Ειδήσεις Στατιστικά - Μελέτες κόμβου
Αλλες ειδήσεις

Σχετικά θέματα

Όλες οι νέες κλίμακες του φορολογικού νομοσχεδίου


Οι νέες φορολογικές κλίμακες έτσι όπως διαμορφώνονται με τις φορολογικές διατάξεις του ασφαλιστικού/φορολογικού νομοσχεδίου που δόθηκε στη δημοσιότητα έχουν ως εξής:

Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για:

α) Μισθωτούς

β) Συνταξιούχους

γ) Ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα

δ) Αγρότες

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
20000 22% 4400 20000 4400
10000 29% 2900 30000 7300
10000 37% 3700 40000 11000
Υπερβάλλον 45%

 

Νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12000 0,00% 0 12000 0
8000 2,20% 176 20000 176
10000 5,00% 500 30000 676
10000 6,50% 650 40000 1326
25000 7,50% 1875 65000 3201
155000 9,00% 13950 220000 17151
Υπερβάλλον 10,00%

 

Νέα κλίμακα για τη φορολόγηση εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12000 15% 1800 12000 1800
23000 35% 8050 35000 9850
Υπερβάλλον 45%

 

 

Κλίμακα μείωσης φόρου (για εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, και αγροτική δραστηριότητα)

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις 

ΕισόδημαΦόρος εισοδήματοςΕκπτωση φόρουΣύνολο
       
3.100,00 682,00 2.000,00 0,00
3.200,00 704,00 2.000,00 0,00
3.300,00 726,00 2.000,00 0,00
3.400,00 748,00 2.000,00 0,00
3.500,00 770,00 2.000,00 0,00
3.600,00 792,00 2.000,00 0,00
3.700,00 814,00 2.000,00 0,00
3.800,00 836,00 2.000,00 0,00
3.900,00 858,00 2.000,00 0,00
4.000,00 880,00 2.000,00 0,00
4.100,00 902,00 2.000,00 0,00
4.200,00 924,00 2.000,00 0,00
4.300,00 946,00 2.000,00 0,00
4.400,00 968,00 2.000,00 0,00
4.500,00 990,00 2.000,00 0,00
4.600,00 1.012,00 2.000,00 0,00
4.700,00 1.034,00 2.000,00 0,00
4.800,00 1.056,00 2.000,00 0,00
4.900,00 1.078,00 2.000,00 0,00
5.000,00 1.100,00 2.000,00 0,00
5.100,00 1.122,00 2.000,00 0,00
5.200,00 1.144,00 2.000,00 0,00
5.300,00 1.166,00 2.000,00 0,00
5.400,00 1.188,00 2.000,00 0,00
5.500,00 1.210,00 2.000,00 0,00
5.600,00 1.232,00 2.000,00 0,00
5.700,00 1.254,00 2.000,00 0,00
5.800,00 1.276,00 2.000,00 0,00
5.900,00 1.298,00 2.000,00 0,00
6.000,00 1.320,00 2.000,00 0,00
6.100,00 1.342,00 2.000,00 0,00
6.200,00 1.364,00 2.000,00 0,00
6.300,00 1.386,00 2.000,00 0,00
6.400,00 1.408,00 2.000,00 0,00
6.500,00 1.430,00 2.000,00 0,00
6.600,00 1.452,00 2.000,00 0,00
6.700,00 1.474,00 2.000,00 0,00
6.800,00 1.496,00 2.000,00 0,00
6.900,00 1.518,00 2.000,00 0,00
7.000,00 1.540,00 2.000,00 0,00
7.100,00 1.562,00 2.000,00 0,00
7.200,00 1.584,00 2.000,00 0,00
7.300,00 1.606,00 2.000,00 0,00
7.400,00 1.628,00 2.000,00 0,00
7.500,00 1.650,00 2.000,00 0,00
7.600,00 1.672,00 2.000,00 0,00
7.700,00 1.694,00 2.000,00 0,00
7.800,00 1.716,00 2.000,00 0,00
7.900,00 1.738,00 2.000,00 0,00
8.000,00 1.760,00 2.000,00 0,00
8.100,00 1.782,00 2.000,00 0,00
8.200,00 1.804,00 2.000,00 0,00
8.300,00 1.826,00 2.000,00 0,00
8.400,00 1.848,00 2.000,00 0,00
8.500,00 1.870,00 2.000,00 0,00
8.600,00 1.892,00 2.000,00 0,00
8.700,00 1.914,00 2.000,00 0,00
8.800,00 1.936,00 2.000,00 0,00
8.900,00 1.958,00 2.000,00 0,00
9.000,00 1.980,00 2.000,00 0,00
9.085,00 1.998,70 2.000,00 0,00
9.086,00 1.998,92 2.000,00 0,00
9.087,00 1.999,14 2.000,00 0,00
9.088,00 1.999,36 2.000,00 0,00
9.089,00 1.999,58 2.000,00 0,00
9.090,00 1.999,80 2.000,00 0,00
9.091,00 2.000,02 2.000,00 0,02
9.092,00 2.000,24 2.000,00 0,24
9.093,00 2.000,46 2.000,00 0,46
9.094,00 2.000,68 2.000,00 0,68
9.095,00 2.000,90 2.000,00 0,90
9.100,00 2.002,00 2.000,00 2,00
9.200,00 2.024,00 2.000,00 24,00
9.300,00 2.046,00 2.000,00 46,00
9.400,00 2.068,00 2.000,00 68,00
9.500,00 2.090,00 2.000,00 90,00
9.600,00 2.112,00 2.000,00 112,00
9.700,00 2.134,00 2.000,00 134,00
9.800,00 2.156,00 2.000,00 156,00
9.900,00 2.178,00 2.000,00 178,00
10.000,00 2.200,00 2.000,00 200,00
11.000,00 2.420,00 2.000,00 420,00
12.000,00 2.640,00 2.000,00 640,00
13.000,00 2.860,00 2.000,00 860,00
14.000,00 3.080,00 2.000,00 1.080,00
15.000,00 3.300,00 2.000,00 1.300,00
16.000,00 3.520,00 2.000,00 1.520,00
17.000,00 3.740,00 2.000,00 1.740,00
18.000,00 3.960,00 2.000,00 1.960,00
19.000,00 4.180,00 2.000,00 2.180,00
20.000,00 4.400,00 2.000,00 2.400,00
21.000,00 4.690,00 1.990,00 2.700,00
22.000,00 4.980,00 1.980,00 3.000,00
23.000,00 5.270,00 1.970,00 3.300,00
24.000,00 5.560,00 1.960,00 3.600,00
25.000,00 5.850,00 1.950,00 3.900,00
26.000,00 6.140,00 1.940,00 4.200,00
27.000,00 6.430,00 1.930,00 4.500,00
28.000,00 6.720,00 1.920,00 4.800,00
29.000,00 7.010,00 1.910,00 5.100,00
30.000,00 7.300,00 1.900,00 5.400,00
31.000,00 7.670,00 1.890,00 5.780,00
32.000,00 8.040,00 1.880,00 6.160,00
33.000,00 8.410,00 1.870,00 6.540,00
34.000,00 8.780,00 1.860,00 6.920,00
35.000,00 9.150,00 1.850,00 7.300,00
36.000,00 9.520,00 1.840,00 7.680,00
37.000,00 9.890,00 1.830,00 8.060,00
38.000,00 10.260,00 1.820,00 8.440,00
39.000,00 10.630,00 1.810,00 8.820,00
40.000,00 11.000,00 1.800,00 9.200,00
41.000,00 11.450,00 1.790,00 9.660,00
42.000,00 11.900,00 1.780,00 10.120,00
43.000,00 12.350,00 1.770,00 10.580,00
44.000,00 12.800,00 1.760,00 11.040,00
45.000,00 13.250,00 1.750,00 11.500,00
46.000,00 13.700,00 1.740,00 11.960,00
47.000,00 14.150,00 1.730,00 12.420,00
48.000,00 14.600,00 1.720,00 12.880,00
49.000,00 15.050,00 1.710,00 13.340,00
50.000,00 15.500,00 1.700,00 13.800,00
51.000,00 15.950,00 1.690,00 14.260,00
52.000,00 16.400,00 1.680,00 14.720,00
53.000,00 16.850,00 1.670,00 15.180,00
54.000,00 17.300,00 1.660,00 15.640,00
55.000,00 17.750,00 1.650,00 16.100,00
56.000,00 18.200,00 1.640,00 16.560,00
57.000,00 18.650,00 1.630,00 17.020,00
58.000,00 19.100,00 1.620,00 17.480,00
59.000,00 19.550,00 1.610,00 17.940,00
60.000,00 20.000,00 1.600,00 18.400,00
61.000,00 20.450,00 1.590,00 18.860,00
62.000,00 20.900,00 1.580,00 19.320,00
63.000,00 21.350,00 1.570,00 19.780,00
64.000,00 21.800,00 1.560,00 20.240,00
65.000,00 22.250,00 1.550,00 20.700,00
66.000,00 22.700,00 1.540,00 21.160,00
67.000,00 23.150,00 1.530,00 21.620,00
68.000,00 23.600,00 1.520,00 22.080,00
69.000,00 24.050,00 1.510,00 22.540,00
70.000,00 24.500,00 1.500,00 23.000,00
71.000,00 24.950,00 1.490,00 23.460,00
72.000,00 25.400,00 1.480,00 23.920,00
73.000,00 25.850,00 1.470,00 24.380,00
74.000,00 26.300,00 1.460,00 24.840,00
75.000,00 26.750,00 1.450,00 25.300,00
76.000,00 27.200,00 1.440,00 25.760,00
77.000,00 27.650,00 1.430,00 26.220,00
78.000,00 28.100,00 1.420,00 26.680,00
79.000,00 28.550,00 1.410,00 27.140,00
80.000,00 29.000,00 1.400,00 27.600,00
81.000,00 29.450,00 1.390,00 28.060,00
82.000,00 29.900,00 1.380,00 28.520,00
83.000,00 30.350,00 1.370,00 28.980,00
84.000,00 30.800,00 1.360,00 29.440,00
85.000,00 31.250,00 1.350,00 29.900,00
86.000,00 31.700,00 1.340,00 30.360,00
87.000,00 32.150,00 1.330,00 30.820,00
88.000,00 32.600,00 1.320,00 31.280,00
89.000,00 33.050,00 1.310,00 31.740,00
90.000,00 33.500,00 1.300,00 32.200,00
91.000,00 33.950,00 1.290,00 32.660,00
92.000,00 34.400,00 1.280,00 33.120,00
93.000,00 34.850,00 1.270,00 33.580,00
94.000,00 35.300,00 1.260,00 34.040,00
95.000,00 35.750,00 1.250,00 34.500,00
96.000,00 36.200,00 1.240,00 34.960,00
97.000,00 36.650,00 1.230,00 35.420,00
98.000,00 37.100,00 1.220,00 35.880,00
99.000,00 37.550,00 1.210,00 36.340,00
100.000,00 38.000,00 1.200,00 36.800,00
101.000,00 38.450,00 1.190,00 37.260,00
102.000,00 38.900,00 1.180,00 37.720,00
103.000,00 39.350,00 1.170,00 38.180,00
104.000,00 39.800,00 1.160,00 38.640,00
105.000,00 40.250,00 1.150,00 39.100,00
106.000,00 40.700,00 1.140,00 39.560,00
107.000,00 41.150,00 1.130,00 40.020,00
108.000,00 41.600,00 1.120,00 40.480,00
109.000,00 42.050,00 1.110,00 40.940,00
110.000,00 42.500,00 1.100,00 41.400,00
111.000,00 42.950,00 1.090,00 41.860,00
112.000,00 43.400,00 1.080,00 42.320,00
113.000,00 43.850,00 1.070,00 42.780,00
114.000,00 44.300,00 1.060,00 43.240,00
115.000,00 44.750,00 1.050,00 43.700,00
116.000,00 45.200,00 1.040,00 44.160,00
117.000,00 45.650,00 1.030,00 44.620,00
118.000,00 46.100,00 1.020,00 45.080,00
119.000,00 46.550,00 1.010,00 45.540,00
120.000,00 47.000,00 1.000,00 46.000,00
121.000,00 47.450,00 990,00 46.460,00
122.000,00 47.900,00 980,00 46.920,00
123.000,00 48.350,00 970,00 47.380,00
124.000,00 48.800,00 960,00 47.840,00
125.000,00 49.250,00 950,00 48.300,00
126.000,00 49.700,00 940,00 48.760,00
127.000,00 50.150,00 930,00 49.220,00
128.000,00 50.600,00 920,00 49.680,00
129.000,00 51.050,00 910,00 50.140,00
130.000,00 51.500,00 900,00 50.600,00
131.000,00 51.950,00 890,00 51.060,00
132.000,00 52.400,00 880,00 51.520,00
133.000,00 52.850,00 870,00 51.980,00
134.000,00 53.300,00 860,00 52.440,00
135.000,00 53.750,00 850,00 52.900,00
136.000,00 54.200,00 840,00 53.360,00
137.000,00 54.650,00 830,00 53.820,00
138.000,00 55.100,00 820,00 54.280,00
139.000,00 55.550,00 810,00 54.740,00
140.000,00 56.000,00 800,00 55.200,00
141.000,00 56.450,00 790,00 55.660,00
142.000,00 56.900,00 780,00 56.120,00
143.000,00 57.350,00 770,00 56.580,00
144.000,00 57.800,00 760,00 57.040,00
145.000,00 58.250,00 750,00 57.500,00
146.000,00 58.700,00 740,00 57.960,00
147.000,00 59.150,00 730,00 58.420,00
148.000,00 59.600,00 720,00 58.880,00
149.000,00 60.050,00 710,00 59.340,00
150.000,00 60.500,00 700,00 59.800,00
151.000,00 60.950,00 690,00 60.260,00
152.000,00 61.400,00 680,00 60.720,00
153.000,00 61.850,00 670,00 61.180,00
154.000,00 62.300,00 660,00 61.640,00
155.000,00 62.750,00 650,00 62.100,00
156.000,00 63.200,00 640,00 62.560,00
157.000,00 63.650,00 630,00 63.020,00
158.000,00 64.100,00 620,00 63.480,00
159.000,00 64.550,00 610,00 63.940,00
160.000,00 65.000,00 600,00 64.400,00
161.000,00 65.450,00 590,00 64.860,00
162.000,00 65.900,00 580,00 65.320,00
163.000,00 66.350,00 570,00 65.780,00
164.000,00 66.800,00 560,00 66.240,00
165.000,00 67.250,00 550,00 66.700,00
166.000,00 67.700,00 540,00 67.160,00
167.000,00 68.150,00 530,00 67.620,00
168.000,00 68.600,00 520,00 68.080,00
169.000,00 69.050,00 510,00 68.540,00
170.000,00 69.500,00 500,00 69.000,00
171.000,00 69.950,00 490,00 69.460,00
172.000,00 70.400,00 480,00 69.920,00
173.000,00 70.850,00 470,00 70.380,00
174.000,00 71.300,00 460,00 70.840,00
175.000,00 71.750,00 450,00 71.300,00
176.000,00 72.200,00 440,00 71.760,00
177.000,00 72.650,00 430,00 72.220,00
178.000,00 73.100,00 420,00 72.680,00
179.000,00 73.550,00 410,00 73.140,00
180.000,00 74.000,00 400,00 73.600,00
181.000,00 74.450,00 390,00 74.060,00
182.000,00 74.900,00 380,00 74.520,00
183.000,00 75.350,00 370,00 74.980,00
184.000,00 75.800,00 360,00 75.440,00
185.000,00 76.250,00 350,00 75.900,00
186.000,00 76.700,00 340,00 76.360,00
187.000,00 77.150,00 330,00 76.820,00
188.000,00 77.600,00 320,00 77.280,00
189.000,00 78.050,00 310,00 77.740,00
190.000,00 78.500,00 300,00 78.200,00
191.000,00 78.950,00 290,00 78.660,00
192.000,00 79.400,00 280,00 79.120,00
193.000,00 79.850,00 270,00 79.580,00
194.000,00 80.300,00 260,00 80.040,00
195.000,00 80.750,00 250,00 80.500,00
196.000,00 81.200,00 240,00 80.960,00
197.000,00 81.650,00 230,00 81.420,00
198.000,00 82.100,00 220,00 81.880,00
199.000,00 82.550,00 210,00 82.340,00
200.000,00 83.000,00 200,00 82.800,00
201.000,00 83.450,00 190,00 83.260,00
202.000,00 83.900,00 180,00 83.720,00
203.000,00 84.350,00 170,00 84.180,00
204.000,00 84.800,00 160,00 84.640,00
205.000,00 85.250,00 150,00 85.100,00
206.000,00 85.700,00 140,00 85.560,00
207.000,00 86.150,00 130,00 86.020,00
208.000,00 86.600,00 120,00 86.480,00
209.000,00 87.050,00 110,00 86.940,00
210.000,00 87.500,00 100,00 87.400,00
211.000,00 87.950,00 90,00 87.860,00
212.000,00 88.400,00 80,00 88.320,00
213.000,00 88.850,00 70,00 88.780,00
214.000,00 89.300,00 60,00 89.240,00
215.000,00 89.750,00 50,00 89.700,00
216.000,00 90.200,00 40,00 90.160,00
217.000,00 90.650,00 30,00 90.620,00
218.000,00 91.100,00 20,00 91.080,00
219.000,00 91.550,00 10,00 91.540,00
220.000,00 92.000,00 0,00 92.000,00Αναλυτικοί πίνακες με τη σύγκριση φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης μεταξύ των ετών 2015 και 2016 υπάρχουν παρακάτω:

α) Για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιχειρηματική δραστηριότητα

β) Για εισόδημα από μερίσματα

γ) Για εισόδημα από ενοίκια

δ) Για εισόδημα Αγροτική δραστηριότητα

 

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο