Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πως θα λειτουργήσει ο Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Συνήγορο του ΠολίτηΟ Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας (Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α.) αποτελεί ειδική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη και ασκείται στο πλαίσιο που ορίζεται από το ν. 4443/2016 (Μέρος Δ', άρθρα 56-58 και 77). Ο Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α. εντάσσεται λειτουργικά και οργανωτικά στο Συνήγορο του Πολίτη.

Η εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α. μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη σε Βοηθό Συνήγορο, ο οποίος επικουρείται από ειδική ομάδα («ομάδα Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α.») συγκροτούμενη από μέλη του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού της Αρχής, που ορίζονται με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη συντάσσει κάθε χρόνο γενικό πρόγραμμα δράσης (action plan) του Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α, το οποίο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας για την εν λόγω ειδική αρμοδιότητα, επισκέψεις στις ελεγχόμενες Υπηρεσίες, καθώς και σε χώρους κράτησης, που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

Για τις ανάγκες του Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α. τηρείται Ειδική Βάση Δεδομένων, που αποτελεί παράρτημα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, η πρόσβαση στην οποία παρέχεται στον Συνήγορο, στον αρμόδιο Βοηθό Συνήγορο και στα μέλη της ομάδας του Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α.

II. Έναρξη διαδικασίας έρευνας από τον Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α.

Ο Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α. επιλαμβάνεται υποθέσεων αυτεπάγγελτα, κατόπιν καταγγελίας ή κατόπιν παραπομπής από τον αρμόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα.

- Στο Γραφείο Υποδοχής του Συνηγόρου του Πολίτη γίνονται δεκτές καταγγελίες για περιστατικά αυθαιρεσίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω πληρεξουσίου. Οι καταγγελίες πρέπει να είναι επώνυμες και έγγραφες και μπορούν να στρέφονται και κατ' αγνώστων. Σε περίπτωση προφορικής ή ανώνυμης καταγγελίας ισχύουν όσα αναφέρονται στη συνέχεια.
- Από το Γραφείο Υποδοχής Κοινού παρέχονται γενικές πληροφορίες για τη λειτουργία του Μηχανισμού, γίνεται ταυτοποίηση του καταγγέλλοντος ή του πληρεξούσιού του και ελέγχονται τα τυπικά στοιχεία της καταγγελίας. Ο καταγγέλλων μπορεί να προσέρχεται με δικηγόρο ή διερμηνέα. Αν δεν γνωρίζει ελληνικά και προσέλθει χωρίς διερμηνέα, χρέη διερμηνέα μπορεί να τελέσει μέλος του προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη με επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας, στην οποία θα γίνει η επικοινωνία. Εφόσον ο καταγγέλλων το ζητήσει εγγράφως, γίνεται επισήμανση για τη διατήρηση της ανωνυμίας του. Στην περίπτωση αυτή του γνωστοποιείται ότι θα ενημερωθεί εάν τυχόν δεν είναι δυνατή η διερεύνηση του περιστατικού χωρίς την αποκάλυψη των στοιχείων της ταυτότητάς του.

- Οι έγγραφες επώνυμες καταγγελίες καταχωρούνται στην Ειδική Βάση Δεδομένων και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου.
Η προφορική επώνυμη καταγγελία, εφόσον ο καταγγελλων δηλώσει ότι αδυνατεί να συντάξει έγγραφο, μπορεί να γίνει ενώπιον του Ειδικού Επιστήμονα του Συνηγόρου του Πολίτη που στελεχώνει το Γραφείο Υποδοχής Κοινού, εφόσον ο τελευταίος κρίνει ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται ο καταγγελλων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, μπορεί να κληθεί μέλος της Ομάδας Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α. Η συνεργασία του καταγγελλοντος με τον Ειδικό Επιστήμονα μπορεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να γίνει σε χώρο, όπου θα διασφαλίζεται η εχεμύθεια και η ανωνυμία του πρώτου.
Ο ΕΕ συντάσσει την καταγγελία και επιπλέον έκθεση, στην οποία αναφέρεται ο λόγος, για τον οποίο ο καταγγελλων αδυνατεί να γράψει την καταγγελία του. Η έκθεση αυτή υπογράφεται από τον καταγγέλλοντα και τον ΕΕ που τη συνέταξε, εφόσον ο ΕΕ διαπιστώσει ότι ο καταγγελλων έχει κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο της καταγγελίας του και τις έννομες συνέπειες που αυτή επιφέρει. Στη συνέχεια τη καταγγελία, αφού υπογραφεί από τον καταγγέλλοντα, καταχωρείται στη φάση δεδομένων και προωθείται στον Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α.
- Οι ανώνυμες καταγγελίες, που λαμβάνονται με οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία ή με διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής/web), ανεξάρτητα από το εάν περιέχουν επαρκή στοιχεία για τη διερεύνηση τους, πρωτοκολλούνται και προωθούνται στον Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α. με επισήμανση σχετικά με την ανωνυμία τους. Αν η ανώνυμη καταγγελία υποβάλλεται στο Γραφείο Υποδοχής Κοινού αυτοπροσώπως, παραλαμβάνεται, πρωτοκολλείται και ο καταγγέλλων ενημερώνεται ότι η εξέτασή της θα εκτιμηθεί για τυχόν αυτεπάγγελτη παρέμβαση.

Οι καταγγελίες που λαμβάνονται από το Συνήγορο του Πολίτη κατόπιν παραπομπής από τον αρμόδιο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα, διαβιβάζονται στον Ε.ΜΗ. ΔΙ.Π.Α. προς αξιολόγηση.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση Φ. 10/24727/8.6.2017 από το αρχείο του κόμβου


Ετικέτες για αναζήτηση Συνήγορος αυθαιρεσίας


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο