκδοση των σχετικών εγκυκλίων έτσι ώστε να υπάρξει ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αλλά και καταγραφή των θέσεων της διοίκησης για το θέμα αυτό.

55. Η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους κ.λπ. με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013 όπως και των τελών χαρτοσήμου να μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά με επισύναψη των αναγκαίων δικαιολογητικών, αν είναι απαραίτητα, σε ηλεκτρονική μορφή.

56. Διόρθωση των νομοθετικών αδικιών στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπου σε άνεργους και λοιπούς φορολογούμενους με συνολικό ετήσιο εισόδημα ολίγων λεπτών του ευρώ από τόκους καταθέσεων με τεκμήρια, επιδόματα τέκνων κ.λπ. προκύπτουν Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού (εκκαθαριστικά) με εξωπραγματικά ποσά. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν εντοπισθεί και έχουν κοινοποιηθεί από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Παραδείγματα που μας έχουν κοινοποιηθεί :
> Σε άνεργο φορολογούμενο ο οποίος για το 2016 είχε να δηλώσει ως συνολικό ετήσιο εισόδημα το ποσό της τάξης των 0,24 ευρώ από τόκους καταθέσεων και ο οποίος διέμενε κατά τη διάρκεια του 2016 σε οικία 70 τ.μ., την οποία του είχε παραχωρήσει δωρεάν η μητέρα του (δεν ήταν καν δικιά του) και είχε στην κατοχή του κι ένα ΙΧ 1.756 κ. εκ. προέκυψε Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού που ανέγραφε το εξωπραγματικό ποσό των 4.470,30 ευρώ!
> Σε φορολογούμενο άγαμο με ετήσιο εισόδημα 600 ευρώ από ενοίκια και 321 ευρώ από περιστασιακή μισθωτή απασχόληση, δηλαδή με σύνολο εισοδήματος 921 ευρώ για όλο το 2016, με κύρια κατοικία 27 τ.μ. και ένα ΙΧ 1.500 κ.εκ. παλαιότητας 7 ετών, κατά την εκκαθάριση της φετινής δήλωσης προέκυψε φόρος εισοδήματος προς πληρωμή συνολικού ύψους 3.236,66 ευρώ!
> Σε άλλον φορολογούμενο, άγαμο άνεργο, με ετήσιο εισόδημα 1.200 ευρώ από ενοίκια και 480 ευρώ από επιδόματα στήριξης τέκνων του ΟΓΑ, κύρια κατοικία 80 τ. μ. και ΙΧ 1.300 κ. εκ. 11ετίας προέκυψε φόρος εισοδήματος συνολικού ύψους 3.620,80 ευρώ!
> Σε φορολογούμενο έγγαμο με ετήσιο εισόδημα 2.550 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση και 200 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες, κύρια κατοικία 75 τ.μ. και ΙΧ 1.500 κ. εκ. 15ετίας προέκυψε φόρος εισοδήματος συνολικού ύψους 2.284 ευρώ (ο συνολικός αναλογών φόρος που προέκυψε ήταν 2.794 ευρώ αλλά αφαιρέθηκαν από αυτόν τα 510 ευρώ που είχαν παρακρατηθεί με συντελεστή 20% κατά την καταβολή των αμοιβών ύψους 2.550 ευρώ).

57. Οι παρακρατούμενου φόροι οι οποίοι έχουν πληρωθεί από τους υπόχρεους να έχουν την δυνατότητα συμψηφισμού ανεξαρτήτως πότε παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου
από τους δικαιούχους σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης.

58. Ενοποίηση Ασφαλιστικής και Φορολογικής εικόνας στην προσωποποιημένης εικόνα του ΤΑΞΙΣ.

59. Επανεξέταση της θέσης της Διοίκησης που εκφράσθηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1223/8.10.2015 που αναφέρει ότι «...Όταν δεν έχει αποκτηθεί δικαίωμα είσπραξης για παροχή υπηρεσίας που διαρκεί πέραν του φορολογικού έτους, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παροχή του συνόλου ή μέρους της υπηρεσίας αυτής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού (β' προϋπόθεση), το εισόδημα που καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο δεν θεωρείται εισόδημα του φορολογικού έτους εντός του οποίου καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο, αλλά του φορολογικού έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο ή μέρος της παροχής και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του σχετικού παραστατικού». Βάσει αυτής της οπτικής καταργείται η βασική αρχή του δεδουλευμένου σε κάποιες περιπτώσεις για τη Φορολογία Εισοδήματος (και αντίθετα από την εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/31.12.2014 που διατυπώνει σαφώς την ισχύ της στις ίδιες περιπτώσεις).

60. Επίσης πρέπει να επανεξετασθεί η φορολογική έννοια της «συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας» που έχει εκφρασθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1094/30.6.2016, διότι η θέση που έχει εκφρασθεί με την υπόψη εγκύκλιο δημιουργεί σωρεία προβλημάτων σε πολλές επιχειρήσεις και συναδέλφους Λογιστές - Φοροτεχνικούς. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προτείνει δαπάνες που εμπίπτουν στην ΠΟΛ.1094/30.6.2016 να αναγνωρίζονται λογιστικά και να εκπίπτουν φορολογικά στο έτος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας και έκδοσης του σχετικού παραστατικού (λογαριασμού), εφόσον έχουν συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., μέχρι και 300 ευρώ. Για μεγαλύτερα ποσά θα γίνεται χρονική τακτοποίηση (αρχή δουλευμένου) και θα εκπίπτουν φορολογικά βάσει της τακτοποίησης αυτής.

61. Επαναδιατύπωση του ορισμού της φορολογικής κατοικίας, ειδικά σε ότι αφορά τις οικογένειες με διαφορετική χώρα εργασίας των συζύγων.

62. Επαναδιατύπωση του άρθρου 13 περί παροχών σε είδος, ιδιαίτερα για τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, όπου το βασικό και υπέρτατο κριτήριο για τις απαλλαγές πρέπει να είναι η παραχώρηση αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς, ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ ή άλλου μεγέθους υπολογισμού της αγοραίας αξίας.

63. Επανεξέταση του τρόπου φορολόγησης (συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης) οικονομικών μονάδων ίδιας νομικής μορφής. Για παράδειγμα: Ομόρρυθμος εταιρεία με δύο εταίρους και κέρδη, επί απλογραφικών βιβλίων η φορολογική επιβάρυνση είναι ίση με τον συντελεστή επιχειρηματικών κερδών επί των κερδών (29%), ενώ επί διπλογραφικών βιβλίων, καταβάλλεται και φόρος επί μερισμάτων (η μόνη διαφορά στις δύο περιπτώσεις είναι η κατηγορία βιβλίων).

64. Κατάργηση του «τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» στην ίδρυση επιχειρήσεων, αγορά τίτλων και αύξηση κεφαλαίου, με καθιέρωση επιβολής φόρου 0,75% επί του καταβληθέντος κεφαλαίου από τον αγοραστή - ιδρυτή .

65. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στα επαναλαμβανόμενα αιτήματά της για μεταφορά των καταληκτικών ημερομηνιών του Ν.4446/2016 είχε θέσει και το θέμα του ανέκκλητου των δηλώσεων. Ένα από αυτά είναι το μείζον ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 σύμφωνα με τον Ν.4446/2016, καθώς εάν από λάθος αναγραφούν (διορθωθούν) κάποια στοιχεία που αυξάνουν την φορολογητέα αξία των ακινήτων, δεν είναι δυνατή καμία διόρθωση ή ανάκληση των δεδομένων αυτών. Είναι ανάγκη έστω και μεταγενέστερα να δοθεί λύση είτε νομοθετικά είτε με Υπουργική απόφαση, διότι αφορούν ανθρώπινα λάθη με πολύ άδικο αποτέλεσμα.

66. Αναδιατύπωση της διάταξης της περίπτωσης ιγ' του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 για την αναγνώριση δαπανών από κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με σαφή κριτήρια έκπτωσης με το βάρος απόδειξης να ανήκει στον έλεγχο, όχι στον ελεγχόμενο.

67. Προσαρμογή / επιλογή των συντελεστών φορολογικής απόσβεσης των άυλων στοιχείων και δικαιωμάτων με τη αύξηση του συντελεστή στο 20% ή στο 100% εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί ολοσχερή απόσβεση αυτών.

Συγκεντρωτικές τιμολογίων αγορών - πωλήσεων

68. Όσον αφορά την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής ΜΥΦ, πρέπει να συζητηθεί μια νέα διαδικασία τρόπου υποβολής, ορίου υποβολής και καταληκτικών ημερομηνιών εκ του μηδενός. Για τις ΜΥΦ του 2017 οι οποίες θα υποβληθούν όλα τα τρίμηνα μαζί μέχρι 28/2/2018, η ημερομηνία αυτή πρέπει να μεταφερθεί στις 31/3/2018 και οι διορθώσεις μέχρι 31/5/2018. Σε περίπτωση που επανέλθει η κατά τρίμηνο υποβολή αυτή πρέπει να ολοκληρώνεται δύο μήνες μετά την λήξη του τριμήνου, τυχόν συμπληρωματικές να μην επισύρουν πρόστιμο μέχρι την λήξη υποβολής 31/3/2018. Σε καμία περίπτωση η τροποποιητική μέχρι και τις 31/5/2018 να μην επισύρει πρόστιμο του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.

ΦΠΑ

69. Στις περιπτώσεις που ποσά ΦΠΑ έχουν καταβληθεί μεταγενέστερα από την φορολογική περίοδο που αφορούν είναι δίκαιο να καταλογίζονται μόνο οι προσαυξήσεις τους και όχι να επανακαταλογίζονται και στην συνέχεια να υπάρχει διαδικασία επιστροφής.

70. Επαναπροσδιορισμός και αποσαφήνιση σχετικά με τον ΦΠΑ σχετικά των ΠΟΛ.1056/2.3.2015 και ΠΟΛ.1113/2.6.2015 για την νέα μέθοδο υπολογισμού επισφάλειας απαιτήσεων που έμμεσα νομοθετεί καθώς εξαιρεί τον μη εισπραχθέντα ΦΠΑ - που όμως αποδόθηκε στο Δημόσιο - από την δυνατότητα συνυπολογισμού στην επισφάλεια που θεωρείται δαπάνη καθόσον δεν προκύπτει καθαρά από τις ερμηνευτικές διατάξεις.

Ευθύνη εκκαθαριστών

71. Πρόταση τροποποίησης των παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 50 «Αλληλέγγυα ευθύνη» Ν.4174/2013. Εναρμόνιση με άρθρο 75 του Α.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 1918 του Α.Κ. Οι εκκαθαριστές ευθύνονται για ενέργειες, πράξεις και παραλήψεις , που αφορούν από την ημερομηνία ορισμού αυτών έως το πέρας της εκκαθάρισης, περίοδος που υποχρεούνται σε λογοδοσία (303 Α.Κ.).
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για πράξεις, παραλείψεις, οφειλές περιόδου πριν από την ημερομηνία ορισμού αυτού, σχετική νομολογία κοινοτικού δικαίου. Στο σημείο αυτό πρέπει να εναρμονισθεί η ΔΗΛΕΔ γιατί η θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση με την ημερομηνία ορισμού εκκαθαριστών διαφέρει χρονικά στις περισσότερες των περιπτώσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των εκκαθαριστών για υποβολή δηλώσεων και υποβολής οικονομικών καταστάσεων σε δημοσιότητα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο