Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

(Upd3) Οι διευκολύνσεις από τα Υπ. Οικονομικών και Εργασίας στις πληγείσες περιοχές. Πρόσθετες αποζημιώσεις και μέτρα


(σ.σ. Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κος Δ. Τζανακόπουλος, αντίστοιχη ρύθμιση με αυτή που προβλέπει την επιπλέον έκτακτη ενίσχυση των 5.000€ που θα δοθεί στα νοικοκυριά της δυτικής Αττικής και των 8.000€ που θα δοθεί στις αντίστοιχες επιχειρήσεις, θα λάβουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις περιοχές της Σύμης, της Σαμοθράκης, του δήμου Αγιάς της Λάρισας αλλά και τις παραλίες της Κατερίνης, που επίσης χτυπήθηκαν πρόσφατα από φυσικές καταστροφές. Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο)


Με δύο δελτία τύπου από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, δημοσιοποιήθηκαν τα μέτρα διευκόλυνσης των πολιτών που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, σε ό,τι αφορά στις φορολογικές αλλά και στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Αναλυτικά.

Στις περιοχές:  ΔΕ Μεγαρέων του Δήμου Μεγάρων, στη ΔΕ Νέας Περάμου του δήμου Μεγαρέων, στη ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη ΔΕ Μάνδρας του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της ΠΕ Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, λόγων των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15.11.2017 δίνεται:

Παράταση μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2017 στις προθεσμίες οι προθεσμίες οι οποίες έληξαν από 15.11.2017 έως και 31.12.2017 για την υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και  μεταβίβασης ακινήτων, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων πλην ΦΠΑ, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων με κύρια κατοικία ή έδρα τις παραπάνω δημοτικές ενότητες.

Παράταση μέχρι και την 15 Μαΐου 2018 των προθεσμιών οι οποίες έληγαν από 15.11.2017 για την καταβολή των βεβαιωμένων στις ΔOY/ελεγκτικά κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων με κύρια κατοικία ή έδρα στις παραπάνω δημοτικές ενότητες.

Παράταση μέχρι και την 15 Μαΐου 2018 των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των ιδίων ως άνω προσώπων

Αναστολή μέχρι και την 15 Μαΐου 2018 για την πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την 15η.11.2017 των ανωτέρων φυσικών προσώπων και οντοτήτων.
 
Από το Υπ. Εργασίας για τις ίδιες περιοχές της δυτικής αττικής (όπως προβλέπει η Υ.Α. με αρ. πρ. Φ14/οικ.333/6.3.1998 (ΦΕΚ Β' 272):

Γίνεται κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (31.10.2017) ασφαλιστικών εισφορών (μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).

Δίνεται αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (1η Νοεμβρίου 2017) (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).

Οι παραπάνω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα (1η Μαίου 2018) εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

Στις περιοχές: Δήμο Σύμης της ΠΕ Ρόδου

Παρατείνονται μέχρι και την 13.5.2018 οι προθεσμίες που έληξαν ή λήγουν από την 13.11.2017 έως και την 13.5.2018 για την καταβολή των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/ελεγκτικά κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων με κύρια κατοικία ή έδρα στο Δήμο Σύμης.

Παρατείνονται μέχρι και την 13.5.2018 και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Αναστέλλεται μέχρι και την 13.5.2018 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων μέχρι την 13.11.2017 οφειλών των ανωτέρω φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν κύρια κατοικία ή έδρα στο Δήμο Σύμης.

Από το Υπ.εργασίας για τις ίδια περιοχή

Γίνεται κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (31.10.2017) ασφαλιστικών εισφορών (μετά των πρόσθετων τελών, τόκων προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων).

Δίνεται αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (1η Νοεμβρίου 2017) (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων).

Οι παραπάνω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα (1η Μαΐου 2018) εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις :

- ΠΟΛ.1177/2017

- ΠΟΛ 1176/2017Τι δικαιούνται από το κράτος οι πολίτες που πλήττονται από θεομηνία σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.


Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.Δ/τος 57/73 και της αρ. Π2/οικ.2673/2001 (ΦΕΚ 1185/11-9-01τ.Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στους δικαιούχους πολίτες οι οποίοι πλήττονται από θεομηνία χορηγούνται:

• Σκηνές και κουβέρτες για την προσωρινή στέγασή τους.
• Οικονομική ενίσχυση, ποσού 586,94 Ευρώ σε κάθε οικογένεια για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους.
• Εκτός των 586,94 Ευρώ που δίνονται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 586,94 Ευρώ.
• Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 586,94 Ευρώ λαμβάνουν και οι πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και επιδοτείται από την πρόνοια.
• Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 5.869,41 Ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής.
• Οικονομική ενίσχυση 4.402,05 Ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία από τραυματισμό στη θεομηνία.

Επίσης σε εφαρμογή του άρθρου 18, του Ν. 2768/1999, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σεισμού ή άλλων φυσικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, οι πληγέντες από θεομηνία υποχρεούνται - προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των προαναφερόμενων οικονομικών ενισχύσεων - να υποβάλουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου (η αρμοδιότητα υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος μεταβιβάστηκε στους Δήμους σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 94 του ν.3852/2010  μέσα σε δύο ( 2 ) μήνες από την ημερομηνία του συμβάντος, όπως προβλέπεται στην με αρ. Δ28/9570/694/24.4.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1317/23-05-2014 τ. Β').

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις πληγείσες περιοχές μεταβαίνουν αμέσως μετά το συμβάν οι επιτροπές που συγκροτούνται με Απόφαση του Δημάρχου και προβαίνουν στην καταγραφή - εκτίμηση των ζημιών και ενημερώνουν τους πολίτες για τα γενικότερα μέτρα αποκατάστασης που ενδεχομένως τους αφορούν, για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και για τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής τους.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αφού συγκεντρώσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και προβεί στον έλεγχό τους, στη συνέχεια αποστέλλει στο Υπουργείο μας αίτημα με το συνολικό ποσό που απαιτείται για την καταβολή της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης, προκειμένου να μεταβιβαστεί η αιτούμενη πίστωση.(Upd2)

Δείτε την τροπολογία για την χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017.(Upd1)

Πρόσθετες αποζημιώσεις και μέτρα.


Εκτός των δελτίων τύπου, με τα οποία δημοσιοποιήθηκαν τα μέτρα διευκόλυνσης των πολιτών που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, σε ό,τι αφορά στις φορολογικές αλλά και στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κος Τζανακόπουλος σε δηλώσεις του σχετικά με το θέμα, γνωστοποίησε και τα εξής:

«Εξαιτίας της έντασης της καταστροφής, η ελληνική κυβέρνηση, αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσθετες αποζημιώσεις σε όσους έχουν πληγεί.

Συγκεκριμένα:
Όλα τα νοικοκυριά που σύμφωνα με την καταγραφή των τεχνικών κλιμακίων του υπουργείου υποδομών στις περιοχές της δυτικής Αττικής έχουν υποστεί ζημιές, θα λάβουν επιπλέον έκτακτη ενίσχυση 5.000€ ενώ, οι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 8.000€.

Η ίδια έκτακτη ρύθμιση θα ισχύσει και στις περιοχές της Σύμης, της Σαμοθράκης, του δήμου Αγιάς της Λάρισας αλλά και τις παραλίες της Κατερίνης, που επίσης χτυπήθηκαν πρόσφατα από φυσικές καταστροφές και στις οποίες η διαδικασία καταγραφής έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Η διανομή της έκτακτης ενίσχυσης θα γίνει άμεσα από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως θα ορίζεται στη σχετική τροπολογία που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή.

Η έκτακτη ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

Πέραν αυτών, πρώτη στην προτεραιότητα της κυβέρνησης, είναι η τάχιστη αποκατάσταση των δύο τμημάτων των εθνικών οδών της δυτικής Αττικής που έχουν υποστεί ζημιές, αλλά και του λιμανιού της Νέας Περάμου, προκειμένου να ομαλοποιηθεί άμεσα η κατάσταση.»

Τέλος συμπλήρωσε πως:
«Ειδική μέριμνα θα υπάρξει, για τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων από τις πλημμύρες. Τα σχετικά μέτρα, θα ανακοινωθούν στις οικογένειες εντός των επόμενων ημερών.»


Δείτε το σχετικό video:Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο