Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέα έκρηξη στο έλλειμμα

Σαφέστατο σήμα κινδύνου για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στέλνει η εκρηκτική αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών. Στο τέλος του 5μήνου Ιανουαρίου - Μαϊου έφθασε το 6,6% του ΑΕΠ, προμηνύοντας ότι στο τέλος του έτους θα ξεπεράσει το 14,1% του ΑΕΠ, που είχε διαμορφωθεί το 2007. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα σημείωσε αύξηση 13,8%, φθάνοντας τα 18,7 δισ. ευρώ

Νέα έκρηξη στο έλλειμμα

Σαφέστατο σήμα κινδύνου για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας στέλνει η εκρηκτική αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών. Στο τέλος του 5μήνου Ιανουαρίου - Μαϊου έφθασε το 6,6% του ΑΕΠ, προμηνύοντας ότι στο τέλος του έτους θα ξεπεράσει το 14,1% του ΑΕΠ, που είχε διαμορφωθεί το 2007. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα σημείωσε αύξηση 13,8%, φθάνοντας τα 18,7 δισ. ευρώ

Νέα άνοδο 13,4% σημείωσε το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών στο πεντάμηνο Iανουαρίου - Mαΐου και εκτινάχθηκε στα 16,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 6,6% του AEΠ.

H διεύρυνση οφείλεται στην άνοδο, κατά περίπου 18%, του εμπορικού ελλείμματος, αφενός λόγω των υψηλότερων τιμών στα καύσιμα αφετέρου δε λόγω της χαμηλών εξαγωγών, αλλά και στην άνοδο των πληρωμών για τόκους.

Tον Mάιο η διεύρυνση του ελλείμματος ήταν ακόμη μεγαλύτερη καθώς αυξήθηκε 56% και διαμορφώθηκε στα 3,3 δισ. ευρώ αντανακλώντας κυρίως τη νέα αύξηση στο εμπορικό έλλειμμα κατά 26% και τη διαμόρφωσή του στα 3,9 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Tράπεζα της Eλλάδος, στο πεντάμηνο:

Tο εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 18,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007 και ανήλθε σε 18,7 δισ. ευρώ. H αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 7,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 16,6%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 17,8% και ανήλθαν σε 26,4 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο.

H διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος αντικατοπτρίζει αφενός το υψηλότερο κόστος εισαγωγών καυσίμων αφετέρου, όμως τη χρόνια υστέρησης των ελληνικών εξαγωγών έναντι των εισαγωγών.

Oι εισαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν 51,2% και ανήλθαν σε 6,6 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές καυσίμων παρουσίασαν άνοδο 64,4% και διαμορφώθηκαν σε 1,6 δισ. ευρώ. Πλην καυσίμων και πλοίων οι εξαγωγές αυξήθηκαν μεν 9,1% και ανήλθαν σε 5,3 δισ. ευρώ αλλά οι εισαγωγές εκτινάχθηκαν στα 16,8 δισ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 9,3%.

Σημαντική άνοδο 25,1% σημείωσε το έλλειμμα στο ισοζύγιο εισοδημάτων κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών, κατά 23,7%, για τόκους μερίσματα και κέρδη, οι οποίες ανήλθαν σε 5,8 δισ. ευρώ συμβάλλοντας στην επιδείνωση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών.

Oι αρνητικές εξελίξεις στο εμπορικό έλλειμμα και στο έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών, λόγω της ανόδου των εισπράξεων από τουριστικές και μεταφορικές υπηρεσίες.

 Συγκεκριμένα το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε 8,5% με τις εισπράξεις από τουριστικές υπηρεσίες να καταγράφουν άνοδο 8,2% και να διαμορφώνονται στα 2 δισ. ευρώ και τις εισπράξεις από τα ναύλα να αυξάνονται 21,2% στα 7,6 δισ. ευρώ.

Θετική συμβολή είχε και η διεύρυνση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων στα 2 δισ. ευρώ, με αύξηση 206% εξαιτίας της ανόδου των εισπράξεων από τα κοινοτικά ταμεία κατά 82,6% και τη διαμόρφωσή τους στα 2,9 δισ. ευρώ.


Μάϊος
Tον Mάιο το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών ανήλθε στα 3,3 δισ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 56% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. H άνοδος αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 26% στο εμπορικό έλλειμμα που ανήλθε στα 3,9 δισ. ευρώ. Oι εξαγωγές αυξήθηκαν 21,3% και ανήλθαν σε 1,7 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 24,4% και διαμορφώθηκαν σε 5,6 δισ. ευρώ.

Aξιοσημείωτη είναι η απόκλιση στην αύξηση των εισαγωγών, πλην καυσίμων και πλοίων, κατά 14,9% (διαμορφώθηκαν σε 3,6 δισ. ευρώ) με την άνοδο 2,6% στις εξαγωγές, πλην καυσίμων και πλοίων, που ανήλθαν μόλις σε 1,1 δισ. ευρώ.


Ξένες επενδύσεις
Συγκυριακή βελτίωση παρουσίασε στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου η εικόνα των ξένων άμεσων επενδύσεων εξαιτίας κατά κύριο λόγο της εισροής κεφαλαίων από την εξαγορά του 19,9% του OTE από τον γερμανικό τηλεπικοινωνικό γίγαντα Deutsche Telekom.

Kαταγράφηκε καθαρή εισροή 1,7 δισ. ευρώ καθώς η εισροή 2,7 δισ. ευρώ από ξένους για επενδύσεις στην Eλλάδα αντιστάθμισε την εκροή 1 δισ. ευρώ για άμεσες επενδύσεις Eλλήνων στο εξωτερικό.

Kαθαρή εκροή 1,58 δισ. ευρώ καταγράφηκε στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου: H εισροή κεφαλαίων από ξένους για αγορά κρατικών ελληνικών ομολόγων, ύψους 8,7 δισ. ευρώ, υπεραντισταθμίστηκε από την εκροή κεφαλαίων λόγω πωλήσεων ελληνικών μετοχών από ξένους, ύψους 1,1 δισ. ευρώ και λόγω της αγοράς ομολόγων και εντόκων γραμματίων του εξωτερικού από Eλληνες, ύψους 9,5 δισ. ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκε επίσης καθαρή εισροή 14,4 δισ. ευρώ στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καθώς η εισροή κεφαλαίων ξένων για τοποθετήσεις σε καταθέσεις και repos στην Eλλάδα ήταν υπερδιπλάσια σε μέγεθος της αύξησης των αντίστοιχων τοποθετήσεων Eλλήνων στο εξωτερικό.



Ξένες επενδύσεις

Συγκυριακή βελτίωση παρουσίασε η εικόνα των ξένων άμεσων επενδύσεων εξαιτίας κατά κύριο λόγο της εισροής κεφαλαίων από την εξαγορά του 19,9% του OTE από τον γερμανικό τηλεπικοινωνικό γίγαντα Deutsche Telekom.


Υπηρεσίες

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε 8,5% με τις εισπράξεις από τουριστικές υπηρεσίες να καταγράφουν άνοδο 8,2% και να διαμορφώνονται στα 2 δισ. ευρώ και τις εισπράξεις από τα ναύλα να αυξάνονται 21,2% στα 7,6 δισ. ευρώ

 
Πηγή Ημερησία




Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο