Ειδήσεις Στατιστικά - Μελέτες κόμβου

(upd) Ποιες χώρες της Ε.Ε. έχουν ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Ποιες έχουν και φόρο περιουσίας

Επιμέλεια - Επιστημονική ομάδα κόμβου

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία έρευνας σχετικά με τους φόρους στην ακίνητη περιουσία που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει ο κόμβος σήμερα.

Ο  Φόρος Ακίνητης περιουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Φόρο αντίστοιχο με τον ελληνικό Εν.Φ.Ι.Α. έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ισλανδίας αλλά και της Νορβηγίας) εκτός από την ΜΑΛΤΑ.(πίνακας 1)

Διαφορά στον φόρο ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται η ακίνητη περιουσία υπάρχει στην πλειοψηφία των χωρών που επιβάλλουν φόρο ακίνητης περιουσίας, εκτός από την Κύπρο την Λετονία και την Σουηδία.

Έκπτωση στον φόρο για την πρώτη κατοικία έχουν : Η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία

Πίνακας 1 
ΧΩΡΑ Φόρος Ακίνητης περιουσίας Διαφοροποίηση φόρου ανάλογα με την περιοχή.   Έκπτωση για την πρώτη κατοικία
Αυστρία ναι ναι όχι
Βέλγιο ναι ναι όχι3
Βουλγαρία ναι ναι1 ναι2
Γαλλία ναι ναι όχι
Γερμανία ναι ναι όχι
Δανία ναι ναι όχι
Ελλάδα ναι ναι όχι
Εσθονία ναι ναι ναι
Ιρλανδία ναι ναι όχι
Ισλανδία ναι ναι όχι
Ισπανία ναι ναι όχι
Ιταλία ναι ναι1 ναι
Κροατία ναι ναι4 -
Κύπρος ναι όχι όχι
Λετονία ναι όχι όχι
Λιθουανία ναι ναι όχι
Λουξεμβούργο ναι ναι όχι
Μάλτα όχι όχι όχι
Μεγάλη Βρετανία ναι ναι ναι5
Νορβηγία ναι ναι όχι
Ολλανδία ναι ναι όχι
Ουγγαρία ναι ναι όχι6
Πολωνία ναι ναι ναι
Πορτογαλία ναι ναι ναι
Ρουμανία ναι ναι ναι
Σλοβακία ναι ναι όχι
Σλοβενία ναι ναι όχι
Σουηδία ναι όχι όχι
Τσεχία ναι ναι όχι
Φιλανδία ναι ναι όχι

Πίνακας - Taxheaven (Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Ένωση)

1 Καθορίζεται από τον δήμο.
2 Μείωση 50%
3 Μειώσεις για μικρές κατοικίες
4 φόρος στις εξοχικές κατοικίες
5 'Έκπτωση για Δεύτερο σπίτι και εξοχική κατοικία
6 Εξαίρεση για άτομα με ειδικές ανάγκες και συνταξιούχους


 

Φόρος  Κληρονομιάς και φόρος μεταβίβασης ακινήτων

Φόρο κληρονομιάς και  δωρεάς επιβάλλουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα 2, ενώ ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, δεν επιβάλλεται  μόνο από  τρεις χώρες. (Λετονία, Σλοβακία, Σλοβενία)

Πίνακας 2

ΧΩΡΑ Φόρος κληρονομιών  - Δωρεών Φόρος μεταβίβασης ακινήτων
Αυστρία όχι ναι
Βέλγιο ναι ναι
Βουλγαρία ναι ναι
Γαλλία ναι ναι
Γερμανία ναι ναι
Δανία ναι ναι
Ελλάδα ναι ναι
Εσθονία όχι ναι
Ιρλανδία ναι ναι
Ισλανδία ναι ναι
Ισπανία ναι ναι
Ιταλία ναι** ναι
Κροατία ναι ναι
Κύπρος όχι ναι
Λετονία ναι*** όχι
Λιθουανία ναι όχι
Λουξεμβούργο ναι ναι
Μάλτα ναι* ναι
Μεγάλη Βρετανία ναι ναι
Νορβηγία όχι ναι
Ολλανδία ναι ναι
Ουγγαρία ναι ναι
Πολωνία ναι ναι
Πορτογαλία ναι ναι
Ρουμανία όχι ναι
Σλοβακία όχι όχι
Σλοβενία ναι όχι
Σουηδία όχι ναι
Τσεχία ναι ναι
Φιλανδία ναι ναι

Πίνακας - Taxheaven (Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Ένωση)
     
* Φόρος μόνο στην κληρονομιά ακινήτων και μεριδίων
** Με κατώτατα όρια
*** φόρος δωρεών μόνο


Φόρος περιουσίας


Φόρο στην συνολική περιουσία  (Net wealth tax) επιβάλλουν μόνο 2 χώρες. Η Ισπανία, και η Νορβηγία, ενώ η Ιταλία επιβάλλει χαρτόσημο επί των Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μόνο.


Πίνακας 3

ΧΩΡΑ Φόρος περιουσίας
Αυστρία όχι
Βέλγιο όχι
Βουλγαρία όχι
Γαλλία ναι
Γερμανία όχι
Δανία όχι
Ελλάδα όχι
Εσθονία όχι
Ιρλανδία όχι
Ισλανδία όχι
Ισπανία ναι
Ιταλία ναι1
Κροατία όχι
Κύπρος όχι
Λετονία όχι
Λιθουανία όχι
Λουξεμβούργο όχι
Μάλτα όχι
Μεγάλη Βρετανία όχι
Νορβηγία ναι
Ολλανδία όχι
Ουγγαρία όχι
Πολωνία όχι
Πορτογαλία όχι
Ρουμανία όχι
Σλοβακία όχι
Σλοβενία όχι
Σουηδία όχι
Τσεχία όχι
Φιλανδία όχι

Πίνακας - Taxheaven (Πηγή στοιχείων: Ευρωπαϊκή Ένωση)
1 Τέλη χαρτοσήμου επί των τραπεζικών λογαριασμών και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείωνΠοσοστό φόρου ακινήτων ως προς ο ΑΕΠ.

Η Ελλάδα πληρώνει το μεγαλύτερο φόρο ακινήτων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με τι άλλες χώρες της Ε.Ε. (στοιχεία του 2014) σύμφωνα με τα στοιχεία της eurostat.

Πίνακας 4

ΧΩΡΑ Φόρος ακινήτων σε ποσοστό ως προς τα φορολογικά έσοδα Φόρος ακινήτων σε ποσοστό ως προ το ΑΕΠ
Γαλλία 3.05% 1.33%
Λουξεμβούργο 0.16% 0.07%
Κύπρος 0.38% 0.13%
Μεγάλη Βρετανία 0.53% 0.18%
Σλοβενία 1.58% 0.20%
Γερμανία 0.48% 0.21%
Λιθουανία 0.86% 0.23%
Τσεχία 0.71% 0.25%
Κροατία 0.83% 0.30%
Σουηδία 0.60% 0.30%
Αυστρία 0.70% 0.31%
Εσθονία 1.04% 0.34%
Ουγγαρία 0.88% 0.35%
Σλοβακία 1.51% 0.43%
Ρουμανία 1.69% 0.48%
Δανία 1.20% 0.50%
Ολλανδία 1.20% 0.50%
Βουλγαρία 1.97% 0.55%
Λετονία 1.67% 0.66%
Φιλανδία 1.49% 0.66%
Πορτογαλία 3.12% 0.73%
Ισπανία 3.34% 1.09%
Πολωνία 3.45% 1.12%
Βέλγιο 2.69% 1.22%
Ελλάδα 3.49% 1,4%
Ιταλία - -
Ιρλανδία 1.28% -
Ισλανδία - -
Μάλτα - -
Νορβηγία - -
     
Στοιχεία του 2014    

Στον ανωτέρω πίνακα δεν έχουν συμπεριληφθεί άλλοι φόροι/τέλη στην ακίνητη περιουσία που τα κράτη μέλη μπορεί να επιβάλλουν (φόρος μεταβίβασης, δημοτικοί φόροι κ.λπ) εκτός από τον Κύριο φόρο ακινήτων (Immovable property tax.)

Σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στο ΟΟΣΑ για το έτος όμως 2013 το ποσοστό των φόρων στην ακίνητη περιουσία (συνολικά) ως προς το ΑΕΠ εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα, ωστόσο δεν είναι συγκρίσιμος καθώς περιέχει και χώρες εκτός Ε.Ε.:

 

  2013
Luxembourg 0.1
Austria 0.2
Czech Republic 0.2
Mexico 0.2
Estonia 0.3
Norway 0.3
Germany 0.4
Chile 0.6
Hungary 0.6
Finland 0.7
Korea 0.8
Netherlands 0.8
Ireland 1
Belgium 1.3
Greece 1.3
Italy 1.3
Denmark 1.4
Australia 1.5
Iceland 1.6
New Zealand 1.9
Japan 2
Israel 2.1
France 2.5
Canada 2.8Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με τα στατιστικά της eurostat [Δείτε εδώ σχετικά] το 2014 πάνω από το ένα τέταρτο (27,1 %) του πληθυσμού της ΕΕ-28 ζούσε σε ιδιόκτητη κατοικία για την οποία υπήρχε δάνειο ή υποθήκη σε εκκρεμότητα, ενώ περισσότερο από τα δύο πέμπτα (43,0 %) του πληθυσμού ζούσε σε ιδιόκτητη κατοικία χωρίς δάνειο ούτε υποθήκη.

Συνολικά δηλαδή 7 στα 10 (70,1 %) άτομα στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης ζούσαν σε ιδιόκτητες κατοικίες, ενώ το 19,1 % ζούσε σε κατοικίες με ενοίκιο στην αγοραία τιμή και το 10,8 % με μειωμένο ενοίκιο ή δωρεάν.

Πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ  ζούσε σε ιδιόκτητη κατοικία το 2014, ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από 52,5 % στη Γερμανία (το χαμηλότερο)  έως 96,1 % στη Ρουμανία (το υψηλότερο).

Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στην μέση (πίνακας 5) με το ποσοστό των ιδιόκτητων κατοικιών το 2014 να κυμαίνεται στο 74%. Ωστόσο από το ποσοστό αυτό, για το 16% περίπου υπήρχε δάνειο ή υποθήκη. Το υπόλοιπο 58% περίπου του πληθυσμού ζούσε σε ιδιόκτητη κατοικία απαλλαγμένη από κάθε βάρος.

Πίνακας 5

Συνολικό ποσοστό κατοίκων που διατηρούσε ιδιόκτητη κατοικία (με ή χωρίς δάνειο ή υποθήκη).

Χώρα  2014 2015
Γερμανία 52.5 :
Αυστρία 57.2 55.7
Δανία 63.3 62.7
Μεγάλη Βρετανία 64.4 63.5
Γαλλία 65.0 :
Ολλανδία 67.0 67.8
Ιρλανδία 68.6 :
Σουηδία 69.3 :
Βέλγιο 72.0 71.4
Λουξεμβούργο 72.5 :
Κύπρος 72.9 :
Ιταλία 73.1 :
Φιλανδία 73.2 72.7
Ελλάδα 74.0 :
Πορτογαλία 74.9 :
Σλοβενία 76.7 76.2
Ισλανδία 78.2 77.8
Ισπανία 78.8 78.2
Τσεχία 78.9 :
Μάλτα 80.0 :
Λετονία 80.9 80.2
Εσθονία 81.5 :
Πολωνία 83.5 :
Βουλγαρία 84.3 82.3
Νορβηγία 84.4 82.8
Ουγγαρία 88.2 86.3
Κροατία 89.7 :
Λιθουανία 89.9 89.4
Σλοβακία 90.3 :
Ρουμανία 96.1 96.4
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο