Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

On line σεμινάριο για το ασφαλιστικό - Όλες οι νέες αλλαγές και το ισχύον πλαίσιο
Ο κόμβος διοργανώνει επίκαιρο σεμινάριο για το ασφαλιστικό - Όλες οι νέες αλλαγές και το ισχύον πλαίσιο.


Το σεμινάριο διοργανώνεται την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, ώρα 17:20.

Πλήρες σεμινάριο για το ασφαλιστικό. Όλα όσα ισχύουν σήμερα με επισήμανση των τελευταίων αλλαγών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

• Ασφαλισμένοι για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α.

• Ασφαλισμένοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται

• Ασφαλισμένοι που λόγω ιδιότητας προέκυπτε υποχρεωτική υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς για την ίδια απασχόληση.

•  Παλαιοί ασφαλισμένοι, με υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φορείς για την ίδια απασχόληση, που κατέβαλαν εισφορές σε δύο ή περισσότερους φορείς.

• Νέοι ασφαλισμένοι.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα.

Χρόνος πραγματικής ασφάλισης.

Αναγνώριση πλασματικών χρόνων με καταβολή εισφοράς

Υπολογισμός της εισφοράς εξαγοράς

• Για μισθωτούς

• Για ελεύθερους επαγγελματίες

Τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς

Καλόπιστη υπαγωγή στην ασφάλιση χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ι. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών

Άρθρο 38 του ν. 4387/2016

• Ποσοστό εισφορών κλάδου σύνταξης – Βάση υπολογισμού εισφορών

• Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

• Κατηγορίες ασφαλισμένων που αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί

• Μεταβατικές ρυθμίσεις – Αναπροσαρμογή ποσοστών από 1.1.2017 έως 1.1.2020.

• Εξαιρέσεις

• Βάση υπολογισμού εισφορών για τους ασφαλισμένους του πρώην ΝΑΤ

• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)

• Εξουσιοδοτικές διατάξεις

• Υποχρεωτική καταβολή εισφορών με μισθό

Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών – Άρθρα 39 και 98 του ν. 4387/2016.

• Ποσοστό εισφορών κλάδου σύνταξης

• Βάση υπολογισμού εισφορών

• Κατώτατο όριο μηνιαίας εισφοράς

• Ανώτατο όριο μηνιαίας εισφοράς

• Καταβολή μειωμένων εισφορών μετά τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης

• Κατηγορίες απασχολούμενων που αντιμετωπίζονται ως Αυτοαπασχολούμενοι και Ελεύθεροι Επαγγελματίες

• Υπόχρεοι εισφοράς ως αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες

• Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι)

• Αναπροσαρμογή ποσοστών από 1.1.2017 έως 1.1.2020

Υπολογισμός και είσπραξη εισφορών μέχρι 31-12-2016, παρ. 14, 15 και 16 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

α. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ

β. Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ

•    Εξουσιοδοτική διάταξη

Ειδικές ρυθμίσεις για τους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ – παρ. 10 και 11 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

Μεταβατικές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ – Άρθρο 98 του ν. 4387/2016

α. Προσαρμογή φορολογητέου εισοδήματος από 1.1.2017 – 31.12.2020 για τους άνω της 5ετίας ασφαλισμένους, ελεύθερους επαγγελματίες που προέρχονται από το ΕΤΑΑ

β. Σταδιακή αύξηση εισφορών για τους νέους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ κατά τα πρώτα 5 έτη ασφαλίσεως.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μεταβατική αύξηση του ποσού της μηνιαίας εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.)

Πεδίο εφαρμογής

Α. Μισθωτοί

• Βάση υπολογισμού της εισφοράς

• Ειδικές εισφορές

Β. Αυταπασχολούμενοι – Ελεύθεροι Επαγγελματίες

• Βάση υπολογισμού

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ – ΑΡΘΡΟ 41 Ν. 4387/2016

1. Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών (7,10%)

2. Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (6,95%)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Κατηγορίες – προσδιορισμός ποσού

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Υπολογισμός για μισθωτούς

Υπολογισμός για ελεύθερους επαγγελματίες – αυταπασχολούμενους

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ανάληψη δραστηριότητας σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης

Υποχρέωση δήλωσης

Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του Συνταξιούχου

ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

----------------

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους και την ενεργοποίηση της υπηρεσίας παρακολούθησης όλων των διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν από τον κόμβο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2017 (σ.σ. με δυνατότητα ανανέωσης και για τα επόμενα έτη), με τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα της διαδραστικής μας πλατφόρμας, με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα που μόνο το TAXHEAVEN και οι εισηγητές του μπορούν να εγγυηθούν.

Μέσα στο έτος 2018 θα πραγματοποιηθεί νέος κύκλος σεμιναρίων πάνω σε όλα τα αντικείμενα που άπτονται του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού.
 
Όλα τα σεμινάρια προσφέρονται στην προνομιακή τιμή-προσφορά των 150,00€ πλέον ΦΠΑ.

Ειδικά για όσους είναι εγγεγραμμένοι στις ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ (Αρχείο νόμων και αποφάσεων, προσωπική βιβλιοθήκη κ.λπ) η τιμή διαμορφώνεται στα 100,00€ πλέον ΦΠΑ και για όσο διάστημα είναι ενεργή η συνδρομή τους στην υπηρεσία αυτή. 

Πληροφορίες για τα προγραμματιζόμενα σεμινάρια στην πορεία του έτους μπορείτε να βλέπετε από εδώ.

Εγγραφή μπορείτε να κάνετε εδώ.


Εισηγητές:


Δημήτριος Μπούρλος
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω. Εκδότης του περιοδικού «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ». Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής για την Διαδοχική Ασφάλιση, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το Ασφαλιστικό, Πρόεδρος της Επιτροπής Κωδικοποίησης Κανονισμών Ι.Κ.Α. και μέλος πολλών επιτροπών που έχουν συσταθεί για το Ασφαλιστικό.

Μαργαρίτα Κάρδαρη
Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικηγόρος με εξειδίκευση στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο. Νομική σύμβουλος σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα σε θέματα εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου. Συνεργάτης του περιοδικού « Ασφάλιση- Συντάξεις» της Εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος»

Επιστημονική ομάδα κόμβου:
Στο σεμινάριο θα παρίστανται αρκετά μέλη της επιστημονικής ομάδας του κόμβου προκειμένου να απαντηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα.

Δείτε εδώ την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την πληρωμή και την υποβολή αίτησης συμμετοχής

Κόστος συμμετοχής
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε σεμινάριο είναι 35,00 ευρώ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο