Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα ΔιαπίστευσηςΤο εν λόγω νομοσχέδιο κρίθηκε απαραίτητο για την ελληνική οικονομία καθόσον με τη σύσταση του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας - Ε.Σ.Υ.Π.» (άρθρ. 6 του ν. 4109/2013 - ΦΕΚ Α' 16), στο οποίο εντάχθηκαν ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες το «Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας - ΕΙΜ», η «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε - ΕΣΥΔ» και η «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε - ΕΛΟΤ», προέκυψε ασυμβατότητα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (EE L 218/30 της 13.8.2008), με κίνδυνο απώλειας της αναγνώρισης του εθνικού οργανισμού διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με άμεση συνέπεια στις ελληνικές εξαγωγές.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (Ε.ΣΥ.Δ.) και προβλέπονται, σχετικά με το εν λόγω νομικό πρόσωπο, κατά βάση τα εξής:

- Η ένταξη στο ανωτέρω συνιστώμενο νομικό πρόσωπο του «Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης» που υπάγεται, ως αυτοτελής λειτουργική μονάδα, στο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας - Ε.Σ.Υ.Π.» (σύμφωνα με την περ. β' παρ.2 του άρθρου 6 του ν.4109/2013), κατόπιν απόσπασής του από το Ε.Σ.Υ.Π.
- Η υπαγωγή του συνιστώμενου νομικού προσώπου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το οποίο διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
- Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του ανωτέρω φορέα.
- Η σύνθεση του οργάνου διοίκησής του, η διαδικασία ορισμού των μελών του καθώς και της αμοιβής αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015.
- Οι πόροι του συνιστώμενου νομικού προσώπου, που είναι όμοιοι με τους προβλεπόμενους για το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, ως αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.

Προβλέπεται η κατάρτιση, με κ.υ.α., των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας καθώς και Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ.

Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμβασης έργου ή έμμισθης εντολής που κατά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου υπηρετεί στο Ε.Σ.Υ.Π., οργανικά ανήκει στην αυτοτελή λειτουργική μονάδα Ε.ΣΥ.Δ., και εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής, μεταφέρεται στο συνιστώμενο νομικό πρόσωπο (Ε.ΣΥ.Δ.) με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το εν λόγω προσωπικό οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της πράξης μεταφοράς του να παρουσιαστεί στο Ε.ΣΥ.Δ. για ανάληψη υπηρεσίας, διαφορετικά καταγγέλλεται η σύμβαση του και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης καταβολής για την αποχώρησή του.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της πράξης μεταφοράς έως την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στο Ε.Σ. Υ.Π.

Προβλέπεται σειρά μεταβατικών ρυθμίσεων σχετικά με την καθολική διαδοχή, από το συνιστώμενο φορέα, όλων των έννομων σχέσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν την αυτοτελή λειτουργική
μονάδα του Ε.Σ.Υ.Π. - Ε.ΣΥ.Δ.

Παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία τεχνικών Επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την υποβοήθηση του έργου της Ε.ΣΥ.Δ, κ.λπ.

Δείτε το νομοσχέδιο από το αρχείο του κόμβου
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο