Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Προσωρινή προστασία - Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικής ΔιαδικασίαςΠροσωρινή Προστασία – Εφαρμογή Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

20/10/2016

Με την 2564/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24Αο Μονομελές, σε Συμβούλιο), το Δικαστήριο απέρριψε αίτηση, με την οποία ζητείτο, καθ’ ερμηνεία του σχετικού δικογράφου, η αναστολή εκτελέσεως:
α) ατομικής ειδοποίησης καταβολής - υπερημερίας χρεών της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με την οποία κλήθηκε ο αιτών να καταβάλει ως προσωπικώς και αλληλεγγύως ευθυνόμενος, με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας, ταμειακώς βεβαιωθείσες, ληξιπρόθεσμες οφειλές της τελευταίας προς το καθ’ ου και
β) των αναγραφόμενων σε συνημμένο στην ως άνω ατομική ειδοποίηση πίνακα ταμειακών βεβαιώσεων των εν λόγω οφειλών. 

Αφού ελήφθη υπ’ όψη ότι:
α) η ένδικη ατομική ειδοποίηση, εν προκειμένω, διαθέτει εκτελεστό χαρακτήρα και είναι προσβλητή με ανακοπή, με την οποία συμπροσβάλλονται και οι επίμαχες ταμειακές βεβαιώσεις,
β) (η ατομική ειδοποίηση) εκδόθηκε υπό την ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και νομίμως μπορούσε να κοινοποιηθεί κατά τις διατάξεις του, πράγματι δε τεκμαίρεται ότι κοινοποιήθηκε στις 05-11-2015, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. β΄ αυτού, ήτοι δεκαπέντε ημέρες μετά την αποστολή, στις 21-10-2015, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή αυτής στην τελευταία δηλωθείσα κατοικία του αιτούντος στην ημεδαπή,
γ) ο αιτών δεν αμφισβητεί την, κατά τα ανωτέρω, τεκμαιρόμενη νόμιμη κοινοποίηση της ένδικης ατομικής ειδοποίησης σε αυτόν κατά την ως άνω χρονολογία (05-11-2015) ούτε με το δικόγραφο της αιτήσεως αναστολής ούτε με εκείνο της ανακοπής, αλλά, αντιθέτως, από το τελευταίο, αντίγραφο του οποίου περιλαμβάνεται στο φάκελο της αιτήσεως αναστολής, προκύπτει ότι έλαβε πλήρη γνώση της ατομικής ειδοποίησης, καθώς και των επίμαχων ταμειακών βεβαιώσεων και
δ) από την, κατά την, κατά τα ανωτέρω, κοινοποίηση της εν λόγω ατομικής ειδοποίησης (05-11-2015) μέχρι την κατάθεση ανακοπής κατ’ αυτής στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου (14-01-2016), είχε παρέλθει η τριακονθήμερη προθεσμία, που ορίζεται στο άρθρο 220 Κ.Δ.Δ. για την παραδεκτή άσκηση ανακοπής κατ’ αυτής, το Δικαστήριο έκρινε ότι η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει να απορριφθεί λόγω προδήλως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης) άσκησης του κύριου ένδικου βοηθήματος της ανακοπής.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο