Ειδήσεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Grant Thornton: Θετική η εικόνα από την εφαρμογή ΔΠΧΠ από τις επιχειρήσεις

Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) επέφερε σημαντικές μεταβολές στα Χρηματοοικονομικά μεγέθη των Ελληνικών Εισηγμένων Επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους φαίνεται ότι στην πλειονότητα τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης των ΔΠΧΠ, σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton.

Grant Thornton: Θετική η εικόνα από την εφαρμογή ΔΠΧΠ από τις επιχειρήσεις
 
Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) επέφερε σημαντικές μεταβολές στα Χρηματοοικονομικά μεγέθη των Ελληνικών Εισηγμένων Επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους φαίνεται ότι στην πλειονότητα τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πληροφόρησης των ΔΠΧΠ, σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, προβλήματα εμφανίζονται στην επάρκεια γνωστοποιήσεων κάποιων προτύπων χωρίς όμως να είναι ικανά να αλλοιώσουν την συνολικά θετική εικόνα. Παρόλα αυτά μονό στο 50,5% των εταιρειών η έκθεση ελέγχου χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή, χωρίς θέματα έμφασης ή εξαίρεσης. Το γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό καθώς οι υπόλοιπες εταιρείες δεν ενσωματώνουν στις οικονομικές τους καταστάσεις παρατηρήσεις των ελεγκτών.

Τα συμπεράσματα προκύπτουν από μελέτη της εταιρίας Grant Thornton, που αναλύει τις επιδράσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης στα Χρηματοοικονομικά μεγέθη των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ελληνικών Επιχειρήσεων. Παράλληλα εξετάζει το βαθμό επάρκειας της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τα ΔΠΧΠ. Η έρευνα στηρίζεται στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών σε συνάρτηση με τη εφαρμογή ορισμένων προτύπων που δεδομένα επηρέασαν την εικόνα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ανησυχητική είναι η διαπίστωση, ότι τυχόν ελλείψεις γνωστοποιήσεων δεν θεωρούνται αρκετά σημαντικές ώστε να οδηγούν σε έκθεση ελέγχου με εξαίρεση λόγω μη εφαρμογής κάποιου ΔΠΧΠ. Πολλές φορές όντως παρατηρούμε κάποιες γνωστοποιήσεις να παραλείπονται η να παραθέτονται ελλιπείς. Αυτό δικαιολογείται τις περισσότερες φορές είτε γιατί παρουσίαση της πληροφόρησης θα είχε μεγαλύτερο κόστος από την ωφέλεια που θα παρείχε στους χρήστες, είτε γιατί αφορά συναλλαγές επουσιώδης σε σχέση με τις δραστηριότητες των εταιρειών, όποτε η παροχή δεν θα προσέθετε αξία στις καταστάσεις. Όμως σε περιπτώσεις γνωστοποιήσεων ορισμένων εταιρειών μπορεί εύκολα να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η έλλειψη δεν μπορεί να θεωρείται επουσιώδης. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι λόγω της γενικότερα ακολουθούμενης πρακτικής, είναι να υποβαθμιστεί η αξία κάποιων γνωστοποιήσεων λόγω δυσκολιών στην παροχή της πληροφόρησης.

Συνέπεια αυτού θα είναι να παγιωθεί η παράθεση ελλιπών ή η παράλειψη γνωστοποιήσεων για κάποιες συναλλαγές. Ήδη διαπιστώνεται ότι ορισμένες εταιρείες συστηματικά δεν καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων γνωστοποίησης κάποιων συναλλαγών (π.χ γνωστοποιήσεις μισθώσεων, ελέγχων μείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων, διακοπεισών εκμεταλλεύσεων, προβλέψεων, εξαγορών, αποτιμήσεων σε εύλογες αξίες κλπ).
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο