Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η δυνατότητα της μερικής καταβολής εισφορών από 1.1.2017 και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμεύσει


Στην ομιλία της για την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης κ. Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε μεταξύ άλλων πως «μέχρι σήμερα το σύστημα πληρωμών των ασφαλιστικών Ταμείων έκανε δεκτή μόνο την καταβολή του ακριβούς ποσού και οι ασφαλισμένοι, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, αν δεν είχαν συγκεντρώσει το σύνολο του ποσού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις».

Από την έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα, όπως ανέφερε η κ. Αχτσιόγλου, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους, μερικής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους (το υπόλοιπο θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις), αλλά και η δυνατότητα, να αποδίδουν μεγαλύτερα ποσά από τα προβλεπόμενα, τα οποία θα συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενης περιόδου.

Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 59 του ν.4445/2016 (εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016), για τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών (άρθρο 39 ν.4387/2016)  καθώς και των ασφαλισμένων στον Ο.Γ.Α αγροτών (άρθρο 39 ν.4387/2016), όπως ορίζεται και στο κεφάλαιο ΣΤ' της Υ.Α. Φ.80000/οικ. 61327/1484/ 2016 που αναφέρονται μεταξύ άλλων:

«Σημειώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4445/2016, δίνεται η δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες να προχωρήσουν από 1/1/2017 σε μερική καταβολή του ποσού των ασφαλιστικών τους εισφορών. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των ανωτέρω προσώπων που δεν καταβάλλεται βάσει των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2016, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους. Σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος».

Βάσει των ανωτέρω, από 1.1.2017, εκτός από τη δυνατότητα μερικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, υπάρχει και η δυνατότητα (για όσους επιθυμούν και κυρίως εφόσον έχουν και την οικονομική ευχέρεια), γνωρίζοντας σε μεγάλο βαθμό το ύψος στο οποίο θα προσδιοριστούν τα εισοδήματά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (άρα και τις συνολικές εισφορές που θα καλούνται να καταβάλουν στο τρέχον έτος) , να καταβάλουν μεγαλύτερες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές από αυτές που θα υπολογίζονται από το Υπουργείο, τουλάχιστον κατά το "πρώτο εξάμηνο του έτους", στο οποίο, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών θα προκύπτει από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος, δηλαδή από αυτό του προ-προηγούμενου φορολογικού έτους και έως ότου καταστεί ευχερής η έγκαιρη χρήση των εισοδημάτων του προηγούμενου (κεφ. ΣΤ' της Υ.Α. Φ.80000/οικ. 61327/1484/ 2016).

Με τον τρόπο αυτό, τα ποσά των εισφορών που θα κληθεί να καταβάλει κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους ο υπόχρεος (που πλέον θα έχει εκκαθαριστεί το προηγούμενο φορολογικό έτος και θα έχει υπολογιστεί η συνολική υποχρέωση σε ασφαλιστικές εισφορές του τρέχοντος έτους) θα βρίσκονται κοντά στα ποσά που θα έχει ήδη καταβάλει κατά το πρώτο εξάμηνο, αποφεύγοντας έτσι να επωμιστεί μεγάλο "ταμειακό βάρος" για καταβολές υποχρεώσεων, που εκ των πραγμάτων είναι μεγαλύτερες κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρονιάς.


Παραδείγματα

Εμπορική ατομική επιχείρηση που στο φορολογικό έτος 2015 δήλωσε ζημιές και στο φορολογικό έτος 2016 κέρδη ύψους 35.000,00 ευρώ, θα κληθεί τελικά, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για όλο το έτος 2017 ποσού, 9.432,50 ευρώ (βάσει των εισοδημάτων του 2016 δηλαδή 35.000,00 Χ 26,95%).

Επειδή το Υπουργείο δεν γνωρίζει  κατά την έναρξη του 2017 το εισόδημα που θα δηλωθεί για το 2016, θα υπολογίσει μηνιαίες (για όλους πλέον τους ασφαλισμένους) ασφαλιστικές εισφορές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, με βάση το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό 2015. Επειδή το έτος αυτό στο συγκεκριμένο παράδειγμα υπάρχουν ζημιές, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν στην ελάχιστη βάση υπολογισμού των 586,08 ευρώ και θα ανέρχονται στο ποσό των 157,95 ευρώ (586,08 Χ 26,95%) μηνιαίως.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο και με βάση το εισόδημα του φορολογικού 2016 που θα έχει ήδη δηλωθεί, θα υπολογίσει μηνιαίες εισφορές ποσού 1.414,13 ευρώ (8.484,80 / 6) που προκύπτουν, αν από το συνολικό ποσό των 9.432,50 ευρώ (35.000,00 Χ 26,95%) αφαιρεθεί το ποσό των 947,70 ευρώ που θα έχει δώσει κατά το πρώτο εξάμηνο (157,95 Χ 6).

Για να μπορέσει ο παραπάνω επιχειρηματίας να κατανείμει μηνιαία και σχεδόν ισόποσα την οφειλή του και που -όπως θεωρούμε- μπορεί να γνωρίζει σχεδόν σίγουρα τα κέρδη που θα προκύψουν το 2016 από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2017, έχει τη δυνατότητα να πληρώνει εφόσον το επιθυμεί και δύναται, από αυτόν τον μήνα, το ποσό των 786,04 ευρώ μηνιαίως (9.432,50 / 12). Οι επιπλέον καταβολές που θα γίνονται, θα συμψηφίζονται με τις εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος.

Χωρίς την καταβολή επιπλέον ποσού ασφαλιστικών εισφορών κατά το πρώτο εξάμηνο
Μήνας 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος Σύν. εισφ.
Ασφ. Εισφ. 157,95 157,95 157,95 157,95 157,95 157,95 1.414,13 1.414,13 1.414,13 1.414,13 1.414,13 1.414,15 9.432,50


Δίνοντας το ποσό των 786,04€ ασφαλιστικών εισφορών μηνιαίως από την αρχή του έτους
Μήνας 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος Σύν. εισφ.
Ασφ. Εισφ. 786,04 786,04 786,04 786,04 786,04 786,04 786,04 786,04 786,04 786,04 786,04 786,06 9.432,50

 

Αντίθετα, αν ο παραπάνω επαγγελματίας στο φορολογικό έτος 2015 δήλωσε κέρδη 35.000,00 ευρώ και στο φορολογικό έτος 2016 δηλώσει ζημιές, θα κληθεί τελικά, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για όλο το έτος 2017, ποσού 1.895,38 ευρώ (με την ελάχιστη βάση υπολογισμού των 586,08 ευρώ λόγω ζημιών στο 2016, δηλαδή 586,08 Χ 26,95% Χ 12.

Επειδή το Υπουργείο δεν γνωρίζει  κατά την έναρξη του 2017 το εισόδημα που θα δηλωθεί για το 2016, θα υπολογίσει ασφαλιστικές εισφορές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, με βάση το εισόδημα που δηλώθηκε το φορολογικό 2015 οι οποίες θα ανέρχονται στο ποσό των 786,04 ευρώ μηνιαίως (35.000,00 / 12 Χ 26,95%).

Κατά το δεύτερο εξάμηνο και με βάση το εισόδημα του φορολογικού 2016 που θα έχει ήδη δηλωθεί, το υπουργείο θα υπολογίσει τις ασφαλιστικές εισφορές που θα οφείλονται στο έτος (που όπως γράφουμε παραπάνω θα ανέρχονται σε 1.895,38 ευρώ). Ο επαγγελματίας όμως θα έχει ήδη μέχρι και τον 6ο μήνα, εισφορές ποσού 4.716,24 ευρώ (786,04 Χ 6). Θα έχει δηλαδή πληρώσει παραπάνω 2.820,86 ευρώ!

Έτσι και ενώ ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει σχεδόν σίγουρα τα κέρδη που θα προκύψουν το 2016 από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2017, έχει σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέραμε, τη δυνατότητα  να πληρώνει εξ αρχής (από τον πρώτο μήνα του έτους) μικρότερες δόσεις από αυτές που θα του καταλογίζει το Υπ. Εργασίας, με βάση δηλαδή τον υπολογισμό που αντιστοιχεί στα (έστω και κατά προσέγγιση τελικά) πραγματικά εισοδήματά του.

 

Ο υπόχρεος πληρώνει το πρώτο εξάμηνο βάσει εισοδήματος του 2015
Μήνας 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος Σύν. εισφ.
Ασφ. Εισφ. 786,04 786,04 786,04 786,04 786,04 786,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.716,24
                Εισφορές βάσει εισοδημάτων του 2016: 1.895,38
                Επιπλέον καταβληθέντα προς πίστωση: 2,820,86
                           
 

Ο υπόχρεος πληρώνει από τον πρώτο μήνα βάσει του εισοδήματος του έτους 2015 που έχει προϋπολογίσει

Μήνας 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος Σύν. εισφ.
Ασφ. Εισφ. 157,95 157,95 157,95 157,95 157,95 157,95 157,95 157,95 157,95 157,95 157,94 157,94 1.895,38

 

Το πρόβλημα βέβαια σε αυτή την περίπτωση (καταβολής μικρότερων εισφορών από αυτές που αναγράφονται στο ειδοποιητήριο) με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπος ο ασφαλισμένος είναι αφενός, η επιβολή προσαυξήσεων για την διαφορά από την καταβολή της δόσης και αφετέρου, η μη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας για το διάστημα κατά το οποίο θα εμφανίζονται ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές. Αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάσει το υπουργείο Εργασίας και να δώσει τις απαραίτητες λύσεις, γιατί δεν θα είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι θα καταφύγουν σε αυτή την λύση.

 

 

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο