Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

Επιστολή Κ. Μίχαλου για τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμουhttp://www.acci.gr

Τη στοχευμένη τροποποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προκειμένου να ενταχθούν σε αυτόν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις ζητεί με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου και προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλ. Χαρίτση ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μίχαλος προτείνει τη μεταφορά κονδυλίων από καθεστώτα επενδύσεων στα οποία δεν παρατηρείται ζήτηση σε άλλα καθεστώτα στα οποία ήδη έχει σημειωθεί η υποβολή πολύ μεγάλου αριθμού προτάσεων από επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να μην υπαχθούν σε αυτά λόγω έλλειψης πόρων.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι

Σε συνέχεια εκδοθέντος εκ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Δελτίου Τύπου σχετικά με τον αριθμό των υποβληθείσων προτάσεων στα πρώτα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 σε συνάρτηση με τα συνολικά αιτούμενα ποσά ενισχύσεων, έχουμε να προβούμε στις κατωτέρω επισημάνσεις:

Πράγματι, όπως διαμηνύει σε όλους τους τόνους το αρμόδιο Υπουργείο, υπήρξε σαφώς επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων 821 τον αριθμό συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από την αντίστοιχη ενημέρωση προκύπτουν τα εξής χρήσιμα συμπεράσματα:

· Οι περισσότερες προτάσεις (60% των προτάσεων καλύπτουσες το 68% του συνολικού προϋπολογισμού) ως αναμενόμενο αφορούσαν στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

· Το 60% των προτάσεων (50% σε προϋπολογισμό) ζήτησε ως ενίσχυση οτιδήποτε πλην της φορολογικής απαλλαγής ήτοι επιδότηση - ως επί το πλείστον - , επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόληση

· Ο τομέας του Τουρισμού απορρόφησε προϋπολογιστικά το ήμισυ περίπου των κατατεθειμένων προτάσεων ήτοι 1.075.155.856€ εκ του συνόλου των 2.209.627.443€

Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα σε συνάρτηση με τα αναγραφόμενα στο ΦΕΚ Β3315/14-10-2016 στο οποίο αναλύονται ανά καθεστώς οι ενισχύσεις είτε αφορούν σε φορολογική απαλλαγή είτε σε επιδότηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης οδηγούν στις εξής παραδοχές:

· Στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» που κατά κανόνα υπάγονται οι επιχειρήσεις που λόγω σχετικής προκήρυξης σε ποσοστό 90% θα αιτηθούν να υπαχθούν σε καθεστώς επιδότησης και όχι φοροαπαλλαγής, εκ του συνόλου των 271 προτάσεων κινδυνεύουν να μην υπαχθούν σχεδόν οι μισές λόγω έλλειψης πόρων

· Στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» εάν ισχύει η παραδοχή ότι ο μέσος όρος ενίσχυσης υπερβαίνει το 40% τότε κινδυνεύουν να μην υπαχθούν λόγω έλλειψης πόρων το 75% των προτάσεων (ο αριθμός είναι πιο δραματικός εάν αναχθεί σε προτάσεις που ζητούν επιχορήγηση και με πρόχειρους υπολογισμούς το 85% των προτάσεων κινδυνεύουν να μην ενταχθούν)

· Στο δε καθεστώς «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού» παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε ο μικρότερος αριθμός προτάσεων εντούτοις το δεδομένο ότι το συγκεκριμένο καθεστώς είναι έως την 28/4/2017 διαθέσιμο για υποβολή προτάσεων δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό

·Την ίδια στιγμή το Υπουργείο διαθέτει 100 εκατ. ευρώ στο καθεστώς επενδύσεων «μείζονος μεγέθους» τη στιγμή που μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί ούτε ένα αίτημα.

Καθίσταται λοιπόν προφανές ότι οι υπολογισμοί της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου, βάσει των οποίων διατίθενται στα δύο βασικότερα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» ποσά ενισχύσεων ίσα με 300.000,00€ τη στιγμή που οι αιτήσεις αφορούν σε τριπλάσια τουλάχιστον ποσά, χρήζουν επανεξέτασης.

Ελλοχεύει σοβαρά ο κίνδυνος πολύ σοβαρές προτάσεις αξιόλογων εταιρειών οι οποίες είτε άμεσα είτε έμμεσα θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Αναπτυξιακή Προοπτική της χώρας να μην μπορέσουν να υπαχθούν σε καθεστώς ενίσχυσης και κατά συνέπεια να μην υλοποιηθούν λόγω έλλειψης πόρων.

Ως αποτελέσματα αυτής της δυσλειτουργίας που θα οδηγήσει σε μη υλοποίηση των επενδύσεων μπορούν ενδεικτικά να αναφερθούν τα κατωτέρω:

· Απώλεια εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας ως συνοδευτικές των εν λόγω επενδύσεων

· Οικονομική περαιτέρω συρρίκνωση συγκεκριμένων κλάδων όπως ο κατασκευαστικός ως συνέπεια μη υλοποίησης έργων

· Μείωση εσόδων του Δημοσίου λόγω απώλειας φόρων όπως ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος κ.λπ.

Για όλους αυτούς τους λόγους αιτούμαστε όπως το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνυπολογιζόμενου του γεγονότος ότι η χώρα διένυσε περίοδο 2,5 ετών χωρίς Αναπτυξιακό Νόμο, προβεί σε αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων (τουλάχιστον τριπλασιασμό) για την πρώτη προγραμματική περίοδο του Αναπτυξιακού Νόμου και ειδικότερα στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» ώστε να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεων.

Η συγκεκριμένη ενέργεια ως αναφέρεται ανωτέρω θα έχει πλείστα θετικά αποτελέσματα για την συνεχώς μαστιζόμενη από διαρκή κρίση οικονομία της χώρας και θα αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας
».
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο