Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Στο προσκήνιο η τιτλοποίηση των χρεών

Το οικονομικό επιτελείο επαναφέρει στο τραπέζι το μέτρο της περίφημης τιτλοποίησης των ληξιπρόθεσμων χρεών για την άμεση ικανοποίηση των ταμειακών αναγκών του κράτους. Η σκέψη για τιτλοποίηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το «κομμάτι» των χρεών εκείνων που εμφανίζουν μεγάλη επιδεκτικότητα ως προς την είσπραξή τους.

Στο προσκήνιο η τιτλοποίηση των χρεών

Το οικονομικό επιτελείο επαναφέρει στο τραπέζι το μέτρο της περίφημης τιτλοποίησης των ληξιπρόθεσμων χρεών για την άμεση ικανοποίηση των ταμειακών αναγκών του κράτους. Η σκέψη για τιτλοποίηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το «κομμάτι» των χρεών εκείνων που εμφανίζουν μεγάλη επιδεκτικότητα ως προς την είσπραξή τους.

Η στάση πληρωμών που επιδεικνύουν, ελλείψει ρευστότητας, χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου, σε συνδυασμό με τα σημάδια κόπωσης που εμφανίζουν τα δημόσια έσοδα βάζει στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών, όχι μόνο τους «μπαταξήδες» του Δημοσίου αλλά και τους ίδιους τους εφοριακούς που ασχολούνται με την τακτοποίηση των χρεών προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες αλλά και τα κρούσματα διαφθοράς.

Παράλληλα, επαναφέρει στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου το μέτρο της περίφημης τιτλοποίησης των ληξιπρόθεσμων χρεών για την άμεση ικανοποίηση των ταμειακών αναγκών του κράτους, το οποίο είχε περάσει από «μύρια κύμματα» μέχρι να εγκριθεί από την Eurostat το 2006, πλην όμως ο κ. Αλογοσκούφης σε μία κίνηση... γεναιοδωρίας απέφυγε να το εγγράψει ως έσοδο στον προϋπολογισμό εκείνης της χρονιάς. Η σκέψη για τιτλοποίηση τη φορά αυτή, αφορά αποκλειστικά και μόνο στο «κομμάτι» των χρεών εκείνων που εμφανίζουν μεγάλη επιδεκτικότητα ως προς την είσπραξή τους, προκειμένου να μην γυρίσει η προσπάθεια σε νέο... παθητικό.


Ο αριθμός των οφειλετών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, προσεγγίζει σήμερα τους 700.000 με τα συνολικά τους χρέη να ανέρχονται στα 18 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 2/3 θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, καθώς το σχετικό «φέσι» προέρχεται από ΔΕΚΟ, επιχειρήσεις που έχουν κηρύξει πτώχευση και εταιρείες «φαντάσματα».

Τα υπόλοιπα έξι δισ. ευρώ είναι αυτά τα οποία θεωρούνται επιδεκτικά είσπραξης και στα οποία θα επικεντρωθούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για την τακτοποίησή τους. Ηδη, ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Α. Μπέζας έχει καλέσει τους προϊσταμένους των ΔΟΥ να μεριμνήσουν κατά προτεραιότητα για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών ζητώντας από τους επιθεωρητές που εποπτεύουν τις ΔΟΥ, την αποστολή στο γραφείο του μηνιαίας αναφοράς της πορείας είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Προκειμένου μάλιστα ο κ. Μπέζας να καταστήσει σαφές ότι θα υπάρξουν κυρώσεις στην περίπτωση που τα γραφεία είσπραξης δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα, δεν δίστασε να προχωρήσει πριν από λίγες ημέρες στην αντικατάσταση 90 ελεγκτών από τα ελεγκτικά κέντρα που δεν επιδείκνυαν τον ανάλογο ζήλο.


Μέτρα είσπραξης

Οι πρώτοι που θα κληθούν από την εφορία να τακτοποιήσουν τα χρέη τους είναι οι μεγαλοοφειλέτες, οι οποίοι απειλούνται με κατασχέσεις αυτοκινήτων, ακινήτων, σκαφών αναψυχής και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο διαθέτουν στην περίπτωση που δεν ανταποκριθούν στην κλήση του Δημοσίου.

Ειδικότερα, τις προσεχείς ημέρες οι ΔΟΥ θα αποστείλουν σημειώματα στους οφειλέτες που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα αποπληρωμής των χρεών τους, με τα οποία θα τους καλούν να προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο για να τακτοποιήσουν τα χρέη τους. Ρόλο εισπράκτορα αποκτούν και οι τράπεζες, οι οποίες έχουν κληθεί από το υπουργείο να παρακρατούν το... μερίδιο της εφορίας στις περιπτώσεις που η αγοραπωλησία γίνεται με τη λήψη στεγαστικού δανείου!

Συγκεκριμένα, για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες, η σχετική απόφαση του υπουργείου προβλέπει ότι στις περιπτώσεις που ο πωλητής του ακινήτου είναι οφειλέτης του Δημοσίου τότε οι τράπεζες θα παρακρατούν κατά την εκταμίευση του δανείου το ποσό που αναγράφεται στην φορολογική ενημερότητα που προσκομίζει ο πωλητής και θα το αποδίδουν στη συνέχεια με επιταγή στο Δημόσιο το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη σύνταξη του συμβολαίου.


Επιείκεια στους μικροοφειλέτες

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών οι εφορίες θα πρέπει να ειδοποιούν τον οφειλέτη με επιστολή, με κύριο σκοπό την ενημέρωσή του πριν το χρέος καταστεί ληξιπρόθεσμο και ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπενθυμίζουν την εκκρεμότητά του ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ειδικά πάντως για τους μικροοφειλέτες ο κ. Μπέζας εφιστά την προσοχή στις εφορίες να μην εξαντλούν την αυστηρότητά τους και όπου παρατηρείται αδυναμία άμεσης εξόφλησης από τον οφειλέτη να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής καταβολής του χρέους.

Σημειώνεται ότι για την ενιαία αντιμετώπιση των οφειλετών μέχρι συνολικής βασικής οφειλής πεντακοσίων ευρώ, ο κ. Μπέζας έχει καλέσει τις εφορίες όλης της χώρας να προχωρούν στις παρακάτω ενέργειες:

- Μόλις το χρέος γίνει ληξιπρόθεσμο, πρέπει να αποστέλλονται ατομικές ειδοποιήσεις υπενθύμισης για τακτοποίηση της οφειλής.

- Οι ειδοποιήσεις αυτές (απλής υπενθύμισης) θα πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για δύο ακόμη φορές τουλάχιστον.

- Στη συνέχεια και εφόσον δεν έχει τακτοποιηθεί η οφειλή, οι εφορίες θα στέλνουν ειδοποίηση για λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

- Αν και στην περίπτωση αυτή δεν τακτοποιηθεί η οφειλή, τότε θα επιλέγεται το μέτρο αναγκαστικής είσπραξης, το οποίο όμως δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τον οφειλέτη με υψηλά έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, η δε αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα επιλεγεί για τη διασφάλιση της οφειλής να είναι ανάλογης αξίας με αυτή και όχι πολλαπλάσια αυτής.

- Αν ο οφειλέτης επικαλεστεί αδυναμία για άμεση εξόφληση της οφειλής του, πρέπει να χορηγείται διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται, αν επίκειται η συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της οφειλής και δεν έχουν βρεθεί περιουσιακά στοιχεία ανάλογης αξίας με την οφειλή. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών, για τη διασφάλιση της οφειλής μπορεί να ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο, κατά την κρίση του εφόρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.


Σε ό,τι αφορά την τιτλοποίηση των ληξιπροθέσμων χρεών, η πρόταση που έχει «πέσει» στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι να υπάρξει έκδοση ομολόγων που να αφορά μόνο το μέρος των χρεών εκείνων που εμφανίζουν μεγάλη επιδεκτικότητα είσπραξής τους.

Το οικονομικό επιτελείο είναι ιδιαίτερα διστακτικό στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, καθώς θεωρεί ότι εάν τα γραφεία είσπραξης εφοριών «κινηθούν» με τον απαραίτητο ζήλο τότε οι εισπράξεις δεν αποκλείεται να υπερβούν ακόμη και το 1,5 δισ. ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η τιτλοποίηση δεν θεωρείται απαραίτητη.

Πηγή Κέρδος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο