Ειδήσεις Επενδύσεις - Αναπτυξιακά

Νέος αναπτυξιακός: Ανακοίνωση που αφορά στη λίστα πληρωμών 2017Αθήνα, 21/9/2017
Αριθ. Πρωτ. : 101039

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ KAI ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φορείς επενδυτικών σχεδίων του Παραρτήματος 1 της παρούσης Ανακοίνωσης, για τα οποία έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης - οριστικοποίησης του κόστους και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, ότι, προκειμένου για την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα πληρωμής προς την Υπηρεσία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ) της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων. Τα παραγόμενα εκτυπωτικά του ΠΣΚΕ-Επ και τα συνοδευτικά πρωτότυπα δικαιολογητικά εκταμίευσης υποβάλλονται και πρωτοκολλούνται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου των Ιδιωτικών Επενδύσεων (Νίκης 5-7, γραφείο 215).

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 78954/14.07.2017 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/19-7-2017) υπουργική απόφαση για τον «Καθορισμό των δικαιολογητικών και της διαδικασίας για την καταβολή - εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998, 3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016» το σύνολο των πρωτότυπων δικαιολογητικών, πλην της βεβαίωσης από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ, των Πιστοποιητικών από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου και τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, υποβάλλεται στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια κατατίθεται εντύπως στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων. Τα λοιπά πρωτότυπα δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντύπως απευθείας στη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γενικό Πρωτόκολλο Υπουργείου) μετά από ενημέρωση του φορέα της επένδυσης από το Τμήμα Εκτέλεσης ΠΔΕ.

Παρακαλούνται οι επενδυτικοί φορείς όπως υποβάλλουν στη ΓΔΙΕ το σύνολο των δικαιολογητικών όπως αυτά αποτυπώνονται στην υπ' αριθμ. 78954/14.07.2017 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/19-7-2017) υπουργική απόφαση, (η οποία είναι ανηρτημένη στο www.ependyseis.gr - Επενδυτικός Νόμος 3299/2004 - Υπουργικές Αποφάσεις) αναλόγως της περίπτωσης εκχώρησης της ενίσχυσης ή μη σε Πιστωτικό Ίδρυμα.

Επιπλέον, οι επενδυτικοί φορείς παρακαλούνται να μην υποβάλλουν στη ΓΔΙΕ με συμπληρωματικά στοιχεία τα εξής δικαιολογητικά: βεβαίωση από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ, Πιστοποιητικά από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου και φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, εκτός εάν έχουν ήδη ζητηθεί από το Τμήμα Εκταμίευσης και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

Σε περίπτωση που οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων του Παραρτήματος 1 έχουν υποβάλλει στην Υπηρεσία το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 78954/14.07.2017 (ΦΕΚ 2494/τ.Β/19-7-2017) υπουργική απόφαση, εντός του τελευταίου διμήνου και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί κάποιο στοιχείο αυτών (π.χ. τροποποίηση καταστατικού, νέο υπόλοιπο βραχυπροθέσμου δανείου κλπ), δε απαιτείται η εκ νέου αποστολή τους.

Πριν την υποβολή αιτήματος πληρωμής στο ΠΣΚΕ, παρακαλούνται οι επενδυτικοί φορείς όπως προβούν στην ενέργεια ΑΡΧΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ και υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ τις αιτήσεις τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων για τα έτη που απαιτείται η υποβολή αυτών, όπως καθορίζονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 παρ. 10 του Ν.4399/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία επίκειται η έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης τους εντός του έτους 2017.Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σωτήρης Αθανασίου


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο