Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Όλα τα σενάρια για τις αλλαγές στην φορολογία

Χωρίς να υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα από την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, κυκλοφορούν διάφορα σενάρια σχετικά με τις αλλαγές στην φορολογία που συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς.

Σύμφωνα με την Καθημερινή

Με την επάνοδο της τρόικας στις 2 Απριλίου στην Αθήνα θα σφραγιστεί η συμφωνία με την κυβέρνηση που θα φέρει τουλάχιστον 2 δισεκ. ευρώ επιπλέον φορολογικών βαρών για τη διετία 2016-2017.

Αυξάνεται στο 22,5% από 22% ο συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Με συντελεστή 29% θα φορολογείται το τμήμα του εισοδήματος έως τις 30.000 ευρώ και 37% το τμήμα 30-40.000 ευρώ. Με συντελεστή 45% θα φορολογείται το υπερβάλλον των 45.000 ευρώ ποσό.

Στην ίδια φορολογική κλίμακα χωρίς όμως αφορολόγητου θα ενταχθούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ άγνωστο παραμένει το πώς ακριβώς θα φορολογηθούν οι αγρότες για τα φετινά εισοδήματα και εντεύθεν.

Η εισφορά αλληλεγγύης μονιμοποιείται και με τη βούλα και θα επιβάλλεται κλιμακωτά όπως ο φόρος εισοδήματος και όχι στο σύνολο του ποσού.

Το αφορολόγητο παραμένει στις 12.000 ευρώ και τριπλασιάζεται στο 2,2% ο συντελεστής για το τμήμα από τις 12.000 ευρώ στις 20.000 ευρώ. Στο 5% είναι ο συντελεστής για το τμήμα του εισοδήματος από τις 20-30.000 ευρώ και στο 6,5% για έως τις 40.000 ευρώ. Με 7,5% θα φορολογείται το τμήμα 40-65.000 ευρώ και στο 9% έως τις 220.000 ευρώ. Για το υπερβάλλον ποσό η φορολόγηση εκτοξεύεται στο 10%.

Επιβαρύνσεις θα δουν και όσοι έχουν εισόδημα από ενοίκια. Για τις πρώτες 12.000 ευρώ ο συντελεστής φόρου θα αυξηθεί από το 11% στο 15%, για το τμήμα από 12.001 έως 35.000 ευρώ ο συντελεστής θα αυξηθεί από το 33% στο 35% και για το υπερβάλλον ποσό εισάγεται ο ακόμη μεγαλύτερος συντελεστής του 45%.

Αυξήσεις όμως αναμένονται και στους έμμεσους φόρους αρχής γενομένης με τον ΕΦΚ στην αμόλυβδη κατά περίπου 10 λεπτά, που σημαίνει ότι η τιμή της θα εκτοξευθεί πάλι πάνω από τα 1,40 ευρώ/λίτρο. Παράλληλα εξετάζεται και νέα αύξηση στον ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης για να εξομοιωθεί με τον φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Σύμφωνα με την Ναυτεμπορική

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις προβλέπονται τα εξής:

α) Αύξηση του κατώτατου συντελεστή φορολόγησης από 22% σε 22,5% και επιβολή του σε εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, αντί 25.000 ευρώ που προβλέπει η ισχύουσα κλίμακα.

β) Μείωση της έκπτωσης φόρου από τα 2.100 στα 2.000 ευρώ και σταδιακή αποκλιμάκωσή της (κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος) πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 40.000 ευρώ, ενώ σήμερα η αποκλιμάκωση της έκπτωσης των 2.100 ευρώ γίνεται από τα 21.000 έως τα 42.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα των δύο παραπάνω αλλαγών είναι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος μέχρι που ο φόρος που προκύπτει να είναι μηδέν -δηλαδή το έμμεσο αφορολόγητο όριο- να μειωθεί από τα 9.545 στα 8.888,88 ευρώ!

γ) Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 22% στο 29% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 25.000 ευρώ.

δ) Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 32% στο 37% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ.

ε) Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 32% στο 45% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 40.001 έως τα 42.000 ευρώ.

στ) Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 42% στο 45% στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 42.001 ευρώ και άνω.

Αυξήσεις φόρων για όσους φορολογούμενους αποκτούν εισοδήματα από περισσότερες της μιας πηγές. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι αποδέχθηκε την εφαρμογή μιας ενιαίας κλίμακας φορολόγησης για όλα τα εισοδήματα, με εξαίρεση τα ενοίκια. Δηλαδή, για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ελευθέρια επαγγέλματα και γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα ισχύει μία ενιαία κλίμακα φορολόγησης. Αν στα εισοδήματα του φορολογούμενου περιλαμβάνονται μισθοί ή συντάξεις ή και εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα ισχύει αφορολόγητο όριο 8.888 ευρώ. Αν στα εισοδήματα του φορολογούμενου περιλαμβάνονται μόνο κέρδη από ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα, θα εφαρμόζεται η ίδια κλίμακα χωρίς κανένα αφορολόγητο.

Η εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος φορολόγησης αναμένεται να επιβαρύνει όλους τους φορολογούμενους που δηλώνουν εισοδήματα από περισσότερες της μιας πηγές, δηλαδή και από μισθούς ή συντάξεις και από ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα ή και από γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αυτό θα συμβεί επειδή τα επιμέρους ποσά εισοδημάτων από τις διάφορες πηγές φορολογούνται σήμερα αυτοτελώς, ενώ με το νέο σύστημα θα αθροίζονται και θα ανεβαίνουν σε πολύ υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, όπου θα ισχύουν συντελεστές φόρου πολύ μεγαλύτεροι.

Ριζική αναμόρφωση της κλίμακας υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ότι η εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογίζεται με βάση κλιμάκια εισοδήματος και με διαφορετικούς συντελεστές ανά κλιμάκια, ενώ σήμερα υπολογίζεται με την εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή στο σύνολο του εισοδήματος, ο οποίος αλλάζει ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος 12.000 ευρώ θα εξακολουθεί να μην επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 12.000 ευρώ, η εισφορά θα επιβάλλεται κλιμακωτά με συντελεστές από 2,2% έως και 10%. Παρά το γεγονός ότι οι επιβαρύνσεις με τη νέα αυτή κλίμακα δεν θα επιβάλλονται στο σύνολο των εισοδημάτων που είναι μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ, αλλά κλιμακωτά με τα πρώτα 12.000 ευρώ να μένουν αφορολόγητα, όσοι φορολογούμενοι δηλώνουν άθροισμα εισοδημάτων από όλες τις πηγές άνω των 25.000 ευρώ θα δουν τις επιβαρύνσεις τους να αυξάνονται σημαντικά.

Αυξήσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης των καυσίμων. Εξετάζεται η αύξηση του ΕΦΚ της αμόλυβδης βενζίνης κατά 0,10 ευρώ ή 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, ώστε να φθάσει σε 0,77 ευρώ ανά λίτρο, από 0,67 ευρώ σήμερα. Η αύξηση αυτή θα πυροδοτήσει ανατιμήσεις άνω του 0,12 ευρώ στις λιανικές τιμές πώλησης του καυσίμου, οι οποίες αναμένεται να εκτιναχθούν πάνω από το 1,40 ευρώ το λίτρο σε όλα τα πρατήρια της χώρας. Επίσης, εξετάζεται η αύξηση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης κατά 10 λεπτά το λίτρο, ώστε να φθάσει στο ίδιο επίπεδο με τον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης. Η εξομοίωση των συντελεστών των δύο καυσίμων θα τεθεί όμως σε ισχύ από την επόμενη περίοδο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή από τις 15-10-2016.

Αυξήσεις στα τέλη ταξινόμησης των μεταχειρισμένων Ι.Χ.

Νέες επαχθείς αλλαγές στη δομή του ΕΝΦΙΑ

Η αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 10% σε 15%.

Ο φόρος/τέλος στις τραπεζικές συναλλαγές.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο