Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4494/2017 με διατάξεις σχετικές με τις Ένοπλες Δυνάμεις - Ολοκλήρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Taxheaven
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4494/2017 "Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.". (Βλέπε συνημμένο αρχείο)

Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε (Πρώτη όπως πάντα) την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι συνδρομητές του κόμβου μπορούν από σήμερα να δουν και να μελετήσουν τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος αυτός σε πλήθος διατάξεων άλλων νόμων, με τις απαραίτητες υποσημειώσεις αλλά και επεξηγηματικά σχόλια σε κάθε άρθρο ή παράγραφο που τροποποιήθηκε.

Με το νέο νόμο 4494/2017 τροποποιούνται οι νόμοι 4387/2016, 4305/2014, 4472/2017 και ο 1264/1982.
https://www.taxheaven.gr