Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

«Παρενέργειες» των ΜΥΦ στη διακοπή εργασιών και επικείμενα πρόστιμα μελλοντικών ελέγχων.




Γνωρίζουμε όλοι ότι εδώ και τρία χρόνια, έχουν γραφτεί  πάρα πολλές αναφορές στα προβλήματα που θα αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις και οι λογιστές τους, σε θέματα που αφορούν τις ΜΥΦ και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α΄/31.12.2013).
2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179/Β΄/31.1.2014), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691/Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299/Β΄/22.5.2014), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909/Β΄/15.7.2014), ΠΟΛ.1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄/23.9.2014), ΠΟΛ.1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604/Β΄/30.9.2014), ΠΟΛ.1017/15.1.2015 (ΦΕΚ 222/Β΄/17.2.2015), ΠΟΛ.1053/ 27.2.2015 (ΦΕΚ 376/Β΄/18.3.2015), ΠΟΛ.1092/17.4.2015 (ΦΕΚ 780/Β΄/4.5.2015) και ΠΟΛ.1206/15.9.2015 (ΦΕΚ 2215/Β΄/15.10.2015).
3. Την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ Β΄/2294/22.10.2015) για τον ορισμό Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Θα ήθελα να επισημάνω δυο πολύ σοβαρά θέματα που ανακύπτουν τουλάχιστον έως σήμερα, ένα πρακτικό και ένα πραγματικό, που συναντούν και θα συναντήσουν οι φορολογούμενοι και οι λογιστές τους το επόμενο διάστημα.

Ας ξεκινήσουμε από το πρακτικό θέμα που έχει προκύψει :
Παρερμηνεύοντας ή ακόμα και επιλέγοντας η διοίκηση των Δ.Ο.Υ. (και τα φαινόμενα να παρουσιάζονται πιο έντονα στην Αττική) και όχι σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά κατ’ εξαίρεση και κατ’ επιλογή των εφόρων, αποφασίζουν να μην προχωράνε στη διακοπή μιας επιχείρησης, είτε εκπρόθεσμη, είτε εμπρόθεσμη, όταν προκύπτουν θέματα αποκλίσεων στις ΜΥΦ, αν δεν γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις για αποκλίσεις  άνω των 100,00 ευρώ.
Αυτή η διαδικασία δεν αναφέρεται πουθενά, ούτε καν στην τελευταία ΠΟΛ.1163/2016 που εξέδωσε η ΑΑΔΕ στις 15/11/2016, είναι μια «εσωτερική» οδηγία που εφαρμόζει η κάθε εφορία και τονίζω όχι σε όλη τη χώρα.
Πουθενά δεν προβλέπεται από τη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας να μην προχωράνε στη διακοπή αν προηγουμένως δεν «τακτοποιηθούν» οι αποκλίσεις που προκύπτουν, είτε αυτές είναι υπαιτιότητα του φορολογούμενου, είτε δεν είναι. Μάλιστα συχνά σε τηλεφωνική επικοινωνία με το υπουργείο, τονίζουν ότι δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση, αλλά αυτό πάλι προφορικά και ανά περίπτωση.

Ακόμα και αν δεν είναι υπαιτιότητα του φορολογούμενου απαιτούν τη διόρθωση και εξαναγκάζουν τον φορολογούμενο να αποδείξει ότι δεν είναι δικό του λάθος και στις περιπτώσεις που το αποδείξει επιμένουν στην άμεση διόρθωση πολλές φορές και στην υποχρέωση να γίνουν οι ίδιοι παραβάτες καταχωρώντας στις ΜΥΦ παραστατικό που ουδέποτε έλαβαν προκειμένου να συνεχίσουν τη διακοπή εργασιών της επιχείρησης.

Είναι αδιανόητο να πρέπει ο φορολογούμενος είτε ο λογιστής του να μπαίνουν σε μια διαδικασία να ανακαλύψουν ποιος έχει κάνει το λάθος. Και άντε και το ανακαλύπτουν, ότι δεν έχουν προσκομίσει τα παραστατικά στον λογιστή έγκαιρα και δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και δεν έχουν καταχωρηθεί στις ΜΥΦ, αν δεν υπάρχει το παραστατικό να πρέπει να βρουν τον αντισυμβαλλόμενο που πιθανόν να έχει κάνει διακοπή προκειμένου να λάβουν αντίγραφο ίσως και  τρία χρόνια μετά; Είτε έχει εξαφανιστεί ο ίδιος, είτε ο λογιστής του; Και μιλάμε για τις περιπτώσεις που τα ποσά είναι μικρά έως ελάχιστα, κυρίως έξοδα που δεν έχει εκπέσει η επιχείρηση τον ΦΠΑ ή δεν το έχει συμπεριλάβει ως έξοδο της στην φορολογική δήλωση.

Από την άλλη έχουμε και περιπτώσεις που είναι τα χειρότερα σενάρια, να μην αφορούν οι αποκλίσεις καν δικό του συναλλασσόμενο (αν δεν τον γνωρίζει πώς θα τον βρει; Και με τι αρμοδιότητα θα ψάξει τον κάθε φορολογούμενο εκείνος ή ο λογιστής του;), περιπτώσεις που μπορεί να οφείλεται ίσως η απόκλιση μόνο σε ανθρώπινο ή τεχνικό λάθος (λάθος καταχώρηση ΑΦΜ εκ παραδρομής, υποβολή εις διπλούν λόγω επανυποβολής των αρχείων, δυσλειτουργία τους ΤΑΧΙΣ κατά την υποβολή  κλπ), σε μη υποβολή ΜΥΦ από τον αντισυμβαλλόμενο για χίλιους δυο λόγους ή στην τελική σε πιθανή παράβαση που αφορά τον αντισυμβαλλόμενο (π.χ. τιμολόγια που ποτέ δεν έχουν σταλεί επειδή δεν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή και ενώ δεν ακυρώθηκαν καταχωρήθηκαν ως εκδοθέντα στις ΜΥΦ) άρα σε κάθε περίπτωση ο επιχειρηματίας καλείται να αποδείξει ότι ουδέποτε έχει κάνει την συναλλαγή αυτή προκειμένου να κάνει τη διακοπή. Αλήθεια πόσο χρόνο χρειάζονται όλα αυτά;

Είναι ποτέ δυνατόν ο φορολογούμενος ή ο λογιστής του να φέρουν την ευθύνη απόδειξης του λάθους ή της ασυμφωνίας και η διοίκηση της κάθε εφορίας να μην προχωράει στη διακοπή και να επωμίζονται πρόστιμα και προσαυξήσεις ή ακόμα και πλέον ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) μέχρι να ανακαλύψουν το «ένοχο των ΜΥΦ»;

Είναι ποτέ δυνατόν το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού να αντικαθιστούν οι πολίτες με τους λογιστές τους και να πρέπει να ψάξουν να βρουν «φαντάσματα»;

Γιατί η διοίκηση των Δ.Ο.Υ. σε όλη τη χώρα, προκειμένου να μην κωλυσιεργεί τη διακοπή εργασιών, δεν δέχεται σε πρώτη φάση ,μια απλή υπεύθυνη δήλωση από τον φορολογούμενο που να περιγράφει το πραγματικό γεγονός κατά περίπτωση και να προχωρήσει έπειτα σε κάλεσμα του αντισυμβαλλόμενου ή των αντισυμβαλλόμενων αν θεωρηθεί απαραίτητο, προκειμένου να διαπιστώσει εκείνη με δικό της έλεγχο, ποιος τελικά φέρει ευθύνη και ποιος έχει κάνει την παράβαση ώστε να καταλογίζει τα αντίστοιχα πρόστιμα που προβλέπονται, αν υπάρχει εν τέλει παράβαση και δεν είναι απλά ένα ανθρώπινο ή τεχνικό λάθος;

Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, ας λάβει σοβαρά τα παραπάνω η διοίκηση και ας δοθεί οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα.
Ο μήνας Ιανουάριος που διανύουμε ήδη είναι ένας μήνας πολλών υποχρεώσεων για τους λογιστές και αρκετών δυστυχώς «διακοπών» επιχειρήσεων, που με την παραπάνω διαδικασία, που επέλεξαν αυθαίρετα κάποιοι ελεγκτές προκειμένου οι ίδιοι να καλυφθούν εν μέρει λογικό και για εκείνους, να  δημιουργεί γραφειοκρατία και δυσλειτουργία σε πολίτες και υπηρεσίες άρα το θέμα πρέπει να λυθεί «προ-χθες».

Πάμε και στο πραγματικό θέμα που ανακύπτει με τις ΜΥΦ σε συνδυασμό με το ποινολόγιο:
Στις 17 Οκτωβρίου του 2015 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4337/2015 (που αντικαθιστά τα άρθρα 54 και 55 του 4174/2013 και αναφέρει στο άρθρο 7 παρ.3: «Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ. Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992, Α' 84) και του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012, Α' 222), που διαπράχθηκαν μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 54 και 55 του ν. 4174/2013 και κατά την κατάθεση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, αλλά επιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα:…..»

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 7 του Νόμο 4337/2015 στην παράγραφο 3 περίπτωση ζ αναφέρει συγκεκριμένα ότι: «Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν υπάγονται σε μια εκ των ανωτέρω περιπτώσεων (α-στ) ποσό ίσο με το 1/3 του οριζόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, επιβαλλόμενου προστίμου, κατά περίπτωση, για κάθε παράβαση.»
Αναζητώντας λοιπόν το άρθρο 5 του γνωστού σε όλου μας ΚΒΣ, διαπιστώνουμε ότι παράβαση θεωρείται και επιφέρει πρόστιμα πέρα των άλλων, που ορίζει το άρθρο 5 στην παράγραφο 8 και η περίπτωση δ συγκεκριμένα το γεγονός ότι:
«Η μη καταχώρηση κάθε στοιχείου ή εγγράφου αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, εφόσον δεν επιβλήθηκε πρόστιμο των περιπτώσεων α' και γ'.»

Συμπέρασμα για τον οποιονδήποτε λόγο και άσχετα με τις ΠΟΛ που έχουν εκδοθεί για διορθώσεις αποκλίσεων μέχρι 100,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο, αν ο έλεγχος το διαπιστώσει αυτό, πλέον είναι εύκολο να συμβεί, εφόσον το όριο υποβολής των ΜΥΦ δεν άλλαξε ουδέποτε, ότι δεν έχει καταχωρηθεί ακόμα και παραστατικό αξίας 0,01 λεπτό, σύμφωνα με τα όρια των προστίμων που ορίζει ο παραπάνω Νόμος, θα επιβληθεί το κατώτερο 200,00 ευρώ πρόστιμο κατ  ελάχιστο (το 1/3 ανά περίπτωση και αξία συναλλαγών για απλογραφικά βιβλία 600,00 αυτοτελές πρόστιμο) ή 300,00 ευρώ πρόστιμο κατ ελάχιστο(το 1/3 για διπλογραφικά αντίστοιχα 900,00 αυτοτελές πρόστιμο), για μη καταχώρηση του στα βιβλία, ΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ (κάθε στοιχείο) το τονίζω!

Δηλαδή ο φορολογούμενος αν απολέσει και δεν το υποβάλει στις ΜΥΦ και δεν το καταχωρήσει ποτέ στα βιβλία του, όχι εκ του πονηρού ή με δόλο, ένα παραστατικό ακόμα και αξίας 0,01 λεπτό του ευρώ είτε είναι έσοδο, είτε είναι έξοδο θα τιμωρηθεί με 200,00 ευρώ ή 300,00 ευρώ ανάλογα τα βιβλία του ΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ.
Εδώ να σημειωθεί, ότι μαζί του θα τιμωρηθεί  φυσικά ποιος άλλος; Ο λογιστής του, που πρώτος θα δεχθεί την ευθύνη από τον επιχειρηματία, μπαίνοντας στη διαδικασία να πρέπει να αποδείξει ότι ποτέ δεν παρέλαβε το εν λόγω ή τα εν λόγω παραστατικά.

Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγράφων του νέου ποινολογίου και των ΜΥΦ, απλά αναδεικνύουν περίτρανα την σοβαρότητα του προβλήματος, που θα καλεστούν να αντιμετωπίσουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι λογιστές τους, τον επόμενο καιρό ενόψει ελέγχων από την στιγμή που τα όρια υποβολής των ΜΥΦ δεν έχουν αλλάξει.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ήδη υπάρχουν περιπτώσεις, που έχουν καταλογιστεί τέτοια πρόστιμα, σε ελέγχους, που έχουν διενεργηθεί για παλαιότερα έτη και το κριτήριο του ελέγχου, «ευτυχώς» για εκείνους, ήταν το παλιό σύστημα των συγκεντρωτικών πελατών προμηθευτών με όριο τα 300,00 ευρώ υποβολής.
Οι αποφάσεις που έχουν έως σήμερα εκδοθεί, αφήνουν μεγάλο κενό και η παραμικρή αμέλεια για απώλεια παραστατικού άνευ σημαντικής αξίας και ίσως και καμίας επιβάρυνσης για το Ελληνικό κράτος, εφόσον δεν επηρεάζει  τα αποτελέσματα των φόρων που έπρεπε να έχουν αποδοθεί, δημιουργεί ένα κυκεώνα γραφειοκρατίας που καταλήγει σε κίνδυνο για υπέρογκα πρόστιμα στο μέλλον.

Ο σκοπός του ελέγχου, με το σύστημα των ΜΥΦ, είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής ή είναι ακόμα ένα τερτίπι εύκολης επιβολής προστίμων εν τέλη;
Φρόνιμο είναι οι εκπρόσωποι φορείς των λογιστών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους του Υπουργείου και την ΑΑΔΕ, να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην επίλυση αυτών των θεμάτων.

Τελικά δεν είναι μόνο απλά μια εργασία που επιβαρύνονται λογιστήρια και λογιστικά γραφεία, δίχως επιπλέον πολλές φορές αμοιβή, αλλά προκύπτει σοβαρό θέμα κατοχύρωσης των συναδέλφων που θα αντιμετωπίσουν τα παραπάνω προβλήματα και τις κατηγορίες από τους επιχειρηματίες και θα πρέπει να εξασφαλιστούν και οι ίδιοι κάποτε. Θα πρέπει να γίνει σαφές δίχως να υπάρχει καμία αμφισβήτηση στο μέλλον, ποιος εν τέλει φέρει το βάρος των παραπάνω προστίμων σε τυχόν απώλεια παραστατικών από τις επιχειρήσεις. Ας μεριμνήσουν όλοι οι φορείς να δοθούν λύσεις, πριν διογκωθούν τα προβλήματα, ήδη ο χρόνος έληξε και δεν παίρνει καμία παράταση πλέον.

Θα κλείσω ελπίζοντας όπως όλοι μας άλλωστε ότι θα δοθεί άμεσα λύση, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Frank Herbet συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας:
«Κάθε μονοπάτι που στενεύει τις μελλοντικές πιθανότητες μπορεί να γίνει θανάσιμη παγίδα.»

Ρέντζιου Μαρία

Λογίστρια – Φοροτεχνικός
Σύμβουλος Επιχειρήσεων




Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο