Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ενημερωτικό σημείωμα για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και τη δήθεν δημοσιοποίηση αυτών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Μετά από εσφαλμένες αναφορές των ΜΜΕ ότι από την 1η Οκτωβρίου 2016, δήθεν, θα δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των υπόχρεων, οι οποίες και δημιούργησαν τεχνητές και άσκοπες συγχύσεις και ανησυχία στους πολίτες, διευκρινίζεται ότι στην πραγματικότητα ισχύουν τα εξής:

1. Οι υπόχρεοι για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) προβλέπονται από τον νόμο 3213/2003 (άρ. 1 παρ. 1 ν. 3213/2003 όπως ισχύει). Ο αριθμός των υπόχρεων σε δήλωση δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τον ν. 4281/2014.

2. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης κατά κανόνα δεν δημοσιεύονται. Εξαιρούνται μόνο οι δηλώσεις που υποβάλλουν ο Πρωθυπουργός, Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, Οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί, Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές και οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των προαναφερθέντων πολιτικών κομμάτων. Οι δηλώσεις υπόκεινται σε δημοσιοποίηση στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Ως προς το θέμα των δηλώσεων που δημοσιεύονται δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με όσα ίσχυαν με τον προηγούμενο νόμο.

Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, που οι δηλώσεις δημοσιεύονται, από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση εκείνα τα στοιχεία που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και της οικογένειας του (όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμοί κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, αριθμός φορολογικού μητρώου κ.λπ.), σε συμφωνία τόσο με τη ρητή πρόβλεψη του νόμου, αλλά και τη σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Οι δηλώσεις των προαναφερθέντων προσώπων (που εκτίθενται πολιτικά) ελέγχονται υποχρεωτικά από την επιτροπή της Βουλής, του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, όπως συνέβαινε και προ του ν. 4389/2016.

Υποχρεωτικά ελέγχονται επίσης, αλλά δεν δημοσιεύονται, όπως και όλων των μη πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων και οι δηλώσεις των εξής προσώπων:

α) των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης,
β) των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όταν αυτοί διοριστούν (άρθρο 28 του ν. 4325/2015),
γ) των Προέδρων, των Αντιπροέδρων, των Διοικητών και των διευθυνόντων συμβούλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών,
δ) των Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας,
ε) του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
στ) των ιδιοκτητών, των βασικών μετόχων, των προέδρων, των διευθυνόντων συμβούλων, των διαχειριστών, καθώς και των γενικών διευθυντών και των διευθυντών ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής επιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση:
i) τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, και
ii) επιχειρήσεων ή εταιρειών που εκμεταλλεύονται ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων αυτών,
ζ) των Αρχηγών και των Υπαρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των αμέσως παραπάνω προσώπων ελέγχονται από την Μονάδα Γ΄ της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, σύμφωνα με το 7Α παρ. 3 περίπτωση γ΄ του ν. 3691/2008, όπως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του άρ. 182 του ν. 4389/2016. Επαναλαμβάνεται ότι οι δηλώσεις των εδώ αναφερομένων προσώπων δεν δημοσιεύονται, όπως και όλων των μη πολιτικών εκτεθειμένων προσώπων.

4. Διευκρινίζεται ότι ως προς τους υπόχρεους που υποβάλλουν δηλώσεις προς στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και των προσώπων που υποβάλλουν δηλώσεις σε εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά δεν έχουν υπάρξει αλλαγές, πλην της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής (και δεν δημοσιοποιούνται).

5. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης θα υποβάλλονται από την 1η Οκτωβρίου 2016 ηλεκτρονικά για όλους τους υπόχρεους. Το περιεχόμενο της δήλωσης αναφέρεται ρητά στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3213/2003, όπως ισχύει μετά την θέση σε ισχύ του άρ. 173 του ν. 4389/2016. Ο τύπος της δήλωσης θα δημοσιευθεί άμεσα με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν της σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα παραπάνω αναφέρονται ρητά στους σχετικούς νόμους, οι οποίοι είναι δημοσιοποιημένοι και προσβάσιμοι από όλους.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο