Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

On line σεμινάριο για το σχηματισμό των αφορολόγητων αποθεματικών στην πράξη και τις συνέπειες από τις μετέπειτα μεταβολές αυτών
Ο κόμβος διοργανώνει σεμινάριο για το σχηματισμό των αφορολόγητων αποθεματικών στην πράξη και συνέπειες από τις μετέπειτα μεταβολές (κεφαλαιοποίηση ή διανομή) αυτών.


Το σεμινάριο διοργανώνεται την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, ώρα 17:20.

Στο σεμινάριο αυτό θα γίνει προσπάθεια να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των αφορολόγητων αποθεματικών ως προς τον σχηματισμό τους (με βάση τη σχετική διάταξη νόμου η οποία το προβλέπει) και στη συνέχεια τις φορολογικές συνέπειες από τον παραπέρα χειρισμό τους (δηλ. την κεφαλαιοποίηση ή την διανομή τους) τον ειδικό σκοπό για τον οποίο προορίζονται

Ενδεχομένως, για κάποια αφορολόγητα αποθεματικά να έχει λήξει πλέον το δικαίωμα σχηματισμού τους, οπότε γι’ αυτά γίνεται αναφορά μόνο για τις φορολογικές συνέπειες από τον παραπέρα χειρισμό τους (δηλ. την κεφαλαιοποίηση ή την διανομή τους)

Ο σχηματισμός τους αφορά τόσον ως προς τον προσδιορισμό του ποσού (φορολογική αντιμετώπιση) όσον και στον λογιστικό χειρισμό με τον οποίο σχηματίζονται (λογιστική αντιμετώπιση).

Επίσης, ο παραπέρα χειρισμός τους αφορά τόσον στο προσδιορισμού του οφειλόμενου ενδεχομένως φόρου (φορολογική αντιμετώπιση), όσον και στον λογιστικό χειρισμό με τον οποίο κεφαλαιοποιούνται η διανέμονται.

Τα αφορολόγητα που θα εξετασθούν αναφέρονται στα κάτωθι:

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων:

- Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Ν. 1078/1971
- Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Ν. 1116/1981
- Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Ν. 1262/1982
- Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Ν. 1892/1990
- Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Ν. 2601/1998
- Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 (μη κεφαλαιοποιηθέν ποσό)
- Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων άρθρου 2 του Ν. 3220/2004 (μη κεφαλαιοποιηθέν ποσό)
- Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Ν. 3299/2004 (άρθρο 5, παραγρ. 26)
- Αποθεματικό επιχορήγησης κόστους επένδυσης Ν. 3299/2004 (άρθρο 8, παραγρ. 6)
- Αποθεματικό επιδότησης καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού Ν. 3299/2004 (άρθρο 8, παραγρ. 6)
- Αποθεματικό επιχορήγησης μισθολογικού κόστους απασχόλησης Ν. 3299/2004 (άρθρο 8, παραγρ. 6)
- Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 71 Ν. 3842/2010
- Αφορολόγητο αποθεματικό απαλλαγής καταβολής φόρου λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων Ν. 3908/2011 (άρθρο 12, παραγρ. 2 κ΄ άρθρο 14 παραγρ. 10) - Αποθεματικό επιχορήγησης ενισχυόμενων δαπανών επενδυτικού σχεδίου Ν. 3908/2011 (άρθρο 14, παραγρ. 10)
- Αποθεματικό επιδότησης καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού Ν. 3908/2011 (άρθρο 14, παραγρ. 10) - Αφορολόγητο αποθεματικό απαλλαγής καταβολής φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών Ν. 4399/2016 (άρθρο 20, παραγρ. 1 & 7)
- Αποθεματικό επιχορήγησης ενισχυόμενων δαπανών επενδυτικού σχεδίου Ν. 4399/2016/2011 (άρθρο 20, παραγρ. 7)
- Αποθεματικό επιδότησης καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού Ν. 4399/2016 (άρθρο 20, παραγρ. 7)
- Αποθεματικό επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης Ν. 4399/2016 (άρθρο 20, παραγρ. 7)

----------------

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2017 (σ.σ. με δυνατότητα ανανέωσης και για τα επόμενα έτη), με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Μέσα στο έτος 2018 θα πραγματοποιηθεί νέος κύκλος σεμιναρίων πάνω σε όλα τα αντικείμενα που άπτονται του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού.
 
Όλα τα σεμινάρια προσφέρονται στην προνομιακή τιμή-προσφορά των 150,00€ πλέον ΦΠΑ.

Ειδικά για όσους είναι εγγεγραμμένοι στις ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ (Αρχείο νόμων και αποφάσεων, προσωπική βιβλιοθήκη κ.λπ) η τιμή διαμορφώνεται στα 100,00€ πλέον ΦΠΑ και για όσο διάστημα είναι ενεργή η συνδρομή τους στην υπηρεσία αυτή. 

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε εδώ.


Εισηγητές:


Αναγνώστου Ευθύμιος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Πρόεδρος του Δ.Σ της ελεγκτικής Εταιρείας OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Νιφορόπουλος Κων/νος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής. - Μέλος της ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ - Μέλος της επιστημονικής ομάδας Taxheaven

Επιστημονική ομάδα κόμβου:
Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο