Διευκρινίσεις για την υπαγωγή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης Ο.Α.Ε.Ε. στο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε έως 31/12/2014 και του νόμου «Κατρούγκαλου»


Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 18/2016 του Ο.Α.Ε.Ε. με την οποία δίνονται οδηγίες για την υπαγωγή των συνταξιοδοτικών αιτημάτων προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους.

Περιληπτικά:

- Για αιτήσεις συνταξιοδότησης μέχρι και 12/05/2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4387/2016) σε συσχέτιση:
• Με την ημερομηνία διακοπής
• Κατάθεση επαγγελματικής άδεια για τους αυτοκινητιστές
• Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου (για τα αναπηρίας - θανάτου)

- Για αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά την 13/05/2016 (ημερομηνία ισχύος του Ν. 4387/2016).

Δείτε την εγκύκλιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου


https://www.taxheaven.gr