Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

Υπ. Οικονομίας: Απάντηση στον Σ.Β.Θ.Κ.Ε. με θέμα «τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εξέταση και τελική έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016»Γ.Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος


Σε απάντηση του υπομνήματος που απέστειλε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος με θέμα «τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εξέταση και τελική έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016», η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διευκρινίζει τα εξής:

Ως προς τις καθυστερήσεις: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων κατάθεσης επενδυτικών σχεδίων ήταν η 28η Φεβρουαρίου 2017. Η αρχική προθεσμία παρατάθηκε δύο φορές προκειμένου να ικανοποιηθούν τα πολυάριθμα αιτήματα όσων υποψήφιων επενδυτών δεν προλάβαιναν να υποβάλουν, έγκαιρα και ολοκληρωμένες, τις επενδυτικές τους προτάσεις. Οι παρατάσεις αυτές αναπόφευκτα τροποποίησαν και τον αρχικό προγραμματισμό ολοκλήρωσης του ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας των αιτήσεων.

Ως προς το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων: Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου καταβάλλουν εργώδεις προσπάθειες για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), το οποίο ήδη βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης.

Ως προς το ζήτημα του χρόνου πραγματοποίησης δαπανών επί παγίων: Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν εκ του νόμου τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο νόμο και εντεύθεν.

Ως προς το ζήτημα της δυνατότητας χρήσης του δικαιώματος φορολογικών απαλλαγών:  Ο ν.4399/2016 (άρθρο 20 παρ. 1α) ορίζει ότι το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Συνεπώς, δεν προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής, σε χρόνο προγενέστερο από το χρόνο υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, υποβολής σχετικού αιτήματος ελέγχου και πιστοποίησης της υλοποίησης από αρμόδιο όργανο ελέγχου.

Σημειώνεται ότι με τη σημαντική διεύρυνση του αριθμού των μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) και την αύξηση των προβλεπόμενων αμοιβών τους πρόκειται να μειωθεί θεαματικά ο απαιτούμενος χρόνος μεταξύ υποβολής αιτήματος ελέγχου και πραγματοποίησής του.


Από το Γραφείο Τύπου


Ολόκληρο το υπόμνημα:


 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος
Association of Industries in Thessaly and in Central Greece


ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 382 21 ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ.:24210 28111 - 29407/8
FAX: 24210 26394 4, EL. VENIZELOU, 382 21 VOLOS, GREECE TEL.:+30 24210 28111 - 29407/8, FAX:+30 24210 26394
e-mail: [email protected], [email protected]
http://www.sbtke.gr

 
13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ:412

Ko ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΙΚΗΣ 5-7 101 80 ΑΘΗΝΑ

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Επιθυμούμε να φέρουμε σε προσοχή σας τα σημαντικά προβλήματα που έχουν ανακύψει από τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εξέταση και τελική έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.

Συγκεκριμένα, ενώ η πρώτη φάση που περιλαμβάνει τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2017, αυτή, για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται κυρίως με την ετοιμότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), δεν έχει καν ξεκινήσει, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός επενδυτικών προτάσεων, οι οποίες έχουν υποβληθεί ήδη από τα τέλη του περασμένου χρόνου, να παραμένουν σε αναμονή και οι επιχειρήσεις που τις υπέβαλαν να μην γνωρίζουν πότε τελικά θα εξεταστούν για να γνωρίζουν τη τύχη τους.

Η μεγάλη, αυτή, καθυστέρηση και η αβεβαιότητα που προκύπτει ως προς τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων ένταξης, εγείρει έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς στις επιχειρήσεις, καθώς οδηγεί στην αναστολή υλοποίησης κρίσιμων επενδυτικών σχεδίων και παράλληλα, θέτει σημαντικά ερωτήματα, όπως:

• Πρώτον, πότε θα έχουν τη δυνατότητα της χρήσης του δικαιώματος των φορολογικών απαλλαγών προκειμένου για τη κατάρτιση των ισολογισμών τους βάσει των οποίων θα προσδιοριστούν και οι φορολογικές τους υποχρεώσεις και

• Δεύτερον, πότε θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στις παραγγελίες για τα πάγιά τους, τη στιγμή που υφίστανται σοβαρές πιέσεις από τους προμηθευτές υπό το βάρος και τον φόβο επερχόμενων αυξήσεων στις τιμές.

Κύριε Υπουργέ,

Πιστεύουμε πως είναι πρόδηλο ότι η κατάσταση, αυτή, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό και την έγκαιρη υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρά τις μεγάλες και πιεστικές ανάγκες για εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, αντιμετωπίζουν εξαντλητικά προβλήματα εξ αιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και των έντονων πιέσεων της ισχνής ρευστότητας και θέτουν, για το λόγο, αυτό, ως όρο και προϋπόθεση για την υλοποίησή τους, την εξασφάλιση της ένταξής τους.

Είμαστε βέβαιοι πως και σεις θα συμφωνείτε ότι είναι πραγματικά αδιανόητο, σε μία χρονική περίοδο, που η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα τόνωσης του επιχειρηματικού κλίματος, θεσπίζει καθόλα σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση της επενδυτικής προσπάθειας, εν τέλει αυτή να υπονομεύεται από την ελλιπή πρόνοια εξασφάλισης των αναγκαίων τεχνικών υποδομών που θα επιτρέψουν την εύρυθμη λειτουργία και εφαρμογή τους.

Για τον λόγο αυτό και προς αποκατάσταση της εικόνας αυτής, προτείνουμε:

1. Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την κατά το δυνατό συντομότερη θέση σε πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

2. Εφόσον δεν είναι δυνατή η σύντμηση του χρόνου υλοποίησης των παραπάνω, έως ότου αυτό καταστεί εφικτό, να παρασχεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης όλων των προβλεπομένων φάσεων της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων, με εξωσυστημικό τρόπο, προκειμένου για την επιτάχυνση της διαδικασίας.

3. Να παρασχεθεί η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της φοροαπαλλαγής και μετά την ημερομηνία κλεισίματος της λογιστικής χρήσης. Παραδείγματος χάριν, για τη χρήση που κλείνει την 30η Ιουνίου, εφόσον η έγκριση της υπαγωγής και ο έλεγχος γίνεται μετά την ημερομηνία αυτή, οι επιχειρήσεις να έχουν το δικαίωμα αξιοποιήσουν την φοροαπαλλαγή που θα προκύψει από δαπάνες μέχρι την ημερομηνία υποβολής του ισολογισμού στο ΓΕΜΗ (31 Οκτωβρίου).

Βέβαιοι ότι κατανοώντας την ανάγκη θετικής αντιμετώπισης του όλου ζητήματος, θα θελήσετε να παρέμβετε για την γρήγορη εξομάλυνσή του.

Όμοια επιστολή εστάλη και στους κ.κ. Αλέξανδρο Χαρίτση, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στρατή Ζαφείρη, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας και Λόη Λαμπριανίδη, Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 
Με εκτίμηση

ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο