Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Επιστολή Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων σχετικά με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 σε ζητήματα τρόπου υπολογισμού συντάξεων και αυξήσεως εισφορών πρόνοιας (εφάπαξ βοηθήματος)

Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων

Ν.Νικοδήμου 2 Αθήνα
Τ.Κ. 10557 - Τηλ: 2103317194
Φαξ: 2103317308
web: http://emmisthos.bloqspot.com
mail: [email protected]

Αθήνα 7.3.2017

Προς: 1. Υπουργό Εργασίας Κοιν.Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας.
2. Υφυπουργό Εργασίας Κοιν.Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας,
3) Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α.

Ενταύθα

Κοιν: 1. Πρόεδρο Ολομ. Δικηγορικών Συλλόγων
2. Συνήγορο του Πολίτη

Ενταύθα

Αξιότιμοι κύριοι,

Πληροφορηθήκαμε από τον Τύπο ότι επίκειται η κατάθεση σχετικής τροπολογίας, με την οποία τροποποιούνται διατάξεις του Ν.4387/2016 σε ζητήματα τρόπου υπολογισμού συντάξεων και αυξήσεως εισφορών πρόνοιας (εφάπαξ βοηθήματος). Επ' αυτών λεκτέα τα εξής:

I. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Με την τροπολογία, όπως αυτή είδε το φως της δημοσιότητας, επιχειρείται για μια ακόμη φορά τροποποίηση του άρθρου 35 του Ν.4387/2016. Η τέταρτη αυτή τροποποίηση της διάταξης (οι προηγούμενες με τους Ν.4393, 4415 και 4445/2016) έρχεται να αυξήσει τις εισφορές χιλιάδων παλαιών ασφαλισμένων (προ της 31.12.1992) και μάλιστα κατά τρόπο που προσβάλλει βάναυσα τις αρχές της αναλογικότητας και ανταποδοτικότητας. Στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία η περαιτέρω αύξηση των εισφορών στους δικηγόρους και τους λοιπούς ασφαλισμένους είναι κοινωνικά άδικη, κυρίως γιατί δεν παρέχει καμία ελπίδα ανταποδοτικότητας, αφού το εφάπαξ που θα έπρεπε να χορηγεί πλέον το ΕΤΕΑΕΠ στους δικηγόρους είναι σημαντικά μειωμένο. Επιπλέον εκατοντάδες εφάπαξ του Τέως Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, αλλά και άλλων Τομέων του ΕΤΑΑ δεν χορηγούνται, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε καθημερινά διαμαρτυρίες των μελών μας, αλλά και άλλων δικηγόρων Αθηνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τα εφάπαξ έχουν χορηγηθεί μέχρι 31.12.2013. Ως εκ τούτου ενόψει και της ουσιαστικής αδυναμίας λειτουργίας του Τομέα Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, θα πρέπει αντί να αυξάνονται οι εισφορές των δικηγόρων, να επισπευστεί η διαδικασία και να γίνει δεκτό το αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για δημιουργία ΝΠΙΔ κατά τις οικείες διατάξεις.

II. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Με την ίδια ανωτέρω τροπολογία επιχειρείται τροποποίηση στον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης. Ήδη με επιστημονική ανάλυσή μας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των εμμίσθων δικηγόρων, είχαμε επισημάνει τις ελλείψεις της πρώτης εγκυκλίου (Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016), μεταξύ των οποίων ήταν και η έλλειψη οδηγιών για τις ανταποδοτικές συντάξεις των εμμίσθων δικηγόρων, οι οποίες πρέπει να υπολογίζονται πλέον, επί συνταξίμων αποδοχών με βάση τις κρατήσεις που γίνονταν στις αντιμισθίες τους. Οφείλουμε όμως να σας αναφέρουμε πως, σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία και τα παραδείγματα της εγκυκλίου, η σύνταξη δικηγόρου με 40 έτη δικηγορίας, μειώνεται από 1232,50 ευρώ (προϊσχύον καθεστώς) σε 674 ευρώ μεικτά (ήτοι ανταποδοτική σύνταξη 290,74 ευρώ (ήτοι 679,30 Χ 42,80%) και επιπλέον εθνική σύνταξη 384 ευρώ). Η μείωση συνεπώς πλησιάζει το 50%!!!! Ο συνυπολογισμός των κοινωνικών πόρων και της ετήσιας στατιστικής αύξησης (που επίσης απουσιάζουν από την εγκύκλιο) δεν θα αλλάξουν δραματικά το ως άνω ποσόν. Όλα αυτά επιτείνονται από το γεγονός της αδυναμίας των υπηρεσιών να εκδώσουν έστω και μία κύρια σύνταξη με το Νέο Σύστημα.

III. ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Επιτρέψτε μας επίσης να σας επισημάνουμε μια σειρά από θέματα που ουσιωδώς βλάπτουν αν όχι αποστερούν τα δικαιώματα των μελών μας, που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλισή τους.

1. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΠΑΓΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ

Επανερχόμενοι στο περιεχόμενο της από 31.1.2017 επιστολής μας (προς τους Υφυπουργούς Εργασίας και Οικονομικών) αναφορικά με τις κρατήσεις επί της παγίας αντιμισθίας των χιλιάδων εμμίσθων δικηγόρων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιτρέψτε μας να σας επισημάνουμε πως μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση ή ενημέρωση περί επιλύσεως των θεμάτων που σας είχαμε αναφέρει Επαναλαμβάνουμε αυτούσιο τμήμα της επιστολής μας: «Πληροφορούμαστε πως υπάρχουν πλείστες όσες περιπτώσεις συναδέλφων που οι κρατήσεις που τους επιβάλλονται είναι εσφαλμένες, ενώ στους περισσότερους εξ ημών, ακόμη και αυτών που απασχολούνται στον ΕΦΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία αλλά και σε μεγάλες εταιρείες (Τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) δεν γίνονται ακόμη οι κρατήσεις κατά το Νόμο.» Καίτοι διανύουμε τον τρίτο μήνα που θα έπρεπε να εφαρμόζονται οι κρατήσεις του Ν.4387/2016:

Α.Καμία εγκύκλιος δεν έχει εκδοθεί για τους έμμισθους δικηγόρους και τις κρατήσεις τους. Σας σημειώνουμε πως ως ΕΕΔ παρέχουμε καθημερινά συμβουλές σε λογιστήρια μεγάλων Φορέων, προκειμένου να κατανοήσουν τα ποσοστά εισφορών των εμμίσθων δικηγόρων και λοιπών εργαζομένων. Λόγω της απουσίας εγκυκλίων οδηγιών αναφορικά με τους έμμισθους δικηγόρους (αλλά και άλλους ασφαλισμένους πχ. Υγειονομικούς, δημοσίου κλπ) πολλοί εργοδότες έχουν ήδη προβεί σε κατάθεση εισφορών είτε στους παλαιούς φορείς, είτε στον ΕΦΚΑ, χωρίς υποβολή ΑΠΑ και δημιουργία ταυτότητας οφειλής.

Β. Δεν έχει περιέλθει εις γνώση μας, αλλά και των εργοδοτών-λογιστών η δημιουργία πακέτων κάλυψης και κωδικών για τις ΑΠΑ για έμμισθους δικηγόρους, με αποτέλεσμα να στερείται έσοδα ο ΕΦΚΑ και οι εντολείς μας να αδυνατούν να μας εντάξουν σ'αυτές. Τούτο καίτοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 και σχετικών Υ.Α. από 1.1.2017 οι εισφορές όλων των εμμίσθων ασφαλισμένων καταβάλλονται δια της υποβολής ΑΠΔ.

Γ. Σε πλείστους όσους φορείς (μεταξύ αυτών και του ΕΦΚΑ που απασχολεί περίπου 70 έμμισθους δικηγόρους) και ενώ προκαταβάλλονται οι αποδοχές Μαρτίου, καμία κράτηση υπέρ ΕΦΚΑ δεν έχει επιβληθεί, με συνέπεια όλοι οι συνάδελφοι να κληθούν σύντομα να καταβάλουν αναδρομικές κρατήσεις που θα υπερκαλύπτουν τις πληρωτέες αποδοχές τους. Ζητούμε την άμεση επίλυση των προβλημάτων αυτών και την επιβολή αναδρομικών εισφορών σε 12 δόσεις, καθόσον οι έμμισθοι δικηγόροι δεν ευθύνονται σε τίποτε.

2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κατ' άρθρο 36 (ιδίως παρ.3 και 4) του Ν.4387/2016 καταργείται πλέον η διπλή εισφορά που κατέβαλαν έμμισθοι δικηγόροι που ασφαλίζονταν σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς για την ίδια απασχόληση. Μόνον σε περίπτωση θετικής ενέργειας (υποβολής δήλωσης της παρ.4 του άρθρου 36) συνεχίζεται η κράτηση για δεύτερο φορέα και μάλιστα με επιβολή ποσοστού 20% εισφοράς που βαρύνει όλο τον δικηγόρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους νυν δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ΕΦΚΑ που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνεχίζουν οι υπηρεσίες μισθοδοσίας να προβαίνουν οι υπηρεσίες σε παρακράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πέραν της υποχρέωσής τους υπέρ του τέως ΕΤΑΑ, και μάλιστα αδιακρίτως εάν πρόκειται για νέους (μετά την 1.1.1993) ή για παλαιούς ασφαλισμένους, παρότι για τους νέους είχε ήδη καταργηθεί με το άρθρο 39 του ν. 2084/1992!

3. ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

Σημειώνεται πως για τα περισσότερα μέλη μας αναρτήθηκαν μόλις χτες τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές από το ελεύθερο επάγγελμα, ενώ για εκατοντάδες εξ αυτών, αυτά είναι εσφαλμένα, (συνηθέστερα λάθη η επιβολή εισφοράς ΟΑΕΔ, η επιβολή ελάχιστης εισφοράς παρότι αυτή καλύπτεται από την έμμισθη απασχόληση κλπ.) με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να χορηγήσουμε υπόδειγμα ένστασης - αίτησης διόρθωσης, την οποία υπέβαλαν τις προηγούμενες ημέρες στο τ. TAN με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλου συνωστισμού και ταλαιπωρίας. Όσο περνάει ο καιρός οι εισφορές συσσωρεύονται και οι συνάδελφοι μας θα αντιμετωπίζουν δυσκολία στην πληρωμή τους, όταν μάλιστα εντός του Μαρτίου καλούνται να καταβάλουν τις εισφορές του 2016 καθώς και τις τυχόν οφειλές παρελθόντων ετών σε ρύθμιση ή μη. Συνεπεία των λαθών, τα οποία καθιστούν τα ειδοποιητήρια μη νόμιμα, θα πρέπει να δοθεί άμεση εντολή διόρθωσης προ της λήξεως της προθεσμίας πληρωμής τους. Σε διαφορετική περίπτωση και σε περίπτωση υποβολής ένστασης-αίτησης διόρθωσης από τον ασφαλισμένο και μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος να αναστέλλεται η πληρωμή και να μην υπολογίζονται τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις.

4. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Καθημερινά δεχόμαστε διαμαρτυρίες από τα μέλη μας, για την επιβολή τραπεζικής προμήθειας (κυμαινόμενης ανά Τράπεζα - από 0,50 έως 1,50 ευρώ) σε κάθε πληρωμή ειδοποιητηρίου ΕΦΚΑ. Σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μας δηλώθηκε ότι το ποσόν επιβάλλεται με βάση τη τιμολογιακή πολιτική κάθε Τράπεζας. Θεωρούμε την ως άνω πρακτική των Τραπεζών μη νόμιμη, αφού ο τρόπος παροχής των τραπεζικών υπηρεσιών σε ΦΚΑ διέπεται από ρητές διατάξεις, που προβλέπουν ανάθεση έργων διαχειρίστριας Τράπεζας με δημόσιες συμβάσεις και δεν επιβάλλεται μονομερώς με αποφάσεις των Τραπεζών. Αλλωστε με τις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις των Τραπεζών με το ΕΤΑΑ (στο οποίο ασφαλίζονταν οι δικηγόροι μέλη μας) και του οποίου καθολικός διάδοχος είναι ο ΕΦΚΑ δεν προβλεπόταν καμία τραπεζική προμήθεια στην καταβολή εισφορών και έτσι ιστορικά επί δεκαετίες οι δικηγόροι κατέβαλαν τις εισφορές τους στις συμβεβλημένες Τράπεζες ανέξοδα. Σημειώνεται πως κατά τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν σε πληρωμή φόρων και άλλων τελών ρητώς προβλέπεται η μη επιβάρυνση του πολίτη.

5. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Αντίστοιχες διαμαρτυρίες δεχόμαστε από τα μέλη μας για το θέμα της διακοπής χορηγήσεως των επικουρικών συντάξεων (από τον ΤΕΑΔ που έχει ενταχθεί στο ΕΤΕΑΕΠ) από 1.1.2015, γεγονός που συνιστά ουσιαστική στέρηση θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών και περιουσιακών δικαιωμάτων των μελών μας και των λοιπών δικηγόρων και μάλιστα σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά συγκυρία για την κοινωνία.

6. ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Με τις τελευταίες διαρθρωτικές αλλαγές στις Υπηρεσίες των Εντασσομένων στον ΕΦΚΑ Φορέων (Ν.4445/2016), δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για την λειτουργία των Τομέων Υγείας Δικηγόρων του ΕΤΑΑ, με αποτέλεσμα αυτοί από 1.1.2017 να υπολειτουργούν και να αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους τους και ειδικά τα μέλη μας έμμισθους δικηγόρους και τους λοιπούς συναδέλφους μας. Παράλληλα παραμένουν απλήρωτες εκατοντάδες ή και χιλιάδες περιπτώσεις δικηγόρων που έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά για λήψη παροχών υγειονοικής περίθαλψης ετών 2011 και 2012 (αλλά και προηγουμένων ετών) με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι απαιτήσεις των συναδέλφων να παραγραφούν και να απωλέσουν τα δικαιώματά τους. Τούτο δε παρά τις συνεχείς παραινέσεις και παρεμβάσεις του συνηγόρου του Πολίτη σε περιπτώσεις ασφαλισμένων. Συνημμένα σας υποβάλλουμε και ενδεικτικό κατάλογο με ονομαστικές περιπτώσεις μελών μας αλλά και άλλων δικηγόρων όλης της Χώρας, που ακόμη αναμένουν την πληρωμή των ληξιπροθέσμων παροχών υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.

7. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ως καλώς γνωρίζετε, από του έτους 2011 γίνονται κρατήσεις για ασφάλιση ανεργίας και στους δικηγόρους και λοιπούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ. Ειδικά οι έμμισθοι δικηγόροι καταβάλαμε διπλή εισφορά (τόσον επί της αντιμισθίας, όσον και 120 ευρώ ετησίως στον TAN). Παρότι σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με γνώμη του ΔΣ του ΕΤΑΑ σας έχει σταλεί προ ετών και παρότι έχουν συγκεντρωθεί σημαντικά κονδύλια για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο σας (μετά πάροδο 6 ετών περίπου) δεν έχει εκδώσει, ως όφειλε, τη σχετική Υπουργική Απόφαση για το επίδομα ανεργίας των ασφαλισμένων που προέρχονται από το ΕΤΑΑ (καίτοι το έχετε πράξει για άλλους Φορείς), με αποτέλεσμα τα μέλη μας που απολύονται ή μένουν άνεργα, ως και οι λοιποί δικηγόροι, να μην μπορούν να απολαύσουν μια κοινωνική παροχή, για την οποία έχουν καταβάλει κανονικά εισφορά επί σειρά ετών. Σημειώνεται πως επί του θέματος σας έχει σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας και από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Κ.Κ. Υπουργοί, Κ.Διοικητά,

δεν είναι στις προθέσεις μας να μηδενίσουμε την προσπάθεια που γίνεται για την αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης και να μην επικροτήσουμε, τη βασική φιλοσοφία του Ν.4387/2016, περί δημιουργίας δύο ενιαίων ταμείων και εκσυγχρονισμού των συστημάτων, ακόμη και αυτής της σύνδεσης των εισφορών με το εισόδημα (όχι φυσικά με τα δημευτικά των εισοδημάτων ποσοστά του Ν.4387/2016, για τα οποία έχουμε προσφύγει με αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ). Ούτε φυσικά να μηδενίσουμε τις προσπάθειες των εργαζομένων του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, μεταξύ των οποίων και οι έμμισθοι δικηγόροι αυτών, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό αντίξοες συνθήκες και υπό καθεστώς πίεσης, λόγω των τεραστίων αλλαγών, που δυστυχώς επιχειρούνται χωρίς σχέδιο, πρόγραμμα και την απαραίτητη οργάνωση.

Όμως με τις άνω σημαντικές πράξεις και παραλείψεις έχετε οδηγήσει στην ανασφάλεια και στην απόγνωση χιλιάδες έμμισθους δικηγόρους, οι οποίοι εκτός από σημαντική μείωση στις αντιμισθίες τους, βλέπουν νέες αυξήσεις στις εισφορές τους, σε ένα σύστημα ελλιπές που ουσιαστικά αποστερεί το δικαίωμα ευπρεπούς διαβίωσης και απόλαυσης ενός μέσου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ανάλογου των υψηλών εισφορών που επί χρόνια καταβάλλουν. Η ως άνω επί μακρόν (πολλά έτη) καθυστέρηση στην απονομή ή ακόμη και η αποστέρηση θεμελιωμένων δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας των εμμίσθων δικηγόρων δεν μπορεί άλλο να γίνεται ανεκτή ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης της χώρας και της κοινωνίας.

Αναμένουμε άμεσα μέτρα και ενημέρωσή μας για τις ενέργειες που θα λάβετε, προκειμένου να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας, επιφυλασσόμενοι για τις όποιες νόμιμες ενέργειές μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επί των ανωτέρω θεμάτων.

Μετά τιμής

Για την ΕΕΔ

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Π. Κουτσόλαμπρος
Δικηγόρος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο