Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Εμπόδια στη δυνατότητα απόκτησης απαλλακτικού Φ.Π.Α. των εξαγωγικών επιχειρήσεων - Χρειάζεται επανεξέταση των προϋποθέσεων

Μπάρτζης Ευάγγελος
Λογιστής-Φορολογικός σύμβουλοςΜε την πρόσφατη απόφαση της (ΠΟΛ.1167/29.7.2015/ΦΕΚ1808Β’/21.8.2015), η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καθόρισε για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις τις «προϋποθέσεις έγκρισης της απαλλαγής» από τον ΦΠΑ για την αγορά στο εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών (απαλλακτικό ΦΠΑ).

Με την ως άνω απόφαση της, η ΓΓΔΕ διατήρησε τον άμεσο χαρακτήρα της ως άνω απαλλαγής, όπως αυτός είχε ήδη χορηγηθεί με την παλαιότερη υπουργική απόφαση ΠΟΛ.1262/2.8.1993, που είχε τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την ΠΟΛ.1075/13.3.1995 και κατ΄ εξειδίκευση και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων Ν.1642/1986.

Σε αντίθεση, όμως, με τα προϊσχύοντα, με τη νεώτερη απόφαση της ΓΓΔΕ μεταβλήθηκαν οι προϋποθέσεις μη χορήγησης της απαλλαγής αυτής, έναντι των προϋποθέσεων στέρησης της με βάση το παλαιότερο καθεστώς, (ΠΟΛ.1262/2.8.1993 και ΠΟΛ.1075/13.3.1995).

Ιδίως, με τη νεώτερη απόφαση ΠΟΛ.1167/29.7.2015, προϋπόθεση για τη χορήγηση της υπό κρίση απαλλαγής είναι να μην έχει υποπέσει η αιτούσα την απαλλαγή επιχείρηση σε παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 55 Ν.4174/2013, δηλαδή να μην έχει υποπέσει η επιχείρηση σε παράβαση μη έκδοσης, ανακριβούς έκδοσης φορολογικού στοιχείου με απόκρυψη φορολογητέας ύλης ποσού άνω των 5.000 ευρώ, σε παράβαση έκδοσης πλαστού φορολογικού στοιχείου, σε παράβαση έκδοσης ή/ και λήψης νοθευμένου ή εικονικού φορολογικού στοιχείου κ.ά.

Αντιθέτως, υπό το παλαιότερο καθεστώς χορήγησης απαλλακτικού ΦΠΑ, οι ως άνω εξαγωγικές επιχειρήσεις στερούνταν της δυνατότητας άμεσης χορήγησης του σε περίπτωση που είχαν υποπέσει σε «ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις». Ως «ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις ορίζονταν οι παραβάσεις για τις οποίες επισύρετο πρόστιμο ΦΠΑ του άρθρου 48 παρ.3 Ν.1642/1986 (πενταπλάσιο και μετά τριπλάσιο) ή η διαπίστωσή τους οδηγούσε σε απόρριψη βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ., λόγω ανακρίβειας (άρθρο 30 παρ.5 Π.Δ. 186/1992). Στο παλιότερο, όμως, καθεστώς η ως άνω στέρηση του απαλλακτικού ΦΠΑ τελούσε υπό τις περαιτέρω συντρέχουσες προϋποθέσεις, οι ως άνω διαπιστούμενες παραβάσεις να επιδρούν στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων Κ.Β.Σ. και  ο συνολικά οφειλόμενος εξαιτίας τους φόρος να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό.

Από τη σύγκριση των ως άνω δύο καθεστώτων (παλαιότερο και νέο), συνάγεται σαφώς ότι σταθμίζοντας μεταξύ της παραβατικής συμπεριφοράς και της ουδέτερης λειτουργίας του ΦΠΑ,  ο παλιότερος νομοθέτης αποστερούσε την επιχείρηση από το απαλλακτικό ΦΠΑ όχι σε κάθε περίπτωση παράβασης φοροδιαφυγής, αλλά μόνο σε εκείνες που είχαν αξιολογηθεί ως εξαιρετικά σοβαρές, ώστε τουλάχιστον να οδηγηθεί η επιχείρηση σε απόρριψη των βιβλίων της ως ανακριβών ή να της επιβληθεί πολλαπλάσιο πρόστιμο ΦΠΑ.

Και ναι μεν σήμερα, δεν υφίστανται οι υπό κρίση διατάξεις του Κ.Β.Σ. αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των βιβλίων ως ανακριβών, ούτε και το τριπλάσιο πρόστιμο του ΦΠΑ (άρθρο 48 παρ.3 Ν.1642/1986), αλλά η χωρίς οιαδήποτε στάθμιση, μέτρο ή περιορισμό άρση της δυνατότητας χορήγησης απαλλακτικού ΦΠΑ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, λόγω παράβασης της παραγράφου 2 άρθρου 55 Ν.4174/2013 και μάλιστα χωρίς αυτή να έχει οριστικοποιηθεί, είναι πιθανόν να δημιουργήσει εξαιρετικά δυσμενή για τις επιχειρήσεις αποτελέσματα και πάντως δεν φαίνεται να εξυπηρετεί την αρχή της ουδέτερης λειτουργίας του υπό κρίση φόρου (ΦΠΑ).

Για να γίνει αυτό κατανοητό, χαρακτηριστικά αναφέρεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Μια εξαγωγική επιχείρηση, με ετήσιο κύκλο ακαθαρίστων εσόδων 100.000.000 ευρώ λαμβάνει εν αγνοία της εικονικό ως προς το πρόσωπο φορολογικό στοιχείο αξίας 100 €. Η λήψη εικονικού ως προς το πρόσωπο φορολογικού στοιχείου συνιστά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 55 Ν.4174/2013. Με βάση τα οριζόμενα στην νέα απόφαση της ΓΓΔΕ, η ως άνω επιχείρηση δεν δύναται να λάβει άμεσα απαλλακτικό ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να πρέπει για όσες  ύλες αυτή αγοράζει ή εισάγει  κάθε μήνα να πληρώνει εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ (εισροές), για τα οποία αυτή δεν έχει εκροές για να συμψηφίσει, αφού η επιχείρηση έχει εξαγωγικό χαρακτήρα. Ενώ, όλοι γνωρίζουμε ότι υπό τις σημερινές συνθήκες χρηματοοικονομικής κρίσης, το δημόσιο καθυστερεί έως και πρακτικά αρνείται να επιστρέψει πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ.

Αντίθετα, με βάση το προγενέστερο καθεστώς για τη λήψη και χρησιμοποίηση απαλλακτικού ΦΠΑ, η παράβαση της λήψης εικονικού ως προς το πρόσωπο φορολογικού στοιχείου, ύψους 100 ευρώ από την ως άνω εξαγωγική επιχείρηση δεν θα δημιουργούσε σε αυτή ζήτημα στέρησης του απαλλακτικού ΦΠΑ, διότι η οικεία παράβαση δεν οδηγούσε ούτε σε απόρριψη βιβλίων και στοιχείων ΚΒΣ, ούτε και επιβολή πολλαπλάσιου προστίμου.

Μήπως, επομένως, θα πρέπει να επανεξετασθούν οι προϋποθέσεις χορήγησης και χρήσης απαλλακτικού ΦΠΑ, ώστε αυτό να μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα τον σκοπό του;


Ετικέτες για αναζήτηση ΦΠΑ απαλλακτικό


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο