Πρόγραμμα και συμμετέχοντες σεμιναρίου Ο.Ε.Ε. με θέμα: «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών» (ν. 4469/17)
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΟΕΕ-ΕΓΔΙΧ-ΕΕΤ

Αίθουσα “OLYMPIA” Ξενοδοχείου Royal Olympic,

Αθανασίου Διάκου 28-34, Στύλοι Ολυμπίου Διός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


8:30- 9:00

→ Προσέλευση - Εγγραφές

9:00 - 10:00

→ Χαιρετισμός Προέδρου ΟΕΕ κ. Κωνσταντίνου Κόλλια

→ Χαιρετισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση και Εισαγωγή στο ν.4469/2017

→ Χαιρετισμός Γενικής Γραμματέως Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κας Χαρίκλειας Απαλαγάκη

10:00 - 11:45

→ Ανάλυση -κατά άρθρο του Ν. 4469/2017

Χαράλαμπος Κώστογλου: Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Οικονομικών Συμβουλών

Λεωνίδας Τυροβολάς: Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

→ Ερωτήσεις

11:45 - 12:00

→ Διάλειμμα

12:00 - 13:15

→ Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Βασίλης Κουρμπάνης: Προϊστάμενος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού

Νίκος Αμπατζόγλου: Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού

→ Ερωτήσεις


13:15 - 14:15

→ Μελέτη Βιωσιμότητας

Χαράλαμπος Κώστογλου: Προϊστάμενος Τμήματος Παροχής Οικονομικών Συμβουλών

→ Ερωτήσεις

14:15 - 15:00

→ Διάλειμμα

15:00 - 17:00

→ Υποβολή Αιτήσεως/Αξιολόγηση

Περικλής Κιτριλάκης: Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Καθυστερήσεων ΛΤ

Ιωάννης Ρουβέλλας: Διευθυντής Διευθετήσεως Οφειλών ΛΤ

→ Ερωτήσειςhttps://www.taxheaven.gr