Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

Ο.Β.Ε.: Αίτημα παράτασης της παραμονής των πρατηρίων στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3820870-2103817621 · Fax.: (210)3301977
E-Mail: [email protected] - Internet:http://www.obe.gr

Αρ. Πρωτ.6957
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Προς το
Υπουργείο Οικονομικών
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Κοινοποίηση:
- Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη
- Διαρκή Επιτροπή για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Υπόψη Προέδρου κ. Κωσταντίνου Καραμάνη
- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης- Διεύθυνση Ελέγχων
Υπόψη Διευθύντριας κυρίας Τατιάνας Λεβάκου

Θέμα: Αίτημα παράτασης της παραμονής των πρατηρίων στην τήρηση απλογραφικών βιβλίων – με σχετική απόφασή σας.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Η Ομοσπονδία μας επανέρχεται στο από 4 Δεκεμβρίου 2015 (αρ. πρ. 6932) αίτημα (το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν), που απευθυνόταν στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ.Τρύφωνα Αλεξιάδη με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Μπάκα), καθώς και στη Διαρκή Επιτροπή για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Υπόψη Προέδρου κ. Κωσταντίνου Καραμάνη), να συνεχίσουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων να τηρούν απλογραφικά βιβλία με τη συνέχιση ένταξής τους στις πολύ μικρές οντότητες ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών.

Παρά το επείγον του θέματος, από την υποβολή του μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί λύση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν σήμερα τα πρατήρια να υποστούν μεγάλες κυρώσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι στη συνέχεια το αίτημά μας διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών (με το υπ.αρ.πρωτ.ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1164235ΕΞ2015 με ημερομηνία 18/12/2015) στην Διαρκή Επιτροπή «προκειμένου να εξετάσει το αίτημά μας με τη συνέχιση από 1/1/2016 της ένταξης των πρατηριούχων υγρών καυσίμων στις πολύ μικρές οντότητες της περ.γ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) και κατά συνέπεια στη τήρηση απλογραφικών βιβλίων, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών.»

Στη συνέχεια από τη παραπάνω επιτροπή, μας ζητήθηκαν επιπρόσθετα στοιχεία κόστους και επιβάρυνσης των πρατηρίων από την μετάταξη, τα οποία και υποβάλαμε (αρ.πρ. 6947/25.1.2016) με παράλληλη κοινοποίηση στη Διεύθυνση Ελέγχων (Υπόψη κας Λεβάκου).

Παρότι παρήλθε αρκετό διάστημα και παρά το γεγονός ότι μέλη της Επιτροπής απάντησαν θετικά στο ερώτημα του Προέδρου αυτής για αναβολή της μετάταξης και παραμονή στα απλογραφικά και στο 2016 , οι υπηρεσίες δεν έχουν απαντήσει στο αίτημά μας.

Ενόψει των παραπάνω εγγράφων και της τεκμηριωμένης κοστολογικής επιβάρυνσης καθώς και κάτω από την απειλή να υποστούμε κυρώσεις, παρακαλούμε όπως ενεργοποιήσετε την έκδοση σχετικής απόφασης, όμοιας με την περσινή, για παράταση της τήρησης απλογραφικών βιβλίων και το 2016.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι εκκρεμεί αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας από 11 Φεβρουαρίου 2016.
Επισυναπτόμενο:

Αρ. Πρωτ.6932
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015

Προς το
Υπουργείο Οικονομικών
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τρύφων Αλεξιάδη

ΕΠΕΙΓΟΝ

Κοινοποίηση:
- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Μπάκα
- Διαρκή Επιτροπή για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Υπόψη Προέδρου κ. Κωσταντίνου Καραμάνη

Θέμα: Τα πρατήρια υγρών καυσίμων να συνεχίσουν να τηρούν απλογραφικά βιβλία με τη συνέχιση ένταξής τους στις πολύ μικρές οντότητες ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών.

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας επανέρχεται στα επιχειρήματα με βάση τα οποία εκδόθηκε η απόφαση ΠΟΛ.1022/21.1.2015, η οποία ορίζει:

«1. Η οντότητα της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας:
α) την εμπορία υγρών καυσίμων (βενζίνη-πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης ή υγραέριο κίνησης) του Νόμου 3054/2002, ή
β) την χονδρική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων,
εντάσσεται αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών.»

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων με τη μορφή ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. , Ε.Ε. κλπ.) τόσο με τις προϊσχύουσες διατάξεις του ΚΦΑΣ, όσο και του Κ.Β.Σ., εντάσσονταν σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων.

Η συγκεκριμένη εξαίρεση βασιζόταν και εξακολουθεί να ισχύει : ότι ο τζίρος των πρατηρίων υγρών καυσίμων για την βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο θέρμανσης και το υγραέριο κίνησης περιέχει κατά 85% σχεδόν φόρους του Κράτους (ΕΦΚ, κλπ).

Επιπλέον τα πρατήρια υγρών καυσίμων με τη καθολική εφαρμογή του συστήματος εισροών εκροών παρουσιάζουν όλες ανεξαιρέτως τις πωλήσεις των καυσίμων και συνεπώς δεν συντρέχει κανένας λόγος να μεταταγούν στη τήρηση διπλογραφικών βιβλίων δηλαδή να φύγουν από τις πολύ μικρές οντότητες και να πάνε στις μικρές.

Μια τέτοια υποχρέωση θα δημιουργήσει υψηλό λογιστικό κόστος σε μια περίοδο όπου τουλάχιστον ποσοστό 30% των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας έχουν βάλει λουκέτο.

Ύστερα από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι και με απλογραφικά βιβλία, το καθαρό κέρδος εξάγεται με λογιστικό τρόπο κάτω και από την εγγύηση που προσφέρει το σύστημα εισροών εκροών (υπόψη ότι κανένα άλλο είδος και επιχείρηση ελέγχεται με παρόμοιο τρόπο στου συστήματος εισροών εκροών),
παρακαλούμε πολύ όπως ανανεώσετε την ΠΟΛ.1022/21.1.2015 με μόνιμη παραμονή των πρατηρίων υγρών καυσίμων στα απλογραφικά βιβλία.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι έχουμε ζητήσει άμεση συνάντηση μαζί σας την οποία παρακαλούμε να πραγματοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

------------------
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο