Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας - Η παραγραφή, η «Εργάνη» και οι φωτογραφικές διατάξεις

Επιμέλεια

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.

Λογιστής - Φοροτεχνικός

Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven

 

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.

Μπήκαμε αισίως στην τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και θέλοντας και μη έχουμε αρχίσει να κινούμαστε σε ρυθμούς κανονικότητας. Οι χαλαρές για πολλούς ημέρες του Αυγούστου σε λίγο θα αποτελούν μια μακρινή ανάμνηση όπως και η ζέστη η οποία αφήνει δειλά δειλά την θέση της στην φθινοπωρινή δροσούλα. Ειδικά τις βραδυνές ώρες η παρουσία της έχει αρχίσει να γίνεται αρκετά έντονη. Η επικαιρότητα της περασμένης εβδομάδας κινήθηκε σε χαλαρούς ρυθμούς ωστόσο όπως πάντα συμβαίνει στο επάγγελμά μας κάθε εβδομάδα όλο και κάποια εγκύκλιος ή νόμος θα "σκάσει μύτη", έτσι για να μας κρατά σε φόρμα.
Και την περασμένη εβδομάδα λοιπόν υπήρχαν θέματα τα οποία είχαν ενδιαφέρον, ενώ ορισμένα χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.


Το θέμα της εβδομάδος: Η επόμενη ημέρα μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε. για τις παραγραφές.

Με δύο αποφάσεις που δημοσίευσε η Α.Α.Δ.Ε. την εβδομάδα που μας πέρασε, τροποποίησε την προτεραιοποίηση των υποθέσεων για έλεγχο τόσο της ΥΕΔΔΕ όσο και των άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών της.
Ουσιαστικά η Α.Α.Δ.Ε. με τις δύο αυτές αποφάσεις αποδέχθηκε την εισήγηση του Ν.Σ.Κ. για αναθεώρηση των στρατηγικών και επιχειρησιακών της σχεδίων. 

Στο εξής οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα επικεντρωθούν σε περιπτώσεις ελέγχων με βάσει τις διατάξεις που ισχύουν και δεν έχουν φυσικά ακυρωθεί από το ΣτΕ.
(α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),
(β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία),
(γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν.4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής),
(δ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4174/2013 (πενταετής παραγραφή).

[Δείτε εδώ την προτεραιοποίηση για τις ελεγκτικές υπηρεσίες (εκτός ΥΕΔΔΕ). Και εδώ την
προτεραιοποίηση των ελέγχων για την ΥΕΔΔΕ].

Η Α.Α.Δ.Ε. επισημαίνει (of the record), ότι οι αποφάσεις αυτές δεν οδηγούν στην παραγραφή των υποθέσεων, και εγώ αναρωτιέμαι πως θα μπορούσε να ισχύει το αντίθετο, αφού κάτι τέτοιο δεν είναι στις αρμοδιότητες της. Αντιθέτως, αρμοδιότητα της είναι να δώσει σαφείς κατευθύνσεις στην ΔΕΔ για το τι θα πράξει σχετικά με τις εκκρεμείς προσφυγές οι οποίες αφορούν υποθέσεις για χρήσεις που έχουν  παραγραφεί σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ.
Επιπλέον όπως σημειώνει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής ο Διοικητής, «
Η φορολογική διοίκηση οφείλει να σεβαστεί τις επιταγές του κράτους δικαίου και να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ».

Να υπενθυμίσω επίσης ότι το ζήτημα της δεκαετούς παραγραφής λόγω συμπληρωματικών στοιχείων (παρ. 4 του άρθ. 84 ), εκκρεμεί ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως του ΣτΕ, σε υποθέσεις προσαυξήσεως περιουσίας, συναχθείσης με βάση στοιχεία κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή.

Εκτός λοιπόν από την απόφαση του ΣτΕ, αναμένουμε με ενδιαφέρον και την αντίδραση της Δ.Ε.Δ. στις προσφυγές που έχει ήδη στα χέρια της και για τις οποίες δεν έχει εκδώσει ακόμη απόφαση.
Θεωρώ απίθανο να μην λάβει υπόψη της την απόφαση της ΣτΕ, όπως θεωρώ απίθανο επίσης να τις αφήσει να απορριφθούν σιωπηρά. Το ποσοστό εξέτασης των προσφυγών μετά την επιμήκυνση της προθεσμίας εξέτασης σε 120 ημέρες έχει φτάσει το 90% τους τελευταίους μήνες και δεν θα ήταν καθόλου καλό για την εικόνα της Ανεξάρτητης Α.Α.Δ.Ε., εάν πέσει ξανά σε χαμηλά ποσοστά.
Είναι επίσης γνωστό ότι το ΝΣΚ με την ίδια έγγραφη απάντηση που ανέφερα παραπάνω, έχει δώσει κατευθύνσεις προς την Α.Α.Δ.Ε. για το τι ακριβώς πρέπει να πράξει η ΔΕΔ σχετικά με τις υποθέσεις που εκκρεμούν, είτε έχει εκδοθεί οριστική καταλογιστική πράξη, είτε μη οριστικοποιηθήσα καταλογιστική πράξη.

Κρίσιμο επίσης ζήτημα μετά την απόφαση του ΣτΕ για την παραγραφή είναι και το τι θα πράξουν αρκετοί φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη καταβάλει φόρους ή συνεχίζουν και καταβάλλουν δόσεις για ποσά τα οποία έχουν καταλογισθεί από εκθέσεις ελέγχων οι οποίες βασίσθηκαν στους νόμους που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από το ΣτΕ.

Τέλος όπως σωστά σημειώνει και Grand Thornton στις Φοροδοξίες, ζήτημα προκύπτει από την αποστολή εντολών ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις από τις φορολογικές αρχές, αναφορικά με τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, ενώ έχουν λάβει πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από νόμιμους ελεγκτές και παρήλθε το διάστημα που όριζε ο νόμος και οι εφαρμοστέες υπουργικές αποφάσεις για τον επανέλεγχο. Συγκεκριμένα, για τη χρήση 2011 μπορούσε να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος έως 30.4.2014 και για τις χρήσεις 2012 έως 2013 εντός 18μήνου από την υποβολή του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης. Με βάση την ΠΟΛ.1034/2016 που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2016, καταργήθηκαν οι παραπάνω περιορισμοί, πλην όμως αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να ισχύει αναδρομικά.Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο το οποίο ανοίγεται μπροστά μας και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και αυτό, είναι το θέμα των μελλοντικών ελέγχων με βάση τα στοιχεία που θα εισρεύσουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. από την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδος και πλήθος άλλων χωρών.
Την εβδομάδα που μας πέρασε τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία
το Συστήματος Υποβολής Στοιχείων CRS/DAC2 , στο οποίο οι τράπεζες θα υποβάλλουν πλήθος δεδομένων με βάση τις διατάξεις των νόμων 4428/2016, 4170/2013 αλλά και με βάση τα όσα ορίζονται στις πρόσφατα  εκδοθείσες εγκυκλίου  (ΠΟΛ.1130/2017ΠΟΛ.1140/2017, και ΠΟΛ.1137/2017).

Στο στόχαστρο του ΟΟΣΑ για τον περιορισμός της διεθνούς φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής δεν βρίσκονται μόνο όμως τα φυσικά πρόσωπα και οι μικρές επιχειρήσεις. Στον βαθμό που μπορεί να επέμβουν τόσο ο ΟΟΣΑ όσο και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής ένωσης, επιβάλλουν πλέον μέτρα και στις μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες (με αρκετά σύνθετους μηχανισμούς) φοροαποφεύγουν μέσω της μεταφορά κερδών σε άλλες χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς.
Στο σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των μεγάλων πολυεθνικών συμμετέχει φυσικά και η Ελλάδα, γιαυτό και την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε σχέδιο νόμου στην Βουλή για την Κύρωση της πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα και διατάξεις εφαρμογής. [Ολόκληρο το σχέδιο νόμου μπορείτε να το δείτε εδώ].
Με την συμφωνία αυτή ρυθμίζεται η υποχρέωση των Πολυεθνικών για την ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα, η οποία εφαρμόζεται για φορολογικά έτη που ξεκινούν από ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 και αφορά Ομίλους ΠΕ με ετήσια συνολικά ενοποιημένα έσοδα ίσα ή πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ.

Το ξέρατε ότι η πρώτη ανώνυμη εταιρία στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1836; (Δείτε περισσότερα εδώ)


Εξελίξεις είχαμε την περασμένη εβδομάδα και στο θέμα της υποβολής των εντύπων που αφορούν την αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου και την αναγγελία καταγγελίας σύμβασης στο σύστημα  ΕΡΓΑΝΗ.
Με απόφαση του υπ. Εργασίας (
43433/Δ.10.126/2017) έγινε γνωστό ότι από την Τετάρτη 27.9.2017 (μετά την προγραμματισμένη διακοπή) θα είναι έτοιμο το σύστημα να δεχθεί τα συγκεκριμένα έντυπα (Ε5,Ε6 και Ε7) ελέγχοντας και εφαρμόζοντας  πλέον τις νέες προθεσμίες που ισχύουν από 13.9.2017.
Να επισημάνω εδώ ότι, από 13.9 μέχρι και την ημέρα που το σύστημα θα εναρμονιστεί με τις νέες προθεσμίες, τυχόν υποβολές με τήρηση της παλαιάς προθεσμίας των 8 ημερολογιακών ημερών δεν εμφανίζονται ως εκπρόθεσμες από το ΕΡΓΑΝΗ. Ωστόσο αυτό δεν έχει καμία σημασία και δεν καλύπτει τους εργοδότες σε ενδεχόμενη δικαστική διένεξη με τον εργαζόμενο. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση από 13.9.2017 και μετά να τηρείται η προθεσμία των 4 εργάσιμων ημερών, ασχέτως με το τι εμφανίζει το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως εκπρόθεσμο και τι όχι. [Δείτε την σχετική επισήμανση της επιστημονικής ομάδας του κόμβου].
Άλλωστε, όσοι έχουν καλή μνήμη ίσως να θυμούνται ότι σε μια απόφαση του ΣτΕ πριν από ένα χρόνο περίπου
(σε φορολογικό θέμα), οι δικαστές είχαν αναφέρει: «.....τα ηλεκτρονικά συστήματα πρέπει να προσαρμόζονται στους κανόνες και στον νόμο, και όχι ο νόμος στις δυνατότητες των ηλεκτρονικών συστημάτων».


Το ΣτΕ με μια νέα απόφασή του η οποία έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα, δέχθηκε ότι το πρόστιμο των 10.549,44 ευρώ το οποίο επιβάλλεται για αδήλωτο εργαζόμενο, δεν αντίκειται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Με λίγα λόγια βρίσκεται εντός των ορίων του Συντάγματος....
Και βρίσκεται εντός ορίων γιατί όπως έκρινε το ΣτΕ μεταξύ άλλων αιτιολογιών, «το πρόστιμο  δεν δύναται, να θεωρηθεί ως προδήλως δυσανάλογο για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού δημοσίου συμφέροντος, εν όψει της σπουδαιότητος του διακυβευόμενου αγαθού της καταπολέμησης του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, με τις εκτεθείσες σοβαρότατες για τους εργαζόμενους, το ασφαλιστικό σύστημα και τα δημόσια έσοδα δυσμενείς συνέπειες. ». [Δείτε το σχετικό θέμα εδώ].Την περασμένη εβδομάδα εκτός από το νομοσχέδιο για τις πολυεθνικές, κατατέθηκε στη Βουλή και το νέο νομοσχέδιο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, το οποίο περιέχει πληθώρα διατάξεων για θέματα αρμοδιότητας υπ. Περιβάλλοντος. Ορισμένα από τα σημαντικότερα τα οποία έχουν αναλυθεί από τον κόμβο είναι: 

-Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης για αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη

-«Φρένο» στις μισθώσεις ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές που δεν έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί

- Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου με τις νέες διατάξεις

 

  Θέματα που χρήζουν προσοχής.
 

 Νέα εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. για χαμηλοσυνταξιούχους που έλαβαν την οικονομική ενίσχυση του ν. 4445/2016

Ο ΕΦΚΑ δεν αρκέστηκε στις γκάφες που αφορούν στο ασφαλιστικό και αποφάσισε να βάλει το χεράκι του και στον ΕΝΦΙΑ (έμμεσα βέβαια). Κατά την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων φορολογικού έτους 2016 (βλ. ΠΟΛ.1025/2017), τα ποσά της εν λόγω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης απεστάλησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την καταβολή τους, εντασσόμενα σε κωδικό που αφορά εισοδήματα και επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα τα πληρωτέα ποσά ανά δικαιούχο να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος κατά την εκκαθάριση  του ΕΝΦΙΑ που διενεργήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. Φυσικά όπως πάντα η ΑΑΔΕ θα το λύσει το θέμα με νέα εκκαθάριση εάν και εφόσον βέβαια ο ΕΦΚΑ στείλει εκ νέου τα αρχεία διορθωμένα.


(Upd) Ψηφίστηκε η τροπολογία με την οποία επανέρχεται η απαλλαγή φόρου υπεραξίας του ν. 2238/1994 που είχε αποσυρθεί τον Ιούνιο

Ψηφίστηκε τελικά η τροπολογία η οποία προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει νομοσχέδιο που να την δέχεται στις διατάξεις του. Η καημένη, είχε προσπαθήσει 2 φορές να "χωθεί" σε προηγούμενα νομοσχέδια, όμως οι άλλες διατάξεις δεν την άφηναν και έτσι έμενε μόνη και παραπονεμένη στα συρτάρια της Βουλής.  Η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά διάταξη η οποία τροποποιεί άρθρο του παλαιού ΚΦΕ (2238/1994), ο οποίος συνηθισμένος σε εκατοντάδες τροποποιήσεις ζήλευε εδώ και καιρό τον αντικαταστάτη του (4172/2013), βλέποντάς τον να μεγαλώνει και να ανανεώνεται συνεχώς με νέες διατάξεις. Ζήτησε λοιπόν, έτσι για να θυμηθεί τα παλιά, μια τελευταία τροποποίηση. Ευτυχώς γι΄ αυτόν η Βουλή αυτή τη φορά ικανοποίησε το αίτημά του.

Ηθικόν δίδαγμα
: Ο επιμένων νικά
Επέκταση ηθικού διδάγματος
: O επιμένων νικά ειδικά όταν έχει την πλειοψηφία
Πραγματική έννοια ηθικού διδάγματος
: Οι φωτογραφικές διατάξεις περνάνε ακόμα στη Βουλή.
Μεταφορική έννοια
: Είναι πολλά τα λεφτά Άρη!Διαγραφή οχημάτων με άδεια εκδοθείσα πριν την 4.3.2004 από το Μητρώο Οχημάτων κατά το μέρος που αφορά τα τέλη κυκλοφορία

Δόθηκε στην δημοσιότητα η ΠΟΛ.1145/2017 με την οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα που έχουν οι  ιδιοκτήτες οχημάτων με άδεια πριν την 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται στην κατοχή τους διότι δόθηκαν για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως την ίδια ημερομηνία (4.3.2004), να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση - αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος.
Η απόφαση: ΠΟΛ.1145/2017 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 69 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α') για την διαγραφή οχημάτων με άδεια εκδοθείσα πριν την 4.3.2004, από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατά το μέρος που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας


Έως 23.10.2017 η παράταση για την ρύθμιση των αυθαιρέτων - Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Μέχρι τις 23.10.2017 παρατάθηκε εκ νέου η δυνατότητα ένταξης στον νόμο 4178/2013 (για ορισμένες περιπτώσεις) για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. [Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 39142/2017]

  Απαραίτητο διάλειμμα

Προσοχή που κάνετε like.

Πρόστιμο επιβλήθηκε από ελβετικό δικαστήριο σε πολίτη ο οποίος έκανε like σε δυσφημιστικά σχόλια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το περιφερειακό δικαστήριο της Ζυρίχης, ένας 45χρόνος  πολίτης κατηγορήθηκε από έναν ακτιβιστή ο οποίος υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ζώων, και είναι πολέμιος του ρατσισμού και του αντισημιτισμού, γιατί έκανε like σε σχόλια κάτω από ανάρτηση του, τα οποία περιείχαν ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς και θεωρήθηκαν προσβλητικά. Τα σχόλια έγιναν το 2015 κατά τη διάρκεια έντονων συζητήσεων σχετικά με το εάν πρέπει να επιτρέπεται στα ζώα να συμμετέχουν σε κάποιο φεστιβάλ δρόμου.

Ο ακτιβιστής Kessler μήνυσε περισσότερα από δώδεκα άτομα που συμμετείχαν σε αυτές τις συζητήσειςΑρκετοί άνθρωποι έχουν ήδη καταδικαστεί στην υπόθεση, κυρίως για τις παρατηρήσεις που έκαναν. Ο άνθρωπος όμως που καταδικάστηκε τον Μάιο ήταν ο πρώτος που τιμωρήθηκε απλώς γιατί έκανε like στα σχόλια των άλλων.

Το δικαστήριο δήλωσε ότι δεν έχει σημασία το γεγονός ότι οι παρατηρήσεις δεν προέρχονταν από τον εναγόμενο, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε. Δικαιολόγησε όμως την καταδικαστική απόφασή του  αναφέροντας ότι "Κάνοντας κλικ στο κουμπί ο κατηγορούμενος σαφώς ενστερνίστηκε το άσχημο περιεχόμενο και το έκανε δικό του".

Το δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στον άνδρα 4.000 ελβετικά φράγκα. Η απόφαση είναι φυσικά εφέσιμη.Έκπτωση Φ.Π.Α. για δωρεάν υπηρεσίες κατασκευής ή αναβαθμίσεως ακινήτου κυριότητας τρίτου

Μια ακόμη σημαντική δίκη του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου σχετικά με την έκπτωση ΦΠΑ δημοσίευσε ο κόμβος την περασμένη εβδομάδα. Το ΔΕΕ στην δίκη C-132/16 αποφάσισε ότι υποκείμενος στον φόρο έχει δικαίωμα εκπτώσεως του καταβληθέντος επί των εισροών ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών συνιστάμενων στην κατασκευή ή αναβάθμιση ακινήτου που ανήκει κατά κυριότητα σε τρίτον, όταν ο τελευταίος απολαύει άνευ ανταλλάγματος του αποτελέσματος των υπηρεσιών αυτών και αυτές χρησιμοποιούνται τόσο από τον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο όσο και από τον εν λόγω τρίτο στο πλαίσιο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, στον βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο προκειμένου να μπορέσει ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο να πραγματοποιήσει φορολογούμενες πράξεις εκροών και στον βαθμό που το κόστος τους περιλαμβάνεται στην τιμή των πράξεων αυτών.


Όταν τράπεζα χορηγεί δάνειο σε ξένο νόμισμα, πρέπει να παρέχει στον δανειολήπτη επαρκή πληροφόρηση ώστε αυτός να είναι σε θέση να λάβει συνετή και εμπεριστατωμένη απόφαση

Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο δεν ασχολείται μόνο με το ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη απόφαση του ΔΕΕ αφορά το γνωστό πρόβλημα των δανείων σε Ελβετικό φράγκο. [Δείτε την απόφαση εδώ]


  Τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν στην Βουλή την Εβδομάδα που πέρασε


Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Κύρωση της πολυμερούς συμφωνίας αρμόδιων αρχών για την ανταλλαγή εκθέσεων ανα χώρα και διατάξεις εφαρμογήςΦορολογικές αποφάσεις
 

  Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) - Φορολογική μεταχείριση των ποσών που επιστρέφονται στους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τον φορολογικό χειρισμό  της έκπτωση claw back και Rebate δίνει με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ.  Όλα όσα αναφέρονται στην απόφαση είναι γνωστά από παλαιότερες διατάξεις, συνεπώς δεν κατανοώ το λόγο έκδοσης της εγκυκλίου.

Η απόφαση: Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1082549 ΕΞ 2017  Φορολογική μεταχείριση των ποσών που επιστρέφονται στους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας, κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back), συνεπεία περικοπών δαπανών, μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών

 


  Επικαιροποίηση ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα

Αποκαλύφθηκαν  από το κείμενο της ενότητας, με τίτλο: «Θέματα Φορολογικών Ελέγχων», οι ερωτήσεις με αύξοντα αριθμό 1 και 2 και οι αντίστοιχες απαντήσεις και έχουν αναριθμηθεί οι υπόλοιπες ερωτήσεις αυτής. Οι ως άνω ερωτήσεις-απαντήσεις διαγράφηκαν δεδομένου ότι, μετά από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4474/2017 (Α’ 80) καταργήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), όπως ίσχυε, που αφορούσε στα δικαιολογητικά και στις διαδικασίες για την ηλεκτροδότηση οικοδομών.
 

Το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο : Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Αύγουστος 2017)
Η απόφαση
:  
Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1136676 ΕΞ 2017 Επικαιροποίηση της ύλης του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, έκδοσης Μαΐου 2017

  Κατάλογοι των Δηλωτέων Δικαιοδοσιών έναντι της Ελλάδας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών κατά το έτος 2017

 Προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, δημοσιεύθηκε ακόμα μια εγκύκλιος, η ΠΟΛ.1137/2017, σχετικά με τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013, έναντι της Ελλάδας.

Η απόφαση : ΠΟΛ.1137/2017 Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας

 

"Εργατικά ασφαλιστικά

 

 Ανδρ. Νεφελούδης: Τέλος στον «ξαφνικό θάνατο» για μη καταβολή δόσης από ρύθμιση οφειλών

Για την επικείμενη ρύθμιση σε 120 δόσεις των ασφαλιστικών οφειλών (μέσα από το πλαίσιο του εξωδικαστικού) μίλησε ο Γ.Γ. Εργασίας κος Νεφελούδης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι στην ρύθμιση αυτή δεν θα υπάρχει  μία παράμετρος που είχε δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην προηγούμενη διαδικασία ρύθμισης οφειλών σε 100 δόσεις, όταν όποιος δεν τηρούσε την προθεσμία καταβολής δόσης έστω και κατά μία ημέρα, «έχανε» τη ρύθμιση. «Αυτό δεν θα ισχύει τώρα, για την επόμενη ημέρα. Θα υπάρχει κάποιο εύλογο διάστημα, να έχει την άνεση κάποιος να προγραμματίζει».


 Τα τρία νέα προγράμματα που θα υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα από το Υπ. Εργασίας

Η Υπουργός Εργασίας μίλησε στο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στο Ηράκλειο Κρήτης, και αναφέρθηκε σε τρία προγράμματα που θα υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα  και αφορούν:

«1. Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτικών εισφορών για μετατροπή εργαζόμενων με μπλοκάκι σε μισθωτούς: δίνεται το κίνητρο για πρώτη φορά να μετατραπεί η ψευδώς δηλωμένη αυτοαπασχόληση, σε αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή μισθωτή εργασία. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 156 εκ. ευρώ, και από αυτό θα ευνοηθούν 40.000 εργαζόμενοι.
2. Πρόγραμμα για εγκλωβισμένους εργαζόμενους: αφορά τις περιπτώσεις εργαζομένων που βρίσκονται απλήρωτοι για μεγάλο διάστημα, είναι σε επίσχεση εργασίας ή απασχολούνται σε κλάδους με φθίνουσα πορεία. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ περιλαμβάνει αφενός την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων και αφετέρου την κατάρτισή τους με νέες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν θέση εργασίας.
3. Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού εργαζόμενου από επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 34 ετών: το πρόγραμμα θα δώσει την ευκαιρία  σε κάθε νέο που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση μόνος του ή μαζί με άλλους, σε κάθε νέο αυτοαπασχολούμενο που δουλεύει μόνος του και θέλει να επεκτείνει την οικονομική του δραστηριότητα, να προσλάβουν τον πρώτο μισθωτό εργαζόμενο της επιχείρησης. Το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας όσο και στην προώθηση της μισθωτής απασχόλησης και θα προβλέπει την επιχορήγηση για δώδεκα (12) μήνες μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του νεοπροσληφθέντος για πλήρη απασχόληση, ενώ θα υπάρξουν πρόσθετα κίνητρα εάν η πρόσληψη αφορά νέους ηλικίας έως 29 ετών».
 ΔΕΕ - Η μονομερής μεταβολή εις βάρος των εργαζομένων των όρων αμοιβής τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως «απόλυση» κατά την έννοια των διατάξεων περί ομαδικών απολύσεων

Με απόφαση που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο  έκρινε ότι το άρθρο 1, παράγραφος 1, της οδηγίας 98/59/ΕΚ , για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις, έχει την έννοια ότι η μονομερής εκ μέρους του εργοδότη μεταβολή, εις βάρος των εργαζομένων, των όρων αμοιβής τους η οποία, σε περίπτωση μη αποδοχής της από τον εργαζόμενο, συνεπάγεται τη λύση της συμβάσεως εργασίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως «απόλυση» κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το δε άρθρο 2 της οδηγίας αυτής έχει την έννοια ότι ο εργοδότης οφείλει να διεξαγάγει τις προβλεπόμενες στο εν λόγω άρθρο διαβουλεύσεις όταν προτίθεται να προβεί στην εν λόγω μονομερή μεταβολή των όρων αμοιβής, στο μέτρο που πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 της οδηγίας αυτής, γεγονός το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.
Η απόφαση :Υπόθεση C-429/16 Εγκύκλιος για τη χορήγηση σύνταξης σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις διμερείς συμβάσεις

Εγκύκλιο για τον τρόπο υπολογισμού της διακρατικής σύνταξης με βάση τον χρόνο ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, τα έτη διαμονής στην Ελλάδα και τον συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης ή κατοικίας σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. και τις διμερείς συμβάσεις, υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τάσος Πετρόπουλος.
Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση και το ύψος των διακρατικών αυτών συντάξεων στηρίζονται στην Ενωσιακή Αρχή του συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης και κατοικίας.
Ως εκ τούτου, τα ποσά τα οποία προκύπτουν, σε εφαρμογή του άρθρου 7, παρ. 2 του Ν. 4387/2016, δεν είναι συγκρίσιμα με τις συντάξεις τις οποίες εκδίδει ο ΕΦΚΑ για τον χρόνο ασφάλισης που διανύεται αποκλειστικά στην Ελλάδα.
Η απόφαση : Φ.60000/18191/976/19.9.2017 Απασχόληση συνταξιούχων - Οδηγίες από τον Ε.Φ.Κ.Α.

Αναμένοντας αναλυτική ερμηνεία των επιμέρους διατάξεων του εν λόγω άρθρου από το ΥΠΕΚΑΑ, προς το παρόν, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν κατατεθεί από 13.5.2016 και μετά από ασφαλισμένους οι οποίοι δηλώνουν ότι συνεχίζουν εργαζόμενοι, είτε κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης τους είτε μεταγενέστερα, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε την παρακάτω εγκύκλιο.
-
 Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 33/2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος Διαδοχική ασφάλιση - Διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπ. Εργασίας

Με την εγκύκλιο αυτή δίνονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 «Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης», με το οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων ασφαλισμένων με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους ενταχθέντες φορείς στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (στο εξής Ε.Φ.Κ.Α.) και στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (στο εξής Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).

Η απόφαση :Φ.1500/οικ.1681/119/2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισηςΔείτε τέλος την απόφαση του 543/2017 Αρείου Πάγου σχετικά με το εργατικό ατύχημα. Προϋποθέσεις για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σε συγγενείς θανόντος. Πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν μπορεί να θεμελιωθεί και στο ότι δεν τηρήθηκαν από αυτούς οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών που επιβάλλουν τους όρους ασφαλείας για τη διαφύλαξη της υγείας, της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής των εργαζομένων

 

 

 Ιδέα για Startup. Εφόσον το μόνο πλέον που έχει μείνει αφορολόγητο στη χώρα μας είναι ο αέρας, γιατί να μην βρούμε τρόπο να τον φορολογήσουμε. Πως; Θα τον κάνουμε εμπόρευμα. Οι Ελβετοί δηλαδή που πουλάνε καθαρό αέρα από τις Άλπεις μέσα σε μπουκάλι είναι πιο έξυπνοι; Εμείς θα μπορούσαμε να συσκευάσουμε τον αέρα του Ολύμπου. Και μη ξεχνάμε, ότι εκτός από καθαρός είναι και "Θεϊκός".  (Δείτε περισσότερα εδώ)

 


Δικαστικές αποφάσεις
 

Άρειος Πάγος 78/2016 Υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών Ι.Κ.Α. εργαζομένων σε ημεδαπή Α.Ε.

Άρειος Πάγος 37/2017 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Ζήτημα συρροής της πράξης αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων και την πράξης της φοροδιαφυγής, όταν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση φοροδιαφυγής

ΣτΕ 1362/2017 Δεν απαλλάσσεται από τον Φ.Μ.Α.Π. δυνάμει των διατάξεων του ν. 4171/1961 εταιρία για την ακίνητη περιουσία που περιήλθε σε αυτήν ως μέρος του ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση τεθείσης εταιρίας

ΣτΕ 432/2017 Φορολογικές παραβάσεις και λήψη των προβλεπόμενων μέτρων της παρ 1 του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (δέσμευση καταθέσεων, απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων κλπ) από την φορολογική διοίκηση. Τα μέτρα αυτά εφόσον δεν είναι δυσανάλογα προς τον προαναφερόμενο σκοπό τους, επιτρεπτώς επιβάλλονται σε σχέση με αποδιδόμενες παραβάσεις που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της θέσπισης της ανωτέρω ρύθμισης, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, η οποία δεν προστατεύει τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας από τη λήψη τέτοιων μέτρων εξασφάλισης της πληρωμής των οφειλών τους και του δημοσίου συμφέροντος

Άρειος Πάγος 926/2017 Διάκριση λογιστή και βοηθού λογιστή

ΣτΕ 426/2017 Παροχές που δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. ν. 2238/1994 - Το ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής ή τεχνολογικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων θεωρείται εισόδημα

 

Αρθρογραφία κόμβου


Άρθρα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - Υποδείγματα Προσαρτήματος για: α) «Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, β) «Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και γ) «Μικρές οντότητες»

Άρθρα Παραγραφή. Η φορολογική ανασφάλεια συνεχίζεται

Άρθρα Μετατροπή από Ο.Ε.-Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε., οι κρυμμένοι κίνδυνοι

Άρθρα Η ιστορία της ίδρυσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)

 

 

Υποχρεώσεις εβδομάδος
 

  1. 26 Σεπ 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
  2. 26 Σεπ 2017 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
  3. 27 Σεπ 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα (Περιόδου Ιουλίου)
  4. 27 Σεπ 2017 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Ιουλίου
  5. 29 Σεπ 2017 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
  6. 29 Σεπ 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Αυγούστου
  7. 29 Σεπ 2017 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
  8. 30 Σεπ 2017 Υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον η σύγκληση της Γ.Σ. γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2017

Υπενθυμίζω επίσης ότι, λήγει και η παράταση η οποία έχει δοθεί σχετικά με την υπαγωγή στον Νόμο 4446/2016 (οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων). Κάτι ψιθυρίζεται για παράταση, και φυσικά ότι είναι να γίνει θα το μάθουμε εντός της εβδομάδος.

Μέχρι στιγμής από τους εκπροσώπους μας είχαμε δύο αιτήματα

Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: Αναγκαία παράταση της καταληκτικής προθεσμίας (30/9/2017) για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης
Επιστολή Λ.Σ.Α. για παράταση προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων


Επίλογος

Μετά την ένταξη τους στον νόμο 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη των εισοδημάτων, θα μπορέσουν επιτέλους ορισμένοι να αποκτήσουν κάποια από τα παρακάτω αγαθά (ή υπηρεσίες). 

Τα 15 πιο ακριβά πράγματα στον κόσμο.

Αυτό που πραγματικά με εντυπωσίασε είναι το πεπόνι.  23.000 δολάρια για ένα ζευγάρι πεπόνια στην Ιαπωνία. Αν οι αγρότες είχαν ΕΦΚΑ εκεί μάλλον θα ήταν φθηνότερο. 

 


 

Παράρτημα

Λοιπές ειδήσεις :

Για ποιους λόγους οι τράπεζες αρνούνται την χορήγηση τερματικών pos στις επιχειρήσεις - Οι διαδικασίες που ακολουθούν
Γ.Γ.Ε.: Η αλήθεια και τα ψεύδη για το «κλείσιμο» επιχειρήσεων
Ε. Αχτσιόγλου: «Μόλις 2.000 παραπάνω ατομικές επιχειρήσεις έκλεισαν το 2016 σε σχέση με το 2015»
Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Εντοπισμός λαθών και διευκρινίσεις σε θέματα μετρολογίας
 

Αποφάσεις ΣΛΟΤ της περασμένη εβδομάδας


- Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 914 ΕΞ 11.5.2017 Retail Method Απογραφή Αποθεμάτων
- Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 903 ΕΞ 11.5.2017 Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής
- Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 850 ΕΞ 11.5.2017 Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας
- Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 834 ΕΞ 11.5.2017 Χρόνος ζημιάς απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη
- Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 811 ΕΞ 11.5.2017 Αυθεντικότητα τιμολογίου που εκδίδεται από excel
- Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 774 ΕΞ 11.5.2017 Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές


  Καλή Συνέχεια....


 

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο