Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Δημοσίευση αποτελεσμάτων προγράμματος ΟΟΣΑ/G20 «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS)

Συμβολή της Γ.Γ.Δ.Ε. στη διαμόρφωση των τελικών κειμένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΟΣΑ/G20 “BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING” (BEPS)
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ


Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων χαιρετίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος ΟΟΣΑ/G20 “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS), τα οποία δημοσιεύθηκαν την 5η Οκτωβρίου 2015. Το Πρόγραμμα αυτό αφορά στην αντιμετώπιση των πρακτικών φορολογικού σχεδιασμού που ακολουθούν οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες εκμεταλλεύονται τα κενά και τις αναντιστοιχίες της φορολογικής νομοθεσίας στα διάφορα κράτη για να μετατοπίσουν τα κέρδη τους σε δικαιοδοσίες με χαμηλή ή μηδενική φορολόγηση, υπονομεύοντας έτσι την ακεραιότητα των φορολογικών συστημάτων.

Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του έργου αυτού η οποία οφείλεται στην κοινή προσπάθεια του ΟΟΣΑ και της ομάδας G20 να εξοπλίσουν τις κυβερνήσεις με τα απαραίτητα εσωτερικά και διεθνή εργαλεία να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση, εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο 2013. Στόχος του Προγράμματος BEPS, το οποίο περιλαμβάνει 15 επιμέρους Δράσεις, είναι να εξοπλίσει τα κράτη με τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιείται η οικονομική δραστηριότητα που δημιουργεί τα κέρδη. Σημειωτέον ότι στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν επί ίσοις όροις και αναπτυσσόμενα κράτη. Συγκεκριμένα οι Δράσεις αυτές είναι οι εξής:

• Δράση 1: Αντιμετώπιση των Προκλήσεων της Ψηφιακής Οικονομίας (Address the Tax Challenges of the Digital Economy)
• Δράση 2: Εξουδετέρωση των Αποτελεσμάτων των Υβριδικών Αναντιστοιχιών (Neutralise the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements)
• Δράση 3: Ενίσχυση των Κανόνων των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών (Strengthen CFC Rules)
• Δράση 4: Περιορισμός της Διάβρωσης της Φορολογητέας Βάσης μέσω της Έκπτωσης Τόκων και άλλων Χρηματοοικονομικών Πληρωμών (Limit Base Erosion via Interest Deductions and Other Financial Payments)
• Δράση 5: Αντιμετώπιση των Επιβλαβών Φορολογικών Πρακτικών πιο αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη Διαφάνεια και την Ουσία (Counter Harmful Tax Practices More Effectively, Taking Into Account Transparency and Substance)
• Δράση 6: Αποτροπή της Κατάχρησης των Συμβάσεων (Prevent Treaty Abuse)
• Δράση 7: Αποτροπή της τεχνητής αποφυγής του καθεστώτος της Μόνιμης Εγκατάστασης (Prevent the Artificial Avoidance of PE Status)
• Δράσεις 8-10: Διαβεβαίωση ότι οι Ενδοομιλικές Τιμολογήσεις είναι σύμφωνες με την πραγματοποίηση κερδών (Assure that Transfer Pricing Outcomes are in Line with Value Creation)
• Δράση 11: Μέτρηση και παρακολούθηση των BEPS (Measuring and Monitoring BEPS)
• Δράση 12: Απαίτηση από τους Φορολογούμενους να αποκαλύπτουν τις Διευθετήσεις σχετικά με Επιθετικό Φορολογικό Σχεδιασμό (Require Taxpayers to Disclose their Aggressive Tax Planning Arrangements)
• Δράση 13: Επανεξέταση των Εγγράφων Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων (Re-examine Transfer Pricing Documentation)
• Δράση 14: Αποτελεσματικότητα των Μηχανισμών Επίλυσης Διαφορών (Make Dispute Resolution Mechanisms More Effective)
• Δράση 15: Ανάπτυξη ενός Πολυμερούς Εργαλείου (Develop a Multilateral Instrument)

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση των τελικών συστάσεων του Προγράμματος με τη συστηματική παρουσία των στελεχών της αλλά και της ίδιας της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, στις συνεδριάσεις των επιμέρους Ομάδων Εργασίας, αλλά και της Επιτροπής Φορολογικών Υποθέσεων του Ο.Ο.Σ.Α., ήδη από την έναρξη των σχετικών εργασιών.

Επίσης, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, μετά από πρόταση του Διευθυντή του Ο.Ο.Σ.Α., συνέβαλε στην οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος BEPS ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια του Οργανισμού για την προώθηση πολιτικών που σκοπό έχουν την φορολόγηση των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Σημειώνεται ότι στις 17/09/2015 όπου παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο του Ο.Ο.Σ.Α. τα τελικά κείμενα των 15 δράσεων του Οργανισμού για τα BEPS, ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Ο.Σ.Α. ευχαρίστησε τις Φορολογικές Διοικήσεις των Κ.Μ. και ιδιαίτερα της Ελλάδας που παρείχαν ενημέρωση και συμμετείχαν στη διαμόρφωση των τελικών κειμένων για τα BEPS.

Η κα Σαββαΐδου επισημαίνει ότι τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εργασίες του Ο.Ο.Σ.Α., οι οποίες κατόπιν της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, επικεντρώνονται στην εφαρμογή τους και εξετάζουν ποιές από τις συστάσεις του Προγράμματος BEPS θα υιοθετήσει η χώρα μας, έτσι ώστε να μην έρχονται σε σύγκρουση με τις διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας και τα εθνικά συμφέροντα, αλλά λαμβάνοντας υπ’ όψιν ταυτόχρονα τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της χώρας μας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.


Ετικέτες για αναζήτηση ΟΟΣΑ ΓΓΔΕ BEPS


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο