Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Διαδικασία καταχώρισης πράξεων και στοιχείων Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Απαντώντας σε επιστολή, με θέμα «Ερώτημα σχετικά με την Διαδικασία καταχώρισης Πράξεων και Στοιχείων Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ.» η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, έχει ως εξής:

"Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005, ο αστικός συνεταιρισμός εντάσσεται ανάμεσα στα πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων που εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου «οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν....τις αρμοδιότητες των Ειρηνοδικείων σχετικά με τους συνεταιρισμούς που υπάγονται σε αυτά».

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005: «Οι καταχωρήσει στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρισης στα Μητρώα ή στα Βιβλία προσωπικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, στο Κεντρικό τα Ειδικά και τα Νομαρχιακά Μητρώα ανωνύμων εταιριών, στα Μητρώα αστικών συνεταιρισμών και τα Μητρώα ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού. Τα εν λόγω Βιβλία και Μητρώα διατηρούνται μόνο ως αρχεία ανάκλησης δεδομένων και μέχρι την πλήρη μεταφορά - μετάπτωση τους στο Γ.Ε.ΜΗ.. Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΜΑΕ», «Κεντρικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΚΜΑΕ», «Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», «ΜΕΠΕ», «Βιβλία ή Βιβλίο Εταιριών», νοείται στο εξής το Γ. Ε. Μ Η.».

Από τα ανωτέρω προκύπτει, αφενός ότι το ειδικό βιβλίο, όπου τηρούνταν το Μητρώο των αστικών συνεταιρισμών στα Ειρηνοδικεία, έχει αντικατασταθεί από το ΓΕΜΗ, το οποίο κατά συνέπεια είναι όχι απλώς το πρωτεύον αλλά το μοναδικό μητρώο για τους αστικούς συνεταιρισμούς, και αφετέρου ότι, όπου στον Ν. 1667/1986 για τους Αστικούς Συνεταιρισμούς γίνεται λόγος για άσκηση εποπτείας από τα ειρηνοδικείο, αυτή εξακολουθεί να υφίσταται.

Συγκεκριμένα, απαιτείται έγκριση του καταστατικού από τον ειρηνοδίκη για την σύσταση ενός αστικού συνεταιρισμού, καθώς και για κάθε τροποποίηση αυτού.

Κατά συνέπεια:

α) ως προς το πρώτο ερώτημά σας σχετικά με τον Ισολογισμό του συνεταιρισμού, σας γνωρίζουμε ότι η υποχρέωση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 1667/1986, σύμφωνα με την οποία «ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση σε εφημερίδα του νομού όπου ο συνεταιρισμός έχει την έδρα του» εξακολουθεί να ισχύει. Όσον αφορά στην υποχρέωση καταχώρισης του στο ΓΕΜΗ, δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, ούτε από τις γενικές περί ΓΕΜΗ διατάξεις του ν. 3419/2005 και της ΥΑ Κ1-884 οικ./19.4.2012.

β) ως προς το δεύτερο και τρίτο ερώτημά σας, όπως ήδη προαναφέρθηκε, το νόμιμο μητρώο των συνεταιρισμών βρίσκεται πλέον στο Γ.Ε.ΜΗ. και μόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες στο Ν. 1667/1986 προβλέπεται άσκηση εποπτείας από τον ειρηνοδίκη (σύσταση και τροποποίηση καταστατικού), θα πρέπει να προηγηθεί η εγκριτική απόφαση από το ειρηνοδικείο και στη συνέχεια να ακολουθήσει η αίτηση καταχώρισης των πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ."


Ετικέτες για αναζήτηση ΓΕΜΗ Αστικοί συνεταιρισμοί


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο