Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας

Επιμέλεια
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven.
Καλημέρα και Καλή εβδομάδα.


 

« Κοιτάξτε, ο οδικός χάρτης της επομένης περιόδου μέχρι και τα Χριστούγεννα περίπου έχει μερικά σαφή κομβικά και καίρια ζητήματα και για την ελληνική οικονομία, αλλά, βεβαίως, και για την αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας, αλλά και της κοινωνικής, με την έννοια ότι το ένα επηρεάζει το άλλο αμφίδρομα. Επομένως, σήμερα βαδίζουμε στα γνωστά βήματα, γιατί έχουν προκαθοριστεί και από το καλοκαίρι και από τη συμφωνία και την υπογραφή της, που αφορά ψήφιση προαπαιτούμενων, πρώτη αξιολόγηση, εκταμίευση των δύο και ενός δισ.
Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών -επίσης καθοριστικό- μαζί με τη συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια και την πρώτη κατοικία. Ταυτοχρόνως, στο τέλος του μηνός, αναμένεται το σχέδιο του Ασφαλιστικού.
Και μέσα σε όλα αυτά, μετά την πρώτη αξιολόγηση, ένα άλλο κομβικό σημείο είναι η έναρξη της συζήτησης για το ελληνικό χρέος . …………… Οι δυνάμεις όλης της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένες σε αυτές τις προτεραιότητες.

Και πιστέψτε με, γίνεται εντατική και σοβαρή δουλειά. Είμαστε σε πλήρη γνώση της ευθύνης στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, που από αυτό εξαρτάται και η βιωσιμότητα της συμφωνίας, αλλά και η βιωσιμότητα -διότι αυτό μας αφορά εμάς- του ελληνικού λαού. Να κρατήσουμε τον κόσμο όρθιο για να περάσουμε αυτό το δύσκολο, πραγματικά, διάστημα.
Επομένως, τα πράγματα δεν είναι τρομακτικά.
Υπάρχει αισιοδοξία σε αντίθεση με μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα πανικού.
Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, που βλέπουμε μια απόπειρα τρομοκράτησης ανθρώπων: υπερφορολόγηση, καταστροφή, λιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί. Δεν υπάρχουν αυτά.
Υπάρχει φορολογία η οποία έρχεται από το παρελθόν.
Βεβαίως και υπάρχει.
Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι έχουν εξαντλήσει ή πλησιάζουν στο να εξαντλήσουν τη φοροδοτική τους ικανότητα. Ξέρουμε ότι η είσπραξη φόρων δεν είναι αναπτυξιακό μέτρο, προφανώς, και δεν λύνεται και το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. ………… ».

 

 

[ Αποσπάσματα ( όλο το κείμενο : Ο. Γεροβασίλη: «Η μεγάλη συζήτηση είναι για το πώς θα συνεχιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας και μετά το τέλος του έτους»  ) , απομαγνητοφωνημένου  κειμένου συνέντευξης της Κυβερνητικής εκπροσώπου Όλγας Γεροβασίλη στον ρ/ς flash 96,0 και στον δημοσιογράφο Αντώνη Κομιώτη  ] .


Κλείνω το θέμα θυμίζοντας την ρήση : «Απαισιόδοξος είναι ένας καλά ενημερωμένος αισιόδοξος».

●●●

Ά και μην ξεχάσω : Διαγωνισμός για νέο Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Ο διεθνής διαγωνισμός αναμένεται να διενεργηθεί εντός των επόμενων 15 ημερών, με την κυβέρνηση να επιθυμεί ταυτόχρονα την αλλαγή του σχετικού νόμου που διέπει τον τρόπο λειτουργίας της ΓΓΔΕ.

 

Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε… αλλά πριν διαβάστε και   Σαββαΐδου: Μακρύς ο δρόμος για μία πραγματικά ανεξάρτητη φορολογική διοίκηση.

 

 

Τα θέματα που θα « σχολιάσουμε » σήμερα είναι τα εξής :

1) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ( «Ε.Λ.Π» ) .

2) «Μνημονικά» θέματα  :  [ ΕΝΦΙΑ,  Φ.Π.Α Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις …. ] και « Σχεδιολόγιον» (Σκοροκάρτα (scorecard), κ.λ.π ) .

3) Οι προθεσμίες στην ζωή μας.

4)  Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις.

5) Διάφορες αποφάσεις της εβδομάδας που πέρασε.

 6) Δραστηριότητες των Λογιστών .

7) Πολιτικές και Οικονομικές εξελίξεις

 

 

1) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ( «Ε.Λ.Π» ) .

Το σεμινάριο της 7/11/2015.

Στον απόηχο του σεμιναρίου που διοργάνωσε το Taxheaven, στις 17/11/2015 « ΕΛΠ - Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για το 2015 - Τι πρέπει να γνωρίζουμε » . ( Εισηγητές : Κ. Καραμάνης – Π. Βρουστούρης – Κ. Νιφορόπουλος ), σταχυολογώ ορισμένα από αυτά που ακούστηκαν :

( 1)  Έννοια λογιστικών πολιτικών

Παραδοχές:

- δεδουλευμένο  ( ισχύει για τα απλογραφικά & διπλογραφικά ).

- συνέχιση δραστηριότητας

Αρχές ‐ βάσεις επιμέτρησης, με εφαρμογή σύνεσης:

- Ιστορικό κόστος ‐ αποσβέσιμο κόστος

- Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία – ανακτήσιμη αξία

- Εύλογη αξία

Κανόνες και πρακτικές:

-FIFO, ΜΣΟ, κλπ. στον υπολογισμό κόστους Τ.Α

-μη κοστολόγηση ορισμένων δαπανών

●●●

(2) Βασικές αρχές σύνταξης χρηματ/κών κατ/σεων:

• το «ιστορικό κόστος» είναι το βασικό μοντέλο επιμέτρησης

• προαιρετική χρήση εύλογων αξιών

• η εύλογη παρουσίαση είναι το υπέρτατο κριτήριο

• εξέταση going concern για επόμενους 12 μήνες

• απαγόρευση αναγνώρισης μη πραγματοποιημένων

κερδών, με επιφύλαξη άρθρου 24 (εύλογες αξίες)

• οικονομική ουσία υπεράνω νομικού τύπου

• δυνατότητα καθοδήγησης από (συμβατά) ΔΠΧΑ

●●●

(3)  Δυνατότητες Επιλογών κατά την πρώτη εφαρμογή ( Μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ στα Ε.Λ.Π ) .

Πλήρης αναδρομική εφαρμογή, δηλαδή εφαρμογή του

Νόμου στον Ισολογισμό της 31.12.2013 (ισολογισμός

έναρξης), ως αν ο νόμος 4308/2014, να εφαρμοζόταν ανέκαθεν.

Μη αναδρομική εφαρμογή και μεταφορά στον ισολογισμό

της 01.01.2015 των κονδυλίων της χρήσης 2014 όπως είναι

βάσει του ΕΓΛΣ, με ένταξη τους στα κατά περίπτωση νέα

κονδύλια των ΕΛΠ και ταυτόχρονη αντίστοιχη διόρθωση των

συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2014.

Αναδρομική προσαρμογή μόνο επιλεγμένων κονδυλίων

κατά την κρίση της οντότητας.

●●●

 

(4)  Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια).

Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο. Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει νόμος.

●●●

 

Σημειώνω ότι, εντός των επόμενων ημερών θα κυκλοφορήσει το βιβλίο των Κ. Καραμάνη   και Π. Βρουστούρη (Πρόεδρου και Μέλους αντίστοιχα, της ομάδας εργασίας σύνταξης του νομοσχεδίου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ) :

« ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Ε.Λ.Π .

Προσαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ στα Ε.Λ.Π και Παρακολούθηση Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης.»

●●●

 

Τέλος υπενθυμίζω  ότι :  Νέο On line σεμινάριο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, θα γίνει ξανά στις  20-11-2015.

●●●

 

Αποφάσεις και Ειδήσεις σχετικές με τα Ε.Λ.Π.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015/26.10.2015. Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014)

Διευκρινίζονται τα εξής θέματα :
Α. Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας, από οντότητες - εκμεταλλευτές καταστημάτων, που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού.
Β. Έκδοση παραστατικών από τους εκμεταλλευτές που διαθέτουν φαγητά και ποτά για επιτόπια κατανάλωση και τους εκμεταλλευτές τουριστικών καταλυμάτων, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες.
Γ. Τρόπος έκδοσης παραστατικών από οντότητες - εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, σε περίπτωση που συνάπτονται συμφωνίες με τουριστικά γραφεία και ξενοδοχεία.

 

●●●

 

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1805 ΕΞ/19.10.2015

Εγγραφές έναρξης σε αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου.

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, αποτελεί την καθαρή θέση έναρξης …. Σε περίπτωση που ο τύπος της οντότητας δεν απαιτεί τυπικά την ύπαρξη «μετοχικού κεφαλαίου» ή «εταιρικού κεφαλαίου», όλη η διαφορά αναγνωρίζεται ως καθαρή θέση σε λογαριασμό με κατάλληλο τίτλο.

 

●●●

 

Την αναστολή εφαρμογής των Ε.Λ.Π. ζητάει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος θεωρεί ότι η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για το 2015, λαμβανομένης υπόψη αφενός μεν της έκδοσης της Λογιστικής Οδηγίας με μεγάλη καθυστέρηση και αφετέρου δε των προβλημάτων που θα παρατηρηθούν στην οργάνωση των λογιστηρίων των επιχειρήσεων, είναι πρακτικά αδύνατη. …..προτείνει την παράταση εφαρμογής των Ε.Λ.Π. για το φορολογικό έτος 2016.

●●●

 

Υπενθυμίζω επίσης, ότι υπάρχουν στον Κόμβο τα μόνιμα «κουμπιά» ενημέρωσης :

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Αποφάσεις ΣΛΟΤ

και το δωρεάν ηλεκτρονικό περιοδικό « Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα » εδώ : www.taxheaven.gr/emagazine/

Και μια μιλάμε για Λογιστικά Πρότυπα, μπορείτε να δείτε εδώ, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Δ.Π.Χ.Α. - Ε.Δ.Π.Χ.Α.   [ Σημειώνω ότι, όσοι καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π, δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο. ]

 

 

 

 

 

2) «Μνημονικά» θέματα  :  [ ΕΝΦΙΑ,  Φ.Π.Α Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις …. ] και « Σχεδιολόγιον» (Σκοροκάρτα (scorecard), κ.λ.π ) ..

« Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος γι’ αυτόν που δεν ξέρει πού πηγαίνει ».

( Γουλιέλμος Β’ της Οράγγης, 1650-1702   – Πηγή : www.gnomikologikon.gr )Μνημονιακοί Νόμοι .

[4340/2015] ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4340 Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

●●●

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με το δεύτερο πακέτο των προαπαιτούμενων -  "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, …….. και άλλες διατάξεις.".

Ενδιαφέρουν κυρίως :
(1)
Με πολλές προσθήκες ψηφίστηκε το άρθρο για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο

Άρθρο 61. Το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 (Α' 170) αντικαθίσταται ως εξής:

"Άρθρο 26
Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
1. Η επιλογή των υποθέσεων που ελέγχονται κατά προτεραιότητα γίνεται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το Γενικό Γραμματέα, και δεν δημοσιοποιούνται.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται έως το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, καθορίζεται ο αριθμός των μερικών ή και πλήρων ελέγχων …. Ειδικά για το έτος 2016 το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 50% και για το έτος 2017 σε 60%......


 Άρθρο 52
1. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β.i της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. i) Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις της Γ.Γ.Δ.Ε μεταφέρονται 500 οργανικές θέσεις της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε, οι οποίες θα καλυφθούν από το προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε..
2. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 διαγράφεται ο αριθμός 3.500 και μετά το τέλος του εδαφίου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο αριθμός των μεταφερόμενων υποθέσεων προτεραιότητας δεν μπορεί να υπερβεί τις 4.020.»

 


 Άρθρο 57
Καταργούμενες διατάξεις
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 57 της κ.υ.α. 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 (Β; 1450) προστίθεται εδάφιο ε ως εξής:
«ε. τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ πενήντα (50 MW) και άνω, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 7, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί.»
2. Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της (17.10.2015).
3. Tο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 12400/1108/2.9.2011 (Β΄ 2301) παύουν να ισχύουν από την 5η Ιουνίου 2014.

 

 

Ενεργειακό πιστοποιητικό στην Εφαρμογή υποβολής στοιχείων μίσθωσης.

Άρθρο 58
Τροποποιούμενες διατάξεις
1. Η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 (Β΄1450) τροποποιείται έτσι ώστε κατά την υποβολή εκθέσεων του άρθρου 57, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15, να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ πενήντα μεγαβάτ (50 MW) και άνω, με βάση τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί, σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση. 2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 32/2010 (Α΄ 70), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση και των συστημικών απαιτήσεων που καθορίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 6 του άρθρου 4 και του άρθρου 8 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42).»
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).»

 

 

 

Παράταση για δήλωση αγροτών

Άρθρο 29
Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), ειδικά για το έτος 2014 μπορεί να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.
Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθορισθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής.


 


Άρθρο 38
Άδεια φροντίδας παιδιού

1. Δικαιούχοι της άδειας φροντίδας παιδιού του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 20022003 το οποίο κυρώθηκε με την περίπτωση Β΄ του άρθρου 7 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111), του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2006-2007, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014, όπως ισχύουν κάθε φορά, ή, σύμφωνα με τυχόν ευνοϊκότερες ειδικές ρυθμίσεις, είναι εναλλακτικά οι εργαζόμενοι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και των δύο φύλων, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει
ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά.

2.Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινή δήλωση των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους για το ποιος θα κάνει χρήση της άδειας, ενώ μπορούν επίσης να συμφωνήσουν να μοιραστούν την άδεια αυτή για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τα οποία γνωστοποιούν. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους σχετικές βεβαιώσεις.
3. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων, κανονισμών εργασίας, για την άδεια φροντίδας παιδιού εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από το κριτήριο του φύλου.

 


●●●

Εξηγήσεις από τον κ. Τρ. Αλεξιάδη σχετικά με την διάταξη που προβλέπει την θωράκιση των ελεγκτικών μηχανισμών

●●●

 

(2) Καταψηφίστηκε και αποσύρθηκε το άρθρο για τη φορολόγηση στις μικρές ζυθοποιίες.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, θα υπήρχε τροποποίηση από 1-1-2016 το καθεστώς του μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για την μπίρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, των οποίων η παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα ετησίως.

●●●

 

(3)  Τι ακριβώς προβλέπουν οι διατάξεις για το Φ.Π.Α. στην εκπαίδευση με την ψήφιση του χθεσινού νομοσχεδίου στη Βουλή ( Δείτε ανάλυση στο μεθεπόμενο θέμα )


 

 

 

 

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 

Πως θα μειώσετε τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Οδηγίες για όσους δικαιούνται έκπτωση ή μείωση φόρου (  Άρθρο του Κωνσταντίνου Δημ. Γραβιά ) .

 Σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%): Η έκπτωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013:

 Tο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 9.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Tο σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.
Tο σύνολο της αξίας των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην υπερβαίνει το ποσό των 85.000 για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα
Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

ii. Έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%): Η έκπτωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013:

Tο συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 12.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
Tο σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.
O αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας…….

iii. Μείωση είκοσι τοις εκατό (20%):Η μείωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα φυσικά πρόσωπα (μόνο) που είχαν ακίνητα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα κατά το προηγούμενο έτος……………….

iv. Αναστολή πληρωμής: (αφορά σε νομικά πρόσωπα)

 

 

●●●

 

Τί κάνουμε σε περίπτωση που διαφωνούμε με τις αξίες ακινήτων του ΕΝ.Φ.Ι.Α.;

Έχουν παρατηρηθεί πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φορολογούμενοι εντόπισαν λάθη στην αξία των ακινήτων ή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ακινήτων ή έχουν ενδοιασμούς για τον τρόπο υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου. ..  
ΙΙ. Διόρθωση σφαλμάτων. Ας δούμε τι αναφέρεται στην εγκύκλιο
ΠΟΛ.1163/23.7.2015 σχετικά με το εν λόγω θέμα:…..

ΙΙΙ. Υπόδειγμα αίτησης. Το υπόδειγμα για την υποβολή της ανωτέρω αίτησης είναι το κατωτέρω (σ.σ. θα το βρείτε συνημμένο στο παράρτημα της εγκυκλίου ΠΟΛ.1163/23.7.2015):……………


Δώστε μεγάλη προσοχή στα δύο παραπάνω άρθρα καθώς όπως θα δείτε παρακάτω,  δεν θα γίνει νέα εκκαθάριση (αυτόματη) στον ΕΝΦΙΑ.  

●●●

 

Δεν θα γίνει νέα εκκαθάριση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ο κόμβος επικοινώνησε με τα αρμόδια τμήματα του Υπ. Οικονομικών και δυστυχώς, έλαβε την απάντηση ότι δεν ισχύουν όσα αναφέρονται στα εν λόγω δημοσιεύματα. Συνεπώς, οι φορολογούμενοι που έχουν διαπιστώσει λάθη στην εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θα πρέπει να προβούν στις ανάλογες ενέργειες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο του κόμβου ( δείτε προηγούμενα )

●●●


06-11-2015 Επιστολή Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 και πρόστιμα .

 

 

 

Φ.Π.Α εκπαίδευσης.

Τι ακριβώς προβλέπουν οι διατάξεις για το Φ.Π.Α. στην εκπαίδευση με την ψήφιση του χθεσινού νομοσχεδίου στη Βουλή

Η διάταξη σχετικά [Άρθρο 63 Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση] ψηφίστηκε εχθές στη Βουλή, ……

Σταχυολογώντας τις παραπάνω διατάξεις, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
1) Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. των επιχειρήσεων που παρέχουν ιδιωτική εκπαίδευση υποβάλλεται έως και τις 16.11.2015.
2) Η έκδοση των συμπληρωματικών στοιχείων για την επιβολή του φόρου πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 23.11.2015. Αφορά τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί χωρίς ΦΠΑ από 20.7.2015 έως 16.11.2015.

3) Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να καταχωρηθούν (διάταξη που δεν υπήρχε σε παλιότερη ρύθμιση), είτε στη φορολογική περίοδο που αφορούν (π.χ. περιοδική δήλωση 7-9/2015 ή 9/2015, κ.λπ.) ή στην περιοδική δήλωση του μήνα που αυτά θα εκδοθούν (π.χ. περιοδική δήλωση Νοεμβρίου 2015 για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή περιοδική δήλωση δ' τρίμηνου 2015 για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία).

4) Οι ανωτέρω περιοδικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και να καταβληθεί αντίστοιχα ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. έως 30.11.2015, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

5) Οι τυχόν πιστωτικές ή μηδενικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για όσες από τις εν λόγω επιχειρήσεις έχουν ήδη ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. έως 30.11.2015, χωρίς πρόστιμα.

6) Η δήλωση αποθεμάτων μετάταξης των εν λόγω επιχειρήσεων που θα ενταχθούν ή έχουν ήδη ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, μπορεί να υποβληθεί έως και τις 22.12.2015.

7) Όλα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για τυχόν εκπρόθεσμη μεταβολή στο μητρώο ή για εκπρόθεσμη μεταβολή αποθεμάτων μετάταξης στις επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης που εμπίπτουν στις νέες διατάξεις, ακυρώνονται.

 Σημείωση: Όλα τα παραπάνω βέβαια τελούν υπό την αίρεση των εξελίξεων αναφορικά με την κατάργηση του φ.π.α. στην εκπαίδευση που θα ανακοινωθεί σύντομα σύμφωνα με το δελτίο τύπου του υπ. Οικ. Συνεπώς, αναμένουμε και τις σχετικές εξελίξεις για το μείζον αυτό θέμα.

 

●●●

Φ.Π.Α. στην εκπαίδευση - Επεισόδιο Νο 16.

Απίστευτα πράγματα ακούστηκαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στο Star "Στον ενικό", σχετικά με το ΦΠΑ στην εκπαίδευση….

●●●

Διαψεύδει το ΥΠΟΙΚ δημοσιεύματα για τα ισοδύναμα μέτρα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση.

 «Η κυβέρνηση σύντομα θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της για το ποια θα είναι τα ισοδύναμα για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Τα δημοσιεύματα για το συγκεκριμένο θέμα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

●●●

«Δεν συζητήσαμε για το Φ.Π.Α. εκπαίδευσης με τις ελληνικές αρχές»

Δεν συζητήσαμε για ΦΠΑ εκπαίδευσης με τις ελληνικές αρχές" ανέφερε ο Επίτροπος Μοσκοβισί σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ

 

 

 

 

Ρυθμίσεις οφειλών.

Η απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων και η τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Μετά τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4337/2015 (σ.σ. βάσει του εδαφίου δ' του άρθρου 5 του νόμου αυτού), η περίπτωση δ' του άρθρου 8 του νόμου 4321/2015 έχει πλέον ως εξής: ……..

Συνοπτικός πίνακας με τις ισχύουσες και τις προϊσχύουσες διατάξεις

Συνοπτικά, βάσει των ανωτέρω αναφορικά με την απώλεια της ρύθμισης ισχύουν τα ακόλουθα:


Απώλεια ρύθμισης

 

Προηγούμενη διάταξη

Νέα διάταξη

 

Τακτοποίηση οφειλών εντός 3 μηνών από την προθεσμία καταβολής

Τακτοποίηση εντός προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του άρθρου 47 του Κ.Φ.Δ. δηλαδή προθεσμία 30 ημερών, από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας

 

 

●●●

 

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 22/4.11.2015
Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής στην Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών Ν.4152/2013.

Όπως είναι γνωστό, για την υπαγωγή σε καθεστώς Πάγιας ρύθμισης οφειλών άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€) προβλέπεται αντίστοιχα:
- Η υποβολή, από τον οφειλέτη, βεβαίωσης από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων που υποβάλλονται, καθώς και δικαιολογητικών τα οποία να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης.
- Η παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή. …..
Με τη νέα διάταξη της παρ.7 αναστέλλεται η υποχρέωση προσκόμισης των προαναφερόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσής της (έως 14.8.2017). …..

 

 

 
 

Δηλώσεις, Εξηγήσεις, και « Σχεδιολόγιον».


Τσίπρας: Θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία των αδυνάτων

●●●

 

Αλεξιάδης: Εξηγήσεις για την λίστα Λαγκάρντ . Τα 4,5 δισ. ευρώ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σε ό,τι αφορά, όμως, την ουσία της λίστας Λαγκάρντ να ξέρετε ότι δεν θα ελεγχθούν 2.062 ονόματα, θα ελεγχθούν τα ονόματα τα οποία έχουν κάποιο ελεγκτικό ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 1.600, αν δεν με απατά η μνήμη μου. …. Τα 4,5 δισεκατομμύρια που είπατε είναι δημοσιεύματα. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, διότι στη λίστα Λαγκάρντ ελέγχουμε ακόμα και περιπτώσεις που είναι μηδέν το υπόλοιπο, διότι τη συγκεκριμένη μέρα ήταν μηδέν, αλλά την προηγούμενη έγινε κίνηση στους λογαριασμούς αυτούς.


●●●

 

Τρ. Αλεξιάδης: Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα του 2015 και του 2016 - Ειδικές φορολογικές ζώνες στη Βόρεια Ελλάδα.

 

Ειδικές φορολογικές ζώνες στη Βόρεια Ελλάδα για την τόνωση των επενδύσεων προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης στην ομιλία του στο συνέδριο Capital + Vision για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.
.. εξήγγειλε επίσης αλλαγές στη φορολογία των καπνικών προϊόντων, με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στην κατεύθυνση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου.
Μεταξύ άλλων είπε ότι:
- Θα υπάρξουν και αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα εισοδήματα του 2015 και του 2016, ενώ θα προωθηθούν ρυθμίσεις για τη φορολογία της ναυτιλίας προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης δεδομένου ότι, όπως σημειώθηκε, το εγχώριο καθεστώς δεν είναι ευνοϊκότερο από αυτό που ισχύει σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες.
- Θα προωθηθεί ρύθμιση για την εθελοντική δήλωση αδήλωτων εισοδημάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό με αυστηρές ποινές για όσους αποκρύψουν οικονομικά στοιχεία τους.
- Θα ακολουθήσει το Περιουσιολόγιο, στο οποίο όλοι οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, ακόμη και έργα τέχνης μεγάλης αξίας. Διευκρίνισε πάντως ότι το περιουσιολόγιο δεν πρόκειται να αξιοποιηθεί για την επιβολή φόρου περιουσίας.
- Το 2016 θα εξομοιωθούν ο αντικειμενικές με τις αγοραίες τιμές των ακινήτων και στη βάση αυτή θα οικοδομηθεί και ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας……

 

●●●

 

Επέκταση των συμψηφισμών και με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπ. Οικονομικών κος Τρ. Αλεξιάδης

Θεωρείται νομικό πρόσωπο, ευρύτερος δημόσιος τομέας και έτσι δεν μπορεί να συμψηφιστεί ο ΦΠΑ που οφείλει η κλινική, όταν κόβει ένα τιμολόγιο προς τον ΕΟΠΥΥ με τα χρήματα που της χρωστά ο ΕΟΠΥΥ. …..Είναι παράλογο το Δημόσιο να χρωστά, η επιχείρηση να οφείλει και να μην μπορεί να γίνει αυτός ο συμψηφισμός……

 

●●●

Τ. Αλεξιάδης: «Υποχρεωτική από 1/1/2016 η χρήση συστημάτων POS σε όποιον ανοίγει επιχείρηση»

Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης, με νομοθετικές ρυθμίσεις που θα κατατεθούν στη Βουλή, θα είναι υποχρεωτική από την 1/1/2016 η χρήση συστημάτων «POS» σε όποιον ανοίγει επιχείρηση, ενώ παράλληλα θα υπάρχει ακατάσχετο για τις τράπεζες και το δημόσιο. για τους λογαριασμούς αυτών των χρημάτων.


●●●

 

Τρ. Αλεξιάδης: «Τους επόμενους ένα-δύο μήνες θα έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση αδήλωτων χρημάτων».

Με το περιουσιολόγιο πρέπει να δηλωθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Θέλουμε, λοιπόν, να δώσουμε μια τελευταία ευκαιρία σε όσους συμπολίτες μας έχουν χρήματα στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό και δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές τους δηλώσεις. Διότι μόνο σ’ αυτούς αναφερόμαστε. ….. Το περιουσιολόγιο θα υλοποιηθεί με μια δέσμη μέτρων. Και όσοι δεν δηλώσουν περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε μορφής, οποτεδήποτε και οπουδήποτε εντοπιστούν μετά το περιουσιολόγιο, θα έχουν σοβαρότατες φορολογικές, ποινικές, και άλλες κυρώσεις. …

 

●●●

 

Τρ. Αλεξιάδης: «Ίσως και πριν το 2016 η διασύνδεση ταμεικών με το Taxis - Μάθημα φορολογικής συνείδησης από τον επόμενο Σεπτέμβριο στα σχολεία».

Τη δημιουργία κοινωνικού μετώπου κατά της φοροδιαφυγής, το οποίο θα περιλαμβάνει ολόκληρο πλέγμα συντονισμένων κινήσεων, από την εισαγωγή μαθήματος Φορολογικής Συνείδησης στα σχολεία τον Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι την κατά προτεραιότητα διενέργεια των ελέγχων από τους "μεγάλους" και μετά "προς τα κάτω" αντί της συνηθισμένης πρακτικής να ελέγχονται κατά βάση τα τυροπιτάδικα και οι ταβέρνες, ………….

 Προσωπικό στοίχημα είναι να μην επαναληφθεί το περσινό φαινόμενο, όταν οι δηλώσεις υποβλήθηκαν με 110 ημέρες καθυστέρηση και είχαμε προθεσμίες υποβολής ώς τον Οκτώβριο. Αυτό το "ανέκδοτο" πρέπει να σταματήσει. Στόχος είναι έως τις 15 Ιανουαρίου να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η περίοδος των δηλώσεων….

●●●

 

Τι θα ισχύσει τελικά για τα τέλη κυκλοφορίας - Διαψεύδει ο αναπληρωτής υπουργός Τρ. Αλεξιάδης δημοσιεύματα σχετικά με τις υπέρογκες αυξήσεις.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, μιλώντας στον Realfm 97,8

«Σας διαβεβαιώνω ότι αυτά που γράφονται είναι ψέματα. Θα πάμε σε αυξήσεις στα Τέλη Κυκλοφορίας σε αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και ακριβά ως προς την τιμή», σημείωσε ο κ. Αλεξιάδης και πρόσθεσε: «θα πάμε σε ελάφρυνση σε αυτοκίνητα που είναι χαμηλής αξίας και σε μικρά αυτοκίνητα».

●●●

 

Τ. Αλεξιάδης: «Θεαματική αύξηση των εισπράξεων Φ.Π.Α. από τα νησιά».

Για τα φυσικά πρόσωπα ο κ. Αλεξιάδης είπε ότι θα υπάρχει ηλικιακό όριο στην υποχρεωτική χρήση πλαστικού χρήματος, κληρώσεις με δώρα ανά 1.000 ή 2.000 ευρώ συναλλαγών με πλαστικό χρήμα κ.ά. … Ανήγγειλε επίσης τη λειτουργία της «ψηφιακής εφορίας» από το 2016 με ελαχιστοποίηση της επαφής των φορολογουμένων με τις ΔΥΟ, ενώ σήμερα, όπως ανέφερε, υπάρχουν ακόμη διαδικασίες όπως η μεταβίβαση ακινήτων που γίνονται χειρόγραφα. …. ανακοίνωσε θεαματική βελτίωση των εσόδων από ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές τον Αύγουστο από τις δραστηριότητες διαμονής και εστίασης, τα οποία από 19 εκατ. το 2013 και 14 εκατ. το 2014, φέτος υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας στα 29 εκατ. ευρώ, κάτι που απέδωσε πάντως και στην ένταση των ελέγχων.

●●●

Γ. Σταθάκης: «Τέλος Νοεμβρίου η στρατηγική για τα κόκκινα δάνεια των ΜμΕ»

η αναδιάρθρωση των δανείων των ΜμΕ αποτελεί μέρος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και της ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων που θα γίνει στο τέλος του Νοεμβρίου, με εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και όποιων άλλων μέτρων αποφασιστούν.

●●●

 

Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων προανήγγειλε ο Γ. Σταθάκης

Επανενεργοποιείται το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω του οποίου θα αναπτυχθεί Δίκτυο Ενημέρωσης Δανειοληπτών, με τη λειτουργία τριάντα (30) κέντρων ενημέρωσης σε όλη την χώρα, τα οποία θα παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πολίτες…..

Στο επόμενο διάστημα θα αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εξωδικαστικής διευθέτησης εταιρικών οφειλών με τη βελτίωση του ν.4307/2014 για να καταστεί πιο λειτουργικός. Ταυτόχρονα, εκπονούνται μελέτες για την εφαρμογή συνολικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων…. 


●●●

 

Δημιουργείται κρατικός «Τειρεσίας» για οφειλές σε τράπεζες και Δημόσιο.

Τη δημιουργία ενός νέου φορέα, που θα λειτουργεί ως ένα είδος κρατικού «Τειρεσία», προωθεί το υπουργείο Οικονομίας, σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει σε μια ενιαία βάση δεδομένων πληροφόρηση για τις οφειλές νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς τράπεζες αλλά και προς το Δημόσιο……………..

Η πληροφόρηση που θα συγκεντρώνεται παραπέμπει στα γραφεία πιστοληπτικής αξιολόγησης (credit bureau), που λειτουργούν σε όλες τις χώρες. Στη χώρα μας αντίστοιχη πληροφόρηση υπάρχει στη βάση δεδομένων του «Τειρεσία», του φορέα δηλαδή που έχουν συστήσει οι τράπεζες για να παρακολουθούν την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο των δανειοληπτών, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η βάση δεδομένων του «Τειρεσία» περιλαμβάνει όχι μόνο τους δανειολήπτες με καθυστερημένες οφειλές, αλλά και τη συνολική πιστοληπτική κατάσταση κάποιου, δηλαδή το σύνολο των οφειλών που έχει σε όλες τις τράπεζες. Διαθέτοντας αυτή την πληροφόρηση, έχει ήδη προχωρήσει στη δημιουργία σκοροκάρτας (scorecard), στην οποία έχουν πρόσβαση οι τράπεζες, προκειμένου να διαπιστώνουν την πιστοληπτική ικανότητα κάποιου προσώπου, επαγγελματία ή επιχείρησης, ειδικά όταν πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις, που δεν δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία………..

●●●

 

Γ. Κατρούγκαλος: «Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού».

Μετά το πέρας της συνάντησης ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος, αναφερόμενος στη συνάντηση με τον επίτροπο, είπε πως «Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και αφορούσε εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. Βρήκαμε ευήκοα ώτα. Το θέμα των συντάξεων δεν είναι μόνο θέμα δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί διαδοχικές μειώσεις. Είμαστε κοντά στο στόχο όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού που θα γίνει μέχρι τέλος Νοεμβρίου».


●●●

Χ. Βερναδάκης: «Καμία απόλυση στο δημόσιο τομέα - Δημιουργία Μητρώου Δημοσίων Υπαλλήλων αυξημένων τυπικών προσόντων»

 

 

 

 

 

3)  Οι προθεσμίες στην ζωή μας.

Καταρχήν διαβάστε :  Σημαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου 2015 (Ενημερωμένο)

Και έπειτα δείτε :

Παράταση προθεσμιών για περιοχές που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα.

δίνεται παράταση μέχρι 31.12.2015, στις προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών  καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των καταστροφών που έπληξαν τους Δήμους Σκοπέλου, Ύδρας, Χαϊδαρίου, Αχαρνών, Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Δυτ. Αχαΐας, Φυλής και Αγίων Αναργύρων-Καματερού.


●●●

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου μερισμάτων.

●●●

ΠΟΛ.1240/29.10.2015.Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179/Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

Καταστάσεις συναλλαγών (ΜΥΦ)
 30 Νοε 2015
Τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών Περιόδου - Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014.

 

●●●

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες για το έτος 2015 (χρήση 2014).


παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) για το  έτος 2015 (χρήση 2014),  μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2015.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία (31 Δεκεμβρίου 2015), μπορούν, επίσης, να καταθέσουν στην Επιτροπή, οι υποψήφιοι καθώς και οι αιρετοί αντιπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων, αναλυτικές καταστάσεις εσόδων και εξόδων για την περίοδο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών, …


 

 

 

 

 

 4) Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις.

 

Όλες οι λεπτομέρειες για το επίδομα θέρμανσης του 2015 .

Αποκάλυψε ο Γ. Αυτιάς στην πρωινή εκπομπή της Κυριακής στον ΣΚΑΙ. Δείτε το σχετικό video

●●●

Διευκρινίσεις από το Υπ. Εργασίας για τα νέα προγράμματα απασχόλησης.

Τους επόμενους  6 μήνες θα υλοποιηθούν τα 12 προγράμματα απασχόλησης που ανακοίνωσε η υπουργός και αφορούν 104 χιλιάδες ανέργους και θα ακολουθήσουν μετά τον Μάρτιο του 2016 νέα προγράμματα για 150 χιλιάδες θέσεις εργασίας.

 

Προγράμματα απασχόλησης για 104.000 ανέργους εξήγγειλε η κυβέρνηση

 

●●●

Ενίσχυση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ σε μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς.

●●●

Ανακοίνωση Ο.Α.Ε.Δ. για τους Παρόχους Κατάρτισης του Προγράμματος «Επιταγή Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»

●●●

Ο ΟΑΕΔ διοργανώνει δύο ημερίδες με θέμα «Ο ΟΑΕΔ προσεγγίζει τις επιχειρήσεις».

 στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο MEDITERRANEAN PALACE και ώρα 10.00 πμ. … στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel και ώρα 10.00 πμ.

Οι ημερίδες απευθύνονται σε εργοδότες, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις νέες δράσεις και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και την ανάπτυξη μιας σταθερής συνεργασίας του Οργανισμού με τις επιχειρήσεις. …..


●●●

Σεμινάρια από το Ο.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Startup Νεανική Επιχειρηματικότητα Καινοτομία-Δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω νέου ΕΣΠΑ».

●●●

 

Α. Χαρίτσης: «Θα επιδιώξουμε να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος υποβολής αιτήσεων στο νέο ΕΣΠΑ»

●●●

 

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων των Προγραμμάτων «Νέα– Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» και «Εξωστρέφεια– Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013

 

 

 

5) Διάφορες αποφάσεις της εβδομάδας που πέρασε.

 

Φορολογικά θέματα

ΠΟΛ.1244/3.11.2015. Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών


Είναι λοιπόν σαφές ότι από 20.7.2015 οι υπηρεσίες που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%, ανεξάρτητα αν αφορούν την παραγωγή εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων που υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ή αν αφορούν διαφημιστικά φυλλάδια, επαγγελματικές κάρτες, μπλοκ αποδείξεων, έντυπους τιμοκαταλόγους και λοιπά έντυπα που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ:..

Προηγούμενες διευκρινίσεις που είχαν παρασχεθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1002/10.1.1994, σύμφωνα με τις οποίες οι αναγκαίες εργασίες που εκτελούνταν είτε από την ίδια την εκτυπωτική μονάδα, είτε μέσω τρίτων ανεξάρτητων επιχειρήσεων, για την παραγωγή των πιο πάνω εντύπων υπάγονταν στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ που υπαγόταν το τελικό προϊόν, παύουν να ισχύουν, μετά την τροποποίηση των διατάξεων με το ν. 4334/2015 (από 20.7.2015)………….

 Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκ παραδρομής εφαρμογής μεγαλύτερου συντελεστή ΦΠΑ, π.χ. 23% αντί 6%, σε χονδρική πώληση αγαθών, υπάρχει δυνατότητα (σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4308/2014 και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1003/31.12.2014) να εκδοθεί πιστωτικό σημείωμα μόνο για τη διόρθωση του ΦΠΑ. Αντίστοιχα, σε περίπτωση χρέωσης με χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ από τον αναλογούντα, οφείλεται να εκδοθεί συμπληρωματικό παραστατικό για τη χρέωση του ΦΠΑ, το οποίο ανάγεται στη φορολογική περίοδο που οφειλόταν ο φόρος.

●●●

Φόρος υπεραξίας ακινήτων - Υπόχρεος απόδοσης - Ο ρόλος των συμβολαιογράφων στην διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του φόρου 

 

●●●

ΣτΕ 1582/2015. Φορολογία ακινήτων σε περιοχή όπου δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα – ΥΑ, εκδοθείσα το 2013, περί καθορισμού τιμής τ.μ. οικοπέδων για τα έτη 2011, 2012 και 2013

 

●●●

 

Τελωνειακά θέματα

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5023150 ΕΞ 2015/4.11.2015. Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

●●●

Αριθ. πρωτ.: Α2/58553/2961/30.10.2015. Ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων

●●●

Παράταση υπαγωγής αυτοκινήτων EURO 5 και EURO 4 στους συντελεστές ταξινόμησης των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001

 

●●●

 

« Ξέπλυμα Χρήματος» ( ΠΡΟΣΟΧΗ )

 Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1142456 ΕΞ 2015/2.11.2015.Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2015.

[ Χώρες που θέλουν προσοχή ( κατ΄είδος κινδύνου ) :

- Ιράν και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας 

- Μυανμάρ (και πριν το 1989 Βιρμανία ή Μπούρμα)

- Αφγανιστάν, Αλγερία, Ανγκόλα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ιράκ, Γουιάνα, Παναμάς, Παττούα - Νέα Γουϊνέα, Συρία, Ουγκάντα και Υεμένη.

 

Τέλος, οι Δ.Ο.Υ. που διαθέτουν Τμήμα Ελέγχου και τα Ελεγκτικά Κέντρα καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων προσώπων αρμοδιότητάς τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν για αυτά από τον ν.3691/2008, όπως ισχύει. Ειδικότερα, σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνουν συναλλαγές του υπόχρεου προσώπου με κάποια από τις προαναφερθείσες χώρες, θα πρέπει να ελέγχουν εάν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα δέουσας επιμέλειας, ανάλογα με ίο βαθμό επικινδυνότητας της χώρας.


●●●

Αριθμ. απόφ. 20/735/22.10.2015/6.11.2015. Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 1/506/8.4.2009 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

●●●

 

Διάφορα

- Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσής τους ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr, πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2015. - Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσής τους μέσω της οικείας κτηνιατρικής αρχής, πρέπει να προσέλθουν σε αυτή έως τις 27 Νοεμβρίου 2015, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν την καταχώρηση στην ΚΒΔ έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015.

 

 

 

 

6 ) Δραστηριότητες των Λογιστών .

 

Εκλογές Συλλόγων

·         Αποτελέσματα εκλογών Συλλόγου Λογιστών Ν. Χαλκιδικής

·         Εκλεγέντες και συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε. Νομού Ευβοίας.

·         Ένωση Φοροτεχνικών Ελ. Επαγγελματιών Ν. Πιερίας: Αποτελέσματα εκλογών της 4ης Νοεμβρίου 2015

·         Αποτελέσματα εκλογών της 4/11 της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελ. Επαγγελματιών Ν. Ηρακλείου

●●●

 

Οι λογιστές κοντά στους πρόσφυγες - Διαδικτυακή Ομάδα Παρέμβασης Λογιστών.

Ὡς χαρίεν ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος ᾖ. – Μένανδρος ( Πόσο ωραίο είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος )

Θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες, λίστα με τα λογιστικά γραφεία ανά την Ελλάδα τα οποία θα παραλαμβάνουν τα υλικά και τα οποία θα αποστέλλονται στις περιοχές που έχουν επωμιστεί τον δύσκολο ρόλο της υποδοχής των προσφύγων. Ήδη μέλη της Ομάδας μας σε Μυτιλήνη, Σάμο, Χίο, Κάλυμνο και Κιλκίς καταγράφουν τις ανάγκες, με σκοπό να αναρτηθεί λίστα τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού ώστε η συλλογή τους να γίνει οργανωμένα και σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες Σας καλούμε όλοι να συμμετέχετε μαζικά.
[Περισσότερα στον
σχετικό σύνδεσμο της ομάδας]

 

●●●

 

Επιτροπή Αγώνα Λογιστών Ελ. Επαγγελματιών Ν. Μεσσηνίας: Κάλεσμα σε σύσκεψη για την απεργία στις 12 Νοεμβρίου.

 


 

 

 

7) Πολιτικές και Οικονομικές εξελίξεις.

 

 

Σχετικά με την κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας, υπάρχουν τα εξής :

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΑ :

·         Συνεχίζεται και το 2015 το πρόβλημα υπογεννητικότητας της Ελλάδας

·         Δύο χρόνια ύφεσης και άνοδο της ανεργίας βλέπει για την Ελλάδα η Κομισιόν

·         Η κρίση «εξαφάνισε» περισσότερα από 108 δισ. σε μετρητά και καταθέσεις


 


●●●

 

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ

·         Δωρεά ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για την φιλοξενία των προσφύγων, ενέκρινε η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), μετά από σχετική πρόταση που κατατέθηκε από την ελληνική κυβέρνηση

·         Συνεργασία Ε.Σ.Ε.Ε. και Enterprise Greece για την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜε

·         Κάλεσμα της Γ.Σ.Ε.Ε. σε 24ωρη Γενική Απεργία στις 12 Νοεμβρίου

·         «Στήριξη και συνδρομή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο σχέδιο για τη δημιουργία ελληνικού Νταβός στη χώρα»


Για την απόλυτη στήριξη και συνδρομή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο σχέδιο για τη δημιουργία ελληνικού Νταβός στη χώρα μας, μέσω της σύστασης ενός κέντρου τεχνών και φιλοσοφίας, που θα φιλοξενεί και διεθνή συνέδρια στο νησί Αιγιλεία, διαβεβαίωσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Δημήτρη Μάρδα, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο γενικός γραμματέας Παναγιώτης Αλαμάνος, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών. 

●●●

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

·         Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το 2014

·         Στην Αθήνα η 17η τακτική συνάντηση του European Audit Ιnspection Group – EAIG 

·         Τετραπλασιασμός της διακίνησης δεδομένων στο Cloud έως το 2019

·         Επιστολή Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Ν. Αττικής και Κυκλάδων προς Υπ. Οικ. σχετικά με την οριστικοποίηση της διάλυσης του Σ.Δ.Ο.Ε.

·         Το Ο.Ε.Ε. αιτείται την αναστολή της κατάργησης των μειωμένων φορολογικών συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά Κω, Λέσβο, Χίο και Σάμο.

·         17ο ενημερωτικό δελτίο-newsletter του Ο.Ε.Ε.

·         ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση της ζυθοποιίας

Σχετικά με την υπόθεση επί της καταγγελίας της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. και της αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά ζύθου, ………….

·         Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για το μήνα Σεπτέμβριο.

            ( Γιατί δίνουν δάνεια ; όχι βρε, για τα παλιά μιλάμε )

·         Η λύση βρέθηκε: ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό.

Ο μέσος πολίτης πιθανόν να αισθάνθηκε ανακούφιση στο άκουσμα της είδησης σκεπτόμενος πως ο εξαγγελθείς φόρος αφορά μόνο τα ακίνητα «φιλέτα»  συγκεκριμένης κατηγορίας εύπορων συμπολιτών του που βρίσκονται στην Αγγλία, στις ΗΠΑ, στην Ελβετία ή στο Μονακό. Δυστυχώς όμως το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων αυτών που συχνά έχουν κοσμήσει τα σαλόνια περιοδικών life style  δεν ανήκουν στα φυσικά πρόσωπα αυτά καθαυτά αλλά σε υπεράκτιες εταιρίες ή καταπιστεύματα που δημιουργήθηκαν ακριβώς για τον σκοπό αυτό. Αυτό επιτάσσει η παγκόσμια πρακτική εξάλλου. Το μέτρο θα «πλήξει» τους μέσους Έλληνες που διατηρούν ατομική ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό. Σε αυτούς πρέπει να συνυπολογίσουμε το σύνολο της Ομογένειας εντός ή εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου….. 

 


●●●

 « Μην παίρνετε τη ζωή πολύ στα σοβαρά. Όπως και να ‘χει, κανένας δεν βγαίνει απ’ αυτήν ζωντανός ».

( Elbert Hubbard, 1856-1915, Αμερικανός συγγραφέας – Πηγή : www.gnomikologikon.gr )

 

Καλή δύναμη και Καλή συνέχεια. 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο