Το ψηφισθέν νομοσχέδιο του νέου αναπτυξιακού


Δείτε το νομοσχέδιο "Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις." όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.


Ψηφισθέν νομοσχέδιο


https://www.taxheaven.gr