Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Α.Α.Δ.Ε.: Συμψηφισμοί υπερεισπράξεων και επιστροφών - «Οδηγίες για την αποφυγή δημιουργίας υπερεισπράξεων»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑθήνα, 07 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μαζικοί συμψηφισμοί, που αφορούν σε υπερεισπράξεις και σε επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, για φορολογούμενους με μία ή περισσότερες αρρύθμιστες οφειλές.

Ειδικότερα, συμψηφίστηκαν 434.944 υπερεισπράξεις, με συμψηφιζόμενο ποσό 22.285.376,44 ευρώ και έγιναν 133.502 συμψηφισμοί επιστροφών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που αφορούσαν σε δηλώσεις που υποβλήθηκαν μεταξύ των ετών 2014-2017, με ποσό συμψηφισμού 18.878.442,52 ευρώ.

Το συνολικό ποσό των 41.163.818,96 ευρώ συμψηφίστηκε κατά ποσοστό 63% και 24% με οφειλές ΕΝ.Φ.Ι.Α. και φόρου εισοδήματος αντίστοιχα.

Στους ενδιαφερόμενους πολίτες θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε μέσω της εφαρμογής "Προσωποποιημένη Πληροφόρηση" του TAXISnet να ενημερωθούν για το νέο και μειωμένο ποσό της οφειλής τους.

Συνημμένα, θα βρείτε οδηγίες προς τους φορολογουμένους, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία υπερεισπράξεων.  
 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.)
www.aade.gr


ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ (Τ.Ο./Τ.Ρ.Ο.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΕΙΣΠΡΑΞΗ; «Ποσό που καταβλήθηκε αλλά δεν πιστώθηκε αυτόματα σε οφειλή/ρύθμιση. Το ποσό αυτό εμφανίζεται στη Δ.Ο.Υ. ως εκκρεμότητα επιστροφής / συμψηφισμού».

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επισκέψεις σας στη Δ.Ο.Υ., εξαιτίας ενδεχόμενης υπερείσπραξης, σας προτρέπουμε σε κάθε περίπτωση, πριν από κάθε πληρωμή σας, να ελέγχετε το υπόλοιπο της οφειλής / δόσης σας μέσω της εφαρμογής «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» όπως περιγράφεται παρακάτω:Στην οθόνη που εμφανίζεται μέσω της «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» (1), επιλέγοντας «Στοιχεία Οφειλών Εκτός Ρύθμισης» ή «Στοιχεία Ρύθμισης» (2), εμφανίζονται όλες οι οφειλές / ρυθμίσεις σας.

Στη συνέχεια, από τη στήλη «Εμφάνιση στοιχείων δόσεων-εκπτώσεων» (3) επιλέγοντας την αντίστοιχη οφειλή για πληρωμή (4), εμφανίζονται, στο κάτω μέρος της οθόνης στο πεδίο «Ανάλυση Δόσεων» (5), τα υπόλοιπα των δόσεών σας (6).

ΠΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΕΡΕΙΣΠΡΑΞΗ (ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

1. Αλλαγή ποσού υπολοίπου λόγω συμψηφισμών με συνέπεια την πληρωμή μεγαλύτερου ποσού από το υπόλοιπο της οφειλής.


Καθημερινά πραγματοποιούνται από τις Δ.Ο.Υ. (αυτεπάγγελτα) συμψηφισμοί επιστροφών με οφειλές, οπότε σε αυτή την περίπτωση μειώνεται το υπόλοιπο ποσό της οφειλής σας.

Επίσης, σε τακτά διαστήματα πραγματοποιούνται και αυτόματοι μαζικοί συμψηφισμοί κεντρικά. Στην περίπτωση αυτή, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχετε δηλώσει στο TAXISnet θα λάβετε ενημερωτικό μήνυμα.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την πληρωμή της οφειλής / δόσης σας, συστήνεται να ενημερώνεστε μέσω της εφαρμογής «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» για το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής σας ή/και την πιθανή αναμόρφωση των δόσεων καθώς και να τυπώνετε εάν απαιτείται την ταυτότητα οφειλής.Η καταβολή για κάθε οφειλή δεν πρέπει να ξεπερνάει το Συνολικό Ποσό Οφειλής.

2. Σημείωμα για πληρωμή μη επικαιροποιημένο.

Κάθε οφειλή και κάθε ρύθμιση έχει διαφορετική Ταυτότητα.
→ Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη σωστή Τ.Ο./Τ.Ρ.Ο., δηλαδή αυτή που αντιστοιχεί στην οφειλή / ρύθμιση που θέλετε να πληρώσετε (π.χ. εάν έχετε κρατήσει την περυσινή Τ.Ο. του ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τη χρησιμοποιήσετε για να πληρώσετε το φετινό φόρο αλλά να εκτυπώσετε τη νέα ταυτότητα, αυτήν δηλαδή που αντιστοιχεί στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017).
→ Μπορείτε να ελέγξετε αν πληρώνετε για ρύθμιση ή για οφειλή εκτός ρύθμισης, γνωρίζοντας ότι στην Ταυτότητα Οφειλής:
- τα πρώτα εννέα (9) ψηφία είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του οφειλέτη και
- τα επόμενα τρία (3) ψηφία δηλώνουν εάν αυτή αφορά σε ρυθμισμένη ή αρρύθμιστη οφειλή.
Αναλυτικότερα, εάν τα 3 ψηφία είναι,
900 η ταυτότητα αφορά σε βεβαιωμένη οφειλή εκτός ρύθμισης (Τ.Ο.), π.χ. ΕΝ.Φ.Ι.Α, Φόρος Εισοδήματος
901 η ταυτότητα αφορά σε ρύθμιση (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής - Τ.Ρ.Ο.)
Άρα, αν έχετε ρυθμίσει π.χ. τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την Τ.Ρ.Ο. (901) και όχι την αρχική Τ.Ο. (900) που εμφανίζεται στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Η ταυτότητα βεβαιωμένης οφειλής δεν ενσωματώνει το ποσό της οφειλής.

3. Πληρωμή της 1ης δόσης της ρύθμισης τμηματικά.

Μία νέα ρύθμιση επικυρώνεται αυτόματα μόνο με την εμπρόθεσμη πληρωμή ολόκληρης της 1ης δόσης. Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του ποσού της 1ης δόσης (π.χ. 1η δόση 100 ευρώ, πληρώνετε 20 ευρώ σε μία τράπεζα και τα υπόλοιπα 80 ευρώ σε άλλη τράπεζα), δεν είναι δυνατή η αυτόματη επικύρωση της ρύθμισης, με αποτέλεσμα τα καταβληθέντα ποσά να εμφανίζονται στη Δ.Ο.Υ. ως υπερεισπράξεις και η 1η δόση ανεξόφλητη. Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία (επικύρωση ρύθμισης και συμψηφισμός των υπερεισπράξεων) πραγματοποιείται από τη Δ.Ο.Υ.

4. Πληρωμή οφειλής εκτός ρύθμισης και αίτηση ρύθμισης πριν την πίστωση της οφειλής

Εάν έχετε καταβάλει ποσό σε αρρύθμιστη οφειλή και σκοπεύετε να ρυθμίσετε το υπόλοιπο των οφειλών σας, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι η πληρωμή που έχετε ήδη κάνει, έχει πιστωθεί (δηλαδή έχει μειωθεί η οφειλή σας). Σε αντίθετη περίπτωση, ακόμα και αν πληρώσετε εμπρόθεσμα ολόκληρη την 1η δόση της ρύθμισης, η ρύθμιση δε θα είναι δυνατό να επικυρωθεί και η Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να δημιουργήσει νέα ρύθμιση, στην οποία θα αντιστοιχεί νέα Τ.Ρ.Ο. Συνεπώς, όποιες πληρωμές πραγματοποιήσετε με την αρχική Τ.Ρ.Ο. θα καταλήγουν σε υπερείσπραξη.

Θέλω να πληρώσω την οφειλή μου… Τι πρέπει να κάνω;

1. Στο δικτυακό τόπο www.aade.gr επιλέγετε
2. Πραγματοποιείτε είσοδο με τους κωδικούς του TAXISnet
3. Στην αριστερή στήλη επιλέγετε εάν πρόκειται για οφειλές εκτός ή εντός ρύθμισης
4. Στη συγκεντρωτική εικόνα των οφειλών «κλικάρετε» την οφειλή για την οποία επιθυμείτε να ενημερωθείτε (υπόλοιπο, δόσεις, κ.α.)
5. Προσδιορίζετε το ποσό προς καταβολή (μέρους της οφειλής, δόσης ή ολικά) και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το «Συνολικό Ποσό Οφειλής»
6. Εκτυπώνετε την Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο./Τ.Ρ.Ο.).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο