Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η γνωμοδότηση του ΔΣΑ για την υποχρέωση των εντολέων να καταβάλουν το ποσό του γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής των εμμίσθων δικηγόρωνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017

Η γνωμοδότηση του ΔΣΑ για την υποχρέωση των εντολέων να καταβάλουν το ποσό του γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής των εμμίσθων δικηγόρων

Επανακοινοποιούμε την υπ’αριθμ. 1524/31.7.2017 γνωμοδότηση του ΔΣΑ σύμφωνα με την οποία υπόχρεος για την καταβολή του ποσού γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής εμμίσθου δικηγόρου είναι ο εντολέας, κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 61 παρ.3 του Κώδικα Δικηγόρων.

Αντιστοίχως, κατά τη διάταξη της παρ.11α του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 και τις σαφείς οδηγίες της εγκυκλίου 28/2017 του ΕΦΚΑ, το ποσοστό υπέρ ΕΦΚΑ (20%) του γραμματίου αφαιρείται από την εισφορά του ασφαλισμένου εμμίσθου δικηγόρου.

Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση του ζητήματος εις βάρος των εμμίσθων δικηγόρων, συνιστά ευθεία παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων και προφανώς φορολογική και ασφαλιστική παράβαση.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί κάθε εντολέα που απασχολεί εμμίσθους δικηγόρους να σεβαστεί το Νόμο και κάθε μέλος του που ασκεί καθήκοντα Νομικού Συμβούλου ή και Προϊσταμένου Νομικής Υπηρεσίας να διασφαλίζει την εφαρμογή του.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασίλης Ε. Αλεξανδρής

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χριστίνα ΤσαγκλήΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 60 - Τ.Κ. 106 79
Τηλ. 210/33.98.270 - 271 -111 Fax: 210/36.10.537
e-mail: [email protected]

Αθήνα, 31-7-2017

Αριθ. Πρωτ.1524

Προς
κ. ....,
Δικηγόρο Αθηνών

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ ..................../2017 ερωτήματος σας σχετικά με το ποιος επιβαρύνεται με την καταβολή του γραμματίου προκαταβολής του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων του εμμίσθου δικηγόρου, κατόπιν και της έκδοσης της Εγκυκλίου του ΕΦΚΑ 28/20-6-2017, επαγόμαστε τ' ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) ορίζονται οι περιπτώσεις εκείνες που ο δικηγόρος οφείλει να εκδίδει γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών για τη διενέργεια δικαστικών και εν γένει νομικών ενεργειών. Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπου προβλέπονται οι εξαιρέσεις από την έκδοση γραμματίων προκαταβολής εισφορών, καίτοι ο έμμισθος δικηγόρος δεν απαλλάσσεται, ρητώς αναφέρεται ότι «...η υποχρέωση προκαταβολής της παρ.1 βαρύνει τον διάδικο,...», ήτοι τον εντολέα. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τον άμισθο δικηγόρο, στην περίπτωση έμμισθης εντολής υπόχρεος είναι ο ίδιος ο εντολέας.

Με την παρ. 11α του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προβλέφθηκε ότι στα γραμμάτια προκαταβολής θα καταβάλλεται το 20% του ποσού αναφοράς κάθε γραμματίου υπέρ ΕΦΚΑ. Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους καθίσταται σαφές ότι το ποσό αυτό που αντιστοιχεί στο 20% του γραμματίου προκαταβολής αφαιρείται από την εισφορά του ασφαλισμένου.

Η ως άνω εγκύκλιος, ως όφειλε, επανέλαβε τη διάταξη του νόμου και ρύθμισε πώς θα γίνεται ο συμψηφισμός του ποσοστού του 20% από το μέρος της ασφαλιστικής εισφοράς που βαρύνει τον ασφαλισμένο/ δικηγόρο στην αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλει ο εντολέας. Δεν τροποποιήθηκε κάποια νομοθετική διάταξη -ούτε μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο- και παραμένει η υποχρέωση του εντολέα να καταβάλει το γραμμάτιο προκαταβολής.

Να σημειωθεί ότι, αν δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη, ολόκληρο το ποσό του γραμματίου προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων θα βάρυνε τον εντολέα, και ως προς τον ΕφΚΑ δεν θα υπήρχε κάποια ωφέλεια για κανέναν. Εν προκειμένω ο νομοθέτης επέλεξε και η εγκύκλιος διασαφήνισε ότι το ποσό που καταβάλλεται υπέρ ΕΦΚΑ συμψηφίζεται με την εισφορά που βαρύνει τον ασφαλισμένο. Μάλιστα στο σχετικό χωρίο της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης υπό κωδικό 43 ο χαρακτηρισμός που επελέγη είναι «Επιδότηση Ασφαλισμένου», διότι ακριβώς το ποσό αυτό αφαιρείται από την εισφορά του ασφαλισμένου, αποτελώντας πάντοτε υποχρέωση του εντολέα.

Συνεπώς, το γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εντολέα. Σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση του εντολέα να καταβάλει στον έμμισθο δικηγόρο του το γραμμάτιο αυτό, τότε, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μπορούν να αναζητηθούν από τον δικηγόρο πειθαρχικές ευθύνες και κυρώσεις (ιδέτε παρ. 5 ιδίου άρθρου) για τη μη έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να θεμελιωθεί το αδίκημα της απιστίας εάν ο έμμισθος δικηγόρος αρνηθεί να προβεί στην όποια πράξη για την οποία απαιτείται έκδοση γραμματίου προκαταβολής εισφορών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασίλης Ε. Αλεξανδρής

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χριστίνα Τσαγκλή
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο