Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excelΗ Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη υπέγραψε εγκύκλιο σχετικά με το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα, στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.4440/2016, δημιουργείται, σε βάση δεδομένων, το "Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης", στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, δηλαδή υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, το Ψηφιακό Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

Κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί. Για την δημιουργία και διαχείριση του Ψηφιακού Οργανογράμματος υλοποιείται ειδική εφαρμογή, η οποία θα ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής της εφαρμογής, οι φορείς που κατά την πρώτη εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) απέστειλαν, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/76/οικ.28554/1-9-2017 (ΑΔΑ: Ψ2Τ6465ΧΘΨ-8Ρ8) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, αιτήματα για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση, καλούνται να αποτυπώσουν το οργανόγραμμά τους σε πρότυπο αρχείο excel, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στο σύνδεσμο: http://apografi.gov.gr/index.php/esk/charts.html.

Για κάθε οργανική μονάδα συμπληρώνεται:

- Η ονομασία της,
- Ο τύπος της μονάδας (επιλογή από λίστα τιμών),
- Η προϊστάμενη μονάδα,
- Ο δήμος όπου βρίσκεται χωροταξικά η μονάδα (επιλογή από λίστα τιμών),
- Ο αριθμός των θέσεων που προβλέπονται για την εν λόγω μονάδα αποκλειστικά και
- Ο αριθμός των θέσεων που είναι κενές για τη εν λόγω μονάδα αποκλειστικά. Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών, στο σύνδεσμο:
http://apografi.gov.gr/index.php/esk/charts.html έχει επίσης αναρτηθεί, ως παράδειγμα, το υπόψη αρχείο excel συμπληρωμένο ως προς το οργανόγραμμα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η αποστολή των συμπληρωμένων αρχείων excel θα γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], το αργότερο έως την 9η Οκτωβρίου 2017.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μεταβολών στη δομή των φορέων και στην κατανομή των θέσεων προσωπικού, λόγω π.χ. έκδοσης νέου Οργανισμού, το οικείο αρχείο excel θα πρέπει να επικαιροποιείται αμελλητί με καταχώριση σε αυτό όλων των σχετικών αλλαγών και άμεση αποστολή του στην υπηρεσία μας στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν.

Επιπλέον, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας, με την παράκληση οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού να την κοινοποιήσουν με τη σειρά τους αμελλητί στα Ν.Π.Δ.Δ και στα Ν.Π.Ι.Δ εποπτείας τους.

Εξυπακούεται ότι κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου θα πρέπει να λάβει χώρα σε εκείνους μόνο τους φορείς που υπέβαλλαν αιτήματα για κάλυψη θέσεων μέσω του ΕΣΚ, καθότι αυτοί υποχρεούνται στην παρούσα φάση στην συμπλήρωση και αποστολή του οικείου αρχείου excel.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Ανασυγκρότηση – Οργάνωση/Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης – Οργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών».

Η εγκύκλιος έχει πάρει ΑΔΑ: Ψ90Ο465ΧΘΨ-Θ5Δ.

Πηγή: «ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο