Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Νέα «χαλάρωση» στα capital controls

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το υπ. Οικονομικών προχωρά σε νέα χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών.

Μεταξύ αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

-Επιτρέπεται ειδικώς η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα έως του ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ ανά καταθέτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα, μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των ανωτέρω ιδρυμάτων, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

-Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών και για την έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου.

-Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών για την εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με έναρξη δραστηριότητας /επαγγέλματος μετά την 1η Μαΐου 2015

Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμών επίσης για:

-Το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του φοιτητή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου. Για την πιστοποίηση της φοιτητικής ιδιότητας, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Κολλέγιο, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας.
Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 θα συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS και η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός. Για την πιστοποίηση της συμμετοχής τους στα εν λόγω προγράμματα απαιτείται η σχετική βεβαίωση της σχολής φοίτησης.

-Το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως με δικαιούχο οπλίτη που καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης, εφόσον δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά του. Για το άνοιγμα του λογαριασμού, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, προσκομίζεται το σχετικό έγγραφο της Στρατολογίας από το οποίο προκύπτει ότι ο δικαιούχος καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.

-Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως, για το σκοπό της διενέργειας εράνων, στο όνομα και υπέρ συγκεκριμένων φυσικών προσώπων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες.
Για το άνοιγμα λογαριασμού του προηγούμενου εδαφίου, προσκομίζεται η απόφαση του Υπουργού Υγείας με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια του συγκεκριμένου εράνου και προσδιορίζονται οι δικαιούχοι.

-Tο άνοιγμα λογαριασμού για τη διενέργεια εράνων γενικού φιλανθρωπικού σκοπού ή εκτέλεσης έργου κοινής ωφελείας.
Για το άνοιγμα λογαριασμού του προηγούμενου εδαφίου προσκομίζεται η απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία δόθηκε η έγκριση διενέργειας του εράνου και στην οποία προσδιορίζονται οι δικαιούχοι του λογαριασμού και κάθε σχετικό θέμα με την διαχείρισή του, εντός του πλαισίου λειτουργίας των ιδρυμάτων και των υφιστάμενων περιορισμών που προβλέπονται με τις διατάξεις της παρούσας Πράξης.»

Επίσης:

- Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης για κάλυψη εξόδων διαβίωσης έως κατ’ ανώτατο όριο ποσού χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ ανά ημερολογιακό μήνα και η μεταφορά του εν λόγω ποσού σε υφιστάμενο λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως του δικαιούχου σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα.

- Επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 10% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Τέλος στις εξαιρέσεις των περιοριστικών μέτρων πλέον προστίθενται οι εξής περιπτώσεις:

-(ιζ)Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ η καθεμία, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για το κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

-(ιη)Συναλλαγές φυσικών προσώπων που επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους και αφορούν εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στο πιστωτικό ίδρυμα, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Τα προαναφερόμενα αιτήματα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Το μηνιαίο όριο καθορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές) στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

-Για τις ως άνω συναλλαγές των (ιζ) και (ιη) περιπτώσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αποστέλλουν στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, αναλυτικό πίνακα με τις εκτελεσθείσες μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό της προηγούμενης εβδομάδας. Ο ως άνω πίνακας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

• ημερομηνία υποβολής αιτήματος,
• επωνυμία πελάτη/εντολέα,
• ποσό,
• νόμισμα,
• επωνυμία προμηθευτή/ δικαιούχου,
• είδος συναλλαγής,
• αιτιολογία και προϊόν εισαγωγής (εφόσον συντρέχει
περίπτωση),
• είδος παραστατικού (τιμολόγιο, pro forma, cash on
delivery/ COD, κ.λπ),
• ημερομηνία λήξης τιμολογίου,
• ημερομηνία εκτέλεσης εντολής μεταφοράς κεφαλαίων ή ανάληψης.
-(ιθ). Αναλήψεις μετρητών από Μητροπόλεις έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ μηνιαίως, από ένα πιστωτικό ίδρυμα και από έναν λογαριασμό, με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει ανάληψη εντός του τρέχοντος μηνός από άλλο λογαριασμό του ιδίου ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

- Αναλήψεις μετρητών από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ μηνιαίως, από ένα πιστωτικό ίδρυμα και από έναν λογαριασμό με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών δεν έχει πραγματοποιήσει ανάληψη εντός του τρέχοντος μηνός από άλλο λογαριασμό του ιδίου ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο