Οδηγός ασφαλιστικών εισφορών ιδιοκτητών και εργατών στις αγροτικές επιχειρήσειςΟδηγός Ασφαλιστικών Εισφορών

Ιδιοκτητών και Εργατών

στις Αγροτικές Επιχειρήσεις.

 

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος.
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Πρόεδρος ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Γεώργιος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός Πρόεδρος Σ.Ε.ΕΛ.Φ.Ο. Καρδίτσας
Γ.Γ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)
Οικονομικός Επόπτης Ε.Β.Ε. Καρδίτσας

 

[ Mε την υποστήριξη της Επιστημονικής Ομάδας του Taxheaven ].

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Καθεστώς ασφάλισης πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 ( έως 31/12/2016).

1) Υπαγόμενα στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α.  πρόσωπα.

2) Τεκμαρτές κλάσεις ασφάλισης.

Β. Κατηγορίες ασφαλισμένων, μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016.

i )  Αγρότες

1 ) Αγρότες ( Αυτοαπασχολούμενοι ) .

2 ) Σύζυγοι ή ενήλικα μέλη « Αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης».

3 ) Αυτοαπασχολούμενοι Αγρότες  που ταυτόχρονα εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις ( όχι με την διαδικασία του εργοσήμου ) .

4) Αυτοαπασχολούμενοι Αγρότες  που ταυτόχρονα εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις(με την διαδικασία του εργοσήμου).

5 ) Αγρότες  που ταυτόχρονα έχουν επιχειρήσεις φωτοβολταικών.

6) Οι μοναχοί/-ες που ασχολούνται σε αγροτικές επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.

7 ) Ασφαλισμένοι στο Ο.Γ.Α. , χωρίς να έχουν ή να δηλώνουν αγροτική εκμετάλλευση.

 ii ) Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις.

1 ) Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ/ Ι.Κ.Α. (τέως ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. « Μισθωτοί - Ανειδίκευτοι Εργάτες ασφαλισμένοι στον τ.Ο.Γ.Α.  και « μετακλητοί τρίτων χωρών » )

2 ) «Υπάλληλοι» (οδηγοί, γεωπόνοι, υπάλληλοι, εργάτες συσκευασίας, αποθηκάριοι κλπ.)  σε αγροτικές επιχειρήσεις.

3 ) Εργάτες σε αγροτικές επιχειρήσεις που αμείβονται με το  σύστημα του « Εργοσήμου».

4 ) Εργαζόμενοι σε παραγωγούς στις Λαϊκές Αγορές.

5)  Απασχολούμενοι στη δακοκτονία, στη θηραματοπονία, στην υλοτομία, στην κοπή ξύλων, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, σταφιδεργάτες, καθώς και οι απασχολούμενοι σε άλλες δασονομικές υπηρεσίες, κ.λπ.

iii ) Επαγγελματίες με Αγροτικά εισοδήματα.

1 ) Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι, υπάγονταν ( λόγω εισοδηματικών και πληθυσμιακών κριτηρίων )  στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

 2) Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

 3 ) Ελεύθεροι επαγγελματίες με αγροτικά εισοδήματα.

iv )   Συνταξιούχοι και Υπάλληλοι με αγροτικά εισοδήματα.

1 ) Συνταξιούχοι με αγροτικά εισοδήματα.

2 ) Ιδιωτικοί υπάλληλοι με αγροτικά εισοδήματα.

3 ) Αγρότες που έχουν παύσει την γεωργική τους δραστηριότητας κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 [ η κοινώς λεγόμενη «πρόωρη συνταξιοδότηση » ]

v ) Μέλη και εργαζόμενοι σε αγροτικό  συνεταιρισμό.

1 ) Ασφάλιση Μελών και εργαζομένων Αγροτικών Συνεταιρισμών.

2 ) Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού που αμείβονται.

vi ) Αγρότες  (νέοι ασφαλισμένοι ) , οι οποίοι υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ και έλαβαν αποφάσεις εξαίρεσης από το ΙΚΑ ως μισθωτοί.

vii ) Μητέρες - Καταβολή Μειωμένων Ασφαλιστικών Εισφορών.

Γ. Κατηγορίες ασφαλιστικών εισφορών και τρόπος υπολογισμού τους, μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016.

1 ) Εισφορές υπολογιζόμενες με βάση το εισόδημα της προηγούμενου έτους.

2 ) Εισφορές με το σύστημα του «Εργοσήμου».

3 ) Εισφορές ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ/ Ι.Κ.Α. ( τέως ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α )

4 ) Εισφορές ασφαλισμένων ως Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού.


Δείτε το οδηγό εδώ στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
https://www.taxheaven.gr