Ειδήσεις Ανακοινώσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου
Αλλες ειδήσεις

Σχετικά θέματα

Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. σε Ιωάννινα, Κω, Ρόδο και Κοζάνη

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή επιμόρφωση των μελών του και των Λογιστών - Φοροτεχνικών συνδιοργανώνει με τον Σχολικό Σύμβουλο Οικονομολόγων της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ιωάννη Γεωργόπουλο, στα Ιωάννινα, δωρεάν σεμινάριο με θέμα:

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην διδακτική των οικονομικών μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
Μακροοικονομικό Περιβάλλον σε Εθνικό Επίπεδο και Αξιολόγηση Επενδύσεων

Χρόνος : Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015, ώρες 16:00 έως 21:00

Χώρος -Τόπος: 1ο Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τέρμα Λ. Δωδώνης - Ελευθερίου Μπάρκα, Ιωάννινα, 45221 Σχολικό Συγκρότημα “Πολυκλαδικού”, Πληροφορίες για τον χώρο διοργάνωσης: (http://1sek-ioann.ioa.sch.gr)

Εισηγητής: Δρ. Νικόλαος Μυλωνίδης, Επίκ. Καθηγητής Παν/μιου Ιωαννίνων

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Οικονομολόγους Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ 09)
• Οικονομολόγους
• Λογιστές-Φοροτεχνικούς

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν έως 30 άτομα και προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι Οικονομολόγοι Εκπαιδευτικοί (ΠΕ 09) που διδάσκουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Ναπολ. Ζέρβα 28-30.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2651070400.


Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oee-epirus.gr). Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

_________________________________

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στην Κω σεμινάριο με θέμα:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (τ. Κ.Φ.Α.Σ.) – ΚΥΡΩΣΕΙΣ για παραβάσεις τ. Κ.Φ.Α.Σ. Ν.4337/2015 –ΦΠΑ
1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ σε συνδυασμό με ΟΔΗΓΙΑ ΦΠΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2006/112/ΕΚ.
4. ΚΥΡΩΣΕΙΣ για παραβάσεις τ. Κ.Φ.Α.Σ. Ν.4337/2015ΠΟΛ.1252/20.11.2015
5. ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν. 4334/2015, 4336/2015 και 4337/2015

Αναλυτική θεματολογία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (τ. Κ.Φ.Α.Σ.)

1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Έννοια οντότητας – μεγέθη οντοτήτων

2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τι είναι ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και τι ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ;
Πως πρέπει να τηρούνται και πως επηρεάζουν την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος.
Διακίνηση αγαθών και Αξιοπιστία λογιστικού συστήματος
Παρακολούθηση αποθεμάτων και Αξιοπιστία λογιστικού συστήματος
Σχέδιο λογαριασμών σε συνδυασμό με ΕΓΛΣ και νέες οικονομικές καταστάσεις, που υποχρεωτικά θα συνταχθούν με 31.12.2015. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ!!!!!

3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ σε συνδυασμό με ΟΔΗΓΙΑ ΦΠΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2006/112/ΕΚ) και νόμους 4334/2015 και 4336/2015

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ);
Πότε έχουμε μεταβίβαση δικαιώματος και πότε παροχή υπηρεσιών ποια η διαφορά και πως επηρεάζει την τιμολόγηση και την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)
Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4. ΚΥΡΩΣΕΙΣ: ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), όπως διαμορφώνονται με το Ν. 4337/2015 (Εφαρμοστικός ΜΝΗΝΟΝΙΟΥ 3 Ν. 4336/2015) – ΠΟΛ.1252/20.11.2015

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
Διαδικαστικές παραβάσεις
Παραβάσεις φοροδιαφυγής
Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας
Άρθρο 58Α Ν. 4274/2013
ΕΓΓΔΕ

5. Θέματα ΦΠΑ, μετά τους ν. 4334/2015, 4336/2015 και 4337/2015ΠΟΛ.1252/20.11.2015

Ορισμοί – Γενικά θέματα ΦΠΑ
Αντικείμενο του φόρου
Υποκείμενοι στο ΦΠΑ
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Απλές - Τριγωνικές)
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
Ανάλυση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
Συνοπτική παρουσίαση άρθρου 14 Ν. 2859/2000 – Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Ανάλυση του νέου εντύπου ΦΠΑ
Ανάλυση του νέου εντύπου ΦΠΑ (Φ2 – Περιοδική Δήλωση) καθώς
Φ4 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Παρεχόμενων Υπηρεσιών και
Φ5 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών)
Δήλωση Intrastat
PRO-RATA
Διακανονισμός Παγίων
Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ άρθρο 39Β
Άρθρο 58Α Ν. 4274/2013
Λοιπά θέματα ΦΠΑ

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Κω στις 18-12-2015 4μμ-9μμ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολού-θησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 15-12-2015, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 17-12-2015, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου μέχρι και τις 17-12-2015.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου,Γ.Σεφέρη 80 αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr και www.ptdoee.gr).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

____________________________

Το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει στη Ρόδο σεμινάριο με θέμα:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (τ. Κ.Φ.Α.Σ.) – ΚΥΡΩΣΕΙΣ για παραβάσεις τ. Κ.Φ.Α.Σ. Ν.4337/2015 –ΦΠΑ
1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ σε συνδυασμό με ΟΔΗΓΙΑ ΦΠΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2006/112/ΕΚ.
4. ΚΥΡΩΣΕΙΣ για παραβάσεις τ. Κ.Φ.Α.Σ. Ν.4337/2015ΠΟΛ.1252/20.11.2015
5. ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ Ν. 4334/2015, 4336/2015 και 4337/2015
Αναλυτική θεματολογία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (τ. Κ.Φ.Α.Σ.)

1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Έννοια οντότητας – μεγέθη οντοτήτων

2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τι είναι ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και τι ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ;
Πως πρέπει να τηρούνται και πως επηρεάζουν την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος.
Διακίνηση αγαθών και Αξιοπιστία λογιστικού συστήματος
Παρακολούθηση αποθεμάτων και Αξιοπιστία λογιστικού συστήματος
Σχέδιο λογαριασμών σε συνδυασμό με ΕΓΛΣ και νέες οικονομικές καταστάσεις, που υποχρεωτικά θα συνταχθούν με 31.12.2015. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ!!!!!

3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ σε συνδυασμό με ΟΔΗΓΙΑ ΦΠΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 2006/112/ΕΚ) και νόμους 4334/2015 και 4336/2015

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ);
Πότε έχουμε μεταβίβαση δικαιώματος και πότε παροχή υπηρεσιών ποια η διαφορά και πως επηρεάζει την τιμολόγηση και την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΓΓΠΣ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)
Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα.

4. ΚΥΡΩΣΕΙΣ: ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), όπως διαμορφώνονται με το Ν. 4337/2015 (Εφαρμοστικός ΜΝΗΝΟΝΙΟΥ 3 Ν. 4336/2015) – ΠΟΛ.1252/20.11.2015

Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
Διαδικαστικές παραβάσεις
Παραβάσεις φοροδιαφυγής
Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη
Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας
Άρθρο 58Α Ν. 4274/2013
ΕΓΓΔΕ

5. Θέματα ΦΠΑ, μετά τους ν. 4334/2015, 4336/2015 και 4337/2015ΠΟΛ.1252/20.11.2015

Ορισμοί – Γενικά θέματα ΦΠΑ
Αντικείμενο του φόρου
Υποκείμενοι στο ΦΠΑ
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Απλές - Τριγωνικές)
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
Ανάλυση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
Συνοπτική παρουσίαση άρθρου 14 Ν. 2859/2000 – Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Ανάλυση του νέου εντύπου ΦΠΑ
Ανάλυση του νέου εντύπου ΦΠΑ (Φ2 – Περιοδική Δήλωση) καθώς
Φ4 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Αγαθών και Παρεχόμενων Υπηρεσιών και
Φ5 – Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Αγαθών και Λήψεων Υπηρεσιών)
Δήλωση Intrastat
PRO-RATA
Διακανονισμός Παγίων
Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ άρθρο 39Β
Άρθρο 58Α Ν. 4274/2013
Λοιπά θέματα ΦΠΑ

Τo πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα σεμιναρίων στο Ακταίο στη Ρόδο στις 16-12-2015 4μμ-9μμ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του αρμόδιου Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 15-12-2015, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 15-12-2015, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου μέχρι και τις 15-12-2015.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2241066660.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου, Γ.Σεφέρη 80 αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr και www.ptdoee.gr ). Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και από τρίτο πρόσωπο.

_____________________________________

Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί στo επιμορφωτικό σεμινάριο 25 ωρών που διοργανώνει στην Κοζάνη με θέμα :

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Στο μεγάλο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοίλα Κοζάνης)

• Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 16:00 με 22:00
• Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 16:00 με 22:00
• Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 09:00 με 16:00 και
• Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 09:00 με 15:00

Εισηγητής : κ. Δημητρίου Δημήτριος – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Είσοδος ελεύθερη
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο