Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρείαΑπαντώντας σε ερώτηση βουλευτή, αναφορικά με το ζήτημα της φορολόγησης των εισοδημάτων ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία, η αρμόδια διεύθυνση της ΑΑΔΕ,  διευκρίνισε τα εξής:

Τα  εισοδήματα των ιατρών του Ε.Σ.Υ., από την απογευματινή εργασία της παρ.1 του άρθρου 9  του ν.2889/2001 καθώς και αυτά των πανεπιστημιακών ιατρών από την απογευματινή εργασία των παραγράφων 1 και 4 του ίδιου άρθρου, όπως επίσης και η προβλεπόμενη στην επόμενη παράγραφο 6 του άρθρου αυτού ειδική αμοιβή για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου από πανεπιστημιακούς ιατρούς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., θεωρούνται ότι προέρχονται από άσκηση ιδιωτικού έργου και υπάγονται στην κατηγορία του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνεπώς φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του ν.4172/2013.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
https://www.taxheaven.gr