Ειδήσεις Απόψεις

Οικονομικό Επιμελητήριο - 10 θέματα που πρέπει να δούμε
«Αν δεν υπάρχει δρόμος, εμείς θ’ ανοίξουμε το δρόμο».
(Αννίβας 247 - 183 π.Χ. , Καρχηδόνιος στρατηλάτης)


Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος.
Αντιπρόσωπος στη ΣτΑ του Ο.Ε.Ε.Πρόλογος
Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι όλα γίνονται λάθος ή όλα γίνονται σωστά.


Δεν πρέπει να περιμένουμε όμως, τις επόμενες εκλογές του Ο.Ε.Ε, για να «συζητήσουμε», θέματα που απασχολούν ή θα έπρεπε να απασχολούν τα όργανα, τα μέλη και τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς που δεν είναι μέλη του Ο.Ε.Ε, αλλά ενισχύουν οικονομικά το Ο.Ε.Ε.

1. Οι Σκοποί του Ο.Ε.Ε και η ανάδειξη του Επιστημονικού του και Συνδικαλιστικού (;) του ρόλου.

Αναφέρω συνοπτικά  τους σκοπούς του Ο.Ε.Ε (Νόμος 1100/1980 - Κωδικοποιημένος):

α) Η έρευνα και ανάλυσις των οικονομικών θεμάτων προς ανάπτυξιν της εν γένει οικονομικής σκέψεως εις την Ελλάδα και …., επιστημονικώς ηλεγμένων μελετών επί των διαφόρων οικονομικών προβλημάτων της Χώρας,
β) Η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα … 
γ) Η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών δημοσιονομικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εμπορικών και λοιπών αρχών, σχεδίων και προτύπων, η εκλαΐκευση και διάδοσή τους ….. 
δ) Η συμβολή στην εφαρμογή των μεθόδων και τρόπων για ορθολογική οργάνωση, διοίκηση και Διαχείριση με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας των δημοσίων και ιδιωτικών οικονομικών μονάδων.  ε) Η γνωμοδότηση σε θέματα εκπαίδευσης στον οικονομικό τομέα …..  
στ) Η ανάπτυξις της επιστημονικής οικονομικής σκέψεως των μελών του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου και των παραγόντων της οικονομικής ζωής της Χώρας, βάσει συγχρόνων επιστημονικών μεθόδων και αντιλήψεων, δια διαλέξεων, ομιλιών, περιοδικών, εγγραφών και άλλων προσφόρων μέσων.  
ζ) Η μέριμνα δια την εναρμόνισιν των ηθικών άρχων και επαγγελματικών  συμφερόντων των μελών του …., η δημιουργία συναδελφικού πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, η  παρακολούθησις και κατοχύρωσις της επαγγελματικής αυτών εξελίξεως, η  σύννομος άσκησις του επαγγέλματός των και η προς τούτο άσκησις πειθαρχικής δικαιοδοσίας. 
η) Η χορήγηση στα μέλη του όταν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους ειδικής άδειας να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα, …
θ) Η συμμετοχή εις διεθνείς Οργανισμούς Επιμελητηρίων, εις λοιπούς συναφείς Οργανισμούς και Συνέδρια. 
ι) Η έκδοσις Επιστημονικού Δελτίου και Συγγραμμάτων ή μεταφράσεων ξενογλώσσων τοιούτων, σχέσιν έχοντων προς την οικονομικήν επιστήμην. 
ια) Η συνεργασία με τα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία του κλάδου των οικονομικών επιστημονικών και η παροχή βοήθειας σε αυτά για την επίτευξη των σκοπών τους. … (Πηγή : http://www.oe-e.gr/category/to-o-e-e-/isxuon-nomothetiko-plaisio/thesmiko-plaisio-oee/538 )

Τα ερωτήματα που μπαίνουν είναι:

α) Οι σκοποί αυτοί καλύπτουν την σημερινή πραγματικότητα/ανάγκη των Οικονομολόγων και τις επιμέρους κατηγορίες αυτών  (Λογιστές, Ορκωτούς Λογιστές, κ.λπ )  ; 

β) Η «αντιπαράθεση», που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα  με το μεγαλύτερο κομμάτι των   Λογιστών ( τον «κλάδο» του Ο.Ε.Ε , που τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί την μεγαλύτερη πίεση) ,  έχει αξιολογηθεί (κυρίως από τις «κυρίαρχες παρατάξεις »)  ως προς την ουσία του, ή παραμένει σε κατάσταση « αφορισμών » όπως δηλαδή εμφανίστηκε στις σχετικές ανακοινώσεις του Ο.Ε.Ε. [ Δείτε : 21/6/2017 Ο.Ε.Ε.: «Απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης για την κίνηση-παρωδία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.»] ; 

γ) Υπάρχει « συνδικαλιστικός » ρόλος του Ο.Ε.Ε και αν ναι, πως πρέπει να εκφράζεται;

Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η  ενότητα είναι απαραίτητη, αλλά αυτή σφυρηλατείτε με διάλογο και όχι με  αφορισμούς.

Πρόταση
Μήπως να ξαναδούμε τους σκοπούς μας; (γιατί έχω την εντύπωση ότι διαφεύγει από αρκετούς συνομιλητές αλλά και όργανα του Ο.Ε.Ε  ποιοι είναι οι σκοποί του).
Μήπως να ξαναδούμε τους τρόπους και τις δράσεις επίτευξης των σκοπών  μας ; (Έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια από την ίδρυση του Ο.Ε.Ε και οι συνθήκες και οι καταστάσεις έχουν αλλάξει).

2. Η «οικονομική κρίση» της Ελλάδας, για την οποία ως Ο.Ε.Ε  δεν μιλήσαμε, δεν αναλύσαμε, δεν συζητήσαμε (επαρκώς).

Κατανοώ ότι δύσκολα (πολύ δύσκολα) θα υπήρχε ένα «κοινό κείμενο», από τις παρατάξεις για τα αίτια της «οικονομικής κρίσης» και τους «τρόπους» να ξεφύγουμε από αυτή. Όμως μια «μόνιμη επιτροπή» (σε επίπεδο ΣτΑ), θα μπορούσε να έχει λόγο στην Ελληνική Κοινωνία ( δια «επιστημονικώς ηλεγμένων μελετών επί των διαφόρων οικονομικών προβλημάτων της Χώρας», όπως αναφέρεται στους σκοπούς του Ο.Ε.Ε ).

Ναι ξέρω ότι είχαμε «διάφορα αφιερώματα», στο περιοδικό του Ο.Ε.Ε , ή ανακοινώσεις του Προέδρου του Ο.Ε.Ε  ή διάφορες σχετικές εκδηλώσεις (όπως αυτή στην τελευταία ΣτΑ). Αρκούν αυτά; 
Ή προσιδιάζουν προς τον ρόλο των Εφημερίδων ή της Τηλεόρασης; Εκτιμώ ότι μάλλον το δεύτερο.

Πρόταση
Η σύσταση μιας «μόνιμης επιτροπής» (σε επίπεδο ΣτΑ ), με σκοπό: δια «επιστημονικώς ηλεγμένων μελετών επί των διαφόρων οικονομικών προβλημάτων της Χώρας».
 
3. Οι «Οικονομικές Καταστάσεις» του Ο.Ε.Ε.

Η ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε (http://www.oe-e.gr/), βρίθει πολλών ανακοινώσεων και πληροφοριών (αξιόλογες κατά την άποψή μου, οι περισσότερες), αλλά δεν μπορεί να βρει κανείς τις «Οικονομικές Καταστάσεις» του Ο.Ε.Ε. Επίσης οι «Οικονομικές Καταστάσεις», όπως μας παρουσιάστηκαν στην τελευταία ΣτΑ, δεν περιέχουν (κατά την εκτίμησή μου) την απαιτούμενη προς τα μέλη πληροφόρηση (ανεξάρτητα, αν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Νομοθεσίας).

Προτάσεις

α) Οι «Οικονομικές Καταστάσεις» του Ο.Ε.Ε, των πέντε τελευταίων ετών να αναρτώνται, στην ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε  και
β) Να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση (και όχι την ελάχιστη εκ του νόμου προβλεπόμενη). Επίσης να υπάρχει, ειδικό παράρτημα όσον αφορά την «ανταποδοτικότητα», των διαφόρων τύπου εισφορών των  Λογιστών –Φοροτεχνικών.

4. Η «οικονομική κατάσταση» και το μέλλον  του Ο.Ε.Ε. και του «Οικονομολογικού Επαγγέλματος»

Κατ΄ εμέ ο βασικός λόγος που το μέλλον του «Οικονομολογικού Επαγγέλματος», δεν είναι ελπιδοφόρο, είναι η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων και ο περιορισμός του Δημοσίου τομέα, σε συνδυασμό με την αύξηση των Οικονομολόγων [Νόμος προσφοράς και ζήτησης]. Δευτερεύοντες αιτίες αρκετές, αλλά όχι τόσο καθοριστικές, όσο η βασική. Σε κάθε περίπτωση όμως μπορούν να βρεθούν τρόποι « προάσπισης » των οικονομολογικών επαγγελμάτων. Τώρα όσον αφορά τα οικονομικά του Ο.Ε.Ε., μάλλον θα έχουν πρόβλημά (καθώς τα έσοδα του ουσιαστικά, είναι μικρότερα από τα έξοδα του ), που αν δεν ληφθούν μέτρα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι δράσεις του θα περιοριστούν σημαντικά.

Προτάσεις

α) Η αύξηση των μελών του Ο.Ε.Ε με εγγραφή των πτυχιούχων των Α.Τ.Ε.Ι ( Οικονομικών Σχολών ) στο Ο.Ε.Ε. [Δείτε ανάλυση στο θέμα 7]
β)  Η αλλαγή στην υπάρχουσα πρακτική της ουσιαστικής « διαγραφής » μελών του Ο.Ε.Ε. [Δείτε ανάλυση στο θέμα 8]

5. Η «απαξίωση» του ρόλου της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ).

Τρεις συνεδριάσεις της ΣτΑ (μαζί με αυτή που έχει οριστεί στις 9/12/2017 ), στον ένα χρόνο θητείας της τωρινής Διοίκησής,  ελάχιστος χρόνος σε ουσιαστική συζήτηση και ελάχιστοι ομιλητές …… Ο κατάλογος των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αναλώνεται στα απολύτως αναγκαία θέματα εγκρίσεων (προϋπολογισμός, απολογισμός, κ.λπ )
Ελάχιστες (σχεδόν καθόλου) ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε , για τις συνεδριάσεις της ΣτΑ. Για να πάρει κάποιος μια ιδέα των θεμάτων, που θα συζητήσουμε στην προσεχή  ΣτΑ της 9/12/2017 : «1.  Συγκρότηση 76ης Τακτικής ΣτΑ – Εκλογή Προεδρείου 76ης ΣτΑ. 2. Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 3.  Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα - Προγραμματισμός δράσης του ΟΕΕ για το 2018 ». Δηλαδή ουσιαστικά θα συζητήσουμε για ένα και μόνο θέμα τον «Προϋπολογισμό».

Προτάσεις
α)  Η δημιουργία Επιτροπών συνεδρίου, οι οποίες θα προετοιμάζουν διάφορα θέματα και
β) Η καταγραφή και ανάρτηση των πρακτικών της ΣτΑ, στην ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε

6. Τα περιφερειακά τμήματα του Ο.Ε.Ε και η ανάδειξη του ρόλου του Ο.Ε.Ε. στις Τοπικές Κοινωνίες.


Ένας από τους σκοπούς του Ο.Ε.Ε είναι : «…..   στ) Η ανάπτυξις της επιστημονικής οικονομικής σκέψεως των μελών του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου και των παραγόντων της οικονομικής ζωής της Χώρας, βάσει συγχρόνων επιστημονικών μεθόδων και αντιλήψεων, δια διαλέξεων, ομιλιών, περιοδικών, εγγραφών και άλλων προσφόρων μέσων.»
Πρόσφατα υπήρξαν αντιδράσεις από το 3ο Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε., [δείτε: 26/9/2017 Ο.Ε.Ε.: Ανακοίνωση σχετικά με τον ρόλο των Περιφερειακών Τμημάτων], οι οποίες κατά την εκτίμηση μου αντιπροσωπεύουν μάλλον την  δίκαια « αγωνία » των Περιφερειακών τμημάτων του Ο.Ε.Ε να αποκτήσουν ουσιαστικότερο ρόλο και δράση στις τοπικές κοινωνίες.

Προτάσεις
α) Μια φορά το χρόνο ή τουλάχιστον μια φορά στην τριετή θητεία η ΣτΑ να συνεδριάζει σε μια από τις μεγάλες Ελληνικές Πόλεις, εκτός της Αθήνας.
β) Να υπάρχει ένα σχέδιο δράσης με ανάλογη φυσικά χρηματοδότηση για συνεχείς παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, που αφορούν την τοπική οικονομία και κοινωνία.

7. Η «ανάγκη» εγγραφής των πτυχιούχων των Α.Τ.Ε.Ι (Οικονομικών Σχολών) στο Ο.Ε.Ε.
Στο άρθρο μου «Προτάσεις για ένα μεγαλύτερο και δυνατότερο «Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Ο.Ε.Ε.)» , αναφέρω εκτενώς τους λόγους για τους οποίους, κατά την γνώμη μου, οι πτυχιούχοι των οικονομικών τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι , έπρεπε να είναι μέλη  στο Ο.Ε.Ε. και ότι ο «αποκλεισμός» αυτός εμποδίζει την προοπτική ανάπτυξης του Ο.Ε.Ε.
Και τέλος συναφές με το θέμα είναι: Η «ακατανόητη  απαγόρευση» της διενέργειας Σεμιναρίων από εισηγητές μη μέλη του Ο.Ε.Ε. Αυτή την στιγμή ο καλύτερος κατ΄  εμέ εισηγητής σεμιναρίων στο επίκαιρο τα τελευταία χρόνια, θέμα της «Φορολογίας των Αγροτών», (ο Γιώργος Παπαδημητρίου), απαγορεύεται (;;;) να συμμετάσχει ως εισηγητής σε αντίστοιχα σεμινάρια (!!!!!)

Προτάσεις
α) Να δικαιούνται, να γίνονται μέλη του Ο.Ε.Ε και οι πτυχιούχοι των Α.Τ.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης. (έστω προβλέποντας ένα μεταβατικό διάστημα).
β) Να μην υπάρχει αποκλεισμός των εισηγητών, που δεν είναι μέλη του Ο.Ε.Ε.

8. Μέλη που χρωστούν και δεν ψηφίζουν – Η ουσιαστική «διαγραφή» μελών του Ο.Ε.Ε.

Στους καταλόγους μελών του Ο.Ε.Ε υπάρχει σημαντικός αριθμός συναδέλφων, που δεν έχουν πληρώσει την συνδρομή τους στο Ο.Ε.Ε, για αρκετά χρόνια. Αποτέλεσμα αυτού είναι, οι συνάδελφοι αυτοί, να μην μπορούν να ψηφίσουν «εσαεί», από την στιγμή που οι απλήρωτες εισφορές τους γίνονται σημαντικές.

Πρόταση
Να συζητήσουμε στην βάση εύρεσης ενός τρόπου διαγραφής μέρους των οφειλών ή και ρύθμισης, ώστε οι συνάδελφοι αυτοί να έχουν δικαίωμα ψήφου στις επόμενες εκλογές.

9. Το μεγάλο «Συνέδριο» που αξίζουμε και δεν γίνεται.

Αν είχε θεσμοθετηθεί και διεξαγόταν από χρόνια, ένα τέτοιο «Συνέδριο» (με μόνιμες επιτροπές οργάνωσης και προετοιμασίας), ποιος δεν θα πίστευε ότι θα ήταν σημαντικός «θεσμός» στην Ελληνική Οικονομία και καθοριστικός παράγοντας στην δυνατότητα επιπλέον παρέμβασης του Ο.Ε.Ε.

Πρόταση
Οργάνωση «Πανελλήνιου Οικονομικού – Λογιστικού- Φορολογικού Συνέδριου», το οποίο θα διεξάγεται κάθε δύο ή τρία έτη από το Ο.Ε.Ε. [Πρόταση που «προπαγανδίζω », μέσω της αρθρογραφίας μου από το 2013].

10. Η Ιστορία μας και οι μεγάλοι Έλληνες Οικονομολόγοι που δεν τιμήσαμε.


Κάντε ένα «τέστ» στον περίγυρό σας, ποιους Έλληνες Οικονομολόγους (που δεν ζουν πια) γνωρίζουν. Οι απαντήσεις τους μάλλον θα σας απογοητεύσουν. Ακολουθώντας την «πολιτική του εφήμερου», κανείς δεν μπορεί να έχει μέλλον.

Πρόταση
Κάθε «ΣτΑ» από εδώ και στο εξής να είναι αφιερωμένη σε κάποιον από τους κορυφαίους Έλληνες Οικονομολόγους, Λογιστές, ή οποιοδήποτε άλλου Οικονομολογικού επαγγέλματος, όπου θα γίνεται και μια σύντομη παρουσίαση του έργου τους. [Προχείρως αναφέρω: Ανδρέα Ανδρεάδη, Δημήτρη Μπάτση, Άγγελο Αγγελόπουλο, Ιωάννη Σούτσο, Μιχαήλ Αιλιανό, Δημήτρη Καλλιτσουνάκη, Ιωάννη Δροσόπουλο, Κυριάκο Βαρβαρέσο, Ξενοφώντα Ζολώτα,  Απόστολο Λάζαρη, Κώστα Βεργόπουλο….],.

Επίλογος
Και πάλι μπορώ να κάνω «λάθος» σε κάποια ή και σε αρκετά πράγματα και πάλι μπορώ να κάνω «λάθος» στην ιεράρχηση των ζητημάτων και πάλι μπορεί να μου διαφεύγουν σημαντικά ζητήματα. Σίγουρα όμως δεν κάνω λάθος στην ανάγκη για συζήτηση στα ζητήματα που αναφέρω παραπάνω.
Ας μην περιμένουμε τις παραμονές των επόμενων εκλογών……. (αναφέρομαι και σε «συμπολιτευόμενους» και σε «αντιπολιτευόμενους», αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το Ο.Ε.Ε , αλλά αποκτούν «δυναμικό λόγο» μόνο στις παραμονές των εκλογών του Ο.Ε.Ε ).….
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο