Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αγροτικές επιδοτήσεις - ενισχύσεις και αντιμετώπιση ΜΥΦ

Επιμέλεια:
Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Νομού Καρδίτσας)ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΥΦ


Τώρα που τελείωσαν οι φορολογικές δηλώσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε στις ΜΥΦ των αγροτών τις επιδοτήσεις, αλλά και γενικότερα τα έσοδα και τα έξοδα.

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014, θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με την  παράταση που δόθηκε πρόσφατα.

Θα προσπαθήσουμε να δούμε αναλυτικά τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν.

1η περίπτωση
Αγρότης που δεν είναι ενταγμένος ούτε στο ειδικό, ούτε στο κανονικό καθεστώς.

Δεν υποβάλλουν καθόλου ΜΥΦ.

2η περίπτωση
Αγρότης του ειδικού καθεστώτος

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν μία ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων. Μπορεί κάποιος να έχει καταχωρήσει τα παραστατικά εξόδων στο λογιστικό του πρόγραμμα κατά ημερομηνία έκδοσης, άλλος να τα έχει καταχωρήσει με ημερομηνία 31.12.14, σε κάθε περίπτωση η υποβολή των ΜΥΦ εξόδων για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, θα περιλαμβάνουν το διάστημα που θα αναγράφει 01.01.14-31.12.14.
Δεν υποβάλλουν ΜΥΦ για τα έσοδα τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα σταλούν οι επιδοτήσεις οι οποίες είναι έσοδα και για τις οποίες πολύς λόγος γίνεται.
Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις αγροτών ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι (με απόφαση που έχουν από την Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας τους), έχουν εκδώσει οι ίδιοι τιμολόγια πώλησης. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν κανονικά 3μηνη ΜΥΦ εσόδων.

3η περίπτωση
Αγρότης του κανονικού καθεστώτος.

Για τα έσοδα του θα υποβάλλει καταστάσεις για κάθε 3μηνο, ενώ για τα έξοδά του θα υποβάλλει μία ετήσια κατάσταση. Στα έσοδά του θα συμπεριλάβει τις επιδοτήσεις που υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες έχουν πληρωθεί εντός του έτους 2014 (01.01.2014-31.12.2014). Ξεκαθαρίζουμε εδώ (για μία ακόμη φορά) ότι οι ΜΥΦ δεν έχουν καμία σχέση με τον προσδιορισμό του Ε-3 της φορολογικής τους δήλωσης.
Το σύνολο των επιδοτήσεων για τις ΜΥΦ, μπορεί κάποιος να το δει από τη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία αναφέρονται όλες οι επιδοτήσεις που πληρώθηκαν εντός του έτους 2014, ότι χρειαζόμαστε δηλαδή για τη ΜΥΦ. Μπορείτε επίσης να τις δείτε και από την κατάσταση πληρωμών, μόνο που εκεί θα χρειαστεί να κάνετε άθροιση των επιμέρους ποσών.
Προσοχή: μην θεωρήσει κανείς ότι το σύνολο των επιδοτήσεων που καταχωρήσαμε για τον προσδιορισμό του Ε-3 του έτους 2014, είναι το ίδιο που θα υποβληθεί στη ΜΥΦ. Στον προσδιορισμό των εσόδων του Ε-3 περιλαμβάνονται επιδοτήσεις που πληρώθηκαν  και το έτος 2015, ενώ στη ΜΥΦ θα συμπεριληφθούν και επιδοτήσεις που αφορούν προηγούμενα έτη και πληρώθηκαν εντός του 2014.

Συμπέρασμα: Στη ΜΥΦ εσόδων του αγρότη κανονικού καθεστώτος, στέλνουμε όλες τις  επιδοτήσεις που πληρώθηκαν εντός του έτους 2014, ανεξάρτητα ποια χρονιά φορούν.

4η περίπτωση
Αγρότης του ειδικού καθεστώτος - επαγγελματίας.


Η ΠΟΛ.1024/17.1.2014 ορίζει ότι η κάθε δραστηριότητα κρίνεται αυτοτελώς. Αυτό σημαίνει ότι η έναρξή στη Δ.Ο.Υ. περιλαμβάνει μόνο τον ΚΑΔ της δραστηριότητας του και τίποτε άλλο. 
Έστω λοιπόν, ένας επαγγελματίας (π.χ. έμπορος υποδημάτων) ο οποίος έχει παράλληλα αγροτική καλλιέργεια και λαμβάνει και κάποιες επιδοτήσεις. Εδώ έχουμε τις εξής περιπτώσεις:
α. Στο μητρώο να έχει δηλώσει τη δραστηριότητα εμπορίας υποδημάτων και μόνο. Τότε:
i. θα υποβάλλει κανονικά τις 3μηνες ΜΥΦ για έσοδα και έξοδα της δραστηριότητας του (εμπορία υποδημάτων).
ii. Στη ΜΥΦ των εξόδων του 4ου 3μήνου θα συμπεριλάβει όλα τα έξοδα του έτους 2014 που έκανε για την αγροτική του παραγωγή.
iii. Στα έσοδα του δεν θα συμπεριλάβει τίποτε από τις πωλήσεις των αγροτικών του προϊόντων.
β. Στο μητρώο να έχει δηλώσει εκτός από την δραστηριότητα εμπορίας υποδημάτων και δευτερεύουσες δραστηριότητες τα αγροτικά, π.χ. καλλιέργεια δημητριακών, βαμβακιού, καπνού κλπ. Τότε:
i. Στις 3μηνες ΜΥΦ για έσοδα της δραστηριότητας του (εμπορία υποδημάτων), θα συμπεριλάβει και τα έσοδα της αγροτικής του δραστηριότητας.
ii. Στη ΜΥΦ εξόδων της εμπορικής δραστηριότητας του 4ου 3μήνου, θα συμπεριλάβει όλα τα έξοδα του έτους για την αγροτική δραστηριότητα. Από τη στιγμή δηλαδή που κάποιος πήγε και δήλωσε χωρίς να έχει υποχρέωση (άρα προαιρετικά) τις αγροτικές δραστηριότητες, αυτές αντιμετωπίζονται σαν να είναι του κανονικού καθεστώτος.
Προσοχή: Επειδή στις περιπτώσεις αυτές  τα έξοδα τα καταχωρούμε στην ημερομηνία έκδοσης, δεν υπάρχει πρόβλημα αν τα αγροτικά έξοδα υποβληθούν στις ΜΥΦ των επαγγελματιών ανά 3μηνο.

5η περίπτωση
Αγρότης του κανονικού καθεστώτος - επαγγελματίας.


α. Υποβάλλονται οι ΜΥΦ των εσόδων κάθε 3μηνο.
β. Στις ΜΥΦ των εσόδων συμπεριλαμβάνονται και οι πωλήσεις της επαγγελματικής του δραστηριότητας και οι πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων.
γ. Στις ΜΥΦ των εξόδων συμπεριλαμβάνονται στο 4ο 3μηνο όλα τα έξοδα του έτους.
δ. Στην περίπτωση (είναι το πιο πιθανό), που οι καταχωρήσεις των αγροτικών εξόδων έχουν γίνει στην ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών, τότε συμπεριλαμβάνονται κανονικά στις 3μηνιαίες ΜΥΦ των εξόδων.


Ανακεφαλαίωση - επισημάνσεις:
- Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν στέλνουν ΜΥΦ εσόδων.
- Οι επιδοτήσεις που συμπεριλαμβάνονται  στις ΜΥΦ, είναι όλες όσες έχουν καταβληθεί στους παραγωγούς το έτος 2014 (01.01.14-31.12.14).
- Δεν ενδιαφέρει ποιο έτος αφορούν οι επιδοτήσεις, αλλά η ημερομηνία πληρωμής.
- Στην περίπτωση αυτή βοηθάει η βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για φορολογική χρήση, γιατί περιλαμβάνει τις πληρωμές εντός του έτους 2014.
- Στις ΜΥΦ περιλαμβάνονται όλων των ειδών οι επιδοτήσεις: ενιαία ενίσχυση, διεπαγγελματική βάμβακος, εξισωτική αποζημίωση, μέτρο 112 ενίσχυσης νέων αγροτών, μέτρο 144 αναδιάρθρωσης καπνού΄, επενδυτικών δαπανών, ανανέωσης εξοπλισμού και  γενικότερα ότι εμφανίζεται στη σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ με ημερομηνία πληρωμής 2014.
- Η υποβολή των επιδοτήσεων γίνεται με αντισυμβαλλόμενο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη αναρτηθεί από το Σύλλογό μας  σε προηγούμενη ανακοίνωση.
- Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και πως θα υποβάλλει τις δικές του καταστάσεις.

Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάποια άλλη περίπτωση. Αν παρ’ όλα αυτά υπάρχει κάτι που έχει εντοπίσει κάποιος/α συνάδελφος, καλό θα ήταν να ενημερώσει ώστε να αναβαθμιστεί η ενημέρωση και να ενημερωθούμε όλοι για κάθε περίπτωση που ενδεχομένως δεν λάβαμε υπόψη.


Καρδίτσα, 29 Σεπτεμβρίου 2015


Ετικέτες για αναζήτηση αγρότες ΜΥΦ ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο