Ειδήσεις Ανακοινώσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου

Οι θέσεις του Ο.Ε.Ε. στη Βουλή για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12 14, 105 63 Αθήνα - Τηλ.: 2132141800, FAX: 2132141873,  e-mail: press@oe-e.gr
                                      
Αθήνα, 07-06-2016  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι θέσεις του ΟΕΕ στη Βουλή για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

«Οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε νέο αναπτυξιακό νόμο θα έπρεπε να εκκινήσει, αφού έχουμε ολοκληρώσει πρώτα το διάλογο για το νέο παραγωγικό μοντέλο, ώστε με βάση το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο να συντάξουμε τον αναπτυξιακό νόμο, κατευθύνοντας τους διαθέσιμους πόρους προς τομείς της οικονομίας που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα η χώρα και στους οποίους ποντάρουμε.»

Με αυτό το σχόλιο ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, τοποθετήθηκε στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τον νέο αναπτυξιακό νόμο.

«Το νέο νομοσχέδιο είναι ένα πλαίσιο γενικό, το οποίο - μετά την ψήφισή του - για να εφαρμοσθεί προϋποθέτει την έκδοση ενός μεγάλου αριθμού Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, οδηγών και εγχειριδίων υποστήριξης. Από 25 έως 30 είναι μόνο οι ΚΥΑ, που απαιτούνται για να αρχίσει η ένταξη προτάσεων», τόνισε ο κ. Κόλλιας και κατέθεσε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου.

Σημείωσε, επίσης, ότι η αναφορά σε σταθερό φορολογικό σύστημα με εξαιρετικά, όμως, υψηλό συντελεστή δεν προσδίδει την αναπτυξιακή διάσταση που θα προσέλκυε το ενδιαφέρον επενδυτών.

Πρότεινε μεταξύ άλλων, την μεταβολή του φορολογικού συντελεστή ανάλογα με τις νέες θέσεις εργασίας, την μείωση του ποσού για την κατάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης από τα 250.000 στα 100.000 ευρώ, την προώθηση πλαισίου πιστοποίησης προσόντων των οικονομολόγων μελετητών του αναπτυξιακού νόμου και των αξιολογητών και ελεγκτών από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.


Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ
Τηλ: 2132141867
2132141868


Πλήρες κείμενο της ομιλίας

Κυρίες και κύριοι υπουργοί, Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Το νομοσχέδιο, που συζητάμε σήμερα, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε ανάγκη η ελληνική οικονομία εδώ και πολλούς μήνες. Η χώρα, δυστυχώς για την αγορά και την επιχειρηματικότητα, τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχε εν ισχύ αναπτυξιακό νόμο, παρά τις συνθήκες ασφυξίας τις οποίες βιώνει, καθώς από 30/06/2014 δεν γίνονται υπαγωγές νέων επενδυτικών σχεδίων. Από τη μία, δηλαδή, οι επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ο αναπτυξιακός νόμος, και σε τραπεζική χρηματοδότηση και από την άλλη, το κράτος έχει κυριολεκτικά στεγνώσει την αγορά, καθώς, ούτε πληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τον ιδιωτικό τομέα, ούτε έχει τα κονδύλια για να στηρίξει επαρκώς το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο προτεινόμενος νέος αναπτυξιακός νόμος, παραδόξως, κατατίθεται στη Βουλή πριν τη συγκρότηση του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου, για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί για τον ρόλο του αναπτυξιακού νόμου, τον οποίο θεωρεί ως μέσο για την επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας και πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου του Φορέα μας στο Αναπτυξιακό Συμβούλιο.

Αυτό πρέπει να το διορθώσετε κύριε Υπουργέ.

Το νέο νομοσχέδιο είναι ένα πλαίσιο γενικό, το οποίο - μετά την ψήφισή του - για να εφαρμοσθεί προϋποθέτει την έκδοση ενός μεγάλου αριθμού Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, οδηγών και εγχειριδίων υποστήριξης.

Από 25 έως 30 είναι μόνο οι ΚΥΑ, που απαιτούνται για να αρχίσει η ένταξη προτάσεων.

Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος έχει δύο ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με τον προηγούμενο:

1. Η χρηματοδότηση για την επένδυση, χωρίς τις φοροαπαλλαγές, μπορεί να φτάσει έως και το 70% και μόνο με τις φοροαπαλλαγές μπορεί να φτάσει το 100%.

2. Ανά επενδυτικό σχέδιο, μπορεί η χρηματοδότηση να φτάσει τα 5 εκ. ευρώ, δηλ. εστιάζει στα μικρομεσαία επενδυτικά σχέδια.

Πού χωλαίνει;

Στην έλλειψη σύνδεσής του με χρηματοδοτικά εργαλεία! (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΣΠΑ, κ.λπ.)

Στην παρούσα φάση, το ζητούμενο και πρόβλημα ταυτόχρονα, είναι η χρηματοδότηση της συμμετοχής, καθώς η έλλειψη ρευστότητας και η ανυπαρξία λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, καθιστούν απαγορευτική οποιαδήποτε επένδυση, για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

Επιπροσθέτως, η αναφορά σε σταθερό φορολογικό σύστημα, με εξαιρετικά όμως υψηλό συντελεστή, δεν προσδίδει την αναπτυξιακή διάσταση, που θα προσέλκυε το ενδιαφέρον επενδυτών.

Οι προτάσεις μας:

• Προτείνουμε για εξαγωγικές επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι οι εξαγωγές αποτελούν άνω του 50% του συνολικού κύκλου εργασιών, ο φορολογικός συντελεστής επί των διανεμόμενων κερδών να μειώνεται στο 15%.

Αντίστοιχα, προτείνουμε ο φορολογικός συντελεστής να μεταβάλλεται, με βάση την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

• Προτείνουμε τη μείωση του ποσού των 250.000 ευρώ, που προβλέπεται για την κατάθεση της οικονομοτεχνικής μελέτης, σε 100.000 ευρώ, δεδομένου ότι το ποσό αυτό προβλέπεται στο σχέδιο νόμου ως το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου.

Με τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, ίσχυε ότι η οικονομοτεχνική μελέτη πρέπει να συνυπογράφεται υποχρεωτικά από οικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και αυτό προϋποθέτει την ενημέρωση και εξειδίκευση του μελετητή στις διαδικασίες του αναπτυξιακού.

Παρατηρήθηκε κατά την εφαρμογή των προηγούμενων αναπτυξιακών να υπογράφουν τις οικονομικοτεχνικές μελέτες οικονομολόγοι χωρίς να ελέγχεται η ιδιότητά τους, με τα προβλήματα που παρουσιάζονταν στην ποιότητα των μελετών να είναι πολλά.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο είναι αναγκαία και επιβεβλημένη η προώθηση πλαισίου πιστοποίησης προσόντων των οικονομολόγων μελετητών του αναπτυξιακού νόμου, στην κατεύθυνση μιας αξιόπιστης, διαφανούς και αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Το ΟΕΕ είναι έτοιμο να καταρτίσει μητρώο οικονομολόγων μελετητών, σε συνεργασία με το Υπουργείο, πιστοποιώντας την γνώση τους και την επάρκειά τους.

• Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, στο νομοσχέδιο αναφέρεται η αξιοποίηση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών και Πιστοποιημένων Ελεγκτών, καθώς και η ανάθεση της αίτησης υπαγωγής σε ένα αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται από το παραπάνω μητρώο με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή.

Το επενδυτικό σχέδιο, όπως είναι γνωστό, περιλαμβάνει οικονομικά και τεχνικά στοιχεία, η αξιολόγηση των οποίων πρέπει να γίνεται από τους αντίστοιχους επιστήμονες. Αποτελεί μεγάλη αντίφαση το γεγονός να διαταράσσεται η αρχή της ειδικότητας στην αξιολόγηση των επενδυτικών προγραμμάτων και να εμφανίζονται συχνά περιπτώσεις που αξιολογητές τεχνικής κατάρτισης να επιλαμβάνονται οικονομικών στοιχείων και το αντίστροφο, με κρίσιμες συνέπειες για την μετέπειτα πορεία της ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Πιστεύουμε, ότι η ανάθεση σε έναν αξιολογητή δεν διασφαλίζει το αδιάβλητο και την αμεροληψία της αξιολογικής διαδικασίας και προτείνεται η αξιολόγηση για μεν το οικονομικό σκέλος του επενδυτικού σχεδίου να γίνεται από οικονομολόγο αξιολογητή, μέλος ειδικού μητρώου που θα τηρείται στο ΟΕΕ και θα διασυνδέεται με το Ηλεκτρονικό Σύστημα της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, για δε το τεχνικό μέρος από τον αντίστοιχο επιστήμονα ανάλογα με το είδος της επένδυσης. Ανάλογα θα πρέπει να γίνεται και ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων από πιστοποιημένους ελεγκτές οικονομολόγους, μέλη ειδικού μητρώου που θα τηρείται στο ΟΕΕ για το οικονομικό σκέλος, ενώ για το τεχνικό μέρος από τον αντίστοιχο επιστήμονα.

• Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές συστήνονται και συγκροτούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της παρ. 7 του άρθρου 14 και ο αριθμός των μελών με δικαίωμα ψήφου δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15). Το ΟΕΕ προτείνει στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου να αναφέρονται συγκεκριμένα οι φορείς που θα συμμετέχουν θεωρώντας αυτονόητη την όπως και μέχρι σήμερα συμμετοχή εκπροσώπου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

• Τέλος, στο σχέδιο νόμου εισάγεται για πρώτη φορά η έκδοση χρηματικού παραβόλου για κατάθεση Έκθεσης Ελέγχου ύψους 0,5 τοις χιλίοις του κόστους του επενδυτικού
σχεδίου. Προτείνουμε την αφαίρεση του παραπάνω παραβόλου καθώς δημιουργεί ένα επιπλέον οικονομικό βάρος στις επιχειρήσεις, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας και της ανάγκης στήριξης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Κυρίες και κύριοι...

Ένα είναι το σίγουρο: Πως, οποιαδήποτε συζήτηση πάνω σε νέο αναπτυξιακό νόμο θα έπρεπε να εκκινήσει, αφού έχουμε ολοκληρώσει πρώτα το διάλογο για το νέο παραγωγικό μοντέλο, ώστε με βάση το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο να συντάξουμε τον αναπτυξιακό νόμο, κατευθύνοντας τους διαθέσιμους πόρους προς τομείς της οικονομίας που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα η χώρα και στους οποίους ποντάρουμε.

Σας ευχαριστώ.